logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2024-02-01 12:59:50
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2024-01-26 09:21:41
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 30.10.2023r. - 27.12.2023r. Małgorzata Skórka 2024-01-25 08:43:53
ZARZĄDZENIE NR III.603.2024 Małgorzata Skórka 2024-01-23 14:09:34
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Skórka 2024-01-23 10:27:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu prowadzonego postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2024-01-22 15:14:42
Odpowiedzi na pytania Małgorzata Skórka 2024-01-18 14:04:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 17 stycznia 2024 r., znak sprawy GO-OS.6220.1.2023.30 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2024-01-17 13:56:53
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych Małgorzata Skórka 2024-01-17 12:28:56
ZARZĄDZENIE NR III.596.2024 Małgorzata Skórka 2024-01-17 12:07:47
ZARZĄDZENIE NR III.596.2024 Małgorzata Skórka 2024-01-17 12:04:08
Ogłoszenie o wyniku postępowania Małgorzata Skórka 2024-01-17 11:48:26
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sulików o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla p Małgorzata Skórka 2024-01-16 09:16:49
LIX/465/23 Małgorzata Skórka 2024-01-11 13:20:45
LIX/464/23 Małgorzata Skórka 2024-01-11 13:05:41
LIX/464/23 Małgorzata Skórka 2024-01-11 13:01:50
XLV/359/22 Małgorzata Skórka 2024-01-11 12:54:10
XLV/359/22 Małgorzata Skórka 2024-01-11 12:52:31
ZARZĄDZENIE NR III.595.2023 Małgorzata Skórka 2024-01-11 10:41:58
ZARZĄDZENIE NR III.594.2023 Małgorzata Skórka 2024-01-11 10:37:20
Zarządzenia 2018-2024 Małgorzata Skórka 2024-01-11 10:24:04
Zarządzenia 2018-2023 Małgorzata Skórka 2024-01-11 10:22:42
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2024-01-10 09:40:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Małgorzata Skórka 2024-01-10 09:37:37
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Małgorzata Skórka 2024-01-09 15:22:45
Informacja o wyniku przetargu Małgorzata Skórka 2024-01-08 15:44:44
Informacja o wyniku przetargu Małgorzata Skórka 2024-01-08 15:43:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2024-01-04 14:05:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2024-01-04 14:03:43
LIX/476/23 Małgorzata Skórka 2024-01-04 13:22:17
Uchwała Nr VII/92/2023 Małgorzata Skórka 2024-01-03 12:49:41
Uchwała Nr VII/91/2023 Małgorzata Skórka 2024-01-03 12:45:54
Uchwała Nr VII/93/2023 Małgorzata Skórka 2024-01-03 12:45:06
Uchwała Nr VII/93/2023 Małgorzata Skórka 2024-01-03 12:40:42
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 30.10.2023r. - 27.12.2023r. Małgorzata Skórka 2023-12-29 12:50:59
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-12-29 11:30:12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część1 i część 2 Małgorzata Skórka 2023-12-29 10:58:18
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-12-29 08:31:36
ZARZĄDZENIE NR III.592.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-28 08:22:15
: Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Małgorzata Skórka 2023-12-22 09:31:26
Unieważnienie postępowania Małgorzata Skórka 2023-12-20 12:50:22
Informacja o kwocie jaką Małgorzata Skórka 2023-12-20 12:42:36
LVIII/461/23 Małgorzata Skórka 2023-12-19 12:35:14
Ogłoszenie o zmianie umowy Małgorzata Skórka 2023-12-14 15:09:11
Odrzucenie oferty Małgorzata Skórka 2023-12-13 15:14:02
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-12-13 15:12:06
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-12-13 09:25:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-12-11 13:57:19
Wąsowska-Bodo Elżbieta Dorota Świątek 2023-12-11 09:57:45
ZARZĄDZENIE NR III.591.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-08 14:18:44
Unieważnienie postępowania Małgorzata Skórka 2023-12-07 13:34:12
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-12-07 13:29:35
o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Małgorzata Skórka 2023-12-07 09:23:30
ZARZĄDZENIE NR III.590.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-06 15:11:51
ZARZĄDZENIE NR III.590.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-06 15:09:27
ZARZĄDZENIE NR III.589.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-06 15:05:28
ZARZĄDZENIE NR III.589.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-06 15:04:01
ZARZĄDZENIE NR III.589.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-06 15:01:35
ZARZĄDZENIE NR III.589.2023 WÓJTA GMINY SULIKÓW z dnia 1 grudnia 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-12-06 15:01:16
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-12-05 15:03:18
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-12-05 14:34:02
Unieważnienie postępowania Małgorzata Skórka 2023-12-05 14:19:34
Unieważnienie postępowania Małgorzata Skórka 2023-12-05 14:18:16
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-12-05 14:13:58
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania Małgorzata Skórka 2023-12-05 09:44:12
-Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu pn. Małgorzata Skórka 2023-12-05 08:13:19
Wójta Gminy Lubań o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu pn. Małgorzata Skórka 2023-12-05 08:11:20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1 Małgorzata Skórka 2023-12-05 08:06:48
ZARZĄDZENIE NR III.588.2023 Małgorzata Skórka 2023-12-04 09:46:04
Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny Dorota Świątek 2023-12-01 14:20:08
Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny Dorota Świątek 2023-12-01 14:18:25
ZARZĄDZENIE NR III.587.2023 Małgorzata Skórka 2023-11-30 15:19:58
ZARZĄDZENIE NR III.584.2023 Małgorzata Skórka 2023-11-30 13:30:11
ZARZĄDZENIE NR III.584.2023 Małgorzata Skórka 2023-11-30 13:25:18
LVII/446/23 Małgorzata Skórka 2023-11-24 14:33:39
Listopad Małgorzata Skórka 2023-11-24 14:27:52
LVII/446/23 Małgorzata Skórka 2023-11-24 14:27:26
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-11-24 13:13:01
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Małgorzata Skórka 2023-11-24 09:58:11
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Małgorzata Skórka 2023-11-24 09:39:20
o wyniku postępowania Małgorzata Skórka 2023-11-24 08:18:24
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-11-23 15:18:51
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Skórka 2023-11-23 15:10:59
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Skórka 2023-11-23 15:10:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2023-11-23 12:55:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2023-11-23 12:52:58
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2023-11-23 12:52:01
-Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.11.2023 r. Małgorzata Skórka 2023-11-22 12:41:18
Informacja o wydajnej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Małgorzata Skórka 2023-11-21 14:05:04
Zarządzenie Nr III.580.2023 Małgorzata Skórka 2023-11-17 13:34:04
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-11-17 11:00:41
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-11-17 10:43:41
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-11-17 10:42:54
Zarządzenie Nr III.580.2023 Małgorzata Skórka 2023-11-17 08:13:12
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-11-17 08:08:41
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-17 08:03:16
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-11-16 12:34:08
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-11-16 11:09:45
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-11-16 11:07:34
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-16 09:05:03
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-16 08:03:34
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-15 14:56:30
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-15 14:55:46
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-15 08:16:25
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-11-15 08:12:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny Dorota Świątek 2023-11-10 14:33:25
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Małgorzata Skórka 2023-11-09 13:30:55
Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Małgorzata Skórka 2023-11-09 13:12:09
Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi Małgorzata Skórka 2023-11-09 12:54:04
Konsultacje 2020 Małgorzata Skórka 2023-11-09 12:34:06
Konsultacje 2020 Małgorzata Skórka 2023-11-09 12:33:17
Konsultacje 2020 Małgorzata Skórka 2023-11-09 12:32:33
Konsultacje 2020 Małgorzata Skórka 2023-11-09 12:20:07
Ogłoszenie o konsultacjach Małgorzata Skórka 2023-11-09 12:18:13
Ogłoszenie o konsultacjach Małgorzata Skórka 2023-11-09 09:10:13
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Małgorzata Skórka 2023-11-09 08:56:08
Obwieszczenie Małgorzata Skórka 2023-11-08 12:27:15
LVI/445/23 Małgorzata Skórka 2023-11-08 08:19:54
Październik Małgorzata Skórka 2023-11-08 08:09:29
Zarządzenie Nr III.579.2023 Małgorzata Skórka 2023-11-06 10:02:18
Obwieszczenie w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-11-03 08:32:32
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 29.09.2023r. - 30.10.2023r. Małgorzata Skórka 2023-11-02 13:14:01
Zarządzenie Nr III.567.2023 z dnia 4 pażdziernika 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-31 08:32:33
Zarządzenie Nr III.574.2023 Małgorzata Skórka 2023-10-30 13:31:02
2012 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:54:13
2012 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:51:04
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:50:36
2013 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:49:27
2014 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:45:38
2014 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:44:54
2015 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:43:24
2015 Małgorzata Skórka 2023-10-26 12:42:45
Ogłoszenie o konsultacjach Małgorzata Skórka 2023-10-24 15:20:12
2020 Małgorzata Skórka 2023-10-24 14:06:36
2022 Małgorzata Skórka 2023-10-24 14:05:17
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-10-24 13:23:48
Rejestr instytucji kultury Małgorzata Skórka 2023-10-24 13:03:09
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania Małgorzata Skórka 2023-10-23 13:34:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-10-23 11:12:46
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-10-18 10:10:21
Regulamin organizacyjny Małgorzata Skórka 2023-10-17 14:02:20
Zarządzenie Nr III.571.2023 Małgorzata Skórka 2023-10-17 12:34:40
Zarządzenie Nr III.570.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 października 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-17 12:29:14
Zarządzenie Nr III.568.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 października 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-17 12:21:00
Zarządzenie Nr III.578.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 października 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-17 12:19:48
Zarządzenie Nr III.569.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 6 października 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-17 12:13:19
Zarządzenie Nr III.567.2023 z dnia 4 pażdziernika 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-17 11:37:13
Zarządzenie Nr III.567.2023 z dnia 4 pażdziernika 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-17 11:21:38
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Małymi krokami do wielkich rzeczy” Małgorzata Skórka 2023-10-17 10:51:10
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-15 12:37:42
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-13 12:27:44
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-13 11:38:55
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-13 11:37:56
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-12 19:14:49
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-12 19:03:50
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-12 15:09:31
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-12 14:51:41
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-12 14:46:21
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2023-10-11 11:57:19
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2023-10-11 11:54:05
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Małgorzata Skórka 2023-10-11 11:53:01
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-10-11 08:51:21
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dorota Świątek 2023-10-11 08:48:19
Nabór na wolne stanowisko do spraw gospodarki komunalnej Dorota Świątek 2023-10-11 08:44:41
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-10-11 08:43:55
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-10-11 08:43:25
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-10-11 08:42:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-10-11 08:42:27
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-10-11 08:42:08
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-10-11 08:41:40
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-10-11 08:40:48
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-10-11 08:38:46
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-10-11 08:36:12
Unieważnienie postępowania Małgorzata Skórka 2023-10-10 15:29:57
Unieważnienie postępowania Małgorzata Skórka 2023-10-10 15:06:27
Zarządzenie Nr III.566.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 października 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-09 10:14:49
Zarządzenie Nr III.566.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 4 października 2023r. Małgorzata Skórka 2023-10-09 10:12:31
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2023-10-06 12:53:20
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-10-06 10:20:01
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-10-06 10:14:15
- Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-10-06 10:13:14
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-10-06 10:07:53
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Małgorzata Skórka 2023-10-06 10:01:18
Zarządzenie Nr III.564.2023 Małgorzata Skórka 2023-10-06 09:14:53
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-06 08:21:24
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-06 08:20:48
LV/441/23 Małgorzata Skórka 2023-10-05 20:44:15
LV/441/23 Małgorzata Skórka 2023-10-05 20:43:09
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-05 15:26:41
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-05 15:26:01
Zarządzenie Nr III.563.2023 Małgorzata Skórka 2023-10-05 15:21:15
Zarządzenie Nr III.563.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Su Małgorzata Skórka 2023-10-05 15:10:12
Zarządzenie Nr III.563.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Su Małgorzata Skórka 2023-10-05 15:06:55
Zarządzenie Nr III.563.2023 Wójta Gminy Sulików z dnia 29 września 2023r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Su Małgorzata Skórka 2023-10-05 15:04:22
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-05 14:09:23
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-05 14:08:02
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-10-05 08:07:55
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-04 14:57:41
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-10-04 14:57:02
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Małgorzata Skórka 2023-10-04 14:18:36
Zarządzenie Nr III.546.2023 Małgorzata Skórka 2023-10-04 10:19:43
LV/442/23 Małgorzata Skórka 2023-10-03 21:30:46
LV/428/23 Małgorzata Skórka 2023-10-03 20:54:42
Informacja z otwarcia ofert Ewa Pajak 2023-09-27 08:19:21
LIV/427/23 Małgorzata Skórka 2023-09-26 15:23:48
LIV/424/23 Małgorzata Skórka 2023-09-26 15:18:44
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-26 10:02:17
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-26 10:00:36
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-26 09:58:43
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE Małgorzata Skórka 2023-09-22 13:51:26
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach Małgorzata Skórka 2023-09-22 08:34:20
Obwieszenie o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień Małgorzata Skórka 2023-09-22 08:29:56
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-21 15:15:07
Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty Dorota Świątek 2023-09-21 11:51:48
Zarządzenie Nr III.550A.2023 Ewa Pajak 2023-09-20 10:52:33
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-18 15:17:28
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-18 15:13:38
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-18 15:12:56
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej Ewa Pajak 2023-09-15 13:35:56
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach Ewa Pajak 2023-09-13 08:22:47
Zawiadomienie – odrzucenie ofert Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:33:14
Zawiadomienie – odrzucenie oferty Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:30:21
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:27:08
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:26:18
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:24:27
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:21:49
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:19:42
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:16:18
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:06:10
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:04:27
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:03:25
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 12:00:54
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 11:58:45
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 11:57:52
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Skórka 2023-09-08 11:56:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych Małgorzata Skórka 2023-09-07 08:51:52
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania Małgorzata Skórka 2023-09-06 10:42:00
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-06 09:40:32
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-06 09:39:39
LIII/422/23 Małgorzata Skórka 2023-09-05 14:44:11
LIII/422/23 Małgorzata Skórka 2023-09-05 14:40:21
Postanowienia Komisarza Wyborczego Nr II w Jeleniej Górze Małgorzata Skórka 2023-09-05 11:02:12
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-05 11:01:16
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-05 10:57:46
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-05 10:56:42
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-09-05 10:51:36
Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Małgorzata Skórka 2023-09-05 09:13:16
Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Małgorzata Skórka 2023-09-05 09:12:53
Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Małgorzata Skórka 2023-09-05 09:10:54
Obwieszczenie o zajętach stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Małgorzata Skórka 2023-09-04 10:56:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych Małgorzata Skórka 2023-09-04 10:54:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Małgorzata Skórka 2023-09-04 10:52:58
Zarządzenie Nr III.553.2023 Ewa Pajak 2023-08-28 09:52:38
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-08-21 12:34:48
Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Ewa Pajak 2023-08-21 10:25:54
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-08-17 09:59:53
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-08-10 21:40:52
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-08-10 21:39:25
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r. Małgorzata Skórka 2023-08-10 21:36:38
POSTANOWIENIE NR 59/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sulików na stałe obwody głosowania Małgorzata Skórka 2023-08-10 21:32:41
Zarządzenie Nr III.551.2023 Ewa Pajak 2023-08-10 15:04:38
Struktura organizacyjna Ewa Pajak 2023-08-07 11:23:40
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-07-27 11:04:32
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-07-27 11:03:20
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-07-27 11:02:40
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-07-27 11:01:19
Wykaz organizacji pozarządowych Małgorzata Skórka 2023-07-26 10:46:38
Wykaz organizacji pozarządowych Małgorzata Skórka 2023-07-26 10:46:06
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-07-21 09:45:25
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-07-21 09:44:37
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-07-21 09:35:35
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-07-21 09:32:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-07-21 09:30:27
LII/420/23 Małgorzata Skórka 2023-07-19 10:47:27
Zarządzenie Nr III.350A.2021 Małgorzata Masłowska 2023-07-13 08:56:45
Zmiana w procedurze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Małgorzata Masłowska 2023-07-12 13:10:48
Zmiana w procedurze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Małgorzata Masłowska 2023-07-12 11:24:47
Zmiana w procedurze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Małgorzata Masłowska 2023-07-12 10:23:30
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-06-30 11:09:59
Komisja Budżetu i Finansów Małgorzata Skórka 2023-06-26 09:55:20
Komisja Budżetu i Finansów Małgorzata Skórka 2023-06-26 09:51:37
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-06-26 09:49:36
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-06-26 09:48:48
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-06-26 09:33:21
Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu Małgorzata Skórka 2023-06-20 08:56:16
za 2023 rok Małgorzata Skórka 2023-06-16 09:08:45
Starzyński Robert Małgorzata Skórka 2023-06-16 09:05:50
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-06-14 13:15:02
Nabór na wolne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa Dorota Świątek 2023-06-14 13:01:57
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dorota Świątek 2023-06-14 13:01:24
Nabór na wolne stanowisko pracy ds.zamówień publicznych Dorota Świątek 2023-06-14 13:00:56
Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych Dorota Świątek 2023-06-14 13:00:28
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-06-14 12:59:06
Poniedziałek Anna Dorota Świątek 2023-06-13 15:08:13
Kujawska Reanata Dorota Świątek 2023-06-13 15:02:35
Piotrowska Elżbieta Dorota Świątek 2023-06-13 14:59:17
Piotrowska Elżbieta Dorota Świątek 2023-06-13 14:37:51
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-06-13 08:03:36
Radni Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-06-05 13:56:56
Radni Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-06-05 13:53:42
Pracownicy Urzędu Małgorzata Skórka 2023-06-05 12:56:59
Kierownicy jednostek organizacyjnych Małgorzata Skórka 2023-06-05 12:55:28
Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku Małgorzata Skórka 2023-06-01 15:37:10
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027 Małgorzata Skórka 2023-05-30 13:27:03
POSTANOWIENIE NR 59/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sulików na stałe obwody głosowania Małgorzata Skórka 2023-05-29 12:30:21
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dorota Świątek 2023-05-24 15:32:46
XLIX/400/23 Małgorzata Skórka 2023-05-22 08:53:01
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022 Małgorzata Skórka 2023-05-16 11:00:37
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022 Małgorzata Skórka 2023-05-16 10:59:22
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022 Małgorzata Skórka 2023-05-16 10:58:35
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022 Małgorzata Skórka 2023-05-16 10:56:35
Informacja o unieważnieniu postępowania Małgorzata Masłowska 2023-05-10 10:23:02
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-05-09 13:54:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-05-09 13:52:26
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-05-09 13:43:17
2016 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:49:01
Oświadczenia majątkowe 2014-2018 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:48:19
2015 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:46:30
2014 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:45:58
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:45:01
2014 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:42:23
Oświadczenia majątkowe za 2004 rok Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:39:21
2017 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:39:01
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:38:10
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:37:30
Oświadczenia majątkowe 2013-2014 Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:36:54
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:32:43
Oświadczenia majątkowe za 2006 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:32:09
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:31:46
Oświadczenia majątkowe za 2007 rok. Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:31:07
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:30:25
Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:29:42
Oświadczenia majątkowe za 2003 rok Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:29:16
Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:28:55
Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:28:06
Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:27:08
Oświadczenia majątkowe za 2002 rok Małgorzata Masłowska 2023-05-04 11:25:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulików Ewa Pajak 2023-04-28 10:10:16
Postanowienia Komisarza Wyborczego Nr II w Jeleniej Górze Małgorzata Skórka 2023-04-28 07:19:50
Postanowienia Komisarza Wyborczego Nr II w Jeleniej Górze Małgorzata Skórka 2023-04-28 07:19:22
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-04-28 07:09:39
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Małgorzata Skórka 2023-04-28 07:08:31
Odpowiedź na petycję Małgorzata Masłowska 2023-04-26 11:52:06
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Masłowska 2023-04-18 14:35:46
Zarządzenie Nr III.513.2023 Małgorzata Masłowska 2023-04-18 09:14:24
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2023-04-17 15:55:20
Zarządzenie Nr III.511.2023 Małgorzata Masłowska 2023-04-17 11:17:53
2021 Małgorzata Masłowska 2023-04-17 11:08:49
Informacja o kwocie Ewa Pajak 2023-04-12 15:20:02
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 15:11:13
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 15:08:38
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 15:06:40
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 15:02:34
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 15:00:24
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 14:51:47
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-04-04 14:48:03
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2023-03-29 08:26:37
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2023-03-29 08:25:00
Zarządzenie Nr III508.2023 Małgorzata Masłowska 2023-03-23 10:54:37
Zarządzenie Nr III.488.2022 Małgorzata Masłowska 2023-03-20 12:54:24
Petycja Małgorzata Masłowska 2023-03-14 12:04:49
Petycja w sprawie zaplanowania uzyskania listy rolników Małgorzata Masłowska 2023-03-14 10:12:30
Regulamin organizacyjny Małgorzata Masłowska 2023-03-14 08:36:46
Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy Małgorzata Masłowska 2023-03-14 08:32:48
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2023-03-13 18:54:23
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-03-13 12:55:26
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-03-13 12:54:00
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-03-08 11:34:01
Protokół nr 46 Małgorzata Skórka 2023-03-08 11:28:46
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-03-07 08:03:06
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 31.12.2021 - 16.03.2022 r. Małgorzata Masłowska 2023-03-01 14:55:48
Zarządzenie Nr III.503.2023 Małgorzata Masłowska 2023-03-01 13:53:40
XLVII/382/23 Małgorzata Skórka 2023-03-01 13:15:29
XLVII/383/23 Małgorzata Skórka 2023-03-01 13:14:33
XLVII/375/23 Małgorzata Skórka 2023-03-01 12:35:02
2023 Małgorzata Skórka 2023-03-01 12:26:14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ewa Pajak 2023-02-28 14:56:38
Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy Małgorzata Masłowska 2023-02-16 15:15:25
Odpowiedź na petycję Małgorzata Masłowska 2023-02-16 15:11:32
Petycja w sprawie zaplanowania uzyskania listy rolników Małgorzata Masłowska 2023-02-16 14:50:46
Petycja w sprawie zaplanowania uzyskania listy rolników Małgorzata Masłowska 2023-02-16 14:43:14
Petycja Małgorzata Masłowska 2023-02-16 14:28:00
2022 Małgorzata Masłowska 2023-02-16 14:26:06
Petycja w sprawie ul. Zawidowskiej w Sulikowie. Małgorzata Masłowska 2023-02-16 13:59:33
Petycja w sprawie ul. Zawidowskiej w Sulikowie Małgorzata Masłowska 2023-02-16 13:53:41
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Masłowska 2023-02-16 11:34:01
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Masłowska 2023-02-16 09:28:39
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-02-09 08:47:49
Nabór na wolne stanowisko do spraw informatycznych Dorota Świątek 2023-02-09 08:41:02
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-02-09 08:30:13
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2023-02-09 08:29:33
Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji Dorota Świątek 2023-02-08 15:12:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej Dorota Świątek 2023-02-08 15:12:02
Komisja Społeczna Małgorzata Skórka 2023-02-07 09:28:49
Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Małgorzata Skórka 2023-02-07 09:22:46
Komisja Budżetu i Finansów Małgorzata Skórka 2023-02-07 09:21:00
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-02-07 09:09:51
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2023-02-07 09:07:38
Protokół Nr 44 Małgorzata Skórka 2023-02-07 08:23:58
Protokół Nr 44 Małgorzata Skórka 2023-02-07 08:19:31
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW DO 5m3 NA DOBĘ Małgorzata Masłowska 2023-02-01 13:10:17
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2023-01-25 12:08:19
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku Małgorzata Skórka 2023-01-18 14:51:27
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku Małgorzata Skórka 2023-01-18 14:50:59
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku Małgorzata Skórka 2023-01-18 14:44:01
Robert Starzyński Małgorzata Skórka 2023-01-17 15:17:07
Robert Starzyński Małgorzata Skórka 2023-01-17 15:16:34
Akta Osobowo-płacowe Dorota Świątek 2023-01-12 08:38:56
Akta Osobowo-płacowe Dorota Świątek 2023-01-12 08:37:33
Akta Osobowo-płacowe Dorota Świątek 2023-01-12 08:36:08
Akta Osobowo-płacowe Dorota Świątek 2023-01-12 08:27:23
2023 Małgorzata Masłowska 2023-01-10 08:38:12
2022 Małgorzata Masłowska 2023-01-10 08:33:41
Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2022. Małgorzata Masłowska 2023-01-10 08:32:02
Rok 2004 Dorota Świątek 2023-01-09 12:15:39
XLVI/374/22 Małgorzata Skórka 2023-01-09 11:28:33
XLVI/363/22 Małgorzata Skórka 2023-01-09 10:38:37
XLVI/361/22 Małgorzata Skórka 2023-01-09 10:27:21
Uchwała Nr VII/77/2022Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Małgorzata Masłowska 2022-12-23 10:06:36
Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania dokumentów aplikacyjnych Dorota Świątek 2022-12-16 14:21:49
Zarządzenie Nr III.485.2022 Małgorzata Masłowska 2022-12-15 13:03:48
XLV/360/22 Małgorzata Skórka 2022-12-13 14:25:53
Nabór na wolne stanowisko pracy ds.zamówień publicznych Dorota Świątek 2022-12-08 08:14:13
Nabór na wolne stanowisko pracy ds.zamówień publicznych Dorota Świątek 2022-12-08 08:10:15
XLIV/354/22 Małgorzata Skórka 2022-12-06 09:44:14
XLIV/354/22 Małgorzata Skórka 2022-12-06 09:01:57
XLIV/349/22 Małgorzata Skórka 2022-12-06 08:29:36
XLIV/350/22 Małgorzata Skórka 2022-12-06 08:27:40
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulików za rok 2021. Małgorzata Masłowska 2022-11-28 11:36:59
XXXIII/249/21 Małgorzata Skórka 2022-11-24 08:43:00
XXXIII/249/21 Małgorzata Skórka 2022-11-24 08:42:19
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Masłowska 2022-11-09 15:12:38
XLIII/343/22 Małgorzata Skórka 2022-11-09 12:21:40
XLIII/343/22 Małgorzata Skórka 2022-11-09 12:20:52
XLIII/343/22 Małgorzata Skórka 2022-11-09 12:19:54
XLIII/342/22 Małgorzata Skórka 2022-11-09 12:13:21
Październik Małgorzata Skórka 2022-11-08 11:17:31
Zarządzenie Nr III.472.2022 Małgorzata Masłowska 2022-11-03 13:43:53
XXLIII/347/22 Małgorzata Masłowska 2022-10-28 12:40:12
XLIII/337/2022 Małgorzata Masłowska 2022-10-28 12:20:46
Uchwała Nr XLIII/337/2022 Małgorzata Masłowska 2022-10-28 12:18:50
Zaproszenie do konsultacji społecznych Małgorzata Masłowska 2022-10-28 11:50:55
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-10-25 15:27:22
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-10-25 15:24:11
Ogłoszenie o konsultacjach Małgorzata Skórka 2022-10-13 07:58:30
Ogłoszenie o konsultacjach Małgorzata Skórka 2022-10-13 07:57:46
Ogłoszenie o konsultacjach Małgorzata Masłowska 2022-10-12 14:46:32
Zarządzenie Nr III.467.2022 Małgorzata Masłowska 2022-10-12 08:07:09
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-10-05 13:46:41
XLII/336/22 Małgorzata Skórka 2022-09-30 11:35:23
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2022-09-23 08:39:54
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2022-09-19 11:00:52
Informacja o kwocie Małgorzata Skórka 2022-09-19 11:00:06
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-09-19 10:42:51
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-09-19 10:41:51
Informacja o kwocie Małgorzata Skórka 2022-09-19 10:34:31
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2022-09-15 11:44:27
Informacja z otwarcia ofert Małgorzata Skórka 2022-09-15 10:58:08
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji Małgorzata Skórka 2022-09-15 09:34:37
Zarządzenie Nr III.456.2022 Małgorzata Skórka 2022-09-14 09:11:23
Zarządzenie Nr III.456.2022 Małgorzata Skórka 2022-09-14 09:10:55
Zarządzenie Nr III.456.2022 Małgorzata Skórka 2022-09-14 09:10:22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Małgorzata Skórka 2022-09-13 09:16:55
Regulamin organizacyjny Małgorzata Masłowska 2022-08-26 10:54:18
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-08-25 12:53:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 18 sierpnia 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Małgorzata Skórka 2022-08-18 11:50:39
Fundusz sołecki Małgorzata Skórka 2022-08-18 11:29:04
Fundusz sołecki Małgorzata Skórka 2022-08-18 11:28:27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ewa Pajak 2022-08-12 14:20:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Ewa Pajak 2022-08-10 09:25:15
Radni Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-08-09 15:11:10
Radni Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-08-09 15:01:39
Radni Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-08-09 14:44:26
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2022-08-09 14:34:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej Dorota Świątek 2022-08-09 14:30:44
Zarządzenie Nr III.448.2022 Małgorzata Skórka 2022-08-08 15:51:58
Zarządzenie Nr III.448.2022 Ewa Pajak 2022-08-08 15:40:17
XLI/322/22 Małgorzata Skórka 2022-08-08 15:11:20
Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy Małgorzata Skórka 2022-08-08 13:15:33
Odpowiedź na petycję Małgorzata Skórka 2022-08-08 11:39:09
Sierpień Małgorzata Skórka 2022-08-05 13:54:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ewa Pajak 2022-08-03 12:43:35
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2022-08-03 11:50:05
Nabór na wolne stanowisko do spraw ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-08-03 11:44:03
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-08-03 11:43:36
Powołanie komisji konkursowej Małgorzata Masłowska 2022-07-25 08:46:01
Zarządzenie Nr III.444.2022 Małgorzata Masłowska 2022-07-25 08:42:29
Zarządzenie Nr III.442.2022 Małgorzata Masłowska 2022-07-19 09:42:50
Zarządzenie Nr III.441.2022 Małgorzata Masłowska 2022-07-18 09:35:28
Roboty budowlane Małgorzata Masłowska 2022-07-04 10:08:43
Zaproszenie do złożenia oferty Małgorzata Masłowska 2022-07-01 14:47:04
Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Małgorzata Masłowska 2022-07-01 11:48:26
Odpowiedzi na pytania Wykonawców Małgorzata Masłowska 2022-06-29 13:49:15
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 17.03.2022 - 15.06.2022 Małgorzata Masłowska 2022-06-29 08:37:41
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-06-14 13:28:15
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-06-14 13:27:41
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-06-14 13:21:42
Protokół Nr 26 Małgorzata Skórka 2022-06-14 13:00:41
Decyzja nr WR.RZT.70.25.2022 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Zawidów i Sulików na okres 3 lat Dorota Świątek 2022-06-10 12:12:03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Małgorzata Masłowska 2022-06-09 15:17:55
Elżbieta Piotrowska Dorota Świątek 2022-06-08 14:44:40
Kołodziejczyk Dariusz Dorota Świątek 2022-06-08 13:41:42
Piotrowska Elżbieta Dorota Świątek 2022-06-08 13:37:38
XXXIX/303/22 Małgorzata Skórka 2022-06-07 09:58:09
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021 Małgorzata Skórka 2022-06-06 16:04:57
2021 Dorota Świątek 2022-05-31 15:28:44
2021 Dorota Świątek 2022-05-31 15:28:12
2021 Dorota Świątek 2022-05-31 15:27:45
2021 Dorota Świątek 2022-05-31 15:27:16
2021 Dorota Świątek 2022-05-31 15:26:42
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Masłowska 2022-05-13 10:40:56
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dorota Świątek 2022-05-12 13:16:08
Zarządzenie Nr III.65.2019 Małgorzata Masłowska 2022-05-12 08:29:37
Zarządzenie Nr. III.65A.2019 Małgorzata Masłowska 2022-05-12 08:27:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulików za 2020 rok. Ewa Pajak 2022-04-28 12:05:28
Konsultacje dot. wstępnego projektu przebudowy ul. 8 Maja w Sulikowie Małgorzata Masłowska 2022-04-28 09:27:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-04-25 13:59:57
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-04-25 13:43:06
Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ Małgorzata Skórka 2022-04-21 09:39:24
Zarządzenie Nr III.402.2022 Małgorzata Masłowska 2022-04-20 08:04:55
Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ Małgorzata Skórka 2022-04-14 13:54:28
Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ Małgorzata Skórka 2022-04-13 14:17:41
Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ Małgorzata Masłowska 2022-04-13 13:58:53
Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ Małgorzata Masłowska 2022-04-12 11:00:24
Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ BIP Małgorzata Masłowska 2022-04-12 10:46:05
Zarządzenie Nr III.394.2022 Małgorzata Masłowska 2022-04-01 09:17:43
Zarządzenie Nr III.393.2022 Małgorzata Masłowska 2022-04-01 09:17:02
Zarządzenie Nr III.393.2022 Małgorzata Masłowska 2022-04-01 09:16:17
Zarządzenie Nr III.394.2022 Małgorzata Masłowska 2022-04-01 09:15:47
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-03-31 10:05:19
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-03-31 10:04:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-03-31 10:01:02
Zarządzenie Nr III.398.2022 Małgorzata Masłowska 2022-03-30 14:29:29
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii Dorota Świątek 2022-03-28 15:16:43
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2022-03-22 09:43:26
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2022-03-14 11:35:32
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2022-03-14 11:23:52
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2022-03-14 11:17:40
Zarzadzenie Nr III.387.2022 Małgorzata Masłowska 2022-03-10 11:33:38
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2022-03-07 09:47:33
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2022-03-07 09:47:22
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Małgorzata Masłowska 2022-03-04 13:56:26
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:45:22
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:43:52
Rok 2021 Dorota Świątek 2022-02-10 12:32:17
Rok 2021 Dorota Świątek 2022-02-10 12:29:05
Rok 2021 Dorota Świątek 2022-02-10 12:27:42
Zalecenia pokontrolne (Przedszkole 2016r.) Dorota Świątek 2022-02-10 12:19:17
Zalecenia pokontrolne (Klub Sportowy Błękitni - 2017r.) Dorota Świątek 2022-02-10 12:18:56
2011 Dorota Świątek 2022-02-10 12:17:59
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:13:51
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:11:37
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:07:36
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:06:31
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:05:50
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:04:36
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:04:07
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:03:41
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:02:53
Zalecenia pokontrolne Dorota Świątek 2022-02-10 12:01:51
Obwieszczenie dotyczy wydania Polskim Sieciom Elektroenergetycznym pozwoleń wodnoprawnych. Ewa Pajak 2022-02-04 13:01:58
Nabór na wolne stanowisko do spraw ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-02-01 11:51:26
Nabór na wolne stanowisko do spraw ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-02-01 11:49:59
Uchwała Nr VII/153/2021 Małgorzata Masłowska 2022-01-31 15:12:56
XXXVI/281/21 Małgorzata Skórka 2022-01-26 08:43:50
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-01-25 10:24:43
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-01-25 10:14:05
1. Styczeń Małgorzata Skórka 2022-01-24 08:52:31
Zarządzenie Nr III.373.2022 Małgorzata Masłowska 2022-01-19 11:41:44
Sprawozdanie z badania wody Dorota Świątek 2022-01-17 12:55:28
Sprawozdanie z badania wody Dorota Świątek 2022-01-17 12:52:47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Małgorzata Masłowska 2022-01-14 14:18:12
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Masłowska 2022-01-14 14:11:25
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2022-01-14 14:09:42
Opłata targowa Dorota Świątek 2022-01-13 09:10:24
Opłata targowa Dorota Świątek 2022-01-13 09:07:47
Zarządzenie Nr III.50.2019 Małgorzata Masłowska 2022-01-12 10:22:16
Zarządzenie Nr III.133a.2019 Małgorzata Masłowska 2022-01-12 07:50:13
Informacja w sprawie podatku rolnego na 2022 rok Dorota Świątek 2022-01-11 11:29:06
Informacja w sprawie podatku rolnego na 2022 rok Dorota Świątek 2022-01-11 11:28:53
Informacja w sprawie podatku leśnego na 2022 rok Dorota Świątek 2022-01-11 11:26:06
Informacja w sprawie podatku leśnego na 2022 rok Dorota Świątek 2022-01-11 11:25:58
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-01-11 11:22:32
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-01-11 11:22:23
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2022-01-11 11:21:41
Informacja o wyniuku naboru Dorota Świątek 2022-01-11 11:21:05
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody Dorota Świątek 2022-01-11 11:19:22
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa Dorota Świątek 2022-01-11 11:18:43
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Świątek 2022-01-11 11:17:06
Protokół Nr 35 Małgorzata Skórka 2022-01-05 14:37:05
Protokół Nr 34 Małgorzata Skórka 2022-01-04 12:24:27
Protokół Nr 33 Małgorzata Skórka 2022-01-04 12:16:16
Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2022-01-04 11:33:38
2020 Dorota Świątek 2021-12-28 12:29:50
2020 Dorota Świątek 2021-12-28 12:27:17
Zarządzenie Nr III.313.2021 Małgorzata Masłowska 2021-12-28 08:39:28
Statut Gminy Sulików Małgorzata Masłowska 2021-12-21 08:30:09
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Ewa Pajak 2021-12-14 09:53:55
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości. Dorota Świątek 2021-12-14 09:18:47
XXXV/268/21 Małgorzata Skórka 2021-12-13 09:45:00
Informacja o wywieszonym ogłoszeniu Małgorzata Masłowska 2021-12-10 08:05:52
XXXV/265/21 Małgorzata Skórka 2021-12-08 12:03:10
XXXV/266/21 Małgorzata Skórka 2021-12-08 12:02:17
XXXV/263/21 Małgorzata Skórka 2021-12-08 12:01:20
XXXV/263/21 Małgorzata Skórka 2021-12-08 11:56:48
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dorota Świątek 2021-12-03 10:06:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Świątek 2021-12-01 08:24:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Świątek 2021-12-01 08:23:16
Obwieszczenie Małgorzata Masłowska 2021-11-30 08:53:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Świątek 2021-11-16 11:50:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Świątek 2021-11-16 11:46:59
Zarzadzenie Nr III.350.2021 Małgorzata Masłowska 2021-11-16 09:10:27
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2021-11-09 14:54:09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2021-11-09 14:29:25
Zarządzenie Nr III.345.2021 Małgorzata Masłowska 2021-11-09 13:14:11
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie Dorota Świątek 2021-11-08 10:10:11
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie Dorota Świątek 2021-11-08 10:08:55
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie Dorota Świątek 2021-11-08 10:06:20
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Masłowska 2021-10-28 10:51:50
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2021-10-28 09:35:27
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2021-10-28 09:30:55
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2021-10-28 09:27:10
Protokół Nr 32 Małgorzata Skórka 2021-10-27 08:54:09
Protokół Nr 29 Małgorzata Skórka 2021-10-27 08:31:08
Składy komisji Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2021-10-26 14:55:53
Protokół Nr 16 Małgorzata Masłowska 2021-10-26 13:57:17
Protokół Nr 16 Małgorzata Masłowska 2021-10-26 13:54:47
Protokół nr 15 Małgorzata Masłowska 2021-10-26 13:20:47
Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Małgorzata Skórka 2021-10-13 10:19:15
Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Małgorzata Skórka 2021-10-12 14:29:51
XXXIII/256/21 Małgorzata Skórka 2021-10-11 12:44:46
XXXIII/256/21 Małgorzata Skórka 2021-10-11 12:43:41
XXXIII/25721 Małgorzata Skórka 2021-10-04 13:32:57
XXXIII/25721 Małgorzata Skórka 2021-10-04 12:35:49
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Masłowska 2021-10-04 10:23:01
Informacja z otwarcia ofert Dorota Świątek 2021-09-30 15:19:48
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych. Ewa Pajak 2021-09-30 09:48:39
Komunikat MSWK ,,SUPLAZ” sp. z o.o. Dorota Świątek 2021-09-23 11:18:03
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych. Małgorzata Masłowska 2021-09-22 12:06:31
Od dnia 01.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 Małgorzata Masłowska 2021-09-22 09:50:28
Od dnia 25.04.2018 r. do dnia 30.05.2018 Małgorzata Masłowska 2021-09-22 09:47:10
Od dnia 28.12.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. Małgorzata Masłowska 2021-09-22 09:45:46
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I – postępowanie III Małgorzata Masłowska 2021-09-22 09:13:25
2018 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 10:55:01
2019 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 10:54:40
2020 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 10:54:17
2019-2029 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:56:17
2016-2022 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:53:46
2014-2021 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:51:42
UCHWAŁA NR XXIX/214/12 RADY GMINY SULIKÓW Z DNIA 28GRUDNIA 2021 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:45:10
2013-2020 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:42:17
2012-2018 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:36:09
2011-2018 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:33:10
2019-2029 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:24:53
2019 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:22:14
2021 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 09:13:26
2019 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 08:34:02
2019 Małgorzata Masłowska 2021-09-16 08:32:36
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I – postępowanie III Małgorzata Masłowska 2021-09-13 13:24:34
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I – postępowanie III Małgorzata Masłowska 2021-09-13 10:03:57
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2021-09-10 13:31:44
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2021-09-10 13:31:35
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Dorota Świątek 2021-09-09 14:19:53
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Dorota Świątek 2021-09-09 14:16:40
Kwestionariusz osobowy Dorota Świątek 2021-09-09 14:15:05
Kwestionariusz osobowy Dorota Świątek 2021-09-09 14:13:52
Kwestionariusz osobowy Dorota Świątek 2021-09-09 14:10:07
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Świątek 2021-09-09 13:40:04
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Dorota Świątek 2021-09-09 13:39:15
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Świątek 2021-09-07 13:39:58
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dorota Świątek 2021-09-07 13:39:20
Zarządzenie Nr III.329.2021 Małgorzata Masłowska 2021-08-30 13:12:51
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych Dorota Świątek 2021-08-27 14:45:30
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych Dorota Świątek 2021-08-27 14:43:13
wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I – postępowanie III Ewa Pajak 2021-08-27 10:27:13
Radni Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2021-08-26 10:18:32
Informacja z otwarcia ofert na usuwanie azbestu Dorota Świątek 2021-08-25 13:08:59
Ogłoszenie o zamówieniu Małgorzata Masłowska 2021-08-25 10:10:36
Uchwała Nr XXXI/238/21 Ewa Pajak 2021-08-09 09:39:52
Uchała Nr XXXI/237/21 Ewa Pajak 2021-08-09 09:35:42
Uchwała Nr XXXI/236/21 Ewa Pajak 2021-08-09 09:28:50
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pajak 2021-08-05 09:16:15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pajak 2021-07-23 13:48:33
Hulisz Grażyna Dorota Świątek 2021-07-22 13:19:20
Alina Czechowska Dorota Świątek 2021-07-22 13:17:42
Hulisz Grażyna Dorota Świątek 2021-07-22 13:13:45
Hulisz Grażyna Dorota Świątek 2021-07-22 13:08:29
Beata Szczepańska Dorota Świątek 2021-07-22 10:53:44
Beata Szczepańska Dorota Świątek 2021-07-22 10:53:22
Ewa Brodziak Dorota Świątek 2021-07-21 15:15:53
Ewa Brodziak Dorota Świątek 2021-07-21 15:15:31
Elżbieta Piotrowska Dorota Świątek 2021-07-21 15:10:41
Agnieszka Żukowska Dorota Świątek 2021-07-21 15:08:41
Anna Poniedziałek Dorota Świątek 2021-07-21 15:03:59
Mariola Podanowska Dorota Świątek 2021-07-21 15:01:29
Wioletta Pawluk Dorota Świątek 2021-07-21 14:52:51
Marta Brzozowska Dorota Świątek 2021-07-21 14:49:09
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody Dorota Świątek 2021-07-21 13:34:05
Zarzadzenie Nr III.317.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-21 09:07:28
Zarządzenie Nr III.316.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-21 09:06:26
Obszarowa ocena jakości wody Dorota Świątek 2021-07-19 12:22:03
Zarządzenie Nr III.309.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 09:54:38
Zarządzenie Nr III.308.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 09:54:13
Zarządzenie Nr III.307.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 09:53:47
Zarządzenie Nr III.306.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 09:53:20
Zarządzenie Nr III.305.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 09:52:59
Zarządzenie Nr III.304.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 09:52:30
Zarządzenie Nr III.400.2021 Małgorzata Masłowska 2021-07-15 08:48:11
Zarządzenie Nr III.400.2021 Ewa Pajak 2021-07-09 11:30:29
Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2021 r. Dorota Świątek 2021-07-01 13:10:30
Skład Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2021-06-28 10:57:50
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Sulików, świadczonych n Małgorzata Masłowska 2021-06-23 14:57:22
Zarządzenie Nr III.302.2021 Małgorzata Masłowska 2021-06-23 12:43:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2021-06-22 12:59:41
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa Dorota Świątek 2021-06-22 12:59:20
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa Dorota Świątek 2021-06-22 12:56:44
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2021-06-22 12:56:07
Zarządzenie Nr III.302.2021 Małgorzata Masłowska 2021-06-22 10:27:26
Zarządzenie Nr III.301.2021 Małgorzata Masłowska 2021-06-22 10:24:56
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Dorota Świątek 2021-06-21 08:41:17
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Dorota Świątek 2021-06-21 08:39:36
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Dorota Świątek 2021-06-21 08:39:05
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Dorota Świątek 2021-06-21 08:38:25
Uchwała Nr XXVIII/211/21 Małgorzata Masłowska 2021-06-14 11:59:14
Wniosek Dorota Świątek 2021-06-11 13:05:44
Wniosek Dorota Świątek 2021-06-11 13:05:30
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Dorota Świątek 2021-06-11 09:00:03
5.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Dorota Świątek 2021-06-11 08:59:00
4.Informacja o wyrobach zawierających azbest Dorota Świątek 2021-06-11 08:58:35
3.Informacja dla podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną w rolnictwie Dorota Świątek 2021-06-11 08:58:01
2.Wniosek Dorota Świątek 2021-06-11 08:57:37
1.Wzór oświadczenia Dorota Świątek 2021-06-11 08:57:12
Uchwała Nr XXVIII/209/21 Ewa Pajak 2021-06-07 14:43:28
Uchwała Nr XXVIII/209/21 Ewa Pajak 2021-06-07 14:42:39
Uchwała Nr XXVIII/207/21 Ewa Pajak 2021-06-07 14:34:59
Zarządzenie Nr III.299.2021 Małgorzata Masłowska 2021-06-02 08:30:49
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA Małgorzata Masłowska 2021-06-01 11:05:59
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA Małgorzata Masłowska 2021-06-01 10:28:27
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Małgorzata Masłowska 2021-06-01 09:23:37
2020 Dorota Świątek 2021-05-31 11:56:16
2020 Dorota Świątek 2021-05-31 11:53:44
2020 Dorota Świątek 2021-05-31 11:52:35
2020 Dorota Świątek 2021-05-31 11:51:33
2020 Dorota Świątek 2021-05-31 11:49:15
Ogłoszenie o przetargu Ewa Pajak 2021-05-24 13:31:20
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Masłowska 2021-05-21 11:32:55
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Masłowska 2021-05-21 10:01:18
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Małgorzata Masłowska 2021-05-19 11:55:47
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Małgorzata Masłowska 2021-05-19 10:27:12
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 15:02:15
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 15:01:48
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 15:00:33
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 14:55:40
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 14:53:47
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 14:51:50
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 14:50:22
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 14:49:41
Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020. Małgorzata Skórka 2021-05-14 14:49:04
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików – zmiana systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Małgorzata Masłowska 2021-05-11 08:44:44
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików Małgorzata Masłowska 2021-05-11 08:35:11
Wykonanie Budżetu Małgorzata Masłowska 2021-05-04 11:19:55
2020 Małgorzata Masłowska 2021-05-04 11:17:02
Zarządzenie nr 172 Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2021-04-29 09:23:27
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024 Dorota Świątek 2021-04-22 08:12:47
Ogłoszenie o przystąpieniu do do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024 Dorota Świątek 2021-04-22 08:11:57
Ogłoszenie o przystąpieniu do do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024 Dorota Świątek 2021-04-22 08:11:11
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulików za 2020 rok. Dorota Świątek 2021-04-19 10:06:19
Szkoła Podstawowa w Sulikowie Małgorzata Masłowska 2021-04-16 12:58:03
Szkoła Podstawowa w Biernej Małgorzata Masłowska 2021-04-16 12:57:01
Szkoła Podstawowa w Biernej Małgorzata Masłowska 2021-04-16 12:54:35
Dane podstawowe Małgorzata Masłowska 2021-04-14 15:04:54
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2021-04-14 14:56:46
Uchwały Małgorzata Masłowska 2021-04-14 14:47:00
Zarządzenia Małgorzata Masłowska 2021-04-14 14:45:56
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 14:45:17
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 14:42:48
Sprawozdania Małgorzata Masłowska 2021-04-14 14:42:00
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:30:00
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:28:56
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:27:36
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:06:57
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:05:31
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:04:24
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2021-04-14 11:02:21
Zarządzenie Nr III.271.2021 Małgorzata Masłowska 2021-04-13 15:09:38
Zarządzenie Nr III.271.2021 Małgorzata Masłowska 2021-04-13 14:22:54
Ocena cząstkowa jakości wody Dorota Świątek 2021-04-13 07:43:30
Uchwała Nr XXVII/201/21 Małgorzata Masłowska 2021-04-12 11:50:39
Uchwała Nr XXVII/200/21 Małgorzata Masłowska 2021-04-12 11:50:18
Zarządzenie Nr III.277.2021 Małgorzata Masłowska 2021-04-01 09:53:53
Deklaracja dostępności Dorota Świątek 2021-03-30 15:29:34
Deklaracja dostępności Dorota Świątek 2021-03-30 15:26:43
Deklaracja dostępności Dorota Świątek 2021-03-30 14:31:01
Deklaracja dostępności Dorota Świątek 2021-03-30 14:30:35
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ewa Pajak 2021-03-30 13:22:05
Zarządzenie Nr III.270.2021 Małgorzata Masłowska 2021-03-25 09:00:35
Zarządzenie Nr III.252.2021 Małgorzata Masłowska 2021-03-23 13:27:04
Regulamin organizacyjny Małgorzata Masłowska 2021-03-19 14:23:00
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2021-03-16 15:27:38
Zarządzenie Nr III.266.2021 Małgorzata Masłowska 2021-03-15 13:46:22
Zarządzenie Nr III.266.2021 Małgorzata Masłowska 2021-03-15 13:45:21
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2021-03-12 08:12:18
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2021-03-09 10:14:59
Zarządzenie Nr III.255.2021 Małgorzata Masłowska 2021-03-04 08:43:18
Obwieszczenie Dorota Świątek 2021-03-02 14:05:36
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2021-03-01 14:41:51
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2021-03-01 12:04:20
Wzór oświadczenia majątkowego Małgorzata Skórka 2021-03-01 11:58:18
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2021-02-23 19:49:06
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2021-02-23 19:48:18
Robert Starzyński Dorota Świątek 2021-02-23 10:16:03
Obwieszczenie Dorota Świątek 2021-02-18 11:41:06
Zarządzenie Nr III.249.2020 Małgorzata Masłowska 2021-02-16 14:47:39
Zarządzenie Nr III.256.2021 Małgorzata Masłowska 2021-02-16 14:45:20
Zarządzenie Nr III.250.2021 Małgorzata Masłowska 2021-02-16 14:42:40
Zarządzenie Nr III.248.2021 Małgorzata Masłowska 2021-02-11 13:50:49
Zarządzenie Nr III.244.2021 Małgorzata Masłowska 2021-02-11 13:48:59
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku Małgorzata Masłowska 2021-02-09 13:24:52
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku Małgorzata Masłowska 2021-02-09 12:56:09
Ogłoszenie naboru na rachmistrza spisowego do NSP 2021. Małgorzata Masłowska 2021-02-01 12:10:36
Zarządzenie Nr III.255.2021 Małgorzata Masłowska 2021-01-26 08:14:35
Zarządzenie Nr III.212.2020 Małgorzata Masłowska 2021-01-25 14:27:38
Protokół nr 15 Małgorzata Skórka 2021-01-20 19:50:07
Protokół nr 15 Małgorzata Skórka 2021-01-20 19:48:59
Skład Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2021-01-20 15:48:48
Składy komisji Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2021-01-20 15:46:30
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików Małgorzata Skórka 2021-01-20 15:44:53
Szkoła Podstawowa w Sulikowie Małgorzata Masłowska 2021-01-20 14:56:50
Od dnia 30.11.2017 - 28.12.2017 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 11:34:43
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 28.12.2017 - 31.12.2018 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 11:34:12
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 30.11.2017 - 28.12.2017 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 11:33:19
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 16.07.2019 - 30.09.2020 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 11:20:06
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 27.02.2019 - 15.07.2020 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 11:19:39
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 28.12.2018 r. do dnia 30.01.2019 r. Małgorzata Masłowska 2021-01-20 10:27:53
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików Małgorzata Masłowska 2021-01-20 10:26:56
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności 20218-2023 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 10:22:58
Sprawozdania w kadencji 2018-2023 Małgorzata Masłowska 2021-01-20 09:36:01
Podatek rolny Małgorzata Masłowska 2021-01-19 08:20:15
Zarządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego Małgorzata Skórka 2021-01-16 16:15:27
Regulamin organizacyjny Małgorzata Masłowska 2021-01-15 12:23:50
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2021-01-15 09:16:15
2021 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:42:51
XXV/188/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:35:02
XXV/185/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:33:59
XXV/189/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:32:59
XXV/185/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:32:30
XXV/186/21 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:31:39
XXV/187/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:31:07
XXV/186/21 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:29:41
XXV/185/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:28:49
XXV/184/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 14:28:10
XXV/184/20 Małgorzata Masłowska 2021-01-12 10:34:57
Zalecenia pokontrolne Małgorzata Masłowska 2021-01-11 14:14:54
Zarządzenie Nr III.247.2021 Ewa Pajak 2021-01-08 11:16:48
Zarządzenie Nr III.245.2021 Ewa Pajak 2021-01-08 11:09:32
Zarządzenie Nr III.245.2021 Ewa Pajak 2021-01-08 11:08:39
Zarządzenie Nr III.242.2020 Ewa Pajak 2021-01-07 15:22:22
Ocena cząstkowa jakości wody w Zawidowie Dorota Świątek 2021-01-05 08:29:01
Ocena cząstkowa jakości wody w Zawidowie Dorota Świątek 2021-01-05 08:27:42
Podatek leśny Ewa Pajak 2021-01-04 10:30:57
Podatek leśny Ewa Pajak 2021-01-04 10:29:59
Podatek rolny Ewa Pajak 2021-01-04 10:28:33
Podatek rolny Ewa Pajak 2021-01-04 10:26:48
Podatek rolny Ewa Pajak 2021-01-04 10:20:56
Podatek od nieruchomości Ewa Pajak 2021-01-04 10:18:15
Podatek od nieruchomości Ewa Pajak 2021-01-04 10:16:19
Podatek od nieruchomości Ewa Pajak 2021-01-04 10:11:38
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2020-12-30 15:24:13
Uchwała XXIII/169/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-22 13:07:01
Sprawozdanie z badania wody Dorota Świątek 2020-12-21 08:31:35
Informacja z publicznego otwarcia ofert Małgorzata Masłowska 2020-12-18 14:10:22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Ewa Pajak 2020-12-17 14:22:31
Zmiana treści SIWZ Małgorzata Masłowska 2020-12-16 10:57:33
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Masłowska 2020-12-10 11:52:15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Ewa Pajak 2020-12-09 12:31:56
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Ewa Pajak 2020-12-09 12:27:11
Uchwała Nr XXII/163/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:42:47
Uchwała Nr XXII/160/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:41:19
Uchwała Nr XXII/160/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:38:52
Uchwała Nr XXII/158/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:37:07
Uchwała Nr XXII/156/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:19:22
Uchwała Nr XXII/157/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:18:58
Uchwała Nr XXII/158/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:18:15
Uchwała Nr XXII/157/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:13:40
Uchwała XXII/155/20 Małgorzata Masłowska 2020-12-04 10:11:12
Ogłoszenie o I przetargu Małgorzata Masłowska 2020-11-26 12:03:47
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości na sprzedaż Małgorzata Masłowska 2020-11-26 12:03:20
Zarządzenie Nr III.233.2020 Małgorzata Masłowska 2020-11-20 08:42:59
Uchwała Nr XX/151/20 Małgorzata Masłowska 2020-11-18 12:33:11
Wzór oświadczenia majątkowego Dorota Świątek 2020-11-18 08:29:36
Wzór oświadczenia majątkowego Dorota Świątek 2020-11-18 08:28:01
Zarządzenie Nr III.230.2020 Małgorzata Masłowska 2020-11-16 11:33:59
Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wilka Dorota Świątek 2020-11-05 14:36:01
Postanowiwenie nr 319 powołanie obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie Małgorzata Skórka 2020-10-30 14:34:38
Postanowiwenie nr 319 powołanie obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie Małgorzata Skórka 2020-10-30 14:31:32
Postanowiwenie nr 319 powołanie obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sulikowie Małgorzata Skórka 2020-10-30 14:28:47
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 29 października 2020 r. Małgorzata Skórka 2020-10-30 10:36:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2020-10-28 11:07:35
Zarządzenie Nr III.219.2020 Małgorzata Masłowska 2020-10-21 11:37:00
Zarządzenie Nr III.218.2020 Małgorzata Masłowska 2020-10-21 11:34:57
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Małgorzata Skórka 2020-10-15 15:31:43
Odpowiedź na pytanie wykonawców Małgorzata Masłowska 2020-10-13 13:55:35
Odpowiedź na pytanie wykonawców Małgorzata Masłowska 2020-10-13 13:52:08
Ogłoszenie o przetargu Małgorzata Masłowska 2020-10-13 13:39:23
Ogłoszenie o przetargu Ewa Pajak 2020-10-09 13:13:13
XIX/144/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 14:32:35
XVIII/141/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:43:38
XVIII/140/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:42:58
XVIII/139/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:42:08
XVIII/138/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:40:19
XVIII/137/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:39:31
XVIII/136/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:37:40
XVIII/135/20 Małgorzata Masłowska 2020-10-07 13:36:40
Ocena cząstkowa jakości wody Dorota Świątek 2020-10-07 13:29:15
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu Dorota Świątek 2020-10-05 08:32:15
Ostrzeżenie Dorota Świątek 2020-10-05 08:31:11
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2020-10-05 08:26:56
Ogłoszenie o II przetargu. Małgorzata Masłowska 2020-09-30 11:21:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o okręgu Małgorzata Masłowska 2020-09-28 15:07:50
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2020-09-25 12:03:59
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2020-09-25 12:01:47
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2020-09-25 12:00:18
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2020-09-25 11:59:11
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2020-09-25 11:57:58
Wójt Gminy Małgorzata Masłowska 2020-09-25 11:19:08
Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Małgorzata Masłowska 2020-09-22 14:53:56
Postanowienie Małgorzata Masłowska 2020-09-22 14:47:33
Nabór na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy. Dorota Świątek 2020-09-18 12:02:27
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików Małgorzata Masłowska 2020-09-17 15:07:12
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików Małgorzata Masłowska 2020-09-17 09:58:30
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Małgorzata Masłowska 2020-09-16 15:27:50
Zarządzenie Nr III.206 Małgorzata Masłowska 2020-09-09 10:29:23
Zawiadomienie o zebranych dowodach Dorota Świątek 2020-09-07 15:45:42
XVIII/135/20 Małgorzata Masłowska 2020-09-03 09:24:02
Dane podstawowe Aleksandra Adamiak 2020-08-25 13:05:45
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr. 163, 166, 186 obręb Wilka Ewa Pajak 2020-08-14 14:03:16
Zarządzenie Nr III.200.2020 Ewa Pajak 2020-08-13 09:14:01
Struktura organizacyjna Ewa Pajak 2020-08-07 11:27:41
Dane podstawowe Ewa Pajak 2020-08-07 11:26:46
Zarządzenie Nr III.192.2020 Ewa Pajak 2020-08-07 11:04:09
Zarządzenie Nr III.192.2020 Ewa Pajak 2020-08-07 11:03:29
III przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Ewa Pajak 2020-08-06 15:13:17
XVII/134/20 Aleksandra Adamiak 2020-07-31 13:55:55
XVII/133/20 Aleksandra Adamiak 2020-07-31 13:55:04
XVII/134/20 Aleksandra Adamiak 2020-07-31 13:52:32
XII/125/20 Aleksandra Adamiak 2020-07-31 13:40:24
XII/125/20 Aleksandra Adamiak 2020-07-31 13:36:01
XVII/125/20 Aleksandra Adamiak 2020-07-31 13:33:09
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Aleksandra Adamiak 2020-07-30 10:11:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Aleksandra Adamiak 2020-07-30 10:07:40
Gmina Sulików Aleksandra Adamiak 2020-07-30 10:07:10
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Aleksandra Adamiak 2020-07-29 14:58:57
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Aleksandra Adamiak 2020-07-29 14:58:21
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej Aleksandra Adamiak 2020-07-29 14:56:36
Informacja o przetargu Małgorzata Masłowska 2020-07-28 11:04:31
Lipiec Dorota Świątek 2020-07-21 12:42:12
Lipiec Dorota Świątek 2020-07-21 12:41:08
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2020-07-15 14:09:18
Tadeusz Baranek Aleksandra Adamiak 2020-07-15 12:48:43
Radni Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2020-07-15 12:40:08
Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Dorota Świątek 2020-07-15 07:53:25
Zawiadomienie Dorota Świątek 2020-07-15 07:51:55
Pracownicy urzędu Dorota Świątek 2020-07-14 10:51:54
Elżbieta Piotrowska Dorota Świątek 2020-07-14 10:27:33
Kierownictwo urzędu Dorota Świątek 2020-07-14 09:56:54
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023 Dorota Świątek 2020-07-14 09:47:49
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-07-10 16:34:01
Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 14 lutego 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-07-09 11:43:22
Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-07-09 11:43:00
Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 14 lutego 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-07-09 11:39:17
2019 Dorota Świątek 2020-07-09 09:25:32
2019 Dorota Świątek 2020-07-09 09:24:08
2019 Dorota Świątek 2020-07-09 07:37:52
2019 Dorota Świątek 2020-07-08 13:03:26
2019 Dorota Świątek 2020-07-08 13:02:07
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-30 15:34:01
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-30 15:33:30
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-30 15:30:07
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-30 15:26:48
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-30 11:18:49
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-30 10:45:59
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-29 15:26:52
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-29 14:53:51
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-26 18:13:12
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-25 13:13:39
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-25 13:05:21
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-06-24 08:54:46
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-06-24 08:54:38
Zarządzenie Nr III.178.2020 Wójta Gminy Sulików Małgorzata Masłowska 2020-06-22 15:20:29
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-18 14:26:22
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-18 14:25:28
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-18 14:23:33
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-18 14:22:51
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-18 14:22:02
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-18 11:46:37
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-17 15:55:23
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-16 13:50:05
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-16 13:49:43
Nabór kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Dorota Świątek 2020-06-16 12:57:57
nabór kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Dorota Świątek 2020-06-16 12:55:27
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Dorota Świątek 2020-06-16 10:47:51
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-15 15:51:32
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-15 15:47:32
Regulamin organizacyjny Małgorzata Masłowska 2020-06-15 13:45:35
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-12 20:33:30
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-12 20:32:34
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-12 08:35:00
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-10 10:46:41
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-10 09:04:37
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-10 09:03:58
Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierających odpady komunalne Dorota Świątek 2020-06-10 07:43:18
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Dorota Świątek 2020-06-10 07:40:40
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-08 09:14:35
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-06-05 10:55:26
Zarządzenie nr III.166.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:26:12
Zarządzenie nr III.165.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:25:51
Zarządzenie nr III.165.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:25:27
Zarządzenie nr III.165.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:24:11
Zarządzenie nr III.166.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:23:28
Zarządzenie nr III.166.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:22:57
Zarządzenie nr III.167.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:22:23
Zarządzenie Nr.168.2020 Ewa Pajak 2020-06-03 11:20:01
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 11:11:16
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 11:10:25
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 11:05:39
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 11:03:54
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 10:53:33
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 10:52:37
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 10:44:51
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro Dorota Świątek 2020-06-03 10:16:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików Dorota Świątek 2020-06-02 14:36:17
Lista sołectw Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2020-05-26 14:10:46
Lista sołectw Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2020-05-26 14:08:47
Lista sołectw Aleksandra Adamiak 2020-05-26 14:07:09
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I Dorota Świątek 2020-05-22 12:03:52
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2020-05-22 11:06:34
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2020-05-22 10:28:22
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2020-05-22 10:24:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Dorota Świątek 2020-05-20 13:45:51
Informacja z publicznego otwrcia ofert.II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I Dorota Świątek 2020-05-19 15:09:45
Informacja z publicznego otwrcia ofert Dorota Świątek 2020-05-19 15:08:26
XV/118/20 Aleksandra Adamiak 2020-05-18 11:00:42
XV/114/20 Aleksandra Adamiak 2020-05-18 10:42:02
XV/113/20 Aleksandra Adamiak 2020-05-18 10:40:11
Maj Aleksandra Adamiak 2020-05-18 10:28:05
Maj Aleksandra Adamiak 2020-05-18 10:18:13
Zmiana terminu oprysku Dorota Świątek 2020-05-18 08:20:27
Zarządzenie Nr III.160.2020 Małgorzata Masłowska 2020-05-13 10:28:29
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-05-13 08:43:42
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-05-13 08:42:59
Informacja o zastosowaniu oprysków Dorota Świątek 2020-05-12 07:50:02
II przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - zmiana treśći SIWZ Aleksandra Adamiak 2020-05-08 14:27:46
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-05-08 14:24:02
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-05-08 14:23:14
Protokół z otwarcia złożonych propozycji cenowych Dorota Świątek 2020-05-05 12:02:43
Protokół z otwarcia złożonych propozycji cenowych Dorota Świątek 2020-05-05 12:01:52
Protokół z otwarcia złożonych propozycji cenowych Dorota Świątek 2020-05-05 08:06:05
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-05-04 15:11:19
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-05-04 15:09:58
Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików Dorota Świątek 2020-05-04 12:45:23
Zrządzenie Nr III.141.2020 Małgorzata Masłowska 2020-05-04 10:36:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulików za 2019 rok Dorota Świątek 2020-05-04 08:50:03
Protokół Nr 13 Aleksandra Adamiak 2020-05-01 10:34:44
Protokół Nr 12 Aleksandra Adamiak 2020-05-01 10:24:27
Protokół Nr 11 Aleksandra Adamiak 2020-05-01 10:15:18
Protokół Nr 7 Aleksandra Adamiak 2020-05-01 09:33:19
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO. Dorota Świątek 2020-04-30 11:56:20
Wyjaśnienie nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Dorota Świątek 2020-04-30 10:05:09
Ogłoszenie o II przetargu. Małgorzata Masłowska 2020-04-29 13:17:38
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-04-29 11:23:28
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zamówienie poniżej 30 tys. Euro Aleksandra Adamiak 2020-04-24 08:06:21
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zamówienie poniżej 30 tys. Euro Aleksandra Adamiak 2020-04-24 08:05:45
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zamówienie poniżej 30 tys. Euro Aleksandra Adamiak 2020-04-23 13:01:05
4. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zamówienie poniżej 30 tys. Euro Aleksandra Adamiak 2020-04-23 13:00:39
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-04-21 11:37:38
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-04-21 11:35:10
Ocena cząstowa jakości wody Dorota Świątek 2020-04-21 11:31:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Dorota Świątek 2020-04-21 08:14:51
Zarządzenie Nr III.155.2020 Małgorzata Masłowska 2020-04-17 13:40:20
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-04-17 09:52:51
IV/38/19 Aleksandra Adamiak 2020-04-16 09:35:35
2019 Małgorzata Masłowska 2020-04-15 15:15:15
2018 Małgorzata Masłowska 2020-04-15 15:14:51
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Małgorzata Masłowska 2020-04-15 15:02:23
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-04-14 10:50:04
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-04-14 10:49:11
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-04-09 16:25:15
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-04-09 16:21:44
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-04-09 10:59:27
Zarządzenie Nr III.151.2020 Małgorzata Masłowska 2020-04-07 13:53:14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Aleksandra Adamiak 2020-04-03 16:24:41
Informacja z publicznego otwarcia ofert Aleksandra Adamiak 2020-03-31 15:54:27
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-03-30 08:30:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2020-03-26 10:03:43
VI/51/19 Aleksandra Adamiak 2020-03-25 16:50:25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2020-03-25 13:01:10
Zarządzenie Nr III.150.2020 Dorota Świątek 2020-03-23 12:01:29
Zarządzenie Nr III.150.2020 Dorota Świątek 2020-03-23 12:00:53
Zarządzenie Nr III.150.2020 Dorota Świątek 2020-03-23 12:00:16
Zarządzenie Nr III.150.200 Dorota Świątek 2020-03-23 11:51:47
Zarządzenie Nr III.150.200 Dorota Świątek 2020-03-23 11:50:32
Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 Aleksandra Adamiak 2020-03-23 11:45:07
Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 Aleksandra Adamiak 2020-03-23 11:44:50
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - Zmiana treści SIWZ, wydłużenie terminu składania ofert, pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego) Aleksandra Adamiak 2020-03-20 15:00:02
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - Zmiana treści SIWZ, wydłużenie terminu składania ofert, pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego) Aleksandra Adamiak 2020-03-20 14:57:13
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-03-20 14:56:52
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Aleksandra Adamiak 2020-03-20 14:55:23
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Dorota Świątek 2020-03-09 15:04:50
Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Dorota Świątek 2020-03-09 14:35:24
Ogłoszenie o przetargu -Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I Dorota Świątek 2020-03-09 14:28:34
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 14:26:19
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 14:25:21
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 14:18:44
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 14:04:59
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 14:01:38
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 13:57:48
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-03-09 13:50:44
Informacja o przebiegu przetargu Małgorzata Masłowska 2020-03-06 12:57:46
XIV/111/20 Aleksandra Adamiak 2020-03-04 12:40:54
XIV/111/20 Aleksandra Adamiak 2020-03-04 12:37:06
XIV/109/20 Aleksandra Adamiak 2020-03-03 14:49:57
XIV/109/20 Aleksandra Adamiak 2020-03-03 14:49:40
XIV/109/20 Aleksandra Adamiak 2020-03-03 14:49:25
Luty Aleksandra Adamiak 2020-03-03 14:33:38
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-03-03 08:43:16
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-03-03 08:42:54
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-03-03 08:38:29
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w 2020 roku Aleksandra Adamiak 2020-03-02 16:08:09
Zarządzenie Nr 143.III.2020 Małgorzata Masłowska 2020-03-02 10:00:48
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-02-20 13:05:22
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-02-20 13:05:04
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-02-20 12:58:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2020-02-19 10:15:36
Zarządzenie Nr III.139B.2020 Małgorzata Masłowska 2020-02-10 14:15:40
Zarządzenie Nr III.139C.2020 Małgorzata Masłowska 2020-02-10 14:14:05
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r. Aleksandra Adamiak 2020-02-10 14:04:33
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2020-02-10 13:55:59
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2020-02-10 13:51:47
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2020-02-10 13:50:16
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2020-02-10 13:46:48
Wybory samorządowe 2018 Aleksandra Adamiak 2020-02-10 13:40:23
Wybory samorządowe 2018 Aleksandra Adamiak 2020-02-10 13:39:07
Zarządzenie Nr III.139C.2020 Małgorzata Masłowska 2020-02-07 12:33:14
Informacja o przetargu Dorota Świątek 2020-02-05 07:59:52
Nowe zasady wycinki drzew Dorota Świątek 2020-02-03 13:45:00
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sulików Dorota Świątek 2020-02-03 13:44:37
Informacja dla hodowców drobiu Dorota Świątek 2020-02-03 13:43:52
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Dorota Świątek 2020-02-03 13:42:56
Informacja dla hodowców drobiu Dorota Świątek 2020-02-03 13:42:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Dorota Świątek 2020-02-03 13:39:25
Zarządzenie Nr III.138.2020 Małgorzata Masłowska 2020-02-03 11:42:18
ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020 Aleksandra Adamiak 2020-01-30 10:47:03
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r. Dorota Świątek 2020-01-24 12:32:27
Ogłoszenie o przetargu Dorota Świątek 2020-01-23 15:30:05
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2020-01-17 09:13:41
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2020-01-17 09:07:27
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2020-01-17 08:11:09
Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo Dorota Świątek 2020-01-16 15:30:05
XIII/100/19 Aleksandra Adamiak 2020-01-07 11:32:46
XIII/99/19 Aleksandra Adamiak 2020-01-07 11:20:59
Grudzień Aleksandra Adamiak 2020-01-07 11:14:03
2020 Aleksandra Adamiak 2020-01-07 10:56:32
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2019-12-23 10:06:59
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2019-12-23 09:59:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-12-23 09:59:16
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Dorota Świątek 2019-12-23 09:49:00
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Dorota Świątek 2019-12-23 09:43:41
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Dorota Świątek 2019-12-23 09:43:15
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych Dorota Świątek 2019-12-23 09:41:13
Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawienie nieruchomości Dorota Świątek 2019-12-23 09:31:50
Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawienie nieruchomości Dorota Świątek 2019-12-23 09:29:00
Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie ogłoszenia o przetargach na dzierżawienie nieruchomości Dorota Świątek 2019-12-23 09:28:29
Zarządzenie Nr III.126.2019 Małgorzata Masłowska 2019-12-16 12:59:28
Nabór na stanowisko "Referent" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Wioletta Pawluk 2019-12-11 12:48:41
Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim... Dorota Świątek 2019-12-09 10:43:13
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Dorota Świątek 2019-12-09 10:40:19
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Dorota Świątek 2019-12-06 13:51:41
XII/96/19 Aleksandra Adamiak 2019-12-06 13:04:25
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Dorota Świątek 2019-12-03 13:44:19
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Dorota Świątek 2019-12-03 13:42:18
Składy komisji Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-12-03 11:54:56
XII/93/19 Aleksandra Adamiak 2019-12-03 09:24:46
Szkoła Podstawowa w Sulikowie Mateusz Gurdziel 2019-12-02 11:08:24
Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Dorota Świątek 2019-11-27 15:08:21
Informacja Wójta Gminy Sulików Dorota Świątek 2019-11-27 15:06:44
ogłoszenie o naborze Wioletta Pawluk 2019-11-18 11:15:56
Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 21.11.2019 r. Wioletta Pawluk 2019-11-12 10:43:46
Oświadczenia majątkowe 2010-2014 Aleksandra Adamiak 2019-11-07 10:40:39
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok. Aleksandra Adamiak 2019-11-07 10:39:42
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok. Aleksandra Adamiak 2019-11-07 10:39:11
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok. Aleksandra Adamiak 2019-11-07 10:38:39
Oświadczenia majątkowe 2006-2010 Aleksandra Adamiak 2019-11-07 10:36:49
Oświadczenia majątkowe 2002-2006 Aleksandra Adamiak 2019-11-07 10:36:16
Interpelacja radnego Krzysztofa Malczyka z dnia 11.10.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-11-06 10:25:23
Interpelacja radnego Krzysztofa Malczyka z dnia 11.10.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-11-06 10:25:10
Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-11-06 09:10:48
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2019-11-04 13:51:03
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Aleksandra Adamiak 2019-11-04 12:43:45
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Aleksandra Adamiak 2019-11-04 12:40:03
Zarządzenie II.345.18 Aleksandra Adamiak 2019-11-04 12:34:18
Zarządzenie II.345.18 Aleksandra Adamiak 2019-11-04 12:18:10
Zarządzenie II.344.18 Aleksandra Adamiak 2019-11-04 12:11:49
Zarządzenie II.344.18 Aleksandra Adamiak 2019-11-04 12:11:40
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Aleksandra Adamiak 2019-11-04 11:53:56
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Aleksandra Adamiak 2019-11-04 11:46:51
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2017 Aleksandra Adamiak 2019-11-04 11:39:00
Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania Aleksandra Adamiak 2019-11-04 11:38:33
ogłoszenie o naborze Wioletta Pawluk 2019-11-04 11:18:41
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Aleksandra Adamiak 2019-11-04 11:16:35
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Aleksandra Adamiak 2019-11-04 11:15:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-21 07:52:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-21 07:51:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 11:02:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 11:01:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 10:58:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 10:49:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec Dorota Świątek 2019-10-18 10:45:56
Dane podstawowe Dorota Świątek 2019-10-11 09:06:44
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:54:49
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:54:03
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:53:22
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:52:41
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:51:36
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:43:40
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:43:19
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-07 16:41:34
Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r. Dorota Świątek 2019-10-07 14:59:40
2016 Małgorzata Masłowska 2019-10-07 14:37:26
2017 Małgorzata Masłowska 2019-10-07 14:32:14
2016 Małgorzata Masłowska 2019-10-07 14:31:50
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2019-10-07 14:31:17
Rejestr instytucji kultury Małgorzata Masłowska 2019-10-07 11:46:36
Rejestr instytucji kultury Małgorzata Masłowska 2019-10-07 11:00:28
X/81/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-04 10:54:49
X/82/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-04 10:49:55
Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości Dorota Świątek 2019-10-04 08:33:12
X/82/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-03 09:35:53
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-03 08:51:32
X/74/19 Aleksandra Adamiak 2019-10-01 22:13:10
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-10-01 18:01:13
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-10-01 18:01:01
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:55:34
Robert Starzyński Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:43:53
Jan Solecki Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:39:25
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:31:37
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:31:06
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:29:12
Oświadczenia majątkowe złożone w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:22:43
Robert Starzyński Aleksandra Adamiak 2019-10-01 17:06:45
Zarządzenie Nr III.97.2019 Małgorzata Masłowska 2019-10-01 13:26:30
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:42:03
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:41:51
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:40:20
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:38:08
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 11:34:46
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 10:09:55
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-10-01 10:05:49
Zarządzenie Nr III.96.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-26 08:38:19
Zarządzenie III.96.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-25 14:06:07
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-09-24 10:12:19
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-09-24 10:11:31
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-09-24 10:08:37
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2019-09-24 09:50:33
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-09-24 09:41:22
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-09-24 09:40:59
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-09-24 09:40:28
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-23 16:39:46
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-23 16:39:32
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-23 16:37:16
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-16 14:51:11
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-16 14:33:43
Zarządzenie nr III.90.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-13 11:12:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-09-12 10:08:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-09-11 15:21:36
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-09-11 14:53:05
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-06 11:26:00
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-06 11:25:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-09-05 08:41:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-09-05 08:21:15
Zarządzenie nr III.82.2019 Małgorzata Masłowska 2019-09-04 12:45:17
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020 Wioletta Pawluk 2019-09-04 10:52:10
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020 Wioletta Pawluk 2019-09-03 11:38:20
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2019-09-03 11:30:44
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-03 10:53:42
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-09-03 10:53:17
Notatka z rozezania cenowego Aleksandra Adamiak 2019-09-02 15:32:52
IX/64/19 Aleksandra Adamiak 2019-08-30 14:11:37
Informacja z publicznego otwarcia ofert Małgorzata Masłowska 2019-08-26 14:32:10
Zarządzenia 2018-2023 Małgorzata Masłowska 2019-08-26 08:57:55
Zarządzenie Nr III.67.2019 Małgorzata Masłowska 2019-08-26 08:56:23
Zarządzenie nr III.78.2019 Małgorzata Masłowska 2019-08-26 08:54:26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-08-23 12:25:40
Notatka z rozeznania cenowego Małgorzata Masłowska 2019-08-23 08:15:10
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP Aleksandra Adamiak 2019-08-22 11:24:31
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej do wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 13 października 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-08-22 10:46:40
Dane podstawowe Małgorzata Masłowska 2019-08-21 14:38:26
Dane podstawowe Małgorzata Masłowska 2019-08-21 14:33:25
Skarbnik Małgorzata Masłowska 2019-08-21 14:22:15
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 13 października 2019 r. Małgorzata Masłowska 2019-08-20 15:06:02
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" Sp. z o. o. Dorota Świątek 2019-08-20 10:50:29
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" Sp. z o. o. Dorota Świątek 2019-08-20 10:45:28
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:31:14
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:30:51
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:30:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:29:46
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:29:22
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:28:56
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:28:28
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:28:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:27:51
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:27:25
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:27:05
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:26:46
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:26:22
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:26:04
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:25:45
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:25:26
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:25:07
Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko Dorota Świątek 2019-08-14 14:24:50
Informacja o wyniku naboru Dorota Świątek 2019-08-14 14:24:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2019-08-14 14:23:46
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Małgorzata Masłowska 2019-08-14 13:08:41
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Małgorzata Masłowska 2019-08-14 12:14:34
Ogłoszenie Małgorzata Masłowska 2019-08-13 13:17:40
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-08-07 11:51:42
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 11:37:29
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 11:31:20
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-08-07 10:26:09
Regulamin organizacyjny Dorota Świątek 2019-08-07 10:22:25
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sulików z dn.21.01.2019r. Dorota Świątek 2019-08-07 10:13:09
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 08:37:03
Struktura organizacyjna Małgorzata Masłowska 2019-08-07 08:34:03
Szkoła Podstawowa w Sulikowie Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:28:13
Komunikaty Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:24:45
Środowiskowa Hala Sportowa Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:24:34
Majątek szkoły Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:24:23
ZSPiG im. Jana Pawła II Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:58
Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:36
Organa SPS Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:26
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:23:18
Gminny Ośrodek Kultury Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:22:38
Biblioteka Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:22:14
Świetlice wiejskie Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:22:04
Wydarzenia z życia GOK Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:21:55
Tablica ogłoszeń Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:21:45
Dokumenty jednostki Mateusz Gurdziel 2019-07-31 15:21:35
IX/65/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-31 14:01:33
IX/65/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-31 10:07:29
IX/64/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-31 10:07:10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-07-24 13:56:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-07-24 13:49:40
Marta Brzozowska Ewa Pająk 2019-07-23 10:55:24
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2019-07-22 09:21:21
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2019-07-22 09:17:48
Oświadczenia majątkowe 2014-2019 Ewa Pająk 2019-07-18 10:10:57
Oświadczenia majątkowe 2014-2018 Ewa Pająk 2019-07-18 10:10:15
Dodatek mieszkaniowy Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:39:07
Pomoc mieszkaniowa Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:36:00
Dodatek energetyczny Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:32:17
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:28:31
Rodzina 500+ Wioletta Pawluk 2019-07-18 08:08:11
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych Ewa Pająk 2019-07-16 14:39:17
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-07-16 13:35:42
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-07-11 12:34:26
Maria Maciaszek Ewa Pająk 2019-07-08 14:22:26
Kierownicy Urzędu Ewa Pająk 2019-07-08 14:15:54
Wioletta Pawluk Ewa Pająk 2019-07-08 13:59:26
Kierownictwo jednostek organizacyjnych Ewa Pająk 2019-07-08 13:51:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych Ewa Pająk 2019-07-08 13:14:16
Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO Ewa Pająk 2019-07-05 13:58:02
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-07-05 11:02:50
Struktura organizacyjna Ewa Pająk 2019-07-05 11:02:03
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-07-05 10:57:00
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-07-04 08:33:40
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-07-03 15:09:28
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-07-03 13:53:30
Bogusław Świątek Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:46:20
Bogusław Świątek Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:39:04
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:32:41
Oświadczenia majątkowe złożone w zawiązku z zakończeniem kadencji Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:28:29
Oświadczenia majątkowe złożone w zawiązku z zakończeniem kadencji Aleksandra Adamiak 2019-07-03 08:24:17
Nabór na wolne stanowisko pracy Ewa Pająk 2019-07-02 15:32:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Ewa Pająk 2019-07-02 15:31:43
Nabór na wolne stanowisko pracy Ewa Pająk 2019-07-02 15:31:01
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-07-02 14:56:25
VIII/57/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 14:44:50
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-07-02 14:29:04
VIII/59/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 14:28:28
VIII/57/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 13:46:04
VIII/57/19 Aleksandra Adamiak 2019-07-02 13:43:56
Zarządzenie Nr III.57.2019 Ewa Pająk 2019-07-02 11:47:36
Zarządzenie Nr III.57.2019 Ewa Pająk 2019-07-02 11:47:01
Zarządzenie Nr III.56.2019 Ewa Pająk 2019-07-02 11:46:10
XXXV/272/09 Ewa Pająk 2019-06-28 11:56:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-06-27 11:41:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-06-25 13:26:03
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania Ewa Pająk 2019-06-25 10:48:43
Informacja Ewa Pająk 2019-06-25 10:47:46
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-06-21 09:32:06
Edyta Sawiniec Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:45:22
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:27:01
Adam Czesnakowski Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:26:31
Rada Gminy Aleksandra Adamiak 2019-06-21 08:22:06
Zarządzenie Nr III.47.2019 Ewa Pająk 2019-06-19 14:49:27
Zarządzenie Nr III.47.2019 Ewa Pająk 2019-06-19 14:48:14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-06-19 10:09:00
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-06-17 15:44:18
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ewa Pająk 2019-06-17 15:40:11
Wybory do Izb Rolniczych Aleksandra Adamiak 2019-06-17 14:56:46
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:19:36
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:18:59
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:17:28
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:15:51
Wybory ławników Aleksandra Adamiak 2019-06-13 13:14:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-06-12 07:29:10
VII/55/19 Aleksandra Adamiak 2019-06-11 08:31:05
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:59:45
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:55:30
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:46:06
Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:43:07
Interpelacja radnej Jolanty Matwiejczuk z dnia 30.04.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-29 09:33:59
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-22 12:42:39
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-22 12:42:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-05-22 07:48:02
Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-21 13:22:11
Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-21 13:20:14
Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-21 13:10:45
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:17:22
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:15:46
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:14:24
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:13:07
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:11:41
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:09:53
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 20:08:35
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-17 15:09:16
Struktura organizacyjna Ewa Pająk 2019-05-17 11:49:54
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Ewa Pająk 2019-05-16 12:31:28
Struktura organizacyjna Ewa Pająk 2019-05-13 12:08:41
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-05-13 11:59:19
Dane podstawowe Ewa Pająk 2019-05-13 11:56:56
Stanowiska archeologiczne - obręb Studniska Górne Ewa Pająk 2019-05-09 13:19:07
VI/48/19 Aleksandra Adamiak 2019-05-09 10:18:47
VI/47/19 Aleksandra Adamiak 2019-05-09 10:18:21
Stanowiska archeologiczne - obręb Miedziana Ewa Pająk 2019-05-09 09:48:45
Stanowiska archeologiczne - Mikułowa Ewa Pająk 2019-05-09 09:48:29
Stanowiska archeologiczne - obręb Bierna Ewa Pająk 2019-05-09 09:38:02
Stanowiska archeologiczne Ewa Pająk 2019-05-09 09:28:20
Informacja o opłacie Ewa Pająk 2019-05-08 12:39:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulików za 2014 rok Ewa Pająk 2019-05-08 08:19:45
Struktura organizacyjna Wioletta Pawluk 2019-05-08 08:03:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulików za 2018 rok Ewa Pająk 2019-05-07 14:03:10
Gospodarka odpadami Ewa Pająk 2019-05-07 13:40:58
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-06 15:04:49
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-06 15:03:23
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-05-06 14:59:59
Informacja o wyniku naboru Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:56:42
Informacja o wyniku naboru Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:54:15
Informacja o wyniku naboru Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:53:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:47:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:46:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-04-30 11:41:13
Gospodarka odpadami Mateusz Gurdziel 2019-04-30 10:52:33
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 15:39:00
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 15:34:33
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 15:33:49
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 07:30:17
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-26 07:27:52
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-19 12:53:59
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-19 12:53:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-04-18 10:10:29
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-17 15:05:41
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-04-17 15:04:41
Zarządzenie Nr III.30.2019 Ewa Pająk 2019-04-16 15:14:26
Zarządzenie Nr III.30.2019 Ewa Pająk 2019-04-16 15:12:10
Zarządzenie Nr III.30.2019 Ewa Pająk 2019-04-16 15:05:33
Informacja z publicznego otwarcia ofert Ewa Pająk 2019-04-12 14:46:53
V/44/19 Aleksandra Adamiak 2019-04-03 10:19:39
Protokół Nr 3 Aleksandra Adamiak 2019-04-03 10:09:53
Zarządzenie Nr III.23.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:43:50
Zarządzenie Nr III.23.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:43:04
Zarządzenie Nr III.24.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:33:59
Zarządzenie Nr III.22.2019 Dominika Maszyna 2019-04-01 14:09:30
V/42/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:33:41
V/41/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:32:16
V/42/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:28:56
V/43/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:28:20
V/40/19 Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:21:18
Marzec Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:16:38
Marzec Aleksandra Adamiak 2019-03-29 12:16:29
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-28 15:02:52
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-26 10:38:00
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:45:14
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:45:08
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:50
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:13
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:44:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:43:55
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2019-03-25 14:40:57
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-22 13:24:39
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2019-03-21 14:17:02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2019-03-21 07:58:47
Zarządzenie Nr III.19.2019 Agnieszka Pilińska 2019-03-18 14:52:59
Zarządzenia Nr III.16.2019 Agnieszka Pilińska 2019-03-18 14:43:40
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-18 13:30:38
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-14 09:38:06
Informacja o wynikach przetargów Agnieszka Pilińska 2019-03-13 10:02:25
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2019-03-12 13:47:31
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-08 13:56:54
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-08 13:48:09
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2019-03-08 13:44:33
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego Aleksandra Adamiak 2019-03-08 13:22:03
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-08 10:32:39
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-07 10:30:40
Zarządzenia 2019-2028 Agnieszka Pilińska 2019-03-06 07:57:48
Zarządzenia 2019-2023 Agnieszka Pilińska 2019-03-06 07:57:03
Zarządzenie Nr III.2.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:29:24
Zarządzenie Nr III.1.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:27:55
Zarządzenie Nr II.428.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:24:58
Zarządzenie Nr II.427.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:23:33
Zarządzenie Nr II.426.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:22:12
Zarządzenie Nr II.425.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:20:40
Zarządzenie Nr II.425.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 13:19:56
Zarządzenie Nr II.424.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:48:41
Zarządzenie Nr II.423.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:48:16
Zarządzenie Nr II.422.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:46:45
Zarządzenie Nr II.421.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:43:26
Zarządzenie Nr II.421.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:43:02
Zarządzenie Nr II.420.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:41:18
Zarządzenie Nr II.420.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:40:20
Zarządzenie Nr II.419.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:38:18
Zarządzenie Nr II.418.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:36:11
Zarządzenie Nr II.417.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:35:52
Zarządzenie Nr II.416.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:35:31
Zarządzenie Nr II.415.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:33:53
Zarządzenie Nr II.414.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:29:13
Zarządzenie Nr II.413.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:26:35
Zarządzenie Nr II.412.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:16:16
Zarządzenie Nr II.411.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:14:29
Zarządzenie Nr II.410.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:12:43
Zarządzenie Nr II.409.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:09:58
Zarządzenie Nr II.408.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:07:54
Zarządzenie Nr II.407.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 12:05:01
Zarządzenie Nr II.389.2018 Agnieszka Pilińska 2019-03-05 11:50:15
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:26:35
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:26:27
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:25:29
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:24:14
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:23:03
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:22:16
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:21:14
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:20:09
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:19:15
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:18:12
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:16:46
Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-03-04 15:14:43
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-03-04 15:10:08
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:58:04
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:57:19
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:56:54
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2019-03-04 08:55:56
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-02-27 13:11:17
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:10:27
Rejestr interpelacji i zapytań radnych Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:09:56
Interpelacja radnego Przemysława Czekańskiego z dnia 30.01.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:06:11
Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 30.01.2019 r. Aleksandra Adamiak 2019-02-21 10:02:14
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-02-20 09:25:33
Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane Agnieszka Pilińska 2019-02-19 13:50:44
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wioletta Pawluk 2019-02-19 12:04:59
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-15 13:39:32
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-15 13:39:14
Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny Wioletta Pawluk 2019-02-15 12:11:33
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-14 14:42:58
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Aleksandra Adamiak 2019-02-14 14:42:10
Sołectwo Mikułowa Aleksandra Adamiak 2019-02-13 08:25:33
IV/30/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-12 11:57:26
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:39:55
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:39:10
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:36:56
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:36:37
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku Mateusz Gurdziel 2019-02-06 08:34:47
IV/32/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:16:15
IV/30/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:15:51
IV/29/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:15:29
IV/28/19 Aleksandra Adamiak 2019-02-04 10:15:14
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Agnieszka Pilińska 2019-01-25 13:31:04
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:47:44
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:47:24
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:47:06
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:46:43
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:43:29
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:42:59
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:42:31
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-19 13:41:30
Gminny Ośrodek Kultury Mateusz Gurdziel 2019-01-16 09:45:53
Wniosek o udzielenie informacji z dnia 28.12.2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:29:36
Wniosek o udzielenie informacji z dnia 28.12.2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:28:38
Wniosek o udzielenie informacji z dnia 28.12.2018 r. Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:22:19
Rejestr wniosków sołtysów o udzielenie informacji Aleksandra Adamiak 2019-01-15 11:14:01
Protokół Nr 1 Aleksandra Adamiak 2019-01-15 08:30:44
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 12:26:42
Składy komisji Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 12:03:19
Skład Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 11:52:14
Skład Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 11:51:46
Zarządzenie Nr II.416.2018 Agnieszka Pilińska 2019-01-14 10:26:19
Protokoły z sesji Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:59:17
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:56:18
Rada Gminy Sulików VII kadencji Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:32:30
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:31:28
Informacje o pracy Rady Gminy Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:29:28
Protokoły Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:26:29
Skład Rady Gminy Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:25:36
Przewodniczący Rady Gminy Aleksandra Adamiak 2019-01-14 08:21:04
III/20/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-10 15:08:26
III/24/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:56:40
III/15/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:09:36
III/15/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:09:16
III/14/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 11:03:45
III/13/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 10:59:02
XLIII/344/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 09:26:38
XLIII/343/18 Aleksandra Adamiak 2019-01-07 08:51:06
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-19 08:52:42
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-19 08:52:24
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-19 08:50:35
Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików Agnieszka Pilińska 2018-12-13 15:05:23
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Agnieszka Pilińska 2018-12-13 10:16:34
II/9/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:29:46
II/7/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:25:41
II/7/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:23:33
II/6/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:19:08
II/5/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:15:32
I/4/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:09:41
I/3/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 15:04:24
I/2/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:57:23
I/2/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:57:07
I/1/18 Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:52:29
Listopad Aleksandra Adamiak 2018-12-04 14:40:28
Usuwanie drzew i krzewów Agnieszka Pilińska 2018-11-29 11:37:28
Usuwanie drzew i krzewów Agnieszka Pilińska 2018-11-29 11:36:33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-11-28 13:38:53
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu Agnieszka Pilińska 2018-11-27 09:53:01
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Agnieszka Pilińska 2018-11-27 09:03:27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-11-20 16:04:42
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Agnieszka Pilińska 2018-11-20 14:00:08
Ogłoszenie o przetargu Agnieszka Pilińska 2018-11-20 13:59:45
Ogłoszenie o przetargu Agnieszka Pilińska 2018-11-20 13:59:04
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2018-11-16 13:59:58
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2018-11-16 13:59:33
Ogłoszenie o konsultacjach Aleksandra Adamiak 2018-11-16 13:59:04
Nabór na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny Wioletta Pawluk 2018-11-16 11:26:26
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Aleksandra Adamiak 2018-10-27 14:55:01
Informacja o wyniku przetargu Agnieszka Pilińska 2018-10-24 09:59:47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-10-23 16:00:07
Informacja z publicznego otwarcia ofert Aleksandra Adamiak 2018-10-23 15:27:30
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-17 15:23:03
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-16 15:30:21
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Pilińska 2018-10-16 12:09:59
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Pilińska 2018-10-16 12:09:16
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Pilińska 2018-10-16 12:08:29
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:39:36
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:26:33
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:22:41
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:18:22
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-13 14:14:58
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-12 11:35:12
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-12 11:24:07
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Pilińska 2018-10-12 10:54:06
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:58:46
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:53:19
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:52:52
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:48:02
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:43:13
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie d. przeprowadzenia głosowania Aleksandra Adamiak 2018-10-11 22:38:08
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 10:03:07
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 09:32:00
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 09:31:22
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-10 09:20:12
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-09 09:25:48
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-09 09:16:46
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:19:57
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:15:37
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:13:43
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:12:09
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:11:29
ogłoszenie o zamówieniu Agnieszka Pilińska 2018-10-08 16:10:12
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Pilińska 2018-10-08 14:43:21
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agnieszka Pilińska 2018-10-08 14:41:04
XLII/337/18 Aleksandra Adamiak 2018-10-05 21:29:22
XLII/335/18 Aleksandra Adamiak 2018-10-05 21:22:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-10-04 23:59:05
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-10-04 23:54:51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-10-04 09:36:46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-10-03 10:33:57
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-10-02 14:55:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 22:12:22
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 22:09:13
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 1 października 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 15:32:25
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 września 2018 r. Aleksandra Adamiak 2018-10-01 15:28:14
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agnieszka Pilińska 2018-10-01 11:32:42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aleksandra Adamiak 2018-09-28 08:08:31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Aleksandra Adamiak 2018-09-28 08:07:37
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Aleksandra Adamiak 2018-09-24 12:11:21
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:59:17
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:58:42
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:58:29
Informacja w sprawie unieważnienia konkursu Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:58:01
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:57:47
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:56:54
Nabór na wolne stanowisko pracy. Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:56:42
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:56:27
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:55:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:55:20
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:55:05
Nabór na wolne stanowisko pracy. Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:54:44
Nabór na wolne stanowisko pracy. Agnieszka Pilińska 2018-09-21 07:51:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-09-20 12:29:45
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Agnieszka Pilińska 2018-09-19 14:52:11
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Pilińska 2018-09-17 08:19:59
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Agnieszka Pilińska 2018-09-17 08:16:46
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-13 14:38:41
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-13 14:38:16
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-13 12:47:30
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-09-12 15:34:51
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Aleksandra Adamiak 2018-09-12 14:24:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Aleksandra Adamiak 2018-09-05 15:30:25
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2018-09-04 08:03:40
Zarządzenie Wójta Gminy Sulików Nr II.406.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-31 08:19:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2018-08-31 07:56:14
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:25:45
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:25:24
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:25:02
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:24:41
Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-29 15:22:31
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:27:31
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:21:23
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:16:56
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:09:43
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Aleksandra Adamiak 2018-08-29 12:03:56
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2018-08-27 11:57:00
Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego Aleksandra Adamiak 2018-08-27 11:50:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Aleksandra Adamiak 2018-08-27 11:24:22
Struktura organizacyjna Wioletta Pawluk 2018-08-27 10:36:52
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Wioletta Pawluk 2018-08-24 14:45:56
Zarządzenie Nr II.402.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:29:02
Zarządzenie Nr II.403.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:26:43
Zarządzenie Nr II.402.2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:22:02
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany Aleksandra Adamiak 2018-08-24 13:12:06
Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów Aleksandra Adamiak 2018-08-23 14:33:26
Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów Aleksandra Adamiak 2018-08-23 14:31:52
Wybory samorządowe 2018 Aleksandra Adamiak 2018-08-23 14:23:29
Informacja o wynikach naboru Aleksandra Adamiak 2018-08-21 12:36:39
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-20 08:16:54
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-08-14 15:11:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Wioletta Pawluk 2018-08-14 14:41:42
Archiwum Mateusz Gurdziel 2018-08-14 12:10:08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-14 07:43:40
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-13 09:54:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-10 11:23:43
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-09 11:24:37
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-08 10:54:22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-07 08:11:48
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika Wioletta Pawluk 2018-08-06 13:39:55
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:33:32
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:31:26
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:29:36
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:28:26
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-08-06 13:28:04
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018/2019 Wioletta Pawluk 2018-08-06 07:33:26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-03 09:50:10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-03 09:37:48
XLI/334/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:33:01
XLI/333/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:29:34
XLI/332/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:27:10
XLI/331/18 Aleksandra Adamiak 2018-08-03 08:24:56
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika Wioletta Pawluk 2018-08-03 07:39:13
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:38:23
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo za pracownika Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:36:05
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:32:49
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:28:18
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-08-02 13:22:36
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Wioletta Pawluk 2018-08-02 10:37:24
Podatek leśny Mateusz Gurdziel 2018-08-02 07:59:01
Podatek rolny Mateusz Gurdziel 2018-08-02 07:57:16
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-08-02 07:54:25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-01 12:26:09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wioletta Pawluk 2018-08-01 12:08:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie Wioletta Pawluk 2018-08-01 08:38:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: REFERENT Wioletta Pawluk 2018-08-01 08:37:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: REFERENT Wioletta Pawluk 2018-08-01 08:23:30
Podatki i opłaty lokalne Mateusz Gurdziel 2018-07-31 13:13:26
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-07-31 13:13:15
Harmonogram wywozu śmieci Mateusz Gurdziel 2018-07-31 10:07:07
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-25 11:14:24
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-24 11:35:17
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-24 11:34:46
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie Aleksandra Adamiak 2018-07-24 11:33:51
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-07-19 15:19:44
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:55:16
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:52:12
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:47:43
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-18 07:46:07
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Aleksandra Adamiak 2018-07-06 13:02:20
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych Aleksandra Adamiak 2018-07-05 11:54:20
XL/325/18 Aleksandra Adamiak 2018-07-05 09:56:02
Nabór na wolne stanowisko pracy. Mateusz Gurdziel 2018-07-05 07:52:27
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-07-04 23:12:51
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2018-07-04 12:33:10
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2018-07-04 12:18:34
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-29 07:41:08
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-28 09:44:58
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-06-27 14:00:47
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:58:35
zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:52:38
formularz ofertowy załącznik nr 2 Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:40:50
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wioletta Pawluk 2018-06-27 13:14:01
Decyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Mateusz Gurdziel 2018-06-22 10:21:33
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-21 14:59:56
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-18 09:28:41
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Mateusz Gurdziel 2018-06-13 12:20:05
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-06-13 11:57:28
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-07 14:26:50
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-07 14:17:44
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-06-06 15:33:19
Wykaz organizacji pozarządowych Mateusz Gurdziel 2018-06-05 15:33:11
Protokół Nr 37 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:38:03
XXXIX/318/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:12:46
XXXIX/317/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:06:54
XXXIX/316/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 12:02:57
XXXIX/315/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 11:59:59
XXXIX/314/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 11:56:43
XXXIX/313/18 Aleksandra Adamiak 2018-06-05 11:54:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Gurdziel 2018-05-25 10:49:20
Ogłoszenie o konkursie ofert Mateusz Gurdziel 2018-05-21 15:24:09
Zarządzenie Nr II.352.2018 Mateusz Gurdziel 2018-05-21 13:40:45
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-05-18 09:38:12
III Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2018-05-18 09:37:55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Gurdziel 2018-05-18 08:14:50
Informacja z publicznego otwarcia ofert Aleksandra Adamiak 2018-05-14 13:51:38
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Adamiak 2018-05-11 13:47:42
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu Aleksandra Adamiak 2018-05-11 11:33:47
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu Aleksandra Adamiak 2018-05-11 11:33:11
XXXVIII/307/18 Aleksandra Adamiak 2018-05-04 09:40:16
Informacja o wynikach naboru Aleksandra Adamiak 2018-05-02 11:13:39
XXXVIII/311/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-30 13:05:16
XXXVIII/307/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-30 12:15:17
Informacja Aleksandra Adamiak 2018-04-30 11:55:12
Ogłoszenie o przetargu Aleksandra Adamiak 2018-04-27 14:34:41
Wzór oświadczenia majątkowego Aleksandra Adamiak 2018-04-27 11:19:01
Wzór oświadczenia majątkowego Aleksandra Adamiak 2018-04-27 08:51:25
Wzór oświadczenia majątkowego Aleksandra Adamiak 2018-04-27 08:50:39
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Mateusz Gurdziel 2018-04-23 08:29:12
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-04-23 08:27:52
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-04-20 14:47:54
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:24:21
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:20:52
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:18:21
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:14:58
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:09:48
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:04:19
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:01:57
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 18:00:06
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 17:56:00
II Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 17:50:24
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:16:41
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:14:58
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:10:10
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2018-04-10 17:09:16
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:48:05
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:45:59
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:42:52
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:40:32
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-04-10 13:28:46
Zarządzenie Nr II.344.2018 Mateusz Gurdziel 2018-04-10 09:52:48
Zarządzenie Nr II.318.2018 Mateusz Gurdziel 2018-04-10 08:58:07
XXXVII/305/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-05 08:11:00
XXXVII/303 Aleksandra Adamiak 2018-04-05 07:59:42
XXXVII/299/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-04 15:24:23
XXXVII/298/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-04 15:21:49
XXXVII/297/18 Aleksandra Adamiak 2018-04-04 09:22:56
Protokół Nr 36 Aleksandra Adamiak 2018-04-03 14:35:08
Protokół Nr 35 Aleksandra Adamiak 2018-04-03 14:30:53
Protokół Nr 34 Aleksandra Adamiak 2018-03-26 12:45:52
Protokół Nr 33 Aleksandra Adamiak 2018-03-26 12:41:35
Protokół Nr 33 Aleksandra Adamiak 2018-03-26 12:40:58
XXXVI/296/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:07:43
XXXVI/295/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:07:13
XXXVI/295/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:06:38
XXXV/294/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:05:55
XXXV/294/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:05:25
XXXV/294/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 12:04:03
XXXVI/296/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 11:57:59
XXXVI/295/18 Aleksandra Adamiak 2018-03-23 11:39:09
Marzec Aleksandra Adamiak 2018-03-23 11:29:17
Wyniki z przeprowadzonej konsultacji społecznej Mateusz Gurdziel 2018-03-22 13:15:48
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-03-09 12:56:31
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-03-09 12:56:00
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-03-09 12:15:17
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 16:01:26
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 15:59:17
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 15:54:14
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-03-07 15:52:01
XXXV/293/18 Mateusz Gurdziel 2018-03-07 14:04:16
XXXV/293/18 Mateusz Gurdziel 2018-03-07 14:03:48
XXXV/292/18 Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:56:18
Luty Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:52:38
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:38:33
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej Mateusz Gurdziel 2018-03-07 13:37:50
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:31:29
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:21:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:21:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:03:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 14:01:24
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2018-02-27 11:22:37
Redakcja Biuletynu Mateusz Gurdziel 2018-02-21 12:26:11
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:22:30
Nabór na wolne stanowisko pracy. Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:21:30
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:20:44
Nabór na wolne stanowisko pracy. Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:19:58
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:18:54
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2018-02-21 09:18:05
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2018-02-14 08:33:11
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2018-02-14 08:27:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2018-02-14 08:07:55
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-13 19:41:10
2018 Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:18:04
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:13:30
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:01:59
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:01:24
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 10:00:37
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:59:51
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:59:24
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:59:08
AKTUALIZACJA -Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:58:36
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:58:21
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:57:46
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:57:28
Informacja o publicznego otwarcia ofert. Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:56:42
AKTUALIZACJA - Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:55:42
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:55:03
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:54:42
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:53:38
Informacja z otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:53:24
Informacja z publicznego otwarcia ofert Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:50:43
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:50:20
Regulamin organizacyjny Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:44:42
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:27:36
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:26:23
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-02-08 09:24:10
Program Wymiany Pieców Mateusz Gurdziel 2018-02-02 10:26:23
XXXIV/290/18 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:32:30
2018 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:30:29
XXXIV/290/18 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:28:51
2018 Mateusz Gurdziel 2018-02-01 12:22:25
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-31 13:08:00
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-31 13:07:02
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-31 13:06:02
Ogłoszenie o przetargu Mateusz Gurdziel 2018-01-29 16:23:25
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju Mateusz Gurdziel 2018-01-25 15:10:01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju Mateusz Gurdziel 2018-01-25 15:08:40
Roczny plan zamówień publicznych Mateusz Gurdziel 2018-01-25 10:51:30
Zawiadomienie o konsultacjach Mateusz Gurdziel 2018-01-18 10:34:59
Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”. Mateusz Gurdziel 2018-01-18 10:18:20
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Mateusz Gurdziel 2018-01-16 09:41:42
Protokół Nr 32 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:50:11
Protokół Nr 32 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:49:30
XXXIII/289/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:27:23
XXXIII/289/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:26:57
XXXIII/286/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:21:49
XXXIII/285/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:18:16
XXXIII/284/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:14:18
XXXIII/283/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:11:01
XXXIII/282/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:05:35
XXXIII/282/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:05:16
XXXIII/281/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 14:00:51
XXXIII/279/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:56:10
XXXIII/280/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:55:37
XXXIII/279/17 Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:50:53
Grudzień Mateusz Gurdziel 2018-01-11 13:42:17
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-01-10 10:57:53
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2018-01-10 10:56:55
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2018-01-10 10:56:29
Lucyna Pawlak Mateusz Gurdziel 2018-01-08 11:05:03
Marta Brzozowska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 11:01:46
Agnieszka Kuprewicz Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:58:53
Bogusława Delijewska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:43:37
Beata Szczepańska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:43:21
Krzysztof Lipko Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:43:07
Elżbieta Piotrowska Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:42:48
Maria Maciaszek Mateusz Gurdziel 2018-01-08 10:42:35
Informacja o zakończeniu postępowania Mateusz Gurdziel 2018-01-02 11:07:57
Podatek leśny Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:49:27
Podatek rolny Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:48:52
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:45:46
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:45:06
Podatek od nieruchomości Mateusz Gurdziel 2018-01-02 09:44:12
Obwieszczenie Wójta Mateusz Gurdziel 2017-12-29 13:28:16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-12-29 11:29:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-12-29 11:27:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-12-29 11:24:53
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:36:49
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:36:00
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:34:20
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:31:54
V nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-12-28 15:25:21
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-12-20 14:32:01
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-12-20 14:28:56
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-12-12 15:38:41
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-12-12 15:38:13
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-12-12 15:34:34
XXXII/273/17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:32:33
XXXII/274/17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:31:15
XXXII/273/17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:30:30
XXXII_271_17 Mateusz Gurdziel 2017-12-06 14:05:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Mateusz Gurdziel 2017-12-04 08:13:16
Protokół Nr 30 Mateusz Gurdziel 2017-11-30 14:56:50
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-11-28 09:07:32
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Mateusz Gurdziel 2017-11-28 08:59:08
Obwieszczenie Mateusz Gurdziel 2017-11-24 14:34:58
Oferta realizacji zadania publicznego Mateusz Gurdziel 2017-11-24 13:40:42
Oferta realizacji zadania publicznego Mateusz Gurdziel 2017-11-24 13:39:01
XXXI/268/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:46:31
XXXI/267/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:46:10
XXXI/266/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:45:51
XXXI/265/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:45:25
XXXI/263/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:45:00
XXXI/262/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:44:29
XXXI/261/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:44:07
XXX/259/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:43:29
XXX/258/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:43:06
XXX/256/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:42:33
XXX/255/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:42:07
XXX/256/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:41:03
XXX/255/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:40:43
XXX/254/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:40:19
XXX/253/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:39:56
XXX/252/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:39:39
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:39:22
XXX/260/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:38:35
XXX/260/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-20 08:38:02
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-11-08 10:01:48
XXXI/261/17 Mateusz Gurdziel 2017-11-08 09:30:04
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-11-03 14:26:57
Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-11-02 11:47:29
Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-11-02 11:33:47
Wykaz Nieruchomości do Sprzedaży/Zamiany/Dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-11-02 11:32:37
Ogłoszenie o konsultacjach Mateusz Gurdziel 2017-10-18 15:20:26
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:18:04
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:15:56
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:11:32
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:10:12
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:08:42
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:05:37
IV Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-10-18 11:03:35
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-10-18 10:40:01
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-10-18 10:39:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-10-18 10:25:19
Ogłoszenie o zamówieniu Mateusz Gurdziel 2017-10-17 14:32:39
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-10-17 14:01:55
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-10-17 13:57:48
XXX/258/2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-17 11:58:06
XXX/254/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 09:03:33
XXX/253/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:44:27
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:40:27
XXX/253/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:39:03
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:37:58
XXX/251/17 Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:34:09
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-10-16 08:12:47
Gimnazjum im. Jana Pawła II Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:50:18
Organa ZSPiG Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:49:37
Szkoła Podstawowa w Sulikowie IM. JANA PAWŁA II Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:48:21
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Mateusz Gurdziel 2017-10-12 12:47:30
Robert Starzyński Mateusz Gurdziel 2017-10-05 13:13:04
Beata Marzena Szczepańska-Grecka Mateusz Gurdziel 2017-10-05 13:00:52
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:59:00
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:56:15
Beata Marzena Szczepańska-Grecka Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:50:09
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:04:25
2017 Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:02:56
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:02:09
Konkurs na stanowisko dyrektora Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:01:40
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:01:27
II nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 12:01:10
II nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:57:21
Informacja o wynikach naboru Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:57:05
Konkurs na stanowisko dyrektora Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:56:53
Nabór na wolne stanowisko pracy Mateusz Gurdziel 2017-10-05 11:56:39
Struktura organizacyjna Mateusz Gurdziel 2017-10-02 13:42:46
Zarządzenie Nr II.316.2017 Mateusz Gurdziel 2017-09-25 09:28:35
Zarządzenie Nr II.315.2017 Mateusz Gurdziel 2017-09-25 09:25:09
Zarządzenie Nr II.315.2017 Mateusz Gurdziel 2017-09-25 09:08:26
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-09-22 13:50:52
Wykaz Nieruchomości do Sprzedaży/Zamiany/Dzierżawy Mateusz Gurdziel 2017-09-22 13:39:56
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-09-21 15:00:55
Dane podstawowe Mateusz Gurdziel 2017-09-21 14:59:52
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:30:55
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:19:28
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:14:00
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:11:17
III Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-20 15:05:11
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-09-20 14:52:18
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-09-20 14:51:01
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Mateusz Gurdziel 2017-09-14 12:59:59
Zapytanie Ofertowe Mateusz Gurdziel 2017-09-06 15:43:20
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-09-05 14:37:08
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:47:36
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:45:22
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:40:40
II nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-09-05 13:29:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Mateusz Gurdziel 2017-08-29 08:11:04
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2017-08-25 14:30:09
Informacja z otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2017-08-25 12:22:18
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-08-23 14:27:33
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-08-23 12:08:59
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-08-23 11:56:59
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:56:18
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:55:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:38:54
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:33:46
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2017-08-16 14:29:42
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 11:03:37
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 11:03:24
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 09:27:51
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 09:27:40
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2017/2018 Dorota Świątek 2017-08-14 09:24:00
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2017-08-14 09:19:01
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-08-14 08:13:07
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-08-14 08:05:24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-08-10 15:36:03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-08-10 15:30:39
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-08-10 11:46:19
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 14:59:33
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:44:08
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:27:33
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:16:30
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:15:04
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:14:40
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:14:11
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:13:48
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-08-08 14:12:32
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:05:51
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:04:51
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:02:20
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 14:00:33
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:57:04
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:54:28
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:52:34
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-08-08 13:49:28
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 13:42:21
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 12:32:56
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 11:01:41
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:15:20
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:11:57
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:08:24
Świadczenia rodzinne Dorota Świątek 2017-08-08 10:02:44
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:43:53
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:43:00
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:41:09
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:39:06
Rodzina 500+ Dorota Świątek 2017-08-08 09:38:30
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2017-07-28 12:43:22
Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Tomasz Chrzanowski 2017-07-24 10:46:39
Zarządzenie Nr II.277.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 12:48:24
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 12:24:45
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 08:14:30
Zarządzenie Nr II.286.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-07-20 07:44:44
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-19 13:53:40
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-19 13:53:18
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2017-07-18 15:15:22
Wyliczenie punktacji złożonych ofert Tomasz Chrzanowski 2017-07-18 14:56:25
Zarządzenie Nr II.294.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-07-13 10:22:41
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2017-07-04 11:25:54
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2017-06-29 11:53:44
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2017-06-29 11:53:18
Zarządzenie Nr II.292.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-06-28 09:24:10
Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-06-27 15:09:46
Informacja o publicznego otwarcia ofert. Tomasz Chrzanowski 2017-06-26 15:57:10
Konkurs na stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2017-06-23 14:13:28
Konkurs na stanowisko dyrektora Tomasz Chrzanowski 2017-06-23 14:12:19
Zarządzenie Nr II.292.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-06-23 14:02:05
AKTUALIZACJA - Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-21 10:44:10
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-21 10:40:21
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2017-06-21 09:24:07
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-06-20 09:36:10
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-06-20 09:34:05
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2017-06-12 10:29:33
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-09 20:12:20
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-06-09 20:11:34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:49:10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:48:23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:44:12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:42:16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-06-09 14:40:21
Nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2017-06-05 13:17:19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-05-31 09:32:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-05-31 09:31:07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2017-05-31 09:29:36
Informacja o opryskach Tomasz Chrzanowski 2017-05-18 09:56:46
Informacja o opryskach Tomasz Chrzanowski 2017-05-18 09:56:31
Informacja o opryskach Tomasz Chrzanowski 2017-05-18 08:25:35
AKTUALIZACJA -Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-05-12 09:17:25
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-05-12 09:17:14
Zarządzenie Nr II.279.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 10:32:55
Fundusz sołecki Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 10:12:55
Wyniki wyborów Sołtysów 2015 Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:59:17
Sołectwo Miedziana Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:58:27
Sołectwo Wilka Bory Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:56:53
Sołectwo Wilka Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:54:32
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:52:56
Sołectwo Skrzydlice Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:51:05
Sołectwo Wrociszów Górny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:49:10
Sołectwo Wrociszów Dolny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:47:36
Sołectwo Studniska Górne Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:45:46
Sołectwo Radzimów Górny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:43:49
Sołectwo Studniska Dolne Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:43:46
Sołectwo Radzimów Dolny Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:41:35
Sołectwo Mikułowa Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:39:06
Sołectwo Bierna Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:32:59
Sołectwo Mała Wieś Górna Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:30:59
Sołectwo Mała Wieś Dolna Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:28:43
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:26:41
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-05-09 09:19:30
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-05-08 12:54:33
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-05-04 11:44:09
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-04-28 14:28:47
Informacja o zakończeniu postępowania Tomasz Chrzanowski 2017-04-28 09:13:10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-04-27 12:08:05
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2017-04-26 10:28:10
Zarządzenie Nr II.270.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-04-26 08:53:49
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-04-14 10:41:20
Zarządzenie Nr II.273.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-04-10 13:14:12
Zarządzenie Nr II.273.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-04-10 13:12:05
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2017-04-05 10:10:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Chrzanowski 2017-04-05 10:10:42
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-04-03 15:54:35
2017 Tomasz Chrzanowski 2017-03-28 08:17:38
Komunikat PKP PLK S.A. Tomasz Chrzanowski 2017-03-24 12:56:00
Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania Tomasz Chrzanowski 2017-03-20 15:36:45
Zarządzenie Nr II.226.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-03-14 08:20:28
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-03-13 14:02:20
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2017-03-13 14:01:03
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-03-10 11:08:05
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej Tomasz Chrzanowski 2017-03-03 10:47:36
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Tomasz Chrzanowski 2017-02-21 08:19:08
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dorota Świątek 2017-02-20 18:11:00
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dorota Świątek 2017-02-20 17:48:03
Styczeń Tomasz Chrzanowski 2017-02-20 14:12:54
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-20 13:58:34
2017 Tomasz Chrzanowski 2017-02-16 09:57:50
2016 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:35
2015 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:20
2014 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:16
2013 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:13
2012 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:25:09
2016 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:23:18
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:23:02
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:22:27
Archiwum Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:20:59
Nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:19:44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:54
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:47
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:25
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:17
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:16:09
2016 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:12:03
2015 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:24
2014 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:18
2013 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:13
2012 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:11:07
2015 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:30
2014 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:22
2013 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:18
2012 Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:09:16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:47
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:26
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:08:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:06:04
Ocena cząstkowa jakości wody Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:53
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2016 r. Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:46
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:32
Ogłoszenie Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 11:05:03
Zastępca Wójta/Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2017-02-15 07:37:33
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2017-02-14 11:38:47
Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2017-02-14 11:38:25
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:22:16
Nabór na wolne stanowiska pracy Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:21:16
Ogłoszenie o naborze Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:20:44
Jednosta Realizująca Projekt Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:15:35
Opłaty Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:14:41
Do pobrania Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:13:00
Akty Prawne Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:11:42
Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:11:05
Pracownicy Spółki oraz JRP Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:10:30
Władze Spółki Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:04:20
Powstanie Spółki Tomasz Chrzanowski 2017-02-13 14:03:32
Nowe zasady wycinki drzew Tomasz Chrzanowski 2017-02-09 09:22:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-02-07 15:28:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2017-02-06 08:36:55
Nieodpłatna pomoc prawna Tomasz Chrzanowski 2017-02-03 10:25:38
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2017-02-01 13:44:44
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2017-01-24 14:41:54
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2017-01-24 14:40:28
Dokumenty do wniosków Dorota Świątek 2017-01-19 11:07:31
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2017-01-19 10:24:03
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatal Dorota Świątek 2017-01-19 10:20:45
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatal Dorota Świątek 2017-01-19 10:18:55
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Dorota Świątek 2017-01-19 09:58:49
Zasiłek dla opiekunów Dorota Świątek 2017-01-19 09:52:46
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Dorota Świątek 2017-01-19 09:45:22
Świadczenie pielęgnacyjne Dorota Świątek 2017-01-19 09:43:13
Specjalny zasiłek opiekuńczy Dorota Świątek 2017-01-19 09:41:17
Świadczenie pielęgnacyjne Dorota Świątek 2017-01-19 09:34:57
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Dorota Świątek 2017-01-19 09:31:44
Informacje ogólne Dorota Świątek 2017-01-19 09:14:37
Druki do pobrania Dorota Świątek 2017-01-19 08:52:50
komunikat w sprawie składania wniosków na okres świadczeniowy 2015/2016 Dorota Świątek 2017-01-19 08:49:10
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego Dorota Świątek 2017-01-19 08:46:12
Fundusz alimentacyjny Dorota Świątek 2017-01-19 08:43:59
Interpretacje podatkowe Tomasz Chrzanowski 2017-01-18 14:58:54
Zarządzenie Nr II.244.2016 Tomasz Chrzanowski 2017-01-18 07:54:30
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:50:20
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:50:02
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:49:34
Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2017-01-10 10:15:17
Zarządzenie Nr II.247.2017 Tomasz Chrzanowski 2017-01-09 13:02:33
Zarządzenie Nr II.246.2016 Tomasz Chrzanowski 2017-01-09 13:01:33
Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2017-01-04 14:24:50
Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2017-01-04 14:18:23
XXII/186/16 Tomasz Chrzanowski 2017-01-02 15:06:31
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-12-22 09:05:59
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2016-12-19 10:12:52
Ogłoszenie o zamówieniu Tomasz Chrzanowski 2016-12-09 08:23:01
Zarządzenie Nr II.230.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-11-22 15:18:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-22 13:58:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-21 08:36:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-21 08:35:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-21 08:34:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:12:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:10:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:08:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:05:42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-11-17 13:03:25
Oferta na realizację zadania publicznego. Tomasz Chrzanowski 2016-11-15 13:52:43
Odpowiedź Poczty Polskiej Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:47:31
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:47:12
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:46:54
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:46:28
Komunikat Głownego Lekarza Weterynarii Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:46:10
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:45:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:45:24
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:45:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:44:46
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:44:27
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:44:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:43:40
Informacja PPHU "ROLFARM" Sp. z o.o. w Osieku Łużyckim Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:43:23
II nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:43:04
Informacje Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:42:44
Unieważnienie naboru wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:42:20
Komunikat Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:41:02
Nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:40:30
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:40:09
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:38:16
Informacja Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:37:53
Informacja Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:36:57
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:36:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:36:13
Informacja Agencji Rynku Rolnego Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:35:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:35:23
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:35:05
Wyprawka szkolna Tomasz Chrzanowski 2016-11-14 10:34:15
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-11-09 15:32:13
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-11-09 15:30:56
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-11-09 08:15:38
Ogłoszenie o konsultacjach Tomasz Chrzanowski 2016-11-08 07:55:17
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-10-19 13:05:19
Informacja z publicznego otwarcia ofert Tomasz Chrzanowski 2016-10-19 13:05:06
II ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-10-19 13:04:35
Elżbieta Mendziak Tomasz Chrzanowski 2016-10-05 14:42:02
XXI/180/16 Tomasz Chrzanowski 2016-10-05 11:57:44
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2016 r. Tomasz Chrzanowski 2016-10-04 12:37:54
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-10-04 12:10:02
XXI/165/16 Tomasz Chrzanowski 2016-10-04 09:41:25
XXI/165/16 Tomasz Chrzanowski 2016-09-30 08:13:06
XXI/170/16 Tomasz Chrzanowski 2016-09-29 10:36:04
Zarządzenie Nr II.220a.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-09-28 09:59:29
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-09-23 13:38:50
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-09-16 13:03:48
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-09-12 08:11:35
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 09:03:14
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:58:03
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:56:04
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:54:04
stypendiia szkolne i zasiłki szkolne 2016/2017 Dorota Świątek 2016-08-24 08:44:32
Sekretarz Tomasz Chrzanowski 2016-08-19 08:02:53
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-08-17 15:26:25
Szkoła Podstawowa Bierna Tomasz Chrzanowski 2016-08-12 11:13:27
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Tomasz Chrzanowski 2016-08-12 11:12:54
Zarządzenie Nr II.215.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-11 10:46:19
Zarządzenie Nr II.215.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-11 10:45:25
Konsultacje w sprawie statutu sołectw Tomasz Chrzanowski 2016-08-11 10:29:58
Karty usług Tomasz Chrzanowski 2016-08-08 11:03:47
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:47:58
Jan Majowski Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:47:30
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:42:28
Jan Majowski Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:41:32
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:39:52
Elżbieta Wąsowska-Bodo Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:35:44
Rada Gminy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 14:32:48
Kierownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:22:32
Kierownictwo Urzędu Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:22:02
Gruszczyński Krzysztof Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:54
Matwiejczuk Jolanta Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:49
Polowy Andrzej Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:44
Nowicki Jerzy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 13:20:38
Rada Gminy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:51:12
GOPS: Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:48:55
Nabór na stanowisko Dyrektora SP Bierna Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:47:33
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:47:19
GOPS: Nabór na wolne stanowisko Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:47:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:48
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:39
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:31
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:22
Informacja o wynikach I naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:14
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:46:05
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:45:54
Nabór na stanowisko Dyrektora SP Bierna Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 12:45:41
Zarządzenie Nr II.213.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-05 10:53:41
Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:47:43
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:47:10
II ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:42:23
II ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-08-04 23:42:11
Zarządzenie Nr II.208.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-08-02 14:11:34
Zarządzenie Nr II.197.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-07-26 12:16:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-07-20 11:29:59
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:07:29
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:06:45
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:05:45
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:05:08
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:04:32
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-18 13:04:01
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-07-16 01:39:28
Zarządzenie Nr II.190.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-07-11 14:27:57
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-07-08 14:28:04
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-07-08 14:27:40
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dorota Świątek 2016-07-07 10:58:54
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-07-07 10:52:04
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-07-07 10:50:44
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-07-07 10:46:34
XIX/147/16 Tomasz Chrzanowski 2016-07-01 13:25:06
Od dnia 29.03.2016 r. do 27.04.2016 r. Tomasz Chrzanowski 2016-07-01 09:50:02
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-06-23 08:58:06
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-06-22 12:47:07
Archiwum Dorota Świątek 2016-06-21 13:10:53
Archiwum Dorota Świątek 2016-06-21 13:08:29
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-06-21 11:02:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-06-21 10:55:17
Zarządzenie Nr II.185.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-06-20 15:02:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-06-15 14:40:59
Protokół Nr 17 Tomasz Chrzanowski 2016-06-13 10:10:18
XVIII/142/16 Tomasz Chrzanowski 2016-06-07 13:01:47
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 15:11:58
Pozostałe Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:28:38
2013-2020 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:21:01
2012-2018 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:20:47
2011-2018 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:20:26
Wieloletnia Prognozy Finansowe Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:20:10
2015 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:52
2014 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:36
2013 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:27
2012 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:16:13
2011 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:52
2010 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:39
2009 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:25
2008 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:15:02
2008 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:14:34
2007 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:14:17
2006 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:14:04
2005 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:13:52
2004 Tomasz Chrzanowski 2016-05-30 13:13:21
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-05-24 14:38:32
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-05-24 14:36:11
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-05-20 11:11:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-05-17 08:02:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-05-17 08:01:53
Zarządzenie Nr II.167.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-17 07:45:37
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-05-13 12:49:06
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-05-13 12:44:30
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-05-13 12:40:08
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:23:51
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:15:24
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:13:58
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:11:27
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:08:55
Archiwum Dorota Świątek 2016-05-13 10:08:38
2.Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 21:07:06
1.Informacj o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 21:03:22
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 20:54:45
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 20:47:03
Informacja o wynikach naboru Dorota Świątek 2016-05-12 19:31:49
Zarządzenie Nr II.176.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-09 10:15:18
Zarządzenie Nr II.176.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-09 10:13:33
Zarządzenie Nr II.167.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-05-04 10:58:28
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-29 13:59:57
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-29 13:32:22
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-29 13:16:52
Pracownicy Urzędu Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:15:38
Pracownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:13:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:12:33
2015 Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:12:00
Anna Dydyna Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:11:36
Lucyna Pawlak Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:11:29
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:11:21
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-04-27 15:05:37
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 14:10:56
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 13:58:15
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 13:40:00
Informacja Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 13:35:51
Unieważnienie naboru wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 09:46:36
Unieważnienie naboru wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-04-25 09:43:22
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-22 12:18:27
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-22 12:17:58
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-04-22 12:12:34
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-04-22 10:06:55
Struktura organizacyjna Dorota Świątek 2016-04-22 10:05:10
Program: "Rodzina 500 Plus" Dorota Świątek 2016-04-22 09:55:39
Program: "Rodzina 500 Plus" Dorota Świątek 2016-04-22 09:54:22
Statut Dorota Świątek 2016-04-22 09:35:06
Nabór na wolne stanowisko pracy Dorota Świątek 2016-04-22 09:10:18
Nabór wniosków Tomasz Chrzanowski 2016-04-11 14:01:58
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:28:40
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:43
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:36
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:24
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:14
Informacja o wynikach I naboru Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 08:27:08
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 07:39:33
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 07:38:04
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-04-01 07:37:33
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 11:42:07
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 11:41:27
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 11:40:11
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 08:51:34
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-31 08:48:54
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 11:02:25
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:41:55
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:40:50
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:31:58
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:17:17
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:16:55
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:16:19
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-30 10:15:33
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-30 10:14:45
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-30 10:13:32
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-30 10:10:14
Ocena jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-03-30 07:40:48
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:39:42
Sołectwo Stary Zawidów Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:39:16
Sołectwo Skrzydlice Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:39:02
Sołectwo Radzimów Górny Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:38:34
Sołectwo Mała Wieś Górna Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:38:08
Sołectwo Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-03-23 08:37:25
Zarządzenie Nr II.163.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 18:17:03
Zarządzenie Nr II.162.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 18:16:50
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:26:42
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:09:39
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:08:16
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 15:07:39
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-16 15:07:09
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-16 15:00:19
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-03-16 14:58:04
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-16 08:39:34
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-16 08:37:02
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-16 08:35:23
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 07:37:09
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-16 07:36:54
Zarządzenie Nr II.159.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-03-09 13:03:53
Dokumenty do wniosków Anna Dydyna 2016-03-09 08:57:31
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:54:42
Specjalny zasiłek opiekuńczy Anna Dydyna 2016-03-08 09:53:56
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 09:53:11
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Anna Dydyna 2016-03-08 09:41:20
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:40:01
Specjalny zasiłek opiekuńczy Anna Dydyna 2016-03-08 09:39:27
Świadczenie pielęgnacyjne Anna Dydyna 2016-03-08 09:31:51
Zasiłek pielegnacyjny Anna Dydyna 2016-03-08 09:31:07
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 09:28:35
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:24:16
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 09:21:12
Świadczenie rodzicielskie od 01.01.2016r. Anna Dydyna 2016-03-08 09:12:42
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Anna Dydyna 2016-03-08 09:08:54
Specjalny zasiłek opiekuńczy Anna Dydyna 2016-03-08 09:05:46
Świadczenie pielęgnacyjne Anna Dydyna 2016-03-08 09:01:16
Zasiłek pielegnacyjny Anna Dydyna 2016-03-08 08:59:20
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego Anna Dydyna 2016-03-08 08:57:26
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-08 08:43:05
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-08 08:42:14
Ogłoszenia/komunikaty Anna Dydyna 2016-03-07 15:21:07
Informacja o wynikach naboru Anna Dydyna 2016-03-07 15:20:04
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-07 15:19:47
Druki do pobrania Anna Dydyna 2016-03-07 15:16:47
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-03-07 10:06:13
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-03-07 10:06:04
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:54:41
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:53:52
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:53:03
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:39:19
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-03-02 12:38:14
XV/124/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 10:11:15
XV/123/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:59:36
XV/122/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:48:29
XV/121/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:46:07
XV/120/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 09:43:10
Luty Tomasz Chrzanowski 2016-03-02 08:48:38
XV/120/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:57:23
XIV/119/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:37
XIV/118/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:33
XIV/117/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:26
XIV/116/16 Tomasz Chrzanowski 2016-03-01 09:21:18
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-29 09:00:03
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:20:22
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:18:40
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:16:45
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:14:27
Program: "Rodzina 500 Plus" Anna Dydyna 2016-02-25 12:13:16
Od dnia 30 grudnia 2015 r do dnia 26 stycznia 2016 r. Tomasz Chrzanowski 2016-02-25 08:52:12
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-02-24 12:43:53
Nabór na wolne stanowisko pracy Anna Dydyna 2016-02-24 12:40:13
Struktura organizacyjna Anna Dydyna 2016-02-24 12:08:53
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 11:05:22
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:24
Ogłoszenie o konsultacjach Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:18
Oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:11
Oferta realizacji zadania publicznego Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:20:01
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:51
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:43
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:35
Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:21
Ogłoszenie o konsultacjach Tomasz Chrzanowski 2016-02-24 10:19:18
Zarządzenie Nr II.135.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-02-18 14:21:18
Zarządzenie Nr II.135.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-02-18 14:20:04
Zarządzenie Nr II.155.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-02-17 12:17:35
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-02-16 11:40:03
Nieodpłatna pomoc prawna Tomasz Chrzanowski 2016-02-15 11:54:02
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-09 11:55:48
Informacja Marszałka Wojewódzctwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-02-05 10:40:49
Informacja o wynikach I naboru Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:25:19
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:22:08
II nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:21:42
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:15:01
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:14:44
Informacja o wyniku naboru Tomasz Chrzanowski 2016-02-03 15:11:34
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 14:29:43
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 14:28:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:10:20
2016 Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:03:28
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:02:46
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 12:02:24
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:59:42
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:46:22
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:22:43
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:06:52
Regulamin organizacyjny Tomasz Chrzanowski 2016-02-02 11:03:25
Protokół Nr 13 Tomasz Chrzanowski 2016-01-28 13:53:43
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2016-01-28 13:38:15
Nabór wniosków na usuwanie azbestu Tomasz Chrzanowski 2016-01-28 13:38:08
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-01-26 14:27:56
Zarządzenie Nr II.143.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-01-26 08:23:54
Zarządzenie Nr II.140.2016 Tomasz Chrzanowski 2016-01-22 14:02:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-21 12:52:00
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 14:51:20
Podatek od środków transportowych Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 14:38:55
Informacje o środowisku Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:47:29
Komunikaty Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:47:01
Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:46:26
Komunikaty Tomasz Chrzanowski 2016-01-18 07:41:40
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-15 10:29:19
Wybory Parlamentarne 2015 Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:49:12
Wybory ławników Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:49:06
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:01:09
Zaproszenie do złożenia oferty Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:00:52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:00:21
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 14:00:09
Informacja o unieważnieniu zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:40
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:31
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:20
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:59:05
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:32:25
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:32:16
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:32:07
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:30:21
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:39
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:31
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:20
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:11
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:28:02
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:50
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:41
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:31
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:16
Informacja o wywieszeniu ogłoszeń o przetargach Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:27:06
Informacja o wynikach przetragu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:26:56
Informacja o wynikch przetargów Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:26:38
Informacja o wykazach Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 13:26:22
XIII/107/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 12:40:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:04:18
Informacja o wynikach konkursu Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:04:10
Zarządzenie Nr II.110.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:03:57
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2016-01-13 08:03:46
Opłata targowa Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:21:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:18:17
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:18:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:17:55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:17:10
Obwieszczenie - zawiadomienie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:17:02
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:51
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:39
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:25
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:12
Informacja Agencji Rynku Rolnego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:16:03
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:51
Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:15:08
Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:09:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:58
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:46
Ocena cząstkowa jakości wody Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:08:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:52
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:42
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:07:21
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolonośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:06:25
Informacja Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:06:15
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:06:02
Informacja o wywieszeniu wykazów Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:05:52
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:05:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:04:41
Informacja PPHU ROLFARM Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 09:04:29
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:39
Sprawozdanie z badania wody Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:27
Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:18
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:59:07
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:58:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:58:40
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:55:11
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:48
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:30
Obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:54:01
Informacja Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:53:52
Sprawozdanie z badań wody Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:53:41
Zarządzenie Nr II.136.2015 Tomasz Chrzanowski 2016-01-12 08:45:29
Podatek od środków transportowych Tomasz Chrzanowski 2016-01-11 11:03:43
XIII/109/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-11 09:43:05
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:47:08
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:44:21
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:43:57
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:42:02
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:41:11
Podatek leśny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:38:59
Podatek rolny Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:36:49
Podatek od nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2016-01-08 11:33:04
XIII/110/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 10:54:32
XII/104/15 Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 10:05:43
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 09:44:43
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2016-01-07 09:44:22
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2016-01-05 15:20:11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2016-01-05 15:17:24
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-12-29 09:49:08
Obwieszczenie - zawiadomienie Tomasz Chrzanowski 2015-12-23 12:08:41
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2015-12-15 12:18:36
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-12-15 12:08:57
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-12-15 12:04:16
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" Tomasz Chrzanowski 2015-12-11 11:19:35
Ogłoszenie Starosty Zgorzeleckiego Tomasz Chrzanowski 2015-12-09 09:44:50
XII/103/15 Tomasz Chrzanowski 2015-12-07 11:47:26
XII/100/15 Tomasz Chrzanowski 2015-12-07 11:45:05
Informacja Agencji Rynku Rolnego Tomasz Chrzanowski 2015-12-04 08:45:06
XII/100/5 Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 14:21:42
Listopad Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:50:15
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:34:49
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:33:49
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-12-02 11:32:01
Informacja o wynikach konkursu Tomasz Chrzanowski 2015-12-01 15:28:44
Zarządzenie Nr II.127.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-12-01 10:07:56
Obwieszczenie-Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-11-30 14:04:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-11-26 11:35:20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-25 13:34:14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-25 13:30:58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-25 13:25:53
Obwieszczenie Zarządu Wójewództwa Dolnośląskiego Tomasz Chrzanowski 2015-11-20 10:52:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-20 08:58:46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Chrzanowski 2015-11-19 12:48:42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Chrzanowski 2015-11-19 12:47:06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Chrzanowski 2015-11-19 12:45:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-19 12:40:49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-19 12:37:48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamila Sznajder 2015-11-19 12:33:45
Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej Tomasz Chrzanowski 2015-11-17 13:37:52
Zarządzenie Nr II.121.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-11-16 12:34:52
Zarządzenie Nr II.119.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-11-16 09:48:22
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:45:22
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:44:20
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:43:55
Strategia Rozwoju Gminy Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:43:26
Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:40:29
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:39:00
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-11-12 12:38:32
XI/94/15 Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 14:49:43
Jan Majowski - ZSPiG Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 08:27:53
Jan Majowski - ZSPiG Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 08:25:20
Jan Majowski - SP Bierna Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 07:53:42
Jan Majowski Tomasz Chrzanowski 2015-11-09 07:39:54
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2015-11-06 18:10:41
XI/92/15 Tomasz Chrzanowski 2015-11-04 11:23:39
Struktura organizacyjna Tomasz Chrzanowski 2015-11-03 09:53:15
Dane podstawowe Tomasz Chrzanowski 2015-11-03 09:52:06
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości Tomasz Chrzanowski 2015-11-02 15:11:29
Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-10-30 13:25:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-10-30 08:57:21
Struktura organizacyjna Kamila Sznajder 2015-10-29 10:11:45
Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-10-29 08:23:03
Interpretacje podatkowe Tomasz Chrzanowski 2015-10-27 10:52:00
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-10-22 15:10:16
Informacja - obwieszczenie Tomasz Chrzanowski 2015-10-22 14:50:09
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-10-22 14:42:45
Konsultacje Tomasz Chrzanowski 2015-10-19 15:44:01
Informacja o wyniku przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-10-19 15:28:43
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tomasz Chrzanowski 2015-10-19 15:09:51
Zarządzenie Nr II.110.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-16 17:30:42
Zarządzenie Nr II.110.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-16 17:28:29
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Chrzanowski 2015-10-16 14:13:51
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-16 08:42:08
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-16 08:39:56
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-15 15:07:20
Nabór na wolne stanowisko pracy Kamila Sznajder 2015-10-15 15:04:06
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Tomasz Chrzanowski 2015-10-14 08:32:00
Ocena cząstkowa jakości wody Małgorzata Skórka 2015-10-09 12:26:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików Tomasz Chrzanowski 2015-10-07 13:48:06
Zarządzenie Nr II.108.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:35:11
Zarządzenie Nr II.108.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:34:52
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:34:27
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:34:01
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:31:01
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:30:27
Zarządzenie Nr II.109.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:24:57
Zarządzenie Nr II.108.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-10-06 11:20:01
Protokół Nr 9 Tomasz Chrzanowski 2015-10-01 08:04:47
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2015-09-28 10:15:28
Plan lekcji Anna Cepowska 2015-09-28 10:14:32
Szkolny zestaw programów nauczania Anna Cepowska 2015-09-28 09:44:21
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2015-09-28 09:17:04
Szkoła Podstawowa Bierna Anna Cepowska 2015-09-28 09:15:19
Wzory dokumentów Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 11:22:08
Wzory dokumentów Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 11:17:24
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 09:40:32
Informacja o wynikach naboru Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 07:57:16
Zarządzenie Nr II.76.2015 Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 07:56:34
Nabór na wolne stanowisko pracy Tomasz Chrzanowski 2015-09-23 07:56:28
Od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r. Tomasz Chrzanowski 2015-09-22 13:17:21
Ogłoszenie o przetargu Tomasz Chrzanowski 2015-09-18 13:57:29
X/68/15 Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 15:01:23
X/69/15 Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 15:01:03
X/70/15 Tomasz Chrzanowski 2015-09-17 15:00:51
Wrzesień Tomasz C