logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Struktura organizacyjna
   Regulamin organizacyjny
   Kierownictwo urzędu
      Wójt Gminy
      Zastępca Wójta/Sekretarz
      Skarbnik

ORGANY GMINY
   Wójt Gminy
      Sprawozdania
         Sprawozdania w kadencji 2002-2006
            Od 2003.12.31 do 2004.01.27
            Od 2004.01.28 do 2004.02.26
            Od 2004.02.27 do 2004.03.30
            Od 2004.03.31 do 2004.04.27
            Od 2004.04.28 do 2004.05.25
            Od 2004.06.30 do 2004.09.29
            Od 2004.10.27 do 2004.11.30
            Od 2004.11.30 do 2004.12.29
            Od 2004.12.31 do 2005.01.26
            Od 2005.01.27 do 2005.02.25
            Od 2005.02.02 do 2005.03.30
            Od 2005.03.31 do 2005.04.27
            Od 2005.05.20 do 2005.06.23
            Od 2005.04.27 do 2005.05.19
            Od 2005.06.24 do 2005.08.30
            Od 2005.08.31 do 2005.09.28
            Od 2005.09.29 do 2005.11.21
            Od 2005.11.22 do 2005.12.29
            Od 2005.12.30 do 2006.02.28
            Od 2006.03.01 do 2006.03.28
            Od 2006.03.29 do 2006.04.25
            Od 2006.04.27 do 2006.05.31
            Od 2006.06.01 do 2006.06.28
            Od 2006.06.29 do 2006.09.27
            Od 2006.09.28 do 2006.10.27
         Sprawozdania w kadencji 2006-2010
            Od 2006.10.28 do 2006.12.06
            Od 2006.12.07 do 2006.12.28
            Od 2006.12.29 do 2006.01.24
            Od 2007.01.25 do 2007.02.28
            Od 2007.03.01 do 2007.03.28
            Od 2007.03.28 do 2007.04.30
            Od 2007.04.30 do 2007.05.30
            Od 2007.05.31 do 2007.06.27
            Od 2007.10.30 do 2007.11.21
            Od 2007.11.22 do 2007.12.28
            Od 2007.12.28 do 2008.30.01
            Od 2008.02.28 do 2008.03.26
            Od 2008.03.26 do 2008.04.30
            Od 2008.04.30 do 2008.05.28
            Od 2008.05.28 do 2008.06.25
            Od 2008.06.25 do 2008.09.24
            Od 2008.09.24 do 2008.10.29
            Od 2008.10.29 do 2008.11.26
            Od 2008.11.26 do 2008.12.30
            Od 2008.12.30 do 2009.01.14
            Od 2009.01.15 do 2009.02.17
            Od 2009.02.18 do 2009.03.17
            Od 2009.03.24 do 2009.04.20
            Od 2009.04.28 do 2009.05.12
            Od 2009.05.13 do 2009.06.16
            Od 2009.06.30 do 2009.09.25
            Od 2009.09.26 do 2009.10.27
            Od 2009.10.29 do 2009.11.23
            Od 2009.11.24 do 2009.12.29
            Od 2009.10.30 do 2010.01.26
            Od 2010.01.26 do 2010.02.24
            Od 2010.02.28 do 2010.03.30
            Od 2010.03.31 do 2010.04.27
            Od 2010.04.29 do 2010.05.20
            Od 2010.05.24 do 2010.06.29
            Od 2010.06.30 do 2010.09.24
            Od 2010.09.25 do 2010.11.03
            Od 2010.11.05 do 2010.12.10
         Sprawozdania w kadencji 2010-2014
            Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
            Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
            Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
            Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
            Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
            Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
            Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
            Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
            Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
            Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
            Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
            Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
            Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
            Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
            Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
            Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
            Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
            Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
            Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
            Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
            Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
            Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
            Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
            Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
            Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
            Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
            Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
            Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
            Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
            Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
            Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
            Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
            Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
            Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
            Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
            Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
            Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
            Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
            Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
            Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
         Sprawozdania w kadencji 2014-2018
            Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
            Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
            Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
            Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
            Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
            Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
            Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
            Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
            Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
            Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
            Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
            Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
            Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
            Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
            Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
            Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
            Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
            Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
            Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
            Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
            Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
            Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
            Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
            Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
            Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
            Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
            Od dnia 30.11.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.
            Od dnia 28.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
            Od dnia 01.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 r.
            Od dnia 27.03.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
            Od dnia 26.09.2018 r. do dnia 16.10.2018 r.
         Sprawozdania w kadencji 2018-2023
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 16.10.2018 - 28.12.2018
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 28.12.2018 - 30.01.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 27.03.2019 - 30.04.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 01.05.2019 - 29.05.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 29.05.2019 - 28.06.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 28.06.2019 - 27.09.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 27.09.2019 - 30.10.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 31.10.2019 - 27.11.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 29.11.2019 - 30.12.2019
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 31.12.2019 - 26.02.2020
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 27.02.2020 - 15.07.2020
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 16.07.2020 - 30.09.2020
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 01.10.2020 - 30.12.2020
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 31.12.2020 - 30.03.2021
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 01.04.2021 - 26.05.2021
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 27.05.2021 - 29.09.2021
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 29.09.2021 - 27.10.2021
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 28.10.2021 - 30.11.2021
            Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 01.12.2021 - 30.12.2021
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 31.12.2021 - 16.03.2022
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 17.03.2022 - 15.06.2022
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 20.06.2022 - 28.09.2022
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 29.09.2022 - 27.10.2022
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 28.10.2022- 29.12.2022
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 30.12.2022- 27.02.2023
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 28.02.2023 - 29.03.2023
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 30.03.2023- 31.05.2023
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 01.06.2023- 16.06.2023
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 19.06.2023r. - 28.09.2023r.
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 29.09.2023r. - 30.10.2023r.
            Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików od dnia 30.10.2023r. - 27.12.2023r.
      Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
   Rada Gminy
      Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
      Skład Rady Gminy Sulików
      Składy komisji Rady Gminy Sulików
      Protokoły z sesji
         Protokół Nr 1
         Protokół Nr 2
         Protokół Nr 3
         Protokół Nr 4
         Protokół Nr 5
         Protokół Nr 6
         Protokół Nr 7
         Protokół Nr 8
         Protokół Nr 9
         Protokół Nr 10
         Protokół Nr 11
         Protokół Nr 12
         Protokół Nr 13
         Protokół Nr 14
         Protokół nr 15
         Protokół Nr 16
         Protokół Nr 17
         Protokół Nr 18
         Protokół Nr 19
         Protokół Nr 20
         Protokół Nr 21
         Protokół Nr 22
         Protokół Nr 23
         Protokół Nr 24
         Protokół Nr 25
         Protokół Nr 26
         Protokół Nr 27
         Protokół Nr 28
         Protokół Nr 29
         Protokół Nr 30
         Protokół Nr 31
         Protokół Nr 32
         Protokół Nr 33
         Protokół Nr 34
         Protokół Nr 35
         Protokół Nr 36
         Protokół Nr 37
         Protokół Nr 38
         Protokół Nr 39
         Protokół Nr 40
         Protokół Nr 41
         Protokół Nr 42
         Protokół Nr 43
         Protokół Nr 44
         Protokół Nr 45
         Protokół nr 46
         Protokół Nr 47
         Protokół Nr 48
         Protokół Nr 49
         Protokół Nr 50
      Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
         Wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
         Komisja Budżetu i Finansów
         Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         Komisja Społeczna
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
      Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
      Rejestr interpelacji i zapytań radnych
         Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 30.01.2019 r.
         Interpelacja radnego Przemysława Czekańskiego z dnia 30.01.2019 r.
         Interpelacja radnej Jolanty Matwiejczuk z dnia 30.04.2019 r.
         Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
         Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
         Interpelacja radnego Józefa Ziomka z dnia 30.04.2019 r.
         Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
         Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
         Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 30.09.2019 r.
         Interpelacja radnego Krzysztofa Malczyka z dnia 11.10.2019 r.
         Interpelacja radnego Adama Czesnakowskiego z dnia 14.02.2020 r.
         Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r.
         Interpelacja radnego Andrzeja Polowego z dnia 26.02.2020 r.
      Formularz interpelacji/zapytania radnego
      Rada Gminy IV kadencji
         Przewodniczący Rady
         Sklad Rady Gminy
         Komisje Rady
            Komisja Budżetu i Finansów
               Zakres działania komisji.
               Plan pracy na 2006 rok
               Plan pracy na 2005 rok
               Plan pracy na 2004 rok
            Komisja Społeczna
               Zakres działania komisji.
               Plan pracy na 2006 rok
               Plan pracy na 2005 rok
               Plan pracy na 2004 rok
            Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
               Zakres działania komisji.
               Plan pracy na 2006 rok
               Plan pracy na 2005 rok
               Plan pracy na 2004 rok
            Komisja Rewizyjna
               Zakres działania komisji.
               Plan pracy na 2005 rok
               Plan pracy na 2004 rok
         Plany pracy Rady Gminy
            Plan pracy Rady Gminy na 2006 rok
            Plan pracy Rady Gminy na 2005 rok
            Plan pracy Rady Gminy na 2004 rok
            Plan pracy Rady Gminy na 2003 rok
      Rada Gminy V kadencji
         Komisje Rady Gminy
            Komisja Budżetu i Finansów
               Protokół nr 1
               Protokół nr 2
               Protokół nr 3
               Protokół nr 4
               Protokół nr 5
               Protokół nr 6
               Protokół nr 7
               Protokół nr 8
               Protokół nr 9
               Protokół nr 10
               Protokół nr 11
               Protokół nr 12
               Protokół nr 13
               Protokół nr 16
               Protokół nr 14
               Protokół nr 15
               Protokół nr 17
               Protokół nr 18
               Protokół nr 19
               Protokół nr 20
               Protokół nr 21
               Protokół nr 22
               Protokół nr 23
               Protokół nr 24
               Protokół nr 25
               Protokół nr 26
               Protokół nr 27
               Protokół nr 28
               Protokół nr 29
               Protokół nr 30
               Protokół nr 31
               Protokół nr 32
               Protokół nr 33
               Protokół nr 34
               Protokół nr 35
               Protokół nr 36
               Protokół nr 37
               Protokół nr 38
               Protokół nr 39
            Komisja Społeczna
               Protokół nr 1
               Protokół nr 2
               Protokół nr 3
               Protokół nr 4
               Protokół nr 5
               Protokół nr 6
               Protokół nr 7
               Protokół nr 8
               Protokół nr 9
               Protokół nr 10
               Protokół nr 11
               Protokół nr 12
               Protokół nr 13
               Protokół nr 14
               Protokół nr 15
               Protokół nr 16
               Protokół nr 17
               Protokół nr 18
               Protokół nr 19
               Protokół nr 20
               Protokół nr 21
               Protokół nr 22
               Protokół nr 23
               Protokół nr 24
               Protokół nr 25
               Protokół nr 26
               Protokół nr 27
               Protokół nr 29
               Protokół nr 30
               Protokół nr 31
               Protokól nr 32
               Protokół nr 33
               Protokół nr 34
               Protokół nr 35
               Protokół nr 36
               Protokół nr 37
               Protokół nr 38
               Protokół nr 39
               Protokół nr 40
               Protokół nr 41
               Protokół nr 42
               Protokół nr 43
            Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
               Protokół nr 1
               Protokół nr 2
               Protokół nr 3
               Protokół nr 4
               Protokół nr 5
               Protokół nr 7
               Protokół nr 8
               Protokół nr 9
               Protokół nr 10
               Protokół nr 12
               Protokół nr 13
               Protokół nr 14
               Protokół nr 15
               Protokół nr 16
               Protokół nr 17
               Protokół nr 18
               Protokół nr 19
               Protokół nr 20
               Protokół nr 21
               Protokół nr 22
               Protokół nr 23
               Protokół nr 24
               Protokół nr 25
               Protokół nr 26
               Protokół nr 27
               Protokół nr 28
               Protokół nr 29
               Protokół nr 30
               Protokół nr 31
               Protokół nr 32
               Protokół nr 33
               Protokół nr 34
               Protokół nr 35
               Protokół nr 36
               Protokół nr 37
               Protokół nr 38
            Komisja Rewizyjna
               Protokół nr 1
               Protokół nr 2
               Protokół nr 3
               Protokół nr 4
               Protokół nr 5
               Protokół nr 6
               Protokół nr 7
               Protokół nr 8
               Protokół nr 9
               Protokół nr 10
               Protokół nr 11
               Protokół nr 12
               Protokół nr 13
               Protokół nr 14
               Protokół nr 15
               Protokół nr 16
               Protokół nr 17
               Protokół nr 18
               Protokół nr 19
               Protokół nr 20
               Protokół nr 21
               Protokół nr 22
               Protokół nr 23
               Protokół nr 24
               Protokół nr 25
               Protokół nr 26
               Protokół nr 27
               Protokół nr 28
               Protokół nr 29
               Protokół nr 30
            Plan Pracy Komisji
         Skład Rady Gminy Sulików
         Protokoły
            Protokół nr 1
            Protokół nr 2
            Protokół nr 3
            Protokół nr 4
            Protokół nr 5
            Protokół nr 6
            Protokół nr 7
            Protokół nr 8
            Protokół nr 9
            Protokół nr 10
            Protokół nr 11
            Protokół nr 12
            Protokół nr 13
            Protokół nr 14
            Protokół nr 15
            Protokół nr 16
            Protokół nr 17
            Protokół nr 18
            Protokół nr 19
            Protokół nr 20
            Protokół nr 21
            Protokół nr 22
            Protokół nr 23
            Protokół nr 24
            Protokół nr 25
            Protokół nr 26
            Protokół nr 27
            Protokół nr 28
            Protokół nr 29
            Protokół nr 30
            Protokół nr 31
            Protokół nr 32
            Protokół nr 33
            Protokół nr 34
            Protokół nr 35
            Protokół nr 36
            Protokół nr 37
            Protokół nr 38
            Protokół nr 39
            Protokół nr 40
            Protokół nr 41
            Protokół nr 42
            Protokół nr 43
            Protokół nr 44
            Protokół nr 45
         Przewodniczący Rady Gminy Sulików
      Rada Gminy VI kadencji
         Komisje Rady Gminy
            Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
               2011
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
                  Protokół nr 3
                  Protokół nr 4
                  Protokół nr 5
                  Protokół nr 6
                  Protokół nr 7
               2012
                  Protokół nr 1/2012
                  Protokół nr 2/2012
                  Protokół nr 3/2012
                  Protokół nr 4/2012
                  Protokół nr 5/2012
                  Protokół nr 6/2012
                  Protokół nr 7/2012
                  Protokół nr 9/2012
                  Protokół nr 10/2012
                  Protokół nr 5
               2013
                  1/2013
                  Protokół nr 1
                  2/2013
                  3/2013
                  4/2013
                  9/2013
                  10/2013
                  11/2013
               2014
                  Protokół nr 1
            Komisja Budżetu i Finansów
               2011
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
                  Protokół nr 3
                  Protokół nr 4
                  Protokół nr 5
                  Protokół nr 6
                  Protokół nr 7
                  Protokół nr 8
               2012
                  Protokół nr 1/2012
                  Protokół nr 2/2012
                  Protokół nr 3/2012
                  Protokół nr 4/2012
                  Protokół nr 5/2012
                  Protokół nr 6/2012
                  Protokół nr 7/2012
                  Protokół nr 9/2012
                  Protokół nr 10/2012
               2013
                  1/2013
                  2/2013
                  3/2013
                  4/2013
                  5/2013
                  9/2013
                  10/2013
                  11/2013
               2014
                  Protokół nr 1
            Komisja Społeczna
               2011
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
                  Protokół nr 3
                  Protokół nr 4
                  Protokół nr 5
                  Protokół nr 6
                  Protokół nr 7
                  Protokół nr 8
               2012
                  Protokół nr 1/2012
                  Protokół nr 2/2012
                  Protokół nr 3/2012
                  Protokół nr 4/2012
                  Protokół nr 5/2012
                  Protokół nr 6/2012
                  Protokół nr 7/2012
                  Protokół nr 8/2012
                  Protokół nr 10/2012
                  Protokół nr 11/2012
               2013
                  1/2013
                  2/2013
                  3/2013
                  4/2013
                  5/2013
                  6/2013
                  7/2013
                  9/2013
                  10/2013
                  11/2013
               2014
                  Protokół nr 1
            Komisja Rewizyjna
               2011-2012
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
                  Protokół nr 3
                  Protokół nr 4
                  Protokół nr 5
                  Protokół nr 6
                  Protokół nr 7
                  Protokół nr 8
                  Protokół Nr 10
                  Protokół Nr 11
               2013
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
                  Protokół nr 3
                  Protokół nr 4
                  Protokół nr 5
               2014
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
            Współne posiedzenia Komisji Stałych
               2014
                  Protokół nr 1
                  Protokół nr 2
         Protokoły
            Protokół nr 1
            Protokół nr 2
            Protokół nr 3
            Protokół nr 4
            Protokół nr 5
            Protokół nr 6
            Protokół nr 7
            Protokół nr 8
            Protokół nr 9
            Protokół nr 10
            Protokół nr 11
            Protokół nr 12
            Protokół nr 13
            Protokół nr 14
            Protokół nr 15
            Protokół nr 16
            Protokół nr 17
            Protokół nr 18
            Protokół nr 19
            Protokół nr 20
            Protokół nr 21
            Protokół nr 22
            Protokół nr 23
            Protokół nr 24
            Protokół nr 25
            Protokół nr 26
            Protokół nr 27
            Protokół nr 28
            Protokół nr 29
            Protokół nr 30
            Protokół nr 31
            Protokół nr 32
            Protokół nr 33
            Protokół nr 34
            Protokół nr 35
            Protokół nr 36
            Protokół nr 37
            Protokół nr 38
            Protokół nr 39
            Protokół nr 40
            Protokół nr 41
            Protokół nr 42
            Protokół nr 43
            Protokół nr 44
            Protokół nr 45
            Protokół nr 46
            Protokół nr 47
            Protokół nr 48
            Protokół Nr 49
            Protokół Nr 50
            Protokół Nr 51
            Protokół nr 52
      Rada Gminy VII kadencji
         Przewodniczący Rady Gminy
         Skład Rady Gminy
         Protokoły
            Protokół Nr 1
            Protokół Nr 2
            Protokół Nr 3
            Protokół Nr 4
            Protokół Nr 5
            Protokół Nr 6
            Protokół Nr 7
            Protokół Nr 8
            Protokół Nr 9
            Protokół Nr 10
            Protokół Nr 11
            Protokół Nr 12
            Protokół Nr 13
            Protokół Nr 14
            Protokół Nr 15
            Protokół Nr 16
            Protokół Nr 17
            Protokół Nr 18
            Protokół Nr 19
            Protokół Nr 20
            Protokół Nr 21
            Protokół Nr 22
            Protokół Nr 23
            Protokół Nr 24
            Protokół Nr 25
            Protokół Nr 26
            Protokół Nr 27
            Protokół Nr 28
            Protokół Nr 29
            Protokół Nr 30
            Protokół Nr 31
            Protokół Nr 32
            Protokół Nr 33
            Protokół Nr 34
            Protokół Nr 35
            Protokół Nr 36
            Protokół Nr 37
            Protokół Nr 38
            Protokół Nr 39
            Protokół Nr 40
            Protokół Nr 41
         Informacje o pracy Rady Gminy
            2011
               Marzec 2011
               Kwiecień 2011
               Luty 2011
               Maj 2011
               Czerwiec 2011
               Wrzesień 2011
               Październik 2011
               Listopad 2011
               Grudzień 2011
               Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
            2012
               Styczeń 2012
               Luty 2012
               Marzec 2012
               Kwiecień 2012
               Maj 2012
               Czerwiec 2012
               Wrzesień 2012
               Październik 2012
               Listopad 2012
               Grudzień 2012
            2013
               Styczeń 2013
               Luty 2013
               Marzec 2013
               Kwiecień 2013
               Maj 2013
               Czerwiec 2013
               Wrzesień 2013
               Październik 2013
               Listopad 2013
               Grudzień 2013
            2014
               Styczeń
               Luty
               Marzec
               Kwiecień
               Maj
               Czerwiec
               Lipiec - wrzesień
               Październik
            2015
               Styczeń
               Luty
               Marzec
               Kwiecień
               Maj - Czerwiec
               Czerwiec - Wrzesień
               Wrzesień - Październik
               Listopad
               Grudzień
            2016
               Styczeń
               Luty
               Marzec
               Kwiecień
               Maj
               Czerwiec
               Wrzesień
               Październik
               Listopad
               Grudzień
            2017
               Styczeń
               Luty-Marzec
               Kwiecień - Maj
         Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików

PRAWO LOKALNE
   Strategia Rozwoju Gminy
   Statut Gminy Sulików
   Uchwały
      2001
         XXXI/197/2001
         XXXI/198/2001
         XXXI/199/2001
         XXXI/200/2001
         XXXI/201/2001
         XXXI/202/2001
         XXXI/203/2001
         XXXI/204/2001
         XXXI/205/2001
         XXXI/206/2001
         XXXI/207/2001
         XXXI/208/2001
         XXXI/209/2001
         XXXI/210/2001
         XXXI/211/2001
      2003
         Listopad
            XII_93_03
            XII_94_03
            XII_95_03
            XII_96_03
      2004
         Styczeń
            XIV_106_04
            XIV_107_04
            XIV_108_04
            XIV_109_04
         Luty
            XV_110_04
         Marzec
            XVI_111_04
            XVI_112_04
            XVI_113_04
            XVI_114_04
         Kwiecień
            XVII_115_04
            XVII_116_04
            XVII_117_04
            XVII_118_04
            XVII_119_04
            XVII_120_04
            XVII_121_04
            XVII_122_04
            XVII_123_04
            XVII_124_04
            XVII_125_04
         Maj
            XVIII_126_04
            XVIII_127_04
            XVIII_128_04
         Czerwiec
            XIX_129_04
            XIX_130_04
            XIX_131_04
            XIX_132_04
            XIX_133_04
            XIX_134_04
            XIX_135_04
            XIX_136_04
            XIX_137_04
            XIX_138_04
         Wrzesień
            XX_139_04
            XX_140_04
            XX_141_04
            XX_142_04
         Październik
            XXI_143_04
            XXI_144_04
            XXI_145_04
         Listopad
            XXII_146_04
            XXII_147_04
            XXII_148_04
            XXII_149_04
            XXII_150_04
            XXII_151_04
         Grudzień
            XXIII_152_04
            XXIII_153_04
            XXIII_154_04
            XXIV_155_04
            XXIV_156_04
            XXIV_157_04
            XXIV_158_04
            XXIV_159_04
      2005
         Styczeń
            XXV_160_05
            XXV_161_05
            XXV_162_05
            XXV_163_05
            XXV_164_05
            XXV_165_05
            XXV_166_05
         Luty
            XXVI_167_05
            XXVI_168_05
            XXVI_169_05
            XXVI_170_05
         Marzec
            XXVII_171_05
            XXVII_172_05
            XXVII_173_05
            XXVII_174_05
            XXVII_175_05
            XXVII_176_05
         Kwiecień
            XXVIII_177_05
            XXVIII_178_05
            XXVIII_179_05
            XXVIII_180_05
            XXVIII_181_05
            XXVIII_182_05
         Maj
            XXIX_183_05
            XXIX_184_05
            XXIX_185_05
            XXIX_186_05
         Czerwiec
            XXX_187_05
            XXX_188_05
            XXX_189_05
            XXX_190_05
            XXX_191_05
            XXX_192_05
            XXX_193_05
            XXX_194_05
            XXX_195_05
         Sierpień
            XXXI_196_05
            XXXII_197_05
            XXXII_198_05
            XXXII_199_05
            XXXII_200_05
            XXXII_201_05
            XXXII_202_05
            XXXII_203_05
            XXXII_204_05
            XXXII_205_05
            XXXII_206_05
         Wrzesień
            XXXIII_207_05
            XXXIII_208_05
            XXXIII_209_05
            XXXIII_210_05
            XXXIII_211_05
         Listopad
            XXXIV_212_05
            XXXIV_213_05
            XXXIV_214_05
            XXXIV_215_05
            XXXIV_216_05
            XXXIV_217_05
            XXXIV_218_05
            XXXIV_219_05
            XXXIV_220_05
            XXXIV_221_05
            XXXIV_222_05
            XXXIV_223_05
         Grudzień
            XXXV_224_05
            XXXV_225_05
            XXXV_226_05
            XXXV_227_05
            XXXV_228_05
            XXXV_229_05
            XXXV_230_05
            XXXV_231_05
            XXXV_232_05
            XXXV_233_05
            XXXV_234_05
            XXXV_235_05
            XXXV_236_05
            XXXV_237_05
            XXXV_238_05
      2006
         Luty
            XXXVI_239_06
            XXXVI_240_06
            XXXVI_241_06
            XXXVI_242_06
            XXXVI_243_06
            XXXVI_245_06
         Marzec
            XXXVII_246_06
            XXXVII_247_06
            XXXVII_248_06
            XXXVII_249_06
            XXXVII_250_06
         Kwiecień
            XXXVIII_251_06
            XXXVIII_252_06
            XXXVIII_253_06
            XXXVIII_254_06
            XXXVIII_255_06
            XXXVIII_256_06
         Maj
            XXXIX_257_06
            XXXIX_258_06
            XXXIX_259_06
         Czerwiec
            XL_260_06
            XL_261_06
            XL_262_06
            XL_263_06
            XL_264_06
            XL_265_06
            XL_266_06
            XL_267_06
            XL_268_06
            XL_269_06
            XL_270_06
            XL_271_06
            XL_272_06
            XL_273_06
            XL_274_06
         Wrzesień
            XLI_275_06
            XLI_276_06
            XLI_277_06
            XLI_278_06
         Październik
            XLII_279_06
            XLII_280_06
            XLII_281_06
            XLII_282_06
            XLII_283_06
            XLII_284_06
         Listopad
            I_1_06
            I_2_06
            I_3_06
            I_4_06
         Grudzień
            II_5_06
            II_6_06
            II_7_06
            II_8_06
            II_9_06
            II_10_06
            II_11_06
            II_12_06
            II_13_06
            II_14_06
            II_15_06
            III_16_06
            III_17_06
            III_18_06
            III_19_06
            III_20_06
            III_21_06
            III_23_06
      2007
         Styczeń
            IV_24_07
            IV_25_07
            IV_26_07
            IV_27_07
            IV_28_07
            IV_29_07
            IV_30_07
            IV_31_07
            IV_32_07
         Luty
            V_33_07
            V_34_07
            V_35_07
            V_36_07
            V_37_07
            V_38_07
            V_39_07
            V_40_07
            V_41_07
         Marzec
            VI_42_07
            VI_43_07
            VI_44_07
            VI_45_07
            VI_46_07
            VI_47_07
         Kwiecień
            VII_48_07
            VII_49_07
            VII_50_07
            VII_51_07
            VII_52_07
            VII_53_07
            VII_54_07
            VII_55_07
            VII_56_07
         Maj
            VIII_57_07
            VIII_58_07
            VIII_59_07
            VIII_60_07
            VIII_61_07
         Czerwiec
            IX_62_07
            IX_63_07
            IX_64_07
            IX_65_07
            IX_66_07
            IX_67_07
            IX_68_07
            IX_69_07
         Lipiec
            X_70_07
            X_71_07
            X_72_07
            X_73_07
            X_74_07
            X_75_07
            X_76_07
         Wrzesień
            XI_78_07
            XI_79_07
            XI_80_07
            XI_82_07
            XI_84_07
            XI_85_07
         Październik
            XII_86_07
            XII_87_07
            XII_88_07
            XII_89_07
         Listopad
            XIII_90_07
            XIII_91_07
            XIII_92_07
            XIII_93_07
            XIII_94_07
            XIII_95_07
            XIII_96_07
            XIII_97_07
            XIII_98_07
         Grudzień
            XIV_100_07
            XIV_101_07
            XIV_102_07
            XIV_103_07
            XIV_104_07
            XIV_105_07
            XVI_106_07
            XIV_107_07
            XIV_108_07
            XIV_109_07
            XIV_110_07
            XIV_111_07
            XIV_112_07
      2008
         Styczeń
            XV_113_08
            XV_114_08
            XV_115_08
            XV_116_08
            XV_117_08
            XV_118_08
            XV_119_08
         Luty
            XVI_120_08
            XVI_121_08
            XVI_122_08
            XVI_123_08
            XVI_124_08
            XVI_125_08
         Marzec
            XVII_126_08
            XVII_127_08
            XVII_128_08
            XVII_129_08
            XVII_130_08
            XVII_131_08
         Kwiecień
            XVIII_132_08
            XVIII_133_08
            XVIII_134_08
            XVIII_135_08
            XVIII_136_08
            XVIII_137_08
            XVIII_138_08
            XVIII_139_08
         Maj
            XIX_140_08
            XIX_141_08
            XIX_142_08
            XIX_143_08
            XIX_144_08
         Czerwiec
            XX_145_08
            XX_147_08
            XX_148_08
            XX_149_08
            XX_150_08
            XX_151_08
            XX_152_08
            XX_153_08
            XX_154_08
            XX_155_08
            XX_156_08
         Lipiec
            XXI_157_08
            XXI_158_08
            XXI_159_08
            XXI_160_08
            XXI_161_08
            XXI_162_08
            XXI_163_08
            XXI_164_08
            XXI_165_08
            XXI_166_08
            XXI_167_08
            XXI_168_08
         Wrzesień
            XXII_169_08
            XXII_170_08
            XXII_171_08
            XXII_172_08
            XXII_173_08
            XXII_174_08
            XXII_175_08
            XXII_176_08
            XXII_177_08
            XXII_178_08
         Październik
            XXIII_179_08
            XXIII_180_08
            XXIII_181_08
            XXIII_182_08
            XXIII_183_08
            XXIII_184_08
         Listopad
            XXIV_185_08
            XXIV_186_08
            XXIV_187_08
            XXIV_188_08
            XXIV_189_08
            XXIV_190_08
            XXIV_191_08
            XXIV_192_08
         Grudzień
            XXV_194_08
            XXV_195_08
            XXV_196_08
            XXV_197_08
            XXV_198_08
            XXV_199_08
            XXV_200_08
            XXV_201_08
            XXV_202_08
            XXV_203_08
            XXV_204_08
            XXV_205_08
            XXV_206_08
            XXV_207_08
            XXV_208_08
      2009
         Styczeń
            XXVI_209_09
            XXVI/210/09
            XXVI_211_09
            XXVI_212_09
            XXVI_213_09
            XXVI_214_09
            XXVI_215_09
            XXVI_216_09
            XXVI_217_09
            XXVI_218_09
         Luty
            UCHWAŁA NR XXVII_219_09
         Marzec
            XXVIII_220_09
            XXVIII_221_09
            UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
            XXVIII_223_09
            UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
            UCHWAŁA NR XXVIII_225_09
            UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
            UCHWAŁA NR XXVIII_227_09
            UCHWAŁA NR XXVIII_228_09
         Kwiecień
            Sesja_Nadzwyczajna
               XXIX/229/09
               XXIX/230/09
               XXIX/231/09
            XXX/232/09
            XXX/233/09
            XXX/234/09
            XXX/235/09
            XXX/236/09
         Maj
            XXXI/237/09
            XXXI/238/09
            XXXI/239/09
            XXXI/240/09
            XXXI/241/09
            XXXI/242/09
            XXXI/243/09
            XXXI/244/09
            XXXI/245/09
            XXXI/246/09
         Czerwiec
            XXXII/247/09
            XXXII/248/09
            XXXII/249/09
            XXXII/250/09
            XXXII/251/09
            XXXII/252/09
            XXXII/253/09
            XXXII/254/09
            XXXII/255/09
            XXXII/256/09
         Wrzesień
            XXXIII/257/09
            XXXIII/258/09
            XXXIII/259/09
            XXXIII/260/09
            XXXIII/261/09
            XXXIII/262/09
            XXXIII/263/09
         Październik
            XXXIV/264/09
            XXXIV/265/09
            XXXIV/266/09
            XXXIV/267/09
            XXXIV/268/09
         Listopad
            XXXV/269/09
            XXXV/270/09
            XXXV/271/09
               Formularze PDF
               Formularze RTF
            XXXV/272/09
            XXXV/273/09
            XXXV/274/09
            XXXV/275/09
            XXXV/276/09
         Grudzień
            XXXVI/277/09
            XXXVI/278/09
            XXXVI/279/09
            XXXVI/280/09
            XXXVI/281/09
            XXXVI/282/09
            XXXVI/283/09
            XXXVI/284/09
            XXXVI/285/09
            XXXVI/286/09
      2010
         Styczeń
            XXXVII/287/10
            XXXVII/288/10
            XXXVII/289/10
            XXXVII/290/10
         Luty
            XXXVIII/291/10
            XXXVIII/292/10
            XXXVIII/293/10
            XXXVIII/294/10
            XXXVIII/295/10
            XXXVIII/296/10
            XXXVIII/297/10
            XXXVIII/298/10
            XXXVIII/299/10
            XXXVIII/300/10
         Marzec
            XXXIX/301/10
            XXXIX/302/10
            XL/303/10
            XL/304/10
            XL/305/10
            XL/306/10
            XL/307/10
            XL/308/10
            XL/309/10
            XL/310/10
            XL/311/10
            XL/312/10
            XL/313/10
            XL/314/10
         Kwiecień
            XLI/315/10
            XLI/316/10
            XLI/317/10
            XLI/318/10
            XLI/319/10
            XLI/320/10
            XLI/321/10
            XLI/322/10
            XLI/323/10
         Maj
            XLII/324/10
         Czerwiec
            XLIII/325/10
            XLIII/326/10
            XLIII/327/10
            XLIV/328/10
            XLIV/329/10
            XLIV/330/10
            XLIV/331/10
            XLIV/332/10
            XLIV/333/10
            XLIV/334/10
            XLIV/335/10
            XLIV/336/10
            XLIV/337/10
            XLIV/338/10
            XLIV/339/10
         Sierpień
            XLV/340/10
            XLV/341/10
            XLV/342/10
            XLV/343/10
            XLV/344/10
            XLV/345/10
            XLV/346/10
            XLV/347/10
         Wrzesień
            XLVI/348/10
            XLVI/349/10
            XLVI/350/10
            XLVI/351/10
            XLVI/352/10
            XLVI/353/10
            XLVI/354/10
            XLVI/355/10
            XLVI/356/10
            XLVI/357/10
            XLVI/358/10
         Listopad
            XLVII/359/10
            XLVII/360/10
            XLVII/361/10
            XLVII/362/10
         Grudzień
            I/1/10
            I/2/10
            I/3/10
            II/4/10
            II/5/10
            II/6/10
            III/7/10
            III/8/10
            III/9/10
            III/10/10
            III/11/10
            III/12/10
      2011
         Styczeń
            IV/13/11
            IV/14/11
            IV/15/11
            IV/16/11
            IV/17/11
            IV/18/11
            IV/19/11
            IV/20/11
            IV/21/11
         Luty
            V/22/11
            V/23/11
            V/24/11
            V/25/11
            V/26/11
            V/27/11
            V/28/11
            V/29/11
            V/30/11
            V/31/11
            V/32/11
            V/33/11
            V/34/11
            V/35/11
         Marzec
            VI/36/11
            VI/37/11
            VI/38/11
            VI/39/11
            VI/40/11
            VI/41/11
            VI/42/11
            VI/43/11
            VI/44/11
         Kwiecień
            VII/45/11
            VII/46/11
            VII/47/11
               Rozstrzygnięcie Nadzorcze
            VII/48/11
            VII/49/11
            VII/50/11
            VII/51/11
               Formularze - Osoby prawne
               Formularze - Osoby fizyczne
            VII/52/11
            VII/53/11
            VII/54/11
         Maj
            VIII/56/11
            VIII/57/11
            VIII/58/11
            VIII/59/11
            VIII/60/11
            VIII/61/11
            VIII/62/11
            VIII/63/11
            VIII/64/11
            VIII/65/11
            VIII/66/11
            VIII/67/11
            VIII/68/11
         Czerwiec
            IX/69/10
            IX/70/11
            IX/71/11
            IX/72/11
            IX/73/11
            IX/74/11
            IX/75/11
            IX/76/11
            IX/77/11
            IX/78/11
         Wrzesień
            X/79/11
            X/80/11
            X/81/11
            XI/82/11
            XII/84/11
            XII/83/11
            XII/85/11
            XII/86/11
            XII/87/11
            XII/88/11
         Pażdziernik
            XIII/89/11
            XIII/90/11
            XIII/91/11
            XIII/92/11
            XIII/93/11
            XIII/94/11
            XIII/95/11
            XIII/96/11
            XIII/97/11
         Listopad
            XIV/98/11
            XIV/99/11
            XIV/100/11
            XIV/101/11
            XIV/102/11
            XIV/103/11
            XIV/104/11
            XIV/105/11
            XIV/106/11
            XIV/107/11
            XIV/108/11
            XIV/109/11
            XIV/110/11
            XIV/111/11
         Grudzień
            XV/112/11
            XVI/113/11
            XVI/114/11
            XVI/115/11
            XVI/116/11
            XVI/117/11
            XVI/118/11
            XVI/119/11
               Formularze - Osoby prawne
               Formularze - Osoby fizyczne
            XVI/120/11
            XVI/121/11
            XVI/122/11
            XVI/123/11
            XVI/124/11
      2012
         Styczeń
            XVII/125/12
            XVII/126/12
            XVII/127/12
            XVII/128/12
         Luty
            XVIII/129/12
            XVIII/130/12
            XVIII/131/12
            XVIII/132/12
            XVIII/133/12
            XVIII/134/12
            XVIII/135/12
            XVIII/136/12
            XVIII/137/12
            XVIII/138/12
            XVIII/139/12
            XVIII/140/12
            XVIII/141/12
            XVIII/142/12
            XVIII/143/12
         Marzec
            XIX/144/12
            XX/145/12
            XX/146/12
            XX/147/12
            XX/148/12
            XX/149/12
            XX/150/12
            XX/151/12
            XX/152/12
         Kwiecień
            XXI/153/12
            XXI/154/12
            XXI/155/12
            XXI/156/12
            XXI/157/12
            XXI/158/12
         Maj
            XXII/159/12
            XXII/160/12
            XXII/161/12
            XXII/162/12
            XXII/163/12
            XXII/164/12
            XXII/165/12
            XXII/166/12
         Czerwiec
            XXIII/167/12
            XXIII/168/12
            XXIII/169/12
            XXIII/170/12
            XXIII/171/12
            XXIII/172/12
            XXIII/173/12
            XXIII/174/12
            XXIII/175/12
            XXIII/176/12
            XXIII/177/12
            XXIII/178/12
            XXIII/179/12
            XXIII/180/12
            XXIII/181/12
            XXIII/182/12
         Wrzesień
            XXIV/182/12
            XXIV/183/12
            XXV/184/12
            XXV/185/12
            XXV/186/12
            XXV/187/12
            XXV/188/12
            XXV/189/12
            XXV/190/12
            XXV/191/12
            XXV/192/12
            XXV/193/12
         Październik
            XXVI/194/12
            XXVII/195/12
            XXVII/196/12
            XXVII/197/12
            XXVII/198/12
            XXVII/199/12
            XXVII/200/12
            XXVII/201/12
            XXVII/202/12
         Listopad
            XXVIII/203/12
            XXVIII/204/12
            XXVIII/205/12
            XXVIII/206/12
            XXVIII/207/12
            XXVIII/208/12
            XXVIII/209/12
            XXVIII/210/12
            XXVIII/211/12
            XXVIII/212/12
            XXVIII/213/12
         Grudzień
            XXIX/214/12
            XXIX/215/12
            XXIX/216/12
            XXIX/217/12
            XXIX/218/12
            XXIX/219/12
            XXIX/220/12
            XXIX/221/12
            XXIX/222/12
            XXIX/223/12
            XXIX/224/12
            XXIX/225/12
            XXIX/226/12
            XXIX/227/12
            XXIX/228/12
            XXIX/229/12
            XXIX/230/12
      2013
         Styczeń
            XXX/231/13
            XXX/232/13
            XXX/233/13
         Luty
            XXXI/234/13
            XXXI/235/13
            XXXI/236/13
            XXXI/237/13
            XXXII/238/13
            XXXII/239/13
            XXXII/240/13
            XXXII/241/13
            XXXII/242/13
            XXXII/243/13
            XXXII/244/13
            XXXII/245/13
            XXXII/246/13
            XXXII/247/13
            XXXII/248/13
            XXXIII/249/13
         Marzec
            XXXIV/250/13
            XXXIV/251/13
            XXXIV/252/13
            XXXIV/253/13
            XXXIV/254/13
            XXXIV/255/13
            XXXIV/256/13
            XXXIV/257/13
            XXXIV/258/13
            XXXIV/259/13
         Kwiecień
            XXXV/260/13
            XXXV/261/13
            XXXV/262/13
            XXXV/263/13
         Maj
            XXXVI/264/13
            XXXVI/265/13
            XXXVI/266/13
            XXXVII/267/13
            XXXVII/268/13
            XXXVII/269/13
            XXXVII/270/13
            XXXVII/271/13
            XXXVII/272/13
            XXXVII/273/13
            XXXVII/274/13
            XXXVII/275/13
            XXXVII/276/13
         Czerwiec
            XXXVIII/277/13
            XXXVIII/278/13
            XXXVIII/279/13
            XXXVIII/280/13
            XXXVIII/281/13
            XXXVIII/282/13
            XXXVIII/283/13
            XXXVIII/284/13
            XXXVIII/285/13
            XXXVIII/286/13
            XXXVIII/287/13
            XXXVIII/288/13
            XXXVIII/289/13
            XXXVIII/290/13
            XXXVIII/291/13
            XXXVIII/292/13
         Lipiec
            XXXIX/293/13
            XXXIX/294/13
            XXXIX/295/13
         Wrzesień
            XL/296/13
            XL/297/13
            XL/298/13
            XL/299/13
            XL/300/13
            XL/301/13
            XL/302/13
            XL/303/13
         Październik
            XLI/304/13
            XLI/305/13
            XLI/306/13
            XLI/307/13
            XLI/308/13
         Listopad
            XLII/309/13
            XLII/310/13
            XLII/311/13
            XLII/312/13
            XLII/313/13
            XLII/314/13
            XLII/315/13
            XLII/316/13
         Grudzień
            XLIII/317/13
            XLIII/318/13
            XLIII/319/13
            XLIII/320/13
            XLIII/321/13
            XLIII/322/13
            XLIII/323/13
            XLIII/324/13
            XLIII/325/13
      2014
         Luty
            XLIV/326/14
            XLIV/327/14
            XLIV/328/14
            XLV/329/14
            XLV/330/14
         Marzec
            XLVI/331/14
            XLVI/332/14
            XLVI/333/14
            XLVI/334/14
            XLVI/335/14
            XLVI/336/14
            XLVI/337/14
            XLVI/338/14
            XLVI/339/14
            XLVI/340/14
         Kwiecień
            XLVII/341/14
            XLVII/342/14
            XLVII/343/14
         Maj
            XLVIII/344/14
            XLVIII/345/14
            XLVIII/346/14
            XLVIII/347/14
            XLVIII/348/14
            XLVIII/349/14
            XLVIII/350/14
            XLVIII/351/14
            XLVIII/352/14
            XLVIII/353/14
         Czerwiec
            XLIX/354/14
            XLIX/355/14
            XLIX/356/14
            XLIX/357/14
            XLIX/358/14
            XLIX/359/14
            XLIX/360/14
            XLIX/361/14
            XLIX/362/14
            XLIX/363/14
            XLIX/364/14
         Wrzesień
            L/365/14
            L/366/14
            LI/367/14
            LI/368/14
            LI/369/14
            LII/370/14
            LII/371/14
            LII/372/14
            LII/373/14
         Październik
            LIII/374/14
            LIII/375/14
            LIII/376/14
            LIII/377/14
            LIII/378/14
            LIII/379/14
            LIII/380/14
            LIII/381/14
            LIII/382/14
         Grudzień
            I/1/14
            I/2/14
            I/3/14
            II/4/14
            II/5/14
            II/6/14
            II/7/14
            II/8/14
            II/9/14
            II/10/14
            II/11/14
            II/12/14
            III/11/14
            III/12/14
            III/13/14
            III/14/14
            III/15/14
            III/16/14
            III/17/14
            III/18/14
            III/20/14
            III/21/14
            III/22/14
      2015
         Styczeń
            IV/24/15
            IV/25/15
            IV/26/15
            IV/27/15
            IV/28/15
            IV/29/15
            IV/30/15
            IV/31/15
            IV/32/15
         Luty
            V/33/15
            V/34/15
            V/35/15
            V/36/15
            V/37/15
            V/38/15
            V/39/15
         Marzec
            VI/39/15
            VI/40/15
            VI/41/15
            VI/42/15
            VI/43/15
            VI/44/15
            VI/45/15
            VI/46/15
         Kwiecień
            VII/47/15
            VII/48/15
            VII/49/15
            VII/50/15
            VII/51/15
            VII/52/15
            VII/53/15
         Maj
            VIII/54/15
         Czerwiec
            IX/55/15
            IX/56/15
            IX/57/15
            IX/58/15
            IX/59/15
            IX/60/15
            IX/61/15
            IX/62/15
            IX/63/15
            IX/64/15
            IX/65/15
            IX/66/15
            IX/67/15
         Wrzesień
            X/68/15
            X/69/15
            X/70/15
            X/71/15
            X/72/15
            X/73/15
            X/74/15
            X/75/15
            X/76/15
            X/77/15
            X/78/15
            X/79/15
            X/80/15
            X/81/15
         Październik
            XI/82/15
            XI/82/15
            XI/84/15
            XI/85/15
            XI/86/15
            XI/87/15
            XI/88/15
            XI/89/15
            XI/90/15
            XI/91/15
            XI/92/15
            XI/93/15
            XI/94/15
            XI/95/15
         Listopad
            XII/96/15
            XII/97/15
            XII/98/15
            XII/99/15
            XII/100/15
            XII/101/15
            XII/102/15
            XII/103/15
            XII/104/15
            XII/105/15
         Grudzień
            XIII/106/15
            XIII/107/15
            XIII/108/15
            XIII/109/15
            XIII/110/15
            XIII/111/15
            XIII/112/15
            XIII/113/15
            XIII/114/15
            XIII/115/15
      2016
         Styczeń
            XIV/116/16
            XIV/117/16
            XIV/118/16
            XIV/119/16
         Luty
            XV/120/16
            XV/121/16
            XV/122/16
            XV/123/16
            XV/124/16
         Marzec
            XVI/125/16
            XVI/126/16
            XVI/127/16
            XVI/128/16
            XVI/129/16
            XVI/130/16
            XVI/131/16
            XVI/132/16
            XVI/133/16
            XVI/134/16
            XVI/135/16
         Kwiecień
            XVII/136/16
            XVII/137/16
            XVII/138/16
            XVII/139/16
            XVII/140/16
            XVII/141/16
         Maj
            XVIII/142/16
            XVIII/143/16
            XVIII/144/16
            XVIII/145/16
            XVIII/146/16
         Czerwiec
            XIX/147/16
            XIX/148/16
            XIX/149/16
            XIX/150/16
            XIX/151/16
            XIX/152/16
            XIX/153/16
            XIX/154/16
            XIX/155/16
            XIX/156/16
         Wrzesień
            XX/157/16
            XXI/158/16
            XXI/159/16
            XXI/160/16
            XXI/161/16
            XXI/162/16
            XXI/163/16
            XXI/164/16
            XXI/165/16
            XXI/166/16
            XXI/167/16
            XXI/168/16
            XXI/169/16
            XXI/170/16
            XXI/171/16
            XXI/172/16
            XXI/173/16
            XXI/174/16
            XXI/175/16
            XXI/176/16
            XXI/177/16
            XXI/178/16
            XXI/179/16
            XXI/180/16
            XXI/181/16
            XXI/182/16
         Październik
            XXII/183/16
            XXII/184/16
            XXII/185/16
            XXII/186/16
            XXII/187/16
            XXII/188/16
            XXII/188/16
         Listopad
            XXIII/190/16
            XXIII/191/16
            XXIII/192/16
            XXIII/193/16
            XXIII/194/16
            XXIII/195/16
            XXIII/196/16
            XXIII/197/16
            XXIII/198/16
            XXIII/199/16
            XXIII/200/16
            XXIII/201/16
            XXIII/203/16
         Grudzień
            XXIV/205/16
            XXIV/206/16
            XXIV/207/16
            XXIV/208/16
            XXIV/209/16
            XXIV/210/16
            XXIV/211/16
            XXIV/212/16
            XXIV/213/16
      2017
         Luty
            XXV/214/17
            XXV/215/17
            XXV/216/17
            XXV/217/17
            XXV/218/17
            XXV/219/17
            XXV/220/17
            XXV/221/17
            XXV/222/17
            XXV/223/17
            XXV/224/17
            XXV/225/17
            XXV/226/17
         Marzec
            XXVI/227/17
            XXVI/228/17
            XXVI/229/17
            XXVI/230/17
            XXVI/231/17
            XXVI/232/17
            XXVI/233/17
            XXVI/234/17
         Kwiecień
            XXVII/235/17
            XXVII/236/17
            XXVII/237/17
            XXVII/238/17
            XXVII/239/17
         Maj
            XXVIII/242/17
            XXVIII/243/17
            XXVIII/244/17
            XXVIII/245/17
         Czerwiec
            XXIX/246/17
            XXIX/247/17
            XXIX/248/17
            XXIX/249/17
            XXIX/250/17
         Wrzesień
            XXX/251/17
            XXX/252/17
            XXX/253/17
            XXX/254/17
            XXX/255/17
            XXX/256/17
            XXX/258/17
            XXX/259/17
            XXX/260/17
         Październik
            XXXI/261/17
            XXXI/262/17
            XXXI/263/17
            XXXI/265/17
            XXXI/266/17
            XXXI/267/17
            XXXI/268/17
         Listopad
            XXXII/269/17
            XXXII/270/17
            XXXII/271/17
            XXXII/272/17
            XXXII/273/17
            XXXII/274/17
         Grudzień
            XXXIII/278/17
            XXXIII/279/17
            XXXIII/280/17
            XXXIII/281/17
            XXXIII/282/17
            XXXIII/283/17
            XXXIII/284/17
            XXXIII/285/17
            XXXIII/286/17
            XXXIII/289/17
      2018
         Styczeń
            XXXIV/290/18
            XXXIV/291/18
         Luty
            XXXV/292/18
            XXXV/293/18
            XXXV/294/18
         Marzec
            XXXVI/295/18
            XXXVI/296/18
            XXXVII/297/18
            XXXVII/298/18
            XXXVII/299/18
            XXXVII/300/18
            XXXVII/301/18
            XXXVII/302/18
            XXXVII/303/18
            XXXVII/305/18
         Kwiecień
            XXXVIII/306/18
            XXXVIII/307/18
            XXXVIII/308/18
            XXXVIII/309/18
            XXXVIII/311/18
            XXXVIII/312/18
         Maj
            XXXIX/313/18
            XXXIX/314/18
            XXXIX/315/18
            XXXIX/316/18
            XXXIX/317/18
            XXXIX/318/18
            XXXIX/319/18
            XXXIX/320/18
            XXXIX/321/18
         Czerwiec
            XL/324/18
            XL/325/18
            XL/326/18
            XL/329/18
         Sierpień
            XLI/331/18
            XLI/332/18
            XLI/333/18
            XLI/334/18
         Wrzesień
            XLII/335/18
            XLII/336/18
            XLII/337/18
            XLII/338/18
            XLII/339/18
            XLII/340/18
         Październik
            XLIII/343/18
            XLIII/344/18
         Listopad
            I/1/18
            I/2/18
            I/3/18
            I/4/18
            II/5/18
            II/6/18
            II/7/18
            II/8/18
            II/9/18
            II/10/18
         Grudzień
            III/11/18
            III/12/18
            III/13/18
            III/14/18
            III/15/18
            III/16/18
            III/17/18
            III/18/18
            III/19/18
            III/20/18
            III/21/18
            III/22/18
            III/23/18
            III/24/18
            III/25/18
            III/27/19
      2019
         Styczeń
            IV/28/19
            IV/29/19
            IV/30/19
            IV/31/19
            IV/32/19
            IV/33/19
            IV/34/19
            IV/35/19
            IV/36/19
            IV/37/19
            IV/38/19
            IV/39/19
         Marzec
            V/40/19
            V/41/19
            V/42/19
            V/43/19
            V/44/19
            V/45/19
            V/46/19
         Kwiecień
            VI/47/19
            VI/48/19
            VI/49/19
            VI/50/19
            VI/51/19
         Maj
            VII/52/19
            VII/53/19
            VII/54/19
            VII/55/19
            VII/56/19
            XV/113/20
            XV/114/20
         Czerwiec
            VIII/57/19
            VIII/58/19
            VIII/59/19
            VIII/60/19
            VIII/61/19
            VIII/62/19
            VIII/63/19
         Lipiec
            IX/64/19
            IX/65/19
            IX/66/19
            IX/67/19
            IX/68/19
            IX/69/19
            IX/70/19
            IX/71/19
            IX/72/19
         Wrzesień
            X/73/19
            X/74/19
            X/75/19
            X/76/19
            X/77/19
            X/78/19
            X/79/19
            X/80/19
            X/81/19
            X/82/19
            X/83/19
         Październik
            XI/84/19
            XI/85/19
            XI/86/19
            XI/87/19
            XI/88/19
            XI/89/19
            XI/90/19
            XI/91/19
         Listopad
            XII/92/19
            XII/93/19
            XII/94/19
            XII/95/19
            XII/96/19
            XII/97/19
            XII/98/19
         Grudzień
            XIII/99/19
            XIII/100/19
            XIII/101/19
            XIII/102/19
            XIII/103/19
            XIII/104/19
            XIII/105/19
            XIII/106/19
            XIII/107/19
            XIII/108/19
      2020
         Luty
            XIV/109/20
            XIV/110/20
            XIV/111/20
            XIV/112/20
         Maj
            XV/113/20
            XV/114/20
            XV/115/20
            XV/116/20
            XV/117/20
            XV/118/20
            XV/119/20
         Lipiec
            XVI/120/20
            XVI/121/20
            XVI/122/20
            XVI/123/20
            XVII/124/20
            XVII/125/20
            XVII/126/20
            XVII/127/20
            XVII/128/20
            XVII/129/20
            XVII/130/20
            XVII/131/20
            XVII/132/20
            XVII/133/20
            XVII/134/20
         Sierpień
            XVIII/135/20
            XVIII/136/20
            XVIII/137/20
            XVIII/138/20
            XVIII/139/20
            XVIII/140/20
            XVIII/141/20
         Wrzesień
            XIX/142/20
            XIX/143/20
            XIX/144/20
            XIX/145/20
            XIX/146/20
            XIX/147/20
            XIX/148/20
            XIX/149/20
            XIX/150/20
         Październik
            Uchwała Nr XX/151/20
            Uchwała Nr XX/152/20
            Uchwała Nr XXI/153/20
            Uchwała Nr XX/154/20
         Listopad
            Uchwała Nr XXII/155/20
            Uchwała Nr XXII/156/20
            Uchwała Nr XXII/157/20
            Uchwała Nr XXII/158/20
            Uchwała Nr XXII/159/20
            Uchwała Nr XXII/160/20
            Uchwała Nr XXII/161/20
            Uchwała Nr XXII/162/20
            Uchwała Nr XXII/163/20
            Uchwała Nr XXII/164/20
            Uchwała Nr XXII/165/20
            Uchwała Nr XXII/166/20
         Grudzień
            Uchwała Nr XXIII/167/20
            Uchwała Nr XXIII/168/20
            Uchwała Nr XXIII/169/20
            Uchwała Nr XXIII/170/20
            Uchwała Nr XXIV/171/20
            Uchwała Nr XXIV/172/20
            Uchwała Nr XXIV/173/20
            Uchwała Nr XXIV/174/20
            Uchwała Nr XXIV/175/20
            Uchwała Nr XXIV/176/20
            Uchwała Nr XXIV/177/20
            Uchwała Nr XXIV/178/20
            Uchwała Nr XXIV/179/20
            Uchwała Nr XXIV/180/20
            Uchwała Nr XXIV/181/20
            Uchwała Nr XXIV/182/20
            Uchwała Nr XXIV/183/20
      2021
         Styczeń
            XXV/184/20
            XXV/185/20
            XXV/186/20
            XXV/187/20
            XXV/188/20
            XXV/189/20
         Luty
            XXVI/190/21
            XXVI/191/21
            XXVI/192/21
            XXVI/193/21
            XXVI/194/21
            XXVI/195/21
            XXVI/196/21
            XXVI/197/21
            XXVI/198/21
            XXVI/199/21
         Marzec
            XXVII/200/21
            XXVII/201/21
            XXVII/202/21
            XXVII/203/21
         Maj
            Uchwała Nr XXVIII/204/21
            Uchwała Nr XXVIII/205/21
            Uchwała Nr XXVIII/206/21
            Uchwała Nr XXVIII/207/21
            Uchwała Nr XXVIII/208/21
            Uchwała Nr XXVIII/209/21
            Uchwała Nr XXVIII/210/21
            Uchwała Nr XXVIII/211/21
            Uchwała Nr XXVIII/211/21
         Czerwiec
            Uchwała Nr XXIX/213/21
            Uchwała Nr XXIX/214/21
            Uchwała Nr XXIX/215/21
            Uchwała Nr XXIX/216/21
            Uchwała Nr XXIX/217/21
            Uchwała Nr XXIX/218/21
            Uchwała Nr XXIX/219/21
            Uchwała Nr XXIX/220/21
            Uchwała Nr XXIX/221/21
            Uchwała Nr XXIX/222/21
            Uchwała Nr XXIX/223/21
            Uchwała Nr XXIX/224/21
            Uchwała Nr XXIX/225/21
            Uchwała Nr XXIX/226/21
            Uchwała Nr XXIX/227/21
            Uchwała Nr XXIX/228/21
            Uchwała Nr XXIX/229/21
            Uchwała Nr XXIX/230/21
            Uchwała Nr XXX/231/2021
            Uchwała Nr XXX/232/21
            Uchwała Nr XXX/233/21
            Uchwała Nr XXX/234/21
            Uchwała Nr XXX/235/21
         Sierpień
            Uchwała Nr XXXI/236/21
            Uchwała Nr XXXI/237/21
            Uchwała Nr XXXI/238/21
            Uchwała Nr XXXI/239/21
            Uchwała Nr XXXI/240/21
            Uchwała Nr XXXI/241/21
            Uchwała Nr XXXI/243/21
            Uchwała Nr XXXI/242/21
            Uchwała Nr XXXII/244/21
            Uchwała Nr XXXII/245/21
         Wrzesień
            XXXIII/246/21
            XXXIII/247/21
            XXXIII/248/21
            XXXIII/249/21
            XXXIII/250/21
            XXXIII/251/21
            XXXIII/252/21
            XXXIII/253/21
            XXXIII/254/21
            XXXIII/255/21
            XXXIII/256/21
            XXXIII/25721
         Październik
            XXXIV/258/21
            XXXIV/259/21
            XXXIV/260/21
            XXXIV/261/21
            XXXIV/262/21
         Listopad
            XXXV/263/21
            XXXV/264/21
            XXXV/265/21
            XXXV/266/21
            XXXV/267/21
            XXXV/268/21
            XXXV/269/21
            XXXV/270/21
         Grudzień
            XXXVI_271_21
            XXXVI_272_21
            XXXVI_273_21
            XXXVI_274_21
            XXXVI/275/21
            XXXVI/276/21
            XXXVI/277/21
            XXXVI/278/21
            XXXVI/279/21
            XXXVI/280/21
            XXXVI/281/21
            XXXVI/282/21
      2022
         Styczeń
            XXXVII/283/22
            XXXVII/284/22
            XXXVII/285/22
            XXXVII/286/22
            XXXVII/287/22
            XXXVII/288/22
            XXXVII/289/22
            XXXVII/290/22
            XXXVII/291/22
         Marzec
            XXXVIII/292/22
            XXXVIII/293/22
            XXXVIII/294/22
            XXXVIII/295/22
            XXXVIII/296/22
            XXXVIII/297/22
            XXXVIII/298/22
            XXXVIII/299/22
            XXXVIII/300/22
         Kwiecień
            XXXIX/301/22
            XXXIX/302/22
            XXXIX/303/22
            XXXIX/304/22
            XXXIX/305/22
            XXXIX/306/22
         Czerwiec
            XL/307/22
            XL/308/22
            XL/309/22
            XL/310/22
            XL/311/22
            XL/312/22
            XL/313/22
            XL/314/22
            XL/315/22
            XL/316/22
            XL/317/22
            XL/318/22
         Sierpień
            XLI/319/22
            XLI/320/22
            XLI/321/22
            XLI/322/22
            XLI/323/22
         Wrzesień
            XLII/324/22
            XLII/325/22
            XLII/326/22
            XLII/327/22
            XLII/328/22
            XLII/329/22
            XLII/330/22
            XLII/331/22
            XLII/332/22
            XLII/333/22
            XLII/334/22
            XLII/335/22
            XLII/336/22
         Październik
            XLIII/337/22
            XLIII/338/22
            XLIII/339/22
            XLIII/340/22
            XLIII/341/22
            XLIII/342/22
            XLIII/343/22
            XLIII/344/22
            XLIII/345/22
            XLIII/346/22
            XLIII/347/22
            XLIII/348/22
         Listopad
            XLIV/349/22
            XLIV/350/22
            XLIV/351/22
            XLIV/352/22
            XLIV/353/22
            XLIV/354/22
            XLIV/355/22
            XLIV/356/22
         Grudzień
            XLV/357/22
            XLV/358/22
            XLV/359/22
            XLV/360/22
            XLVI/361/22
            XLVI/362/22
            XLVI/363/22
            XLVI/364/22
            XLVI/365/22
            XLVI/366/22
            XLVI/367/22
            XLVI/368/22
            XLVI/369/22
            XLVI/370/22
            XLVI/371/22
            XLVI/372/22
            XLVI/373/22
            XLVI/374/22
      2023
         Luty
            XLVII/375/23
            XLVII/376/23
            XLVII/377/23
            XLVII/378/23
            XLVII/379/23
            XLVII/380/23
            XLVII/381/23
            XLVII/382/23
            XLVII/383/23
            XLVII/384/23
            XLVII/385/23
         Marzec
            XLVIII/386/23
            XLVIII/387/23
            XLVIII/388/23
            XLVIII/389/23
            XLVIII/390/23
            XLVIII/391/23
            XLVIII/392/23
            XLVIII/393/23
            XLVIII/394/23
         Maj
            XLIX/395/23
            XLIX/396/23
            XLIX/397/23
            XLIX/398/23
            XLIX/399/23
            XLIX/400/23
            XLVII/401/23
            L/402/23
            L/403/23
            L/404/23
            L/405/23
            L/406/23
            L/407/23
            L/408/23
            L/409/236
            L/410/23
         Czerwiec
            LI/411/23
            LI/412/23
            LI/413/23
            LI/414/23
         Lipiec
            LII/415/23
            LII/416/23
            LII/417/23
            LII/418/23
            LII/419/23
            LII/420/23
            LII/420/23
         Sierpień
            LIII/422/23
            LIII/423/23
         Wrzesień
            LIV/424/23
            LIV/425/23
            LIV/426/23
            LIV/427/23
            LV/428/23
            LV/429/23
            LV/430/23
            LV/431/23
            LV/432/23
            LV/433/23
            LV/434/23
            LV/435/23
            LV/436/23
            LV/437/23
            LV/438/23
            LV/439/23
            LV/440/23
            LV/441/23
            LV/442/23
         Październik
            LVI/443/23
            LVI/444/23
            LVI/445/23
         Listopad
            LVII/446/23
            LVII/447/23
            LVII/448/23
            LVII/449/23
            LVII/450/23
            LVII/451/23
            LVII/452/23
            LVII/453/23
            LVII/454/23
            LVII/455/23
            LVII/456/23
         Grudzień
            LVIII/457/23
            LVIII/458/23
            LVIII/459/23
            LVIII/460/23
            LVIII/461/23
            LVIII/462/23
            LVIII/463/23
            LIX/464/23
            LIX/465/23
            LIX/466/23
            LIX/467/23
            LIX/468/23
            LIX/469/23
            LIX/470/23
            LIX/471/23
            LIX/472/23
            LIX/473/23
            LIX/474/23
            LIX/475/23
            LIX/476/23
   Zarządzenia
      Zarządzenia 2004-2006
         Zarządzenie Nr 60/2004
         Zarządzenie Nr 61/2004
         Zarządzenie Nr 62/2004
         Zarządzenie Nr 63/2004
         Zarządzenie Nr 64/2004
         Zarządzenie Nr 65/2004
         Zarządzenie Nr 67/2004
         Zarządzenie Nr 68/2004
         Zarządzenie Nr 69/2004
         Zarządzenie Nr 70/2004
         Zarządzenie Nr 71/2004
         Zarządzenie Nr 72/2004
         Zarządzenie Nr 74/2004
         Zarządzenie Nr 75/2004
         Zarządzenie Nr 76/2004
         Zarządzenie Nr 77/2004
         Zarządzenie Nr 78/2004
         Zarządzenie Nr 79/2004
         Zarządzenie Nr 80/2004
         Zarządzenie Nr 83/2004
         Zarządzenie Nr 84/2004
         Zarządzenie Nr 85/2004
         Zarządzenie Nr 86/2004
         Zarządzenie Nr 88/2004
         Zarządzenie Nr 89/2004
         Zarządzenie Nr 90/2004
         Zarządzenie Nr 91/2004
         Zarządzenie Nr 92/2004
         Zarządzenie Nr 93/2004
         Zarządzenie Nr 94/2004
         Zarządzenie Nr 95/2004
         Zarządzenie Nr 96/2004
         Zarządzenie Nr 97/2004
         Zarządzenie Nr 98/2004
         Zarządzenie Nr 99/2004
         Zarządzenie Nr 100/2004
         Zarządzenie Nr 101/2004
         Zarządzenie Nr 102/2004
         Zarządzenie Nr 103/2004
         Zarządzenie Nr 104/2004
         Zarządzenie Nr 105/2004
         Zarządzenie Nr 106/2004
         Zarządzenie Nr 107/2004
         Zarządzenie Nr 108/2004
         Zarządzenie Nr 109/2004
         Zarządzenie Nr 110/2004
         Zarządzenie Nr 111/2004
            Projekt Budżetu na 2005 rok
         Zarządzenie Nr 112/2004
         Zarządzenie Nr 113/2004
         Zarządzenie Nr 114/2004
         Zarządzenie Nr 115/2004
         Zarządzenie Nr 116/2004
         Zarządzenie Nr 117/2004
         Zarzadzenie Nr 118/2004
         Zarządzenie Nr 119/2004
         Zarządzenie Nr 120/2004
         Zarządzenie Nr 121/2004
         Zarządzenie Nr 122/2005
         Zarządzenie Nr 123/2005
         Zarzadzenie Nr 124/2005
         Zarządzenie Nr 125/2005
         Zarządzenie Nr 126/2005
         Zarządzenie Nr 127/2005
         Zarządzenie Nr 128/2005
         Zarządzenie Nr 129/2005
         Zarządzenie Nr 130/2005
         Zarządzenie Nr 131/2005
         Zarzadzenia Nr 132/2005
         Zarządzenie Nr 133/2005
         Zarządzenie Nr 134/2005
         Zarządzenie Nr 135/2005
         Zarządzenie Nr 136/2005
         Zarządzenie Nr 137/2005
         Zarzadzenie Nr 139/2005
         Zarządzenie Nr 140/2005
         Zarządzenie Nr 142/2005
         Zarządzenie Nr 143/2005
         Zarządzenie Nr 144/2005
         Zarządzenie Nr 145/2005
         Zarzadzenie Nr 146/2005
         Zarzadzenie Nr 147/2005
         Zarzadzenie Nr 148/2005
         Zarzadzenie Nr 149/2005
         Zarzadzenie Nr 150/2005
         Zarządzenie Nr 151/2005
         Zarządzenie Nr 152/2005
         Zarządzenie Nr 153/2005
         Zarządzenie Nr 154/2005
         Zarządzenie Nr 155/2005
         Zarządzenia Nr 156/2005
         Zarządzenie Nr 158/2005
         Zarządzenie Nr 159/2005
         Zarządzenie Nr 160/2005
         Zarządzenie Nr 161/2005
         Zarządzenie Nr 162/2005
         Zarządzenie Nr 165/2005
         Zarządzenie Nr 166/2005
         Zarządzenie Nr 167/2005
         Zarządzenie Nr 168/2005
         Zarządzenie Nr 169/2005
         Zarządzenie Nr 170/2005
         Zarządzenie Nr 171/2005
         Zarządzenie Nr 172/2005
         Zarządzenie Nr 173/2005
         Zarządzenie Nr 174/2005
         Zarządzenie Nr 175/2005
         Zarządzenie Nr 176/2005
         Zarządzenie Nr 177/2005
         Zarządzenie Nr 178/2005
         Zarządzenie Nr 179/2005
         Zarządzenie Nr 180/2005
         Zarządzenie Nr 181/2005
         Zarządzenie Nr 182/2005
         Zarzadzenie Nr 183/2005
         Zarządzenie Nr 184/2005
         Zarządzenie Nr 185/2005
         Zarządzenie Nr 186/2005
         Zarządzenie Nr 187/2005
         Zarządzenie Nr 188/2005
         Zarządzenie Nr 189/2005
            Projekt budżetu gminy na 2006 rok
         Zarządzenie Nr 190/2005
         Zarządzenie Nr 191/2005
         Zarządzenie Nr 192/2005
         Zarządzenie Nr 193/2005
         Zarządzenie Nr 194/2005
         Zarządzenie Nr 195/2005
         Zarządzenie Nr 196/2005
         Zarządzenie Nr 197/2005
         Zarządzenie Nr 198/2005
         Zarządzenie Nr 199/2005
         Zarządzenie Nr 200/2005
         Zarządzenie Nr 201/2005
         Zarządzenie Nr 202/2005
         Zarządzenie Nr 203/2006
         Zarządzenie Nr 204/2006
         Zarządzenie Nr 205/2006
         Zarządzenie Nr 206/2006
         Zarządzenie Nr 208/2006
         Zarządzenie Nr 209/2006
         Zarządzenie Nr 210/2006
         Zarządzenie Nr 211/2006
         Zarządzenie Nr 212/2006
         Zarządzenie Nr 214/2006
         Zarządzenie Nr 215/2006
         Zarządzenie Nr 216/2006
         Zarządzenie Nr 217/2006
         Zarządzenie Nr 218/2006
         Zarządzenie Nr 219/2006
         Zarządzenie Nr 220/2006
         Zarządzenie Nr 221/2006
         Zarządzenie Nr 222/2006
         Zarządzenie Nr 223/2006
         Zarządzenie Nr 224/2006
         Zarządzenie Nr 225/2006
         Zarządzenie Nr 226/2006
         Zarządzenie Nr 227/2006
         Zarządzenie Nr 228/2006
         Zarządzenie Nr 229/2006
         Zarządzenie Nr 230/2006
         Zarządzenie Nr 231/2006
         Zarządzenie Nr 232/2006
         Zarządzenie Nr 233/2006
         Zarządzenie Nr 234/2006
         Zarządzenie Nr 235/2006
         Zarządzenie Nr 236/2006
         Zarządzenie Nr 237/2006
         Zarządzenie Nr 238/2006
         Zarządzenie Nr 239/2006
         Zarządzenie Nr 240/2006
         Zarządzenie Nr 241/2006
         Zarządzenie Nr 242/2006
         Zarządzenie Nr 243/2006
         Zarządzenie Nr 244/2006
         Zarządzenie Nr 245/2006
         Zarządzenie Nr 246/2006
         Zarządzenie Nr 247/2006
         Zarządzenie Nr 248/2006
         Zarządzenie Nr 249/2006
         Zarządzenie Nr 250/2006
         Zarządzenie Nr 251/2006
         Zarządzenie Nr 252/2006
         Zarządzenie Nr 253/2006
         Zarządzenie Nr 254/06
         Zarządzenie Nr 255/2006
         Zarządzenie Nr II.183.2016
      Zarządzenia 2006-2010
         Zarządzenie Nr II/01/06
         Zarządzenie Nr II/02/06
         Zarządzenie Nr II/03/06
         Zarządzenie Nr II/04/06
         Zarządzenie Nr II/05/06
         Zarządzenie Nr II/06/07
         Zarządzenie Nr II/07/07
         Zarządzenie Nr II/08/07
         Zarządzenie Nr II/09/07
         Zarządzenie Nr II/10/07
         Zarządzenie Nr II/11/07
         Zarządzenie Nr II/12/07
         Zarządzenie Nr II/13/07
         Zarządzenie Nr II/14/07
         Zarządzenie Nr II/15/07
         Zarządzenie Nr II/16/07
         Zarządzenie Nr II/17/07
         Zarządzenie Nr II/18/07
         Zarządzenie Nr II/19/07
         Zarządzenie Nr II/20/07
         Zarządzenie Nr II/21/07
         Zarządzenie Nr II/22/07
         Zarządzenie Nr II/23/07
         Zarządzenie Nr II/24/07
         Zarządzenie Nr II/25/07
         Zarządzenie Nr II/26/07
         Zarządzenie Nr II/27/07
         Zarządzenie Nr II/28/07
         Zarządzenie Nr II/29/07
         Zarządzenie Nr II/30/07
         Zarządzenie Nr II/31/07
         Zarządzenie Nr II/32/07
         Zarządzenie Nr II/33/07
         Zarządzenie Nr II/34/07
         Zarządzenie Nr II/35/07
         Zarządzenie Nr II/36/07
         Zarządzenie Nr II/37/07
         Zarządzenie Nr II/38/07
         Zarządzenie Nr II/39/07
         Zarządzenie Nr II/40/07
         Zarządzenie Nr II/41/07
         Zarządzenie Nr II/42/07
         Zarządzenie Nr II/43/07
         Zarządzenie Nr II/44/07
         Zarządzenie Nr II/45/07
         Zarządzenie Nr II/46/07
         Zarządzenie Nr II/47/07
         Zarządzenie Nr II/48/07
         Zarządzenie Nr II/49/07
         Zarządzenie Nr II/50/07
         Zarządzenie Nr II/51/07
         Zarządzenie Nr II/52/07
         Zarządzenie Nr II/53/07
         Zarządzenie Nr II/54/07
         Zarządzenie Nr II/55/07
         Zarządzenie Nr II/56/07
         Zarządzenie Nr II/57/07
         Zarządzenie Nr II/58/07
         Zarządzenie Nr II/59/07
         Zarządzenie Nr II/60/07
         Zarządzenie Nr II/61/07
         Zarządzenie Nr II/62/07
         Zarządzenie Nr II/63/07
            Projekt Budżetu Gminy na 2008 rok
         Zarządzenie Nr II/64/07
         Zarzadzenie Nr II/65/07
         Zarządzenie Nr II/66/07
         Zarządzenie Nr II/67/07
         Zarządzenie Nr II/68/07
         Zarządzenie Nr II/69/07
         Zarządzenie Nr II/70/07
         Zarządzenie Nr II/71/08
         Zarządzenie Nr II/72/07
         Zarzadzenie Nr II/73/08
         Zarządzenie Nr II/74/08
         Zarządzenie Nr II/75/08
         Zarządzenie Nr II/76/08
         Zarządzenie Nr II/77/08
         Zarządzenie Nr II/78/08
         Zarządzenie Nr II/79/08
         Zarządzenie Nr II/80/08
         Zarządzenie Nr II/81/08
         Zarządzenie Nr II/82/08
         Zarządzenie Nr II/83/08
         Zarządzenie Nr II/84/08
         Zarządzenie Nr II/85/08
         Zarządzenie Nr II/86/08
         Zarządzenie Nr II/87/08
         Zarządzenie Nr II/88/08
         Zarządzenie Nr II/89/08
         Zarządzenie Nr II/90/08
         Zarządzenie Nr II/91/08
         Zarządzenie Nr II/92/08
         Zarządzenie Nr II/93/08
         Zarządzenie Nr II/94/08
         Zarządzenie Nr II/95/08
         Zarządzenie Nr II/96/08
         Zarządzenie Nr II/97/08
         Zarządzenie Nr II/98/08
         Zarządzenie Nr II/99/08
         Zarządzenie Nr II/100/08
         Zarządzenie Nr II/101/08
         Zarządzenie Nr II/102/08
         Zarządzenie Nr II/103/08
         Zarządzenie Nr II/104/08
         Zarządzenie Nr II/105/08
         Zarządzenie Nr II/106/08
         Zarządzenie Nr II/107/08
         Zarządzenie Nr II/108/08
         Zarządzenie Nr II/109/08
         Zarządzenie Nr II/110/08
         Zarządzenie Nr II/111/08
         Zarządzenie Nr II/112/08
         Zarządzenie Nr II/113/08
         Zarządzenie Nr II/114/08
         Zarządzenie Nr II/115/08
         Zarządzenie Nr II/116/08
         Zarządzenie Nr II/117/08
         Zarządzenie Nr II/118/08
         Zarządzenie Nr II/119/08
         Zarządzenie Nr II/120/08
         Zarządzenie Nr II/121/08
         Zarządzenie Nr II/122/08
         Zarządzenie Nr II/123/08
         Zarządzenie Nr II/124/08
         Zarządzenie Nr II/125/08
         Zarządzenie Nr II/126/08
         Zarządzenie Nr II/127/08
         Zarządzenie Nr II/128/08
         Zarządzenie Nr II/129/08
         Zarządzenie Nr II/130/08
         Zarządzenie Nr II/131/08
         Zarządzenie Nr II/132/08
         Zarządzenie Nr II/133/08
         Zarządzenie Nr II/134/08
         Zarządzenie Nr II/135/08
            Projekt Budżetu Gminy na 2009 rok
         Zarządzenie Nr II/136/08
         Zarządzenie Nr II/137/08
         Zarządzenie Nr II/138/08
         Zarządzenie Nr II/139/08
         Zarządzenie Nr II/140/08
         Zarządzanie Nr II/141/08
         Zarządzenie Nr II/142/08
         Zarządzenie Nr II/143/08
         Zarządzenia Nr II/144/08
         Zarządzenie Nr II/145/08
         Zarzadzanie Nr II/146/08
         Zarządzenie Nr II/147/08
         Zarządzenie Nr II/148/08
         Zarządzenie Nr II/149/09
         Zarządzenie Nr II/150/08
         Zarządzenie Nr II/151/09
         Zarządzenie Nr II/152/09
         Zarządzenie Nr II/153/09
         Zarządzenie Nr II/154/09
         Zarządzenie Nr II/155/09
         Zarządzenie Nr II/156/09
         Zarządzenie Nr II/157/09
         Zarządzenie Nr II/158/09
         Zarządzenie Nr II/159/09
         Zazrądzenie Nr II/160/09
         Zarządzenie Nr II/161/09
         Zarządzenie Nr II/162/09
         Zarządzenie Nr II/163/09
         Zarządzenie Nr II/164/09
         Zarządzenie Nr II/165/09
         Zarządzenie Nr II/166/09
         Zarządzenie Nr II/167/09
         Zarządzenie Nr II/168/09
         Zarządzenie Nr II/169/09
         Zarządzenie Nr II/170/09
         Zarządzenie Nr II/171/09
         Zarządzenie Nr II/172/09
         Zarządzenie Nr II/173/09
         Zarządzenie Nr II/174/09
         Zarządzenie Nr II/175/09
         Zarządzenie Nr II/176/09
         Zarządzenie Nr II/177/09
         Zarządzenie Nr II/178/09
         Zarządzenie Nr II/179/09
         Zarządzenie Nr II/180/09
         Zarządzenie Nr II/181/09
         Zarządzenie Nr II/182/09
         Zarządzenie Nr II/183/09
         Zarządzenie Nr II/184/09
         Zarządzenie Nr II/185/09
         Zarządzenie nr II/186/09
         Zarządzenie Nr II/187/09
         Zarządzenie Nr II/188/09
         Zarządzenie Nr II/189/09
         Zarządzenie Nr II/190/09
         Zarządzenie Nr II/191/09
         Zarządzenie Nr II/192/09
         Zarządzenie Nr II/193/09
         Zarządzenie nr II/194/09
         Zarządzenie nr II/195/09
         Zarządzenie nr II/196/09
         Zarządzenie nr II/197/09
         Zarządzenie nr II/200/09
         Zarządzenie nr II/201/09
         Zarządzenie nr II/202/09
         Zarządzenie nr II/203/09
         Zarządzenie nr II/204/09
         Zarządzenie nr II/205/09
         Zarządzenie nr II/206/09
         Zarządzenie nr II/207/09
         Zarządzenie nr II/208/09
         Zarządzenie nr II/209/09
         Zarządzenie nr II/210/09
         Zarządzenie nr II/211/09
         Zarządzenie nr II/212/09
         Zarządzenie nr II/213/09
         Zarządzenie nr II/214/09
         Zarządzenie nr II/215/09
         Zarządzenie Nr II/216/09
         Zarządzenie Nr II/217/09
         Zarządzenie Nr II/218/09
         Zarządzenie Nr II/219/09
         Zarządzenie Nr II/220/09
         Zarządzenie Nr II/221/09
         Zarządzenie Nr II/222/09
         Zarządzenie Nr II/223/09
         Zarządzenie Nr II/224/09
         Zarządzenie Nr II/225/2010
         Zarządzenie Nr II/226/2010
         Zarządzenie Nr II/227/2010
         Zarządzenie Nr II/228/2010
         Zarządzenie Nr II/229/2010
         Zarządzenie Nr II/230/2010
         Zarządzenie nr II/231/10
         Zarzązdenie Nr II/232/10
         Zarządzenie Nr II/233/10
         Zarządzenie Nr II/234/10
         Zarządzenie Nr II/235/10
         Zarządzenie Nr II/236/10
         Zarządzenie Nr II/238/10
         Zarządzenie Nr II/239/10
         Zarządzenie Nr II/241/10
         Zarządzenie Nr II/242/10
         Zarządzenie Nr II/243/10
         Zarządzenie Nr II/244/10
         Zarządzenie Nr II/245/10
         Zarządzenie Nr II/246/10
         Zarządzenie Nr II/247/10
         Zarządzenie Nr II/248/10
         Zarządzenie Nr II/249/10
         Zarządzenie Nr II/250/10
         Zarządzenie Nr II/251/10
         Zarządzenie Nr II/252/10
         Zarządzenie Nr II/253/10
         Zarządzenie Nr II/254/10
         Zarządzenie Nr II/255/10
         Zarządzenie Nr II/256/10
         zarządzenie Nr II/257/10
         Zarządzenie Nr II/258/10
         Zarządzenie Nr II/259/10
         Zarządzenie Nr II/260/10
         Zarządzenie Nr II/261/10
         Zarządzenie Nr II/262/10
         Zarządzenie Nr II/263/10
         Zarządzenie Nr II/264/10
         Zarządzenie Nr II/265/10
         Zarządzenie Nr II/266/10
       &