logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
minus Dostawy
   plus Archiwum
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Notatka z rozeznania cenowego
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zamówienie poniżej 30 tys. Euro
   minus Wyjaśnienie nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
   minus Protokół z otwarcia złożonych propozycji cenowych
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia oferty
   minus OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   minus Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana SWZ i terminu składania ofert
   minus Odpowiedzi na pytania Wykonawców
   minus Informacja o kwocie
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
   minus Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   minus Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie – odrzucenie oferty
   minus Wybór oferty najkorzystniejszej
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Unieważnienie postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Ogłoszenie o zmianie umowy
   minus Ogłoszenie o wykonaniu umowy
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Unieważnienie postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu – Przetarg III
   minus Informacja o kwocie – Przetarg III
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRZETARGI > Dostawy

Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zamówienie poniżej 30 tys. Euro
3. Notatka z rozeznania cenowego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego w ramach realizacji zadania -"Witka-Smeda -zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego- etap I"
4. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Zamówienie poniżej 30 tys. Euro
Zakup i dostawa laptopów i tabletów w ramach Projektu pn. „Zdalna Szkoła”.
5. Wyjaśnienie nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
6. Protokół z otwarcia złożonych propozycji cenowych
7. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej, zamówienie poniżej 30 tys. Euro
Zakup i dostawa laptopów w ramach Projektu pn. „Zdalna Szkoła +”
8. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
9. Zaproszenie do złożenia oferty
„Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina”
10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
11. Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana SWZ i terminu składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
12. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
13. Informacja o kwocie
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
14. Zawiadomienie o unieważnieniu
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
15. Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
16. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
17. Zmiana treści SWZ i terminu składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
18. Informacja o kwocie
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
19. Informacja z otwarcia ofert
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
21. Ogłoszenie o zamówieniu
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
22. Odpowiedzi na pytania
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
24. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
25. Informacja z otwarcia ofert
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
26. Zawiadomienie – odrzucenie oferty
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
27. Wybór oferty najkorzystniejszej
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
28. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
29. Ogłoszenie o zamówieniu
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
30. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
31. Informacja z otwarcia ofert
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
32. Unieważnienie postępowania
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
33. Ogłoszenie o zamówieniu
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
34. Ogłoszenie o zmianie umowy
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
35. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
36. Odpowiedzi na pytania
"Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
37. Informacja o kwocie
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
38. Informacja z otwarcia ofert
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
39. Unieważnienie postępowania
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
40. Ogłoszenie o zamówieniu – Przetarg III
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
41. Informacja o kwocie – Przetarg III
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
42. Informacja z otwarcia ofert
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”
43. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do placówek oświatowych”

W tym dziale znajdziecie Państwo wszelkie obwieszczenia zamówień publicznych w zakresie  dostaw.

Ilość odwiedzin: 237921
Nazwa dokumentu: Dostawy
Skrócony opis: Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na dostawy.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02 14:03:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 10:10:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner