logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
minus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Statut
   minus Struktura organizacyjna
   plus Pomoc społeczna
   plus Fundusz alimentacyjny
   minus Rodzina 500+
   plus Świadczenia rodzinne
   minus Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020
   minus Dodatek energetyczny
   plus Dodatek mieszkaniowy
   minus Karta Dużej Rodziny
   minus formularz ofertowy załącznik nr 2
   minus oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
   plus zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych
   minus formularz ofertowy załącznik nr 2
   minus Terminy przyjmowania wniosków
   minus Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
   minus Terminy przyjmowania wniosków 500+
   minus Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.
   minus Informacja dla osób zatrudnionych poza granicami kraju
   minus Błędy we wnioskach o 500+ !!!
   minus Instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
   minus Miedzynarodowa Fundacja Reaxum zaprasza na bezpłatny udział w projekcie pn. "GraduatON'"
   minus Uwaga 16 sierpnia 2019 r. GOPS w Sulikowie będzie nieczynny
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
   minus UWAGA! 2 września zmiana godzin przyjmowania wniosków.
   minus GOPS w Sulikowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.
   minus ogłoszenie o naborze
   minus ogłoszenie o naborze
   minus Nabór na stanowisko "Referent" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
   minus Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 21.11.2019 r.
   minus „Dobry start” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku!
   minus Zmiana godzin urzędowania w dniu 24.12.2019r.
   minus Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 31.12.2019 r.
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Spis dokumentów:
1. Statut
2. Struktura organizacyjna
3. Pomoc społeczna
4. Fundusz alimentacyjny
5. Rodzina 500+
6. Świadczenia rodzinne
7. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020
8. Dodatek energetyczny
9. Dodatek mieszkaniowy
10. Karta Dużej Rodziny
11. formularz ofertowy załącznik nr 2
działania w zakresie udzielenia schronienia
12. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3
13. zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych
załącznik nr 1
14. formularz ofertowy załącznik nr 2
załącznik nr 2 - formularz ofertowy załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe
15. Terminy przyjmowania wniosków
16. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
17. Terminy przyjmowania wniosków 500+
18. Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.
19. Informacja dla osób zatrudnionych poza granicami kraju
20. Błędy we wnioskach o 500+ !!!
21. Instytucje wspierające przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
22. Miedzynarodowa Fundacja Reaxum zaprasza na bezpłatny udział w projekcie pn. "GraduatON'"
23. Uwaga 16 sierpnia 2019 r. GOPS w Sulikowie będzie nieczynny
24. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze „Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne
25. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze „Referent do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych”
26. UWAGA! 2 września zmiana godzin przyjmowania wniosków.
27. GOPS w Sulikowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego.
28. ogłoszenie o naborze
29. ogłoszenie o naborze
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
30. Nabór na stanowisko "Referent" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze „Referent” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie
31. Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 21.11.2019 r.
32. „Dobry start” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku!
33. Zmiana godzin urzędowania w dniu 24.12.2019r.
34. Uwaga. Zmiana godzin urzędowania w dniu 31.12.2019 r.

DRODZY MIESZKAŃCY GMINY SULIKÓW

Jeżeli jesteście osobami poddanymi kwarantannie i jednocześnie starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi i nie macie rodziny lub innych bliskich osób, które moglibyście poprosić o pomoc w postaci zrobienia zakupów czy zakupienia leków (np. sąsiadów) - prosimy o kontakt.

Pełnimy dyżury każdego dnia tygodnia (także w soboty i niedziele) w godzinach 7:30 - 19:00.

W dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 75 778 73 30, w pozostałych godzinach: 601 634 368 i 603721 828.

Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją również przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników tutejszego Ośrodka, apelujemy o rozwagę i zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w Ośrodku i zachęcamy do kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego oraz elektronicznego. W sprawach koniecznych i pilnych zapraszamy do punktu obsługi interesanta w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-12:00.

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SULIKOWIE

ul.Pocztowa 7a

59-975 Sulików

tel. (75) 7787330

e-mail:gops@sulikow.pl

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową, gdzie podajemy najnowsze aktualności: https://gopssulikow.naszops.pl/

 

DYREKTOR GOPS - WIOLETTA PAWLUK

tel. 888 099 405
Przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz.13:00 do 15:00

GODZINY  URZĘDOWANIA  GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie jest czynny:

- w poniedziałek, środę i czwartek od 7:30 do 15:30

- we wtorek: od 7:30 do 17:00

- w piątek: od 7:30 do 14:00

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I ŚWIADCZEŃ

 1. Rejonowi pracownicy socjalni:
  pokoje nr: 5
  przyjmują interesantów  w godz. od 7:30 do 11:00

 • Gertruda Bulwan tel. 603 721 828

 • Anna Olczak tel. 601 634 368

 • Daniel Stachurski tel. (75) 77 87 330

 • Agnieszka Czajkowska - Asystent rodziny tel. 603 137 142

Dyżurujący pracownik socjalny:
W godzinach urzędowania Ośrodka – pokój nr 5.

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH  tel. 888 632 403

Przyjmowanie interesantów oraz wydawanie wniosków, druków, decyzji, zaświadczeń:

poniedziałek, środa i czwartek:  od godz. 8:30 do 14:30

wtorek:  od godz. 10:00 do 16:00

Piątek - jest dniem wyłącznie pracy administarcyjnej

Interesantów nie przyjmujemy

 

DZIAŁAJĄCY PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SULIKOWIE:

 1. PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  I  ICH RODZIN:

  tel. (75) 77 87 330

  czynny w każdy piątek od godz. 14.00 do 15.30

 2. PUNKT KONSULTACYJNY DS. PRZECIWADZIAŁANIA PRZEMOCY:

  (SULIKÓW, UL. PLAC WOLNOŚCI 29 - BUDYNEK ZABYTKOWY "OSTRY NAROŻNIK")

  czynny w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. od 10:00 do 14:00; tel. 697 111 017


 

Ilość odwiedzin: 107380
Nazwa dokumentu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Skrócony opis: GOPS
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30 15:13:00
Data udostępnienia informacji: 2017-05-30 15:13:43
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-14 14:18:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner