logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
minus Organizacje pozarządowe
   plus Archiwum
   minus Wykaz organizacji pozarządowych
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
   minus Zarządzenie Nr II.159.2016
   minus Zarządzenie Nr II.160.2016
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Oferta realizacji zadania publicznego
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Oferta na realizację zadania publicznego.
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
   minus Zarządzenie Nr II.266.2017
   minus Zarządzenie Nr II.267.2017
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2017
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Oferta na realizację zadania publicznego
   minus Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
   minus Oferta realizacji zadania publicznego
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
   minus Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
   minus Zarządzenie II.344.18
   minus Zarządzenie II.345.18
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
   minus Informacja o wynikach
   minus Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
   minus Informacja o wynikach konkursu
   minus Konsultacje 2020
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
   minus Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
   minus Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
   minus Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
   minus Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
   minus Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert .
   minus Wyniki otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
   minus Zarządzenie nr III.330.2021
   minus Informacja o wynikach otwartego II konkursu ofert
   minus Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
   minus Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach z otwartego konkursu ofert.
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
   minus Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
   minus Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
   minus Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
   minus Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
   minus Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
   minus Informacja o odwołaniu II otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
   minus Zarządzenie Nr III.540.2023
   minus Informacja o wynikach III otwartego konkursu ofert
   minus Ogłoszenie o konsultacjach
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


KONTAKTY I WSPÓŁPRACA > Organizacje pozarządowe

Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Wykaz organizacji pozarządowych
Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Sulików
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
4. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej
5. Zarządzenie Nr II.159.2016
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
6. Zarządzenie Nr II.160.2016
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
Z organizacjami pozarządowymi(za rok 2015).
8. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
9. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
10. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 roku.
11. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
Na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2016 roku
12. Oferta realizacji zadania publicznego
Upowszechnianie kultury i sportu XVI Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi i Miast.
13. Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi [...]
14. Oferta na realizację zadania publicznego.
Dotyczy zadania publicznego: Łączy Nas Wigilijny Stół.
15. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Wójt Gminy Sulików ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
16. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików z organizacjam
17. Zarządzenie Nr II.266.2017
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
18. Zarządzenie Nr II.267.2017
W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych [...]
19. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
20. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
21. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2017
22. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików
Z ogranizacjiami pozarządowymi za rok 2016
23. Ogłoszenie o konsultacjach
Projekt uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi [...]
24. Oferta na realizację zadania publicznego
dot. zadania publicznego: ŁĄCZY NAS WIGILIJNY STÓŁ
25. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych
26. Oferta realizacji zadania publicznego
27. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
28. Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach "Programu współpracy Gminy Sulików [...]"
29. Zarządzenie II.344.18
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)
30. Zarządzenie II.345.18
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (...)
31. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
32. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
33. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
zakres: kultura fizyczna, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
34. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
zakres: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
35. Ogłoszenie o konsultacjach
w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2019 roku
36. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- "Łączy nas wigilijny stół"
37. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
38. Informacja o wynikach
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2019 r.
39. Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
40. Informacja o wynikach konkursu
Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Sulików w 2019 roku.
41. Konsultacje 2020
w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2020 roku
42. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Łączy nas wigilijny stół"
43. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Wójt Gminy Sulików ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.
44. Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020
45. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
46. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
w sprawie rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych(...)z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
47. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
48. Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami w 2021 r.
49. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
50. Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert .
dot. ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku
51. Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2021 roku
52. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
53. Zarządzenie nr III.330.2021
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych
54. Informacja o wynikach otwartego II konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2021 roku
55. Konsultacje programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku
56. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
57. Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
Zarzadzenie Nr III.392.2022 Wójta Gminy Sulików z dnia 11 marca 2022r.
58. Informacja o wynikach z otwartego konkursu ofert.
Informacja o wynikach z otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2022 roku.
59. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – „Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie”.
60. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
61. Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
Zarządzenie Nr III.444.2022
62. Informacja o wynikach II otwartego konkursu ofert
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
63. Ogłoszenie o konsultacjach
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2023 roku.
64. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
65. Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert
Zarządzenie nr III.499.2023 z dn. 8 lutego 2023 r.
66. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2023 roku
67. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - "Na Łużycach Zielonoświątkowe Śpiewanie"
68. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
69. Informacja o odwołaniu II otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
70. Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
71. Zarządzenie Nr III.540.2023
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramac
72. Informacja o wynikach III otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
73. Ogłoszenie o konsultacjach
w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2024 roku

Ilość odwiedzin: 11993
Nazwa dokumentu: Organizacje pozarządowe
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06 13:39:28
Data udostępnienia informacji: 2012-11-06 13:39:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 13:40:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner