logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
minus Roboty budowlane
   plus Archiwum
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu - AKTUALIZACJA
   minus Zawiadomienie z wyboru wykonawcy
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
   minus Zmiana treści SIWZ- dot. "Przebudowy nawierzchni na działce nr 100, obręb Wilka... "
   minus Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
   minus Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania od Wykonawców dot. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne”
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o przetargu Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - Zmiana treści SIWZ, wydłużenie terminu składania ofert, pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego)
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus II przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - zmiana treśći SIWZ
   minus Informacja z publicznego otwrcia ofert.II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
   minus III przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr. 163, 166, 186 obręb Wilka
   minus Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
   minus Zmiana treści SIWZ – dot. „Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka…”
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Ogłoszenie o przetargu Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I
   minus Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
   minus Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I .
   minus Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej- etap I.
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   minus Ogłoszenie o zamówieniu - II Postępowanie
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
   minus Informacja z otwarcia ofert.
   minus Zawiadomienie o wyniku przetargu
   minus OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   minus Zmiana terminu otwarcia ofert i odpowiedzi na pytania Wykonawców
   minus Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania Wykonawców
   minus Odpowiedzi na pytania Wykonawców
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   minus Zmiana treści SWZ
   minus Zmiana treści SWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Zmiana treści SWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o zmianie ogłoszenia
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Informacja o zmianie ogłoszenia
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o odrzuconych ofertach
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
   minus Informacja o unieważnieniu postępowania
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Ogłoszenie o wykonaniu umowy
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Zawiadomienie – odrzucenie ofert
   minus Unieważnienie postępowania
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Zawiadomienie – odrzucenie ofert
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn.:
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Unieważnienie postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   minus Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
   minus Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o wykonaniu umowy
   minus Ogłoszenie o wykonaniu umowy
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Odpowiedzi na pytania
   minus Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRZETARGI > Roboty budowlane

Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka
3. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie
4. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)
5. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka
6. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie
7. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)
8. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Przebudowa drogi gminnej nr 109801D Wrociszów-Wilka
9. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 594, 619/2 i 643 w Biernej (Koci Zamek)
10. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Starozawidowska w Starym Zawidowie
11. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
13. Ogłoszenie o przetargu
dot. modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
14. Ogłoszenie o przetargu
dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa kaplicy cmentarnej [..]
15. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot.: Zamówienia publicznego "Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
17. Informacja z publicznego otwarcia ofert
dot. Budowy kaplicy cmentarnej w Radzimowie
18. Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików
19. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot. "Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym"
20. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików".
21. Ogłoszenie o przetargu - AKTUALIZACJA
Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym
22. Zawiadomienie z wyboru wykonawcy
23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24. Ogłoszenie o przetargu
III Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym”
25. Informacja z publicznego otwarcia ofert
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27. Ogłoszenie o przetargu
III Przetarg - Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
28. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
29. Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane
30. Zmiana treści SIWZ- dot. "Przebudowy nawierzchni na działce nr 100, obręb Wilka... "
Zmiana treści SIWZ
31. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
dot."Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka pod utworzenie ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania: "Witka - Smeda - zagospodarowanie turystyczne (...)".
32. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
33. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja z publicznego otwarcia ofert
34. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
35. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
36. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
37. Zawiadomienie o wyniku postępowania
"Przebudowa nawierzchni na działce nr 100 obr. Wilka..."
38. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Modernizacja zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych
39. Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczące" Modernizacji zabytkowej przystani spotkań w Studniskach Górnych"
40. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
41. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
Ogłoszenie o zamówieniu
42. Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania od Wykonawców dot. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych – działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne”
Zmiana treści SIWZ i odpowiedzi na pytania
43. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych
44. Ogłoszenie o przetargu Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym (zadanie rekultywacyjne – droga dojazdowa do gruntów rolnych).
45. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Przebudowa dróg wewnętrznych w Studniskach Dolnych- działki nr: 360, 376, 383 i 401 obręb Studniska Dolne
46. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704, 777 i 815 w Radzimowie Górnym
47. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 704,777 i 815 w Radzimowie Górnym (zadanie rekultywacyjne- droga dojazdowa do gruntów rolnych)
48. Ogłoszenie o przetargu - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
49. Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - Zmiana treści SIWZ, wydłużenie terminu składania ofert, pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego)
Zmiana treści SIWZ (wydłużenie terminu składania ofert), pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.
50. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I.
51. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
52. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
53. II przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I - zmiana treśći SIWZ
54. Informacja z publicznego otwrcia ofert.II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
55. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu II przetarg – Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym – etap I
56. III przetarg nieograniczony - Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
57. Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr. 163, 166, 186 obręb Wilka
Ogłoszenie o przetargu
58. Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym - etap I
Informacja z publicznego otwarcia ofert
59. Zmiana treści SIWZ – dot. „Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163, 166, 186 obręb Wilka…”
60. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Modernizacja boiska sportowego w Radzimowie Górnym- etap I.
61. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163,166,186 obręb Wilka (zadanie rekultywacyjne - droga dojazdowa do gruntów rolnych).
62. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163,166,186 obręb Wilka( zadanie rekultywacyjne - droga dojazdowa do gruntów rolnych).
63. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 163,166,186 obręb Wilka( zadanie rekultywacyjne - droga dojazdowa do gruntów rolnych).
64. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przebudowa drogi gminnej nr 109800D w Małej Wsi Dolnej.
65. Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej
66. Ogłoszenie o przetargu Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I
Ogłoszenie o przetargu
67. Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
68. Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej - etap I
69. Informacja z otwarcia ofert
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I.
70. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej.
71. Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej – etap I .
Ogłoszenie o zamówieniu
72. Modernizacja wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Biernej- etap I.
Zawiadomienie o wyniku postępowania.
73. Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
74. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej
75. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej
76. Informacja z otwarcia ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej
77. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
78. Ogłoszenie o zamówieniu - II Postępowanie
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
79. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej – II postępowanie.
80. Informacja z otwarcia ofert.
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej – II postępowanie.
81. Zawiadomienie o wyniku przetargu
Budowa świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
82. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików.
83. Zmiana terminu otwarcia ofert i odpowiedzi na pytania Wykonawców
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików.
84. Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania Wykonawców
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików.
85. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików.
86. Informacja o kwocie
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików.
87. Informacja z otwarcia ofert
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików
88. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików
89. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Gminy Sulików.
90. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Budowa sieci wodociągowej w Starym Zawidowie i w Wielichowie
91. Zmiana treści SWZ
Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie.
92. Zmiana treści SWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców
Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie.
93. Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studniska Górne dz. nr 16, 27, 36, 41, 82.
94. Zmiana treści SWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców
Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie.
95. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji
„Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”
96. Informacja z otwarcia ofert
„Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”
97. Informacja o kwocie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studniska Górne dz. nr 16, 27, 36, 41, 82
98. Informacja z otwarcia ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studniska Górne dz. nr 16, 27, 36, 41, 82
99. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Budowa wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie”
100. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studniska Górne dz. nr 16, 27, 36, 41, 82.
101. Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Studniska Górne dz. nr 16, 27, 36, 41, 82
102. Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna nr 109795D.
103. Informacja o kwocie
Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna nr 109795D.
104. Informacja z otwarcia ofert
Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna nr 109795D.
105. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna nr 109795D
106. Ogłoszenie o zamówieniu
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów”
107. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej
108. Informacja o kwocie
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów”
109. Informacja z otwarcia ofert
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów”
110. Ogłoszenie o zamówieniu
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
111. Informacja o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj".
112. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Biernej wynikająca ze złego stanu technicznego budynku oraz konieczności dostosowania obiektu do ilości uczęszczających uczniów.
113. Odpowiedzi na pytania
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
114. Informacja o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj
115. Odpowiedzi na pytania
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj
116. Odpowiedzi na pytania
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
117. Ogłoszenie o zamówieniu
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
118. Informacja o kwocie
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
119. Informacja z otwarcia ofert
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
120. Informacja o odrzuconych ofertach
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
121. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
122. Informacja o kwocie
spodem „Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
123. Informacja z otwarcia ofert
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
124. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
125. Ogłoszenie o zamówieniu
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
126. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
127. Informacja o unieważnieniu postępowania
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
128. Informacja o kwocie
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
129. Informacja z otwarcia ofert
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
130. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj
131. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
132. Ogłoszenie o zamówieniu
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED w formule „Zaprojektuj i wybuduj".
133. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Przebudowa ul. Sportowej w Sulikowie – droga gminna nr 109795D
134. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj
135. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
136. Odpowiedzi na pytania
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
137. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
138. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
139. Informacja o kwocie
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
140. Informacja z otwarcia ofert
spodem „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
141. Ogłoszenie o zamówieniu
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie”
142. Ogłoszenie o zamówieniu
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
143. Zawiadomienie – odrzucenie ofert
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
144. Unieważnienie postępowania
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików
145. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
146. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
147. Ogłoszenie o zamówieniu
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów”
148. Zawiadomienie – odrzucenie ofert
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
149. Ogłoszenie o zamówieniu
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
150. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie”
151. Informacja z otwarcia ofert
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie”
152. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
153. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie”
154. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn.:
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów"
155. Informacja z otwarcia ofert
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów”
156. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
157. Informacja z otwarcia ofert
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
158. Unieważnienie postępowania
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
159. Ogłoszenie o zamówieniu
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
160. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie”
161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów”
162. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
163. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
164. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów”
165. Informacja z otwarcia ofert
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
166. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
167. Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
spodem „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
168. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
169. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Sulików”
170. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
171. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa dróg zlokalizowanych na dz. nr 431, 464/4, 468 obręb Radzimów”
172. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 109799D w Sulikowie”
173. Ogłoszenie o zamówieniu
„Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”
174. Odpowiedzi na pytania
„Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”
175. Odpowiedzi na pytania
„Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”
176. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie”

W tym dziale znajdziecie Państwo wszelkie obwieszczenia zamówień publicznych w zakresie  robót budowlanych.

Ilość odwiedzin: 270634
Nazwa dokumentu: Roboty budowlane
Skrócony opis: Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na roboty budowlane.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Masłowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-04 10:08:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner