logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
minus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
   plus Archiwum
   minus Uchwała Nr I/350/2015
   minus Uchwała Nr I/351/2015
   minus Uchwała Nr I/32/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
   minus Uchwała Nr VII/153/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
   minus Uchwała Nr VII/154/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
   minus Uchwała Nr VII/155/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu.
   minus Uchwała Nr VII/5/2022
   minus Uchwała Nr VII/6/2022
   minus Uchwała Nr VII/29/2022
   minus Uchwała Nr VII/78/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   minus Uchwała Nr VII/77/2022Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   minus Uchwała Nr VII/76/2022 Składu Orzekającego Reegionalnej Izby Obrachunkowej
   minus Uchwała nr VII/13/2023
   minus Uchwała Nr VII/14/2023
   minus Uchwała Nr VII/91/2023
   minus Uchwała Nr VII/92/2023
   minus Uchwała Nr VII/93/2023
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Archiwum
2. Uchwała Nr I/350/2015
W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej gminy Sulików na 2016 rok.
3. Uchwała Nr I/351/2015
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulików przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.
4. Uchwała Nr I/32/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
W sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Sulików [...]
5. Uchwała Nr VII/153/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sulików przedstawieonej wraz z projektem uchwały budżeyowej na 2022 rok.
6. Uchwała Nr VII/154/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opini o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej gminy Sulików na 2022 rok.
7. Uchwała Nr VII/155/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu.
z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Sulików przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
8. Uchwała Nr VII/5/2022
Uchwała Nr VII/5/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwałach Rady
9. Uchwała Nr VII/6/2022
Uchwała Nr VII/6/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sulików przedstawion
10. Uchwała Nr VII/29/2022
Uchwała Nr VII/29/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików sprawozdaniu z wykonania bud
11. Uchwała Nr VII/78/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opini o możliwości dofinansowania deficytu budżetu Gminy Sulików przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023.
12. Uchwała Nr VII/77/2022Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opini o projekcie wieloletniej prognozy finansowejGminy Sulików przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023.
13. Uchwała Nr VII/76/2022 Składu Orzekającego Reegionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sulików projekcie uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2023.
14. Uchwała nr VII/13/2023
Uchwała nr VII/13/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r.
15. Uchwała Nr VII/14/2023
Uchwała Nr VII/14/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2023 r.
16. Uchwała Nr VII/91/2023
Uchwała Nr VII/91/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2023 r.
17. Uchwała Nr VII/92/2023
Uchwała Nr VII/92/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2023 r.
18. Uchwała Nr VII/93/2023
Uchwała Nr VII/93/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2023 r.

Ilość odwiedzin: 9214
Nazwa dokumentu: Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-29 08:02:15
Data udostępnienia informacji: 2011-11-29 08:02:15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-23 10:21:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner