logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
minus Usługi
   plus Archiwum
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Informacja o zakończeniu postępowania
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu
   minus Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
   minus Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
   minus Notatka z rozezania cenowego
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Odpowiedź na pytanie wykonawców
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   minus Ogłoszenie o przetargu
   minus Zmiana treści SIWZ
   minus Zmiana treści SIWZ
   minus INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
   minus Informacja z publicznego otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1 i część 4
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2, część 3 i część 5
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych.
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   plus OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zaproszenie do złożenia ofert
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Odpowiedzi na pytania do SWZ
   minus Odpowiedzi na pytania do SWZ
   minus Zmiana treści SWZ
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o kwocie
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   minus Ogłoszenie w DUUE o udzieleniu zamówienia
   minus Ogłoszenie w DUUE o udzieleniu zamówienia
   minus Ogłoszenie o wykonaniu umowy
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwotach
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Unieważnienie postępowania w części 2 oraz 3
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 4 i część 5
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1
   minus Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Unieważnienie postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Odrzucenie oferty
   minus Unieważnienie postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu
   minus : Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
   minus Informacja z otwarcia ofert
   minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część1 i część 2
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
   minus Ogłoszenie o wyniku postępowania
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRZETARGI > Usługi

Spis dokumentów:
1. Archiwum
Archiwum przetargów na usługi
2. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania: "Modernizacja zabytkowej przystai spotkań w Studniskach Górnych".
3. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania: "Modernizacja zabytkowej przystai spotkań w Studniskach Górnych".
4. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Na wykonanie zadania pn: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików"
5. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
Na wykonanie zadania pn: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików"
6. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
7. Przedłużenie terminu składania propozycji cenowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików.
8. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Sulików
9. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2018 roku
10. Ogłoszenie o zamówieniu
dot. dowozów uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
11. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY SULIKÓW w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
dot. zimowego utrzymania dróg w Gminie Sulików w 2018 roku.
13. Informacja o zakończeniu postępowania
dot. dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików na rok 2018.
14. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - usuwanie azbestu
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej: "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików" oraz "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Zawidów".
15. Protokół z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej
16. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na „Bankową obsługę budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy".
17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych Gminy (...)"
18. ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu
19. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego."
20. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21. Ogłoszenie o zamówieniu- odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
ogłoszenie o zamówieniu
22. Ogłoszenie o zamówieniu- dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików
Ogłoszenie o zamówieniu
23. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja z publicznego otwarcia ofert
24. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Informacja z publicznego otwarcia ofert
25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
27. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
28. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej
29. Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego
Opracowanie dokumentacji Projektowo - kosztorysowej w ramach zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego
30. Notatka z rozezania cenowego
Opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej w ramach zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego
31. Ogłoszenie o przetargu
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
32. Odpowiedź na pytanie wykonawców
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
33. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
35. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w latach 2021 i 2022
36. Ogłoszenie o przetargu
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
37. Zmiana treści SIWZ
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w latach 2021 i 2022.
38. Zmiana treści SIWZ
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
39. INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w latach 2021 i 2022
40. Informacja z publicznego otwarcia ofert
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
41. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w latach 2021 i 2022.
42. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
43. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1 i część 4
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w latach 2021 i 2022
44. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2, część 3 i część 5
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w latach 2021 i 2022.
45. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na projekt i budowę sieci informatycznej
46. Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania na modernizację sieci komputerowej Urzędu Gminy Sulików
47. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zamówienia publicznego: Film promujący projekt „Witka- Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – czeskiego – etap I” (wraz z pr
48. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2021 r.
49. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych.
Ogłoszenie o zamówieniu.
50. Informacja z otwarcia ofert
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych
51. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych
52. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy Sulików - budowa monitoringu etap I
53. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Gminy Sulików - budowa monitoringu etap I
54. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
55. Informacja z otwarcia ofert
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
56. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
57. Zaproszenie do złożenia ofert
Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Sulików.
58. Ogłoszenie o zamówieniu
Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
59. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
„Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.”
60. Informacja z otwarcia ofert
„Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.”
61. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Dowozy i odwozy uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Sulików w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.”
62. Ogłoszenie o zamówieniu
„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików”
63. Ogłoszenie o zamówieniu
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł.
64. Odpowiedzi na pytania do SWZ
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00zł
65. Odpowiedzi na pytania do SWZ
„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików”
66. Zmiana treści SWZ
"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł"
67. Informacja o kwocie
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł
68. Informacja z otwarcia ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00zł
69. Informacja o kwocie
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
70. Informacja z otwarcia ofert
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
71. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00zł”
72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików”
73. Ogłoszenie w DUUE o udzieleniu zamówienia
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000,00 zł.
74. Ogłoszenie w DUUE o udzieleniu zamówienia
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików
75. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulików.
76. Ogłoszenie o zamówieniu
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”
77. Informacja o kwotach
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”
78. Informacja z otwarcia ofert
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”
79. Unieważnienie postępowania w części 2 oraz 3
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”
80. Ogłoszenie o zamówieniu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku"
81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 4 i część 5
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg I
82. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg I
83. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg II
84. Informacja z otwarcia ofert
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg II
85. Unieważnienie postępowania
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg II
86. Ogłoszenie o zamówieniu
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg III
87. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg III
88. Informacja z otwarcia ofert
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg III
89. Odrzucenie oferty
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg III
90. Unieważnienie postępowania
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg III
91. Ogłoszenie o zamówieniu
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg IV
92. : Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg IV
93. Informacja z otwarcia ofert
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg IV
94. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część1 i część 2
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg IV
95. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg I
96. Ogłoszenie o wyniku postępowania
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Sulików w 2024 roku”- Przetarg IV

W tym dziale znajdziecie Państwo wszelkie obwieszczenia w zakresie zamówień publicznych o usługach.

Ilość odwiedzin: 238927
Nazwa dokumentu: Usługi
Skrócony opis: Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na usługi.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-02 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-02 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 10:10:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner