logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pokój

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy

Robert Starzyński

208

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Elżbieta Piotrowska

207

Skarbnik Gminy

Agnieszka Żukowska

304

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału

Marta Brzozowska

104

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Podinspektor

Magdalena Lula

108

Stanowisko ds. mienia komunalnego

Inspektor

Marta Isko

108

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Referent

Małgorzata Zasadzińska

109

Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska

Podinspektor

Paulina Milanowska

109

Stanowisko ds.gospodarki odpadami Inspektor Katarzyna Kasza 109

WYDZIAŁ PRAWNO-ORGANIZACYJNY

Naczelnik Wydziału

Małgorzata Skórka

202

Stanowisko ds. informatycznych

Informatyk

Arkadiusz Andrzejewski

405

Stanowisko ds. informatycznych

Inspektor

Tomasz Romel

405

Stanowisko ds. oświaty

Inspektor

Iwona Majta

202

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Inspektor

Anna Duszyńska

103

Sekretariat

Sekretarka

Ewa Pająk- Połoczańska 

206

Stanowisko ds. kancelaryjnych Referent Katarzyna Markiewicz 103

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału

Erwina Aniśkiewicz

301

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń podatku VAT

Główny specjalista

Monika Mastalerz 

308

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac 

 Główny specjalista

Kamila Piliszko 

 308

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 Podinspektor

Katarzyna Moczydłowska

305

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz ich kontroli

Główny specjalista

Małgorzata Wolanin

306

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 

Inspektor

Patrycja Malarska

306

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji

Podinspektor

 Marta Breczko

305

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik USC

Wioletta Poniatowska

203

Zastępca Kierownika USC

Dorota Świątek

201

 WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

 Naczelnik Wydziału

Mariusz Robaszewski

106 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Magdalena Pomonicka 106

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa

Podinspektor

Katarzyna Bednarz

107

Stanowisko ds. remontów

Podinspektor

Dagmara Wiewióra Łuksza

107

Stanowisko ds.  zamówień publicznych Inspektor  Agnieszka Cisło, wz. Kamila Stankiewicz 107
Stanowisko ds.inwestycji Inspektor Aleksandra Sawicka 107

SAMODZIELNE  STANOWISKA  PRACY

Kierownik Biura Rady Gminy

-

Aleksandra Adamiak

101

Samodzielne stanowisko ds. obrony narodowej i zarządzania kryzysowego

Inspektor

Dominika Maszyna

201

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 185243
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Skrócony opis: Informacje dotyczące struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Świątek
Data wytworzenia informacji: 2023-09-29 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2023-09-29 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-24 13:23:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner