logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXIII_152_04
         minus XXIII_153_04
         minus XXIII_154_04
         minus XXIV_155_04
         minus XXIV_156_04
         minus XXIV_157_04
         minus XXIV_158_04
         minus XXIV_159_04
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Grudzień > XXIII_154_04

 

Uchwała Nr XXIII/154/04

Rady Gminy Sulików

z 1 grudnia 2004 roku

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 124 ust. 1, pkt 1,  2, 9 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 268.872 zł  oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 268.872 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Ogólny plan budżetu gminy na 2004 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

 

po stronie dochodów 9.956.725 zł

 

po stronie wydatków 15.178.635 zł

 

§ 4.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                     Franciszek Fleszar

Uzasadnienie:

 

1.      Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJD 0301/5-2/04 z 09 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 2.200 zł (dział 751, rozdział 75108).

2.      Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJD 0301/3-5/04 z 09 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 100 zł (dział 751, rozdział 75113).

3.      Pismo Ministra Finansów ST3-4822-6/2004 z 18 listopada 2004 r. w sprawie przyznania środków w kwocie 18.866 zł na uzupełnienie dochodów gminy (dział 758, rozdział 75802).

4.      Pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze nr JG-ZW-40/OA/JG1369/04 z 28 października 2004 r. w sprawie przyznania dotacji w kwocie 147.000 zł na dofinansowanie zadanie pn.: Budowa kotłowni dla Publicznego Gimnazjum w Sulikowie (dział 801, rozdział 80110).

5.      Pismo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr KO-O-0341/24A/2004 z 08 listopada 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli (dział 801, rozdział 80195).

6.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-171/04 z 02 listopada 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 6.600 zł na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (dział 852, rozdział 85212).

7.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-180/04 z 09 listopada 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 76.258 zł na realizację ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dział 852, rozdział 85212).

8.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-192/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 3.300 zł (dział 852, rozdział 85213).

9.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-194/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 8.000 zł (dział 852, rozdział 85214).

10.  Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-178/04 z 09 listopada 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 10 zł na zakończenie realizacji wypłat, wynikających z ustawy z 01 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (dział 852, rozdział 85216).

11.  Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-181/04 z 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdział 85228).

12.  Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.14.3011-256/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 778 zł  (dział 900, rozdział 90015).

13.  Umowa grantowa dla zdecentralizowanego programu

Załączniki do pobrania: 2005-01-13 14:10:12 - Załącznik 1 do uchwały XXIII/154/04 (28.50 kB)
2005-01-13 14:11:38 - Załącznik 2 do uchwały XXIII/154/04 (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 9834
Nazwa dokumentu: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2005-01-13 14:06:17
Data udostępnienia informacji: 2005-01-13 14:06:17
Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-17 10:14:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner