logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   minus 2023
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus LVIII/457/23
         minus LVIII/458/23
         minus LVIII/459/23
         minus LVIII/460/23
         minus LVIII/461/23
         minus LVIII/462/23
         minus LVIII/463/23
         minus LIX/464/23
         minus LIX/465/23
         minus LIX/466/23
         minus LIX/467/23
         minus LIX/468/23
         minus LIX/469/23
         minus LIX/470/23
         minus LIX/471/23
         minus LIX/472/23
         minus LIX/473/23
         minus LIX/474/23
         minus LIX/475/23
         minus LIX/476/23
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2023 > Grudzień

Spis dokumentów:
1. LVIII/457/23
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024–2028.
2. LVIII/458/23
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychic
3. LVIII/459/23
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/197/21 Rady Gminy Sulików z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie
4. LVIII/460/23
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwicz
5. LVIII/461/23
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sulików – etap I
6. LVIII/462/23
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/290/22 Rady Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mający
7. LVIII/463/23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2023.
8. LIX/464/23
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
9. LIX/465/23
Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2024.
10. LIX/466/23
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2024.
11. LIX/467/23
w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Sulików na rok 2024.
12. LIX/468/23
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na rok 2024.
13. LIX/469/23
w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików
14. LIX/470/23
w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz ustalenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży tych nieruchomości.
15. LIX/471/23
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Sulików z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulików.
16. LIX/472/23
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
17. LIX/473/23
w sprawie zmiany uchwały nr LV/433/23 Rady Gminy Sulików z dnia 28 września 2023r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Sulików dotacji na dofinansowanie zadań obejmujących prace konserwatorskie, rest
18. LIX/474/23
w sprawie zmiany uchwały nr LVII/447/23 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2023r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Sulików dotacji na dofinansowanie zadań obejmujących prace konserwatorskie, r
19. LIX/475/23
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
20. LIX/476/23
w sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na rok 2023.

Ilość odwiedzin: 275
Nazwa dokumentu: Grudzień
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Skórka
Data wytworzenia informacji: 2023-12-19 08:54:26
Data udostępnienia informacji: 2023-12-19 08:54:26
Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-19 08:57:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner