logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia 2004-2006
      minus Zarządzenie Nr 60/2004
      minus Zarządzenie Nr 61/2004
      minus Zarządzenie Nr 62/2004
      minus Zarządzenie Nr 63/2004
      minus Zarządzenie Nr 64/2004
      minus Zarządzenie Nr 65/2004
      minus Zarządzenie Nr 67/2004
      minus Zarządzenie Nr 68/2004
      minus Zarządzenie Nr 69/2004
      minus Zarządzenie Nr 70/2004
      minus Zarządzenie Nr 71/2004
      minus Zarządzenie Nr 72/2004
      minus Zarządzenie Nr 74/2004
      minus Zarządzenie Nr 75/2004
      minus Zarządzenie Nr 76/2004
      minus Zarządzenie Nr 77/2004
      minus Zarządzenie Nr 78/2004
      minus Zarządzenie Nr 79/2004
      minus Zarządzenie Nr 80/2004
      minus Zarządzenie Nr 83/2004
      minus Zarządzenie Nr 84/2004
      minus Zarządzenie Nr 85/2004
      minus Zarządzenie Nr 86/2004
      minus Zarządzenie Nr 88/2004
      minus Zarządzenie Nr 89/2004
      minus Zarządzenie Nr 90/2004
      minus Zarządzenie Nr 91/2004
      minus Zarządzenie Nr 92/2004
      minus Zarządzenie Nr 93/2004
      minus Zarządzenie Nr 94/2004
      minus Zarządzenie Nr 95/2004
      minus Zarządzenie Nr 96/2004
      minus Zarządzenie Nr 97/2004
      minus Zarządzenie Nr 98/2004
      minus Zarządzenie Nr 99/2004
      minus Zarządzenie Nr 100/2004
      minus Zarządzenie Nr 101/2004
      minus Zarządzenie Nr 102/2004
      minus Zarządzenie Nr 103/2004
      minus Zarządzenie Nr 104/2004
      minus Zarządzenie Nr 105/2004
      minus Zarządzenie Nr 106/2004
      minus Zarządzenie Nr 107/2004
      minus Zarządzenie Nr 108/2004
      minus Zarządzenie Nr 109/2004
      minus Zarządzenie Nr 110/2004
      plus Zarządzenie Nr 111/2004
      minus Zarządzenie Nr 112/2004
      minus Zarządzenie Nr 113/2004
      minus Zarządzenie Nr 114/2004
      minus Zarządzenie Nr 115/2004
      minus Zarządzenie Nr 116/2004
      minus Zarządzenie Nr 117/2004
      minus Zarzadzenie Nr 118/2004
      minus Zarządzenie Nr 119/2004
      minus Zarządzenie Nr 120/2004
      minus Zarządzenie Nr 121/2004
      minus Zarządzenie Nr 122/2005
      minus Zarządzenie Nr 123/2005
      minus Zarzadzenie Nr 124/2005
      minus Zarządzenie Nr 125/2005
      minus Zarządzenie Nr 126/2005
      minus Zarządzenie Nr 127/2005
      minus Zarządzenie Nr 128/2005
      minus Zarządzenie Nr 129/2005
      minus Zarządzenie Nr 130/2005
      minus Zarządzenie Nr 131/2005
      minus Zarzadzenia Nr 132/2005
      minus Zarządzenie Nr 133/2005
      minus Zarządzenie Nr 134/2005
      minus Zarządzenie Nr 135/2005
      minus Zarządzenie Nr 136/2005
      minus Zarządzenie Nr 137/2005
      minus Zarzadzenie Nr 139/2005
      minus Zarządzenie Nr 140/2005
      minus Zarządzenie Nr 142/2005
      minus Zarządzenie Nr 143/2005
      minus Zarządzenie Nr 144/2005
      minus Zarządzenie Nr 145/2005
      minus Zarzadzenie Nr 146/2005
      minus Zarzadzenie Nr 147/2005
      minus Zarzadzenie Nr 148/2005
      minus Zarzadzenie Nr 149/2005
      minus Zarzadzenie Nr 150/2005
      minus Zarządzenie Nr 151/2005
      minus Zarządzenie Nr 152/2005
      minus Zarządzenie Nr 153/2005
      minus Zarządzenie Nr 154/2005
      minus Zarządzenie Nr 155/2005
      minus Zarządzenia Nr 156/2005
      minus Zarządzenie Nr 158/2005
      minus Zarządzenie Nr 159/2005
      minus Zarządzenie Nr 160/2005
      minus Zarządzenie Nr 161/2005
      minus Zarządzenie Nr 162/2005
      minus Zarządzenie Nr 165/2005
      minus Zarządzenie Nr 166/2005
      minus Zarządzenie Nr 167/2005
      minus Zarządzenie Nr 168/2005
      minus Zarządzenie Nr 169/2005
      minus Zarządzenie Nr 170/2005
      minus Zarządzenie Nr 171/2005
      minus Zarządzenie Nr 172/2005
      minus Zarządzenie Nr 173/2005
      minus Zarządzenie Nr 174/2005
      minus Zarządzenie Nr 175/2005
      minus Zarządzenie Nr 176/2005
      minus Zarządzenie Nr 177/2005
      minus Zarządzenie Nr 178/2005
      minus Zarządzenie Nr 179/2005
      minus Zarządzenie Nr 180/2005
      minus Zarządzenie Nr 181/2005
      minus Zarządzenie Nr 182/2005
      minus Zarzadzenie Nr 183/2005
      minus Zarządzenie Nr 184/2005
      minus Zarządzenie Nr 185/2005
      minus Zarządzenie Nr 186/2005
      minus Zarządzenie Nr 187/2005
      minus Zarządzenie Nr 188/2005
      plus Zarządzenie Nr 189/2005
      minus Zarządzenie Nr 190/2005
      minus Zarządzenie Nr 191/2005
      minus Zarządzenie Nr 192/2005
      minus Zarządzenie Nr 193/2005
      minus Zarządzenie Nr 194/2005
      minus Zarządzenie Nr 195/2005
      minus Zarządzenie Nr 196/2005
      minus Zarządzenie Nr 197/2005
      minus Zarządzenie Nr 198/2005
      minus Zarządzenie Nr 199/2005
      minus Zarządzenie Nr 200/2005
      minus Zarządzenie Nr 201/2005
      minus Zarządzenie Nr 202/2005
      minus Zarządzenie Nr 203/2006
      minus Zarządzenie Nr 204/2006
      minus Zarządzenie Nr 205/2006
      minus Zarządzenie Nr 206/2006
      minus Zarządzenie Nr 208/2006
      minus Zarządzenie Nr 209/2006
      minus Zarządzenie Nr 210/2006
      minus Zarządzenie Nr 211/2006
      minus Zarządzenie Nr 212/2006
      minus Zarządzenie Nr 214/2006
      minus Zarządzenie Nr 215/2006
      minus Zarządzenie Nr 216/2006
      minus Zarządzenie Nr 217/2006
      minus Zarządzenie Nr 218/2006
      minus Zarządzenie Nr 219/2006
      minus Zarządzenie Nr 220/2006
      minus Zarządzenie Nr 221/2006
      minus Zarządzenie Nr 222/2006
      minus Zarządzenie Nr 223/2006
      minus Zarządzenie Nr 224/2006
      minus Zarządzenie Nr 225/2006
      minus Zarządzenie Nr 226/2006
      minus Zarządzenie Nr 227/2006
      minus Zarządzenie Nr 228/2006
      minus Zarządzenie Nr 229/2006
      minus Zarządzenie Nr 230/2006
      minus Zarządzenie Nr 231/2006
      minus Zarządzenie Nr 232/2006
      minus Zarządzenie Nr 233/2006
      minus Zarządzenie Nr 234/2006
      minus Zarządzenie Nr 235/2006
      minus Zarządzenie Nr 236/2006
      minus Zarządzenie Nr 237/2006
      minus Zarządzenie Nr 238/2006
      minus Zarządzenie Nr 239/2006
      minus Zarządzenie Nr 240/2006
      minus Zarządzenie Nr 241/2006
      minus Zarządzenie Nr 242/2006
      minus Zarządzenie Nr 243/2006
      minus Zarządzenie Nr 244/2006
      minus Zarządzenie Nr 245/2006
      minus Zarządzenie Nr 246/2006
      minus Zarządzenie Nr 247/2006
      minus Zarządzenie Nr 248/2006
      minus Zarządzenie Nr 249/2006
      minus Zarządzenie Nr 250/2006
      minus Zarządzenie Nr 251/2006
      minus Zarządzenie Nr 252/2006
      minus Zarządzenie Nr 253/2006
      minus Zarządzenie Nr 254/06
      minus Zarządzenie Nr 255/2006
      minus Zarządzenie Nr II.183.2016
   plus Zarządzenia 2006-2010
   plus Zarządzenia 2010-2014
   plus Zarządzenia 2014-2018
   plus Zarządzenia 2018-2024
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Zarządzenie Nr 170/05

Wójta Gminy Sulików

z dnia 07 września 2005 r.

 

 

w  sprawie opracowania materiałów do  projektu budżetu gminy Sulików

 na rok 2006

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 1 uchwały

nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sulików, rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy

 

zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

1. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy Sulików opracowują materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Sulików na 2006 rok według wzoru, o którym mowa w § 1 i w § 2 wyżej podanej uchwały.

 

2. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach do projektu budżetu gminy winne

być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, jak również poparte przepisami prawa.

 

3. Należy dodatkowo sporządzić w formie tabelarycznej:

 

 1) wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych z wyszczególnieniem

     następujących pozycji: nazwa i lokalizacji i inwestycji (remontu), źródło

     finansowania, całkowita wartość kosztorysowa, planowany zakres realizacji

     inwestycji (remontu) w 2006 roku, efekt inwestycji, data rozpoczęcia

     i zakończenia inwestycji (remontu),        

 2) kalkulację wynagrodzeń osobowych pracowników z wyszczególnieniem

     następujących pozycji: imię i nazwisko, stanowisko, grupa zaszeregowania,  

     poszczególne składniki wynagrodzeń (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek ),

     stażowy, premia itp.), wzrost dodatku stażowego (od kiedy), nagroda

     jubileuszowa  (za ile lat pracy, termin wypłaty 

 3) kalkulację dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich  dla nauczycieli

     zatrudnionych w jednostkach oświatowych.  

              

§ 2.

1. Opracowując materiały do projektu budżetu gminy należy uwzględnić :

    1) Strategię Rozwoju Gminy Sulików,

    2) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,

    3) Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005 – 2007,

    4) wskaźniki:

        a) wzrost wynagrodzenia  3,0%,

        b) wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych  1,5%

    5) stawki podatków,  opłat lokalnych i cen obowiązujących w 2005 roku

        z uwzględnieniem prognozy ich zmian od 01.01.2006 roku.

 

2. Jednostki, które dysponują rachunkiem dochodów własnych opracowują

    również projekt rocznego planu finansowego rachunku dochodów własnych

   obejmującego przychody i wydatki. 

 

3. Naczelnik wydziału rozwoju gminy i ochrony środowiska sporządza dodatkowo 

    informację o  stanie mienia komunalnego oraz plan przychodów i wydatków 

   Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać dane o dochodach 

   uzyskanych z mienia komunalnego, dane o zmianach w stanie mienia

   komunalnego (ilościowo i wartościowo) oraz inne informacje o zdarzeniach   

   mających wpływ na mienie komunalne                                                             

 

§ 3.

Materiały informacyjne sporządzone przez jednostki oświatowe powinne być zaopiniowane przez referat oświaty.

 

§ 4.

Opracowane materiały informacyjne zaakceptowane przez Wójta Gminy wszystkie podmioty, o których mowa w § 1, złożą  Skarbnikowi Gminy w terminie

do dnia 10 października 2005 roku.

 

§ 5.

W terminie, o którym mowa w § 4, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy wydziałów opracują i przedłożą projekty uchwał:

 

1) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków

    transportowych –wydział finansowy (podatki),

2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie

    gminy Sulików – wydział finansowy (podatki), 

3) w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania

    psów – wydział finansowy  (podatki),

4) w sprawie ustalenia wysokości ceny żyta przyjmowanej jako podstawa

    obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików na 2006 rok – wydział

    finansowy (podatki),

5) w sprawie ustalenia  wysokości opłaty targowej – wydział rozwoju gminy

    i ochrony środowiska, 

6) w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności

    urzędowe - wydział administracyjno-społeczny,

7) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolu

    gminnym – Przedszkole Publiczne w Sulikowie,

8) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę

    wydatków na usługi opiekuńcze – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

    w Sulikowie.

 

§ 6.

Materiały należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,    wydatków, przychodów i rozchodów

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

( Dz. U.  nr  209,  poz. 2132  ze zmianami).

 

§ 7.

Za prawidłowe i terminowe opracowanie materiałów odpowiadają dyrektorzy

i kierownicy jednostek organizacyjnych,  naczelnicy wydziałów, kierownicy

referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy

Sulików.

 

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                   Jan Hasiuk

 

           

 

Ilość odwiedzin: 7790
Skrócony opis: W sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Sulików na rok 2006
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-09-23 09:50:18
Data udostępnienia informacji: 2005-09-23 09:50:18
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-23 13:57:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner