logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      minus Styczeń
         minus XXXVII/287/10
         minus XXXVII/288/10
         minus XXXVII/289/10
         minus XXXVII/290/10
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Styczeń > XXXVII/287/10

 UCHWAŁA NR XXXVII/287/2010
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 STYCZNIA 2010 ROKU
 
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 7 Statutu Gminy Sulików (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 326, poz. 4336 z 2008 roku z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXVI/284/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W uznaniu szczególnych zasług dla gminy Sulików, Rada Gminy Sulików nadaje Pani Bogumile Turzańskiej-Chrobak tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk 
 
Uzasadnienie:
 
Pani Bogumiła Turzańska – Chrobak – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przestrzeni wielu lat pełniąc funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poprzez swoje działania przyczyniła się do uzyskania przez Gminę Sulików znaczącego wsparcia ze strony instytucji przez nią kierowanych dla realizacji istotnych projektów dla Gminy Sulików. Należą do nich m.in.:
-wodociągowanie gminy począwszy od roku 1991,
-przygotowanie niezbędnych projektów oraz wniosków aplikacyjnych dotyczących kanalizacji gminy ze szczególnym uwzględnieniem projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda,
-rozwiązywanie problemów dotyczących odpadów komunalnych,
-wspieranie gminy przy realizacji budowy kompleksu sportowo-edukacyjnego
w Sulikowie,
oraz wiele innych działań, które spowodowały możliwość rozwiązywania problemów lokalnych Gminy Sulików.
            Należy podkreślić wyjątkową życzliwość i serdeczność Pani Bogumiły Turzańskiej - Chrobak, a także stałą chęć służenia pomocą w trudnych, czasem wręcz niemożliwych do rozwiązania problemów, które jednak przy pomocy Pani Bogumiły stały się możliwe do rozwiązania.
            W związku z powyższym mając na względzie wielkie zasługi Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak dla Gminy Sulików, nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików jest najwyższą formą podziękowania ze strony samorządu Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 5653
Nazwa dokumentu: XXXVII/287/10
Skrócony opis: W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-28 10:21:00
Data udostępnienia informacji: 2010-02-08 10:21:09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-08 10:40:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner