logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia 2004-2006
      minus Zarządzenie Nr 60/2004
      minus Zarządzenie Nr 61/2004
      minus Zarządzenie Nr 62/2004
      minus Zarządzenie Nr 63/2004
      minus Zarządzenie Nr 64/2004
      minus Zarządzenie Nr 65/2004
      minus Zarządzenie Nr 67/2004
      minus Zarządzenie Nr 68/2004
      minus Zarządzenie Nr 69/2004
      minus Zarządzenie Nr 70/2004
      minus Zarządzenie Nr 71/2004
      minus Zarządzenie Nr 72/2004
      minus Zarządzenie Nr 74/2004
      minus Zarządzenie Nr 75/2004
      minus Zarządzenie Nr 76/2004
      minus Zarządzenie Nr 77/2004
      minus Zarządzenie Nr 78/2004
      minus Zarządzenie Nr 79/2004
      minus Zarządzenie Nr 80/2004
      minus Zarządzenie Nr 83/2004
      minus Zarządzenie Nr 84/2004
      minus Zarządzenie Nr 85/2004
      minus Zarządzenie Nr 86/2004
      minus Zarządzenie Nr 88/2004
      minus Zarządzenie Nr 89/2004
      minus Zarządzenie Nr 90/2004
      minus Zarządzenie Nr 91/2004
      minus Zarządzenie Nr 92/2004
      minus Zarządzenie Nr 93/2004
      minus Zarządzenie Nr 94/2004
      minus Zarządzenie Nr 95/2004
      minus Zarządzenie Nr 96/2004
      minus Zarządzenie Nr 97/2004
      minus Zarządzenie Nr 98/2004
      minus Zarządzenie Nr 99/2004
      minus Zarządzenie Nr 100/2004
      minus Zarządzenie Nr 101/2004
      minus Zarządzenie Nr 102/2004
      minus Zarządzenie Nr 103/2004
      minus Zarządzenie Nr 104/2004
      minus Zarządzenie Nr 105/2004
      minus Zarządzenie Nr 106/2004
      minus Zarządzenie Nr 107/2004
      minus Zarządzenie Nr 108/2004
      minus Zarządzenie Nr 109/2004
      minus Zarządzenie Nr 110/2004
      plus Zarządzenie Nr 111/2004
      minus Zarządzenie Nr 112/2004
      minus Zarządzenie Nr 113/2004
      minus Zarządzenie Nr 114/2004
      minus Zarządzenie Nr 115/2004
      minus Zarządzenie Nr 116/2004
      minus Zarządzenie Nr 117/2004
      minus Zarzadzenie Nr 118/2004
      minus Zarządzenie Nr 119/2004
      minus Zarządzenie Nr 120/2004
      minus Zarządzenie Nr 121/2004
      minus Zarządzenie Nr 122/2005
      minus Zarządzenie Nr 123/2005
      minus Zarzadzenie Nr 124/2005
      minus Zarządzenie Nr 125/2005
      minus Zarządzenie Nr 126/2005
      minus Zarządzenie Nr 127/2005
      minus Zarządzenie Nr 128/2005
      minus Zarządzenie Nr 129/2005
      minus Zarządzenie Nr 130/2005
      minus Zarządzenie Nr 131/2005
      minus Zarzadzenia Nr 132/2005
      minus Zarządzenie Nr 133/2005
      minus Zarządzenie Nr 134/2005
      minus Zarządzenie Nr 135/2005
      minus Zarządzenie Nr 136/2005
      minus Zarządzenie Nr 137/2005
      minus Zarzadzenie Nr 139/2005
      minus Zarządzenie Nr 140/2005
      minus Zarządzenie Nr 142/2005
      minus Zarządzenie Nr 143/2005
      minus Zarządzenie Nr 144/2005
      minus Zarządzenie Nr 145/2005
      minus Zarzadzenie Nr 146/2005
      minus Zarzadzenie Nr 147/2005
      minus Zarzadzenie Nr 148/2005
      minus Zarzadzenie Nr 149/2005
      minus Zarzadzenie Nr 150/2005
      minus Zarządzenie Nr 151/2005
      minus Zarządzenie Nr 152/2005
      minus Zarządzenie Nr 153/2005
      minus Zarządzenie Nr 154/2005
      minus Zarządzenie Nr 155/2005
      minus Zarządzenia Nr 156/2005
      minus Zarządzenie Nr 158/2005
      minus Zarządzenie Nr 159/2005
      minus Zarządzenie Nr 160/2005
      minus Zarządzenie Nr 161/2005
      minus Zarządzenie Nr 162/2005
      minus Zarządzenie Nr 165/2005
      minus Zarządzenie Nr 166/2005
      minus Zarządzenie Nr 167/2005
      minus Zarządzenie Nr 168/2005
      minus Zarządzenie Nr 169/2005
      minus Zarządzenie Nr 170/2005
      minus Zarządzenie Nr 171/2005
      minus Zarządzenie Nr 172/2005
      minus Zarządzenie Nr 173/2005
      minus Zarządzenie Nr 174/2005
      minus Zarządzenie Nr 175/2005
      minus Zarządzenie Nr 176/2005
      minus Zarządzenie Nr 177/2005
      minus Zarządzenie Nr 178/2005
      minus Zarządzenie Nr 179/2005
      minus Zarządzenie Nr 180/2005
      minus Zarządzenie Nr 181/2005
      minus Zarządzenie Nr 182/2005
      minus Zarzadzenie Nr 183/2005
      minus Zarządzenie Nr 184/2005
      minus Zarządzenie Nr 185/2005
      minus Zarządzenie Nr 186/2005
      minus Zarządzenie Nr 187/2005
      minus Zarządzenie Nr 188/2005
      plus Zarządzenie Nr 189/2005
      minus Zarządzenie Nr 190/2005
      minus Zarządzenie Nr 191/2005
      minus Zarządzenie Nr 192/2005
      minus Zarządzenie Nr 193/2005
      minus Zarządzenie Nr 194/2005
      minus Zarządzenie Nr 195/2005
      minus Zarządzenie Nr 196/2005
      minus Zarządzenie Nr 197/2005
      minus Zarządzenie Nr 198/2005
      minus Zarządzenie Nr 199/2005
      minus Zarządzenie Nr 200/2005
      minus Zarządzenie Nr 201/2005
      minus Zarządzenie Nr 202/2005
      minus Zarządzenie Nr 203/2006
      minus Zarządzenie Nr 204/2006
      minus Zarządzenie Nr 205/2006
      minus Zarządzenie Nr 206/2006
      minus Zarządzenie Nr 208/2006
      minus Zarządzenie Nr 209/2006
      minus Zarządzenie Nr 210/2006
      minus Zarządzenie Nr 211/2006
      minus Zarządzenie Nr 212/2006
      minus Zarządzenie Nr 214/2006
      minus Zarządzenie Nr 215/2006
      minus Zarządzenie Nr 216/2006
      minus Zarządzenie Nr 217/2006
      minus Zarządzenie Nr 218/2006
      minus Zarządzenie Nr 219/2006
      minus Zarządzenie Nr 220/2006
      minus Zarządzenie Nr 221/2006
      minus Zarządzenie Nr 222/2006
      minus Zarządzenie Nr 223/2006
      minus Zarządzenie Nr 224/2006
      minus Zarządzenie Nr 225/2006
      minus Zarządzenie Nr 226/2006
      minus Zarządzenie Nr 227/2006
      minus Zarządzenie Nr 228/2006
      minus Zarządzenie Nr 229/2006
      minus Zarządzenie Nr 230/2006
      minus Zarządzenie Nr 231/2006
      minus Zarządzenie Nr 232/2006
      minus Zarządzenie Nr 233/2006
      minus Zarządzenie Nr 234/2006
      minus Zarządzenie Nr 235/2006
      minus Zarządzenie Nr 236/2006
      minus Zarządzenie Nr 237/2006
      minus Zarządzenie Nr 238/2006
      minus Zarządzenie Nr 239/2006
      minus Zarządzenie Nr 240/2006
      minus Zarządzenie Nr 241/2006
      minus Zarządzenie Nr 242/2006
      minus Zarządzenie Nr 243/2006
      minus Zarządzenie Nr 244/2006
      minus Zarządzenie Nr 245/2006
      minus Zarządzenie Nr 246/2006
      minus Zarządzenie Nr 247/2006
      minus Zarządzenie Nr 248/2006
      minus Zarządzenie Nr 249/2006
      minus Zarządzenie Nr 250/2006
      minus Zarządzenie Nr 251/2006
      minus Zarządzenie Nr 252/2006
      minus Zarządzenie Nr 253/2006
      minus Zarządzenie Nr 254/06
      minus Zarządzenie Nr 255/2006
      minus Zarządzenie Nr II.183.2016
   plus Zarządzenia 2006-2010
   plus Zarządzenia 2010-2014
   plus Zarządzenia 2014-2018
   plus Zarządzenia 2018-2024
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Zarządzenie Nr 60/2004
2. Zarządzenie Nr 61/2004
3. Zarządzenie Nr 62/2004
4. Zarządzenie Nr 63/2004
5. Zarządzenie Nr 64/2004
6. Zarządzenie Nr 65/2004
7. Zarządzenie Nr 67/2004
8. Zarządzenie Nr 68/2004
9. Zarządzenie Nr 69/2004
10. Zarządzenie Nr 70/2004
11. Zarządzenie Nr 71/2004
12. Zarządzenie Nr 72/2004
13. Zarządzenie Nr 74/2004
14. Zarządzenie Nr 75/2004
15. Zarządzenie Nr 76/2004
16. Zarządzenie Nr 77/2004
17. Zarządzenie Nr 78/2004
18. Zarządzenie Nr 79/2004
19. Zarządzenie Nr 80/2004
20. Zarządzenie Nr 83/2004
21. Zarządzenie Nr 84/2004
22. Zarządzenie Nr 85/2004
23. Zarządzenie Nr 86/2004
24. Zarządzenie Nr 88/2004
25. Zarządzenie Nr 89/2004
26. Zarządzenie Nr 90/2004
27. Zarządzenie Nr 91/2004
28. Zarządzenie Nr 92/2004
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
29. Zarządzenie Nr 93/2004
W sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży lokali użytkowych i oddania w użytkowanie wieczyste części gruntu w drodze bezprzetargowej
30. Zarządzenie Nr 94/2004
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste części gruntu w drodze przetargu
31. Zarządzenie Nr 95/2004
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
32. Zarządzenie Nr 96/2004
W sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gruntów położonych na terenie Gminy Sulików , stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Starosty Powiatowego w Zgorzelcu
33. Zarządzenie Nr 97/2004
34. Zarządzenie Nr 98/2004
35. Zarządzenie Nr 99/2004
36. Zarządzenie Nr 100/2004
37. Zarządzenie Nr 101/2004
38. Zarządzenie Nr 102/2004
39. Zarządzenie Nr 103/2004
W sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Sulików na rok 2005
40. Zarządzenie Nr 104/2004
41. Zarządzenie Nr 105/2004
42. Zarządzenie Nr 106/2004
43. Zarządzenie Nr 107/2004
44. Zarządzenie Nr 108/2004
45. Zarządzenie Nr 109/2004
46. Zarządzenie Nr 110/2004
47. Zarządzenie Nr 111/2004
48. Zarządzenie Nr 112/2004
49. Zarządzenie Nr 113/2004
50. Zarządzenie Nr 114/2004
51. Zarządzenie Nr 115/2004
52. Zarządzenie Nr 116/2004
53. Zarządzenie Nr 117/2004
54. Zarzadzenie Nr 118/2004
55. Zarządzenie Nr 119/2004
56. Zarządzenie Nr 120/2004
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004r.
57. Zarządzenie Nr 121/2004
58. Zarządzenie Nr 122/2005
59. Zarządzenie Nr 123/2005
60. Zarzadzenie Nr 124/2005
61. Zarządzenie Nr 125/2005
62. Zarządzenie Nr 126/2005
63. Zarządzenie Nr 127/2005
64. Zarządzenie Nr 128/2005
65. Zarządzenie Nr 129/2005
66. Zarządzenie Nr 130/2005
67. Zarządzenie Nr 131/2005
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na miesiąc marzec 2005 rok
68. Zarzadzenia Nr 132/2005
69. Zarządzenie Nr 133/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste części gruntu w drodze
70. Zarządzenie Nr 134/2005
71. Zarządzenie Nr 135/2005
72. Zarządzenie Nr 136/2005
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
73. Zarządzenie Nr 137/2005
74. Zarzadzenie Nr 139/2005
75. Zarządzenie Nr 140/2005
76. Zarządzenie Nr 142/2005
77. Zarządzenie Nr 143/2005
78. Zarządzenie Nr 144/2005
79. Zarządzenie Nr 145/2005
80. Zarzadzenie Nr 146/2005
81. Zarzadzenie Nr 147/2005
W sprawie ustalenia za dzierżawienie gruntów gminnych na terenie Gminy Sulików oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobach komunalnych.
82. Zarzadzenie Nr 148/2005
83. Zarzadzenie Nr 149/2005
84. Zarzadzenie Nr 150/2005
85. Zarządzenie Nr 151/2005
86. Zarządzenie Nr 152/2005
87. Zarządzenie Nr 153/2005
88. Zarządzenie Nr 154/2005
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc czerwiec 2005 rok
89. Zarządzenie Nr 155/2005
90. Zarządzenia Nr 156/2005
91. Zarządzenie Nr 158/2005
92. Zarządzenie Nr 159/2005
93. Zarządzenie Nr 160/2005
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
94. Zarządzenie Nr 161/2005
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc sierpień 2005 rok
95. Zarządzenie Nr 162/2005
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
96. Zarządzenie Nr 165/2005
W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików.
97. Zarządzenie Nr 166/2005
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zaliczek alimentacyjnych
98. Zarządzenie Nr 167/2005
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
99. Zarządzenie Nr 168/2005
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc wrzesień 2005 rok
100. Zarządzenie Nr 169/2005
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulików za I półrocze 2005 roku
101. Zarządzenie Nr 170/2005
W sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Sulików na rok 2006
102. Zarządzenie Nr 171/2005
W sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczanie reklam na gruntach stanowiących mienie komunalne gminy.
103. Zarządzenie Nr 172/2005
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
104. Zarządzenie Nr 173/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze przetargowej.
105. Zarządzenie Nr 174/2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc wrzesień 2005 rok
106. Zarządzenie Nr 175/2005
W sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania o "Nagrodę Wójta Gminy" dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkola z terenu gmniny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
107. Zarządzenie Nr 176/2005
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc październik 2005 rok
108. Zarządzenie Nr 177/2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc wrzesień 2005 rok
109. Zarządzenie Nr 178/2005
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
110. Zarządzenie Nr 179/2005
W sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.października 2005 r.
111. Zarządzenie Nr 180/2005
W sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.października 2005 r.
112. Zarządzenie Nr 181/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania użytkowanie wieczyste gruntu w drodze
113. Zarządzenie Nr 182/2005
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
114. Zarzadzenie Nr 183/2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc październik 2005 rok
115. Zarządzenie Nr 184/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
116. Zarządzenie Nr 185/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
117. Zarządzenie Nr 186/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
118. Zarządzenie Nr 187/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
119. Zarządzenie Nr 188/2005
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc listopad 2005 rok
120. Zarządzenie Nr 189/2005
W sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Sulików na 2006 rok z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
121. Zarządzenie Nr 190/2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc listopad 2005 rok
122. Zarządzenie Nr 191/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia w drodze bezprzetargowej
123. Zarządzenie Nr 192/2005
W sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Sulików nr 113/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.
124. Zarządzenie Nr 193/2005
W sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Sulików.
125. Zarządzenie Nr 194/2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów budżetu gminy Sulików na miesiąc listopad 2005 rok
126. Zarządzenie Nr 195/2005
W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc grudzień 2005 rok
127. Zarządzenie Nr 196/2005
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
128. Zarządzenie Nr 197/2005
W sprawie organizacji i zasad przekazywania informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików.
129. Zarządzenie Nr 198/2005
W sprawie zmiany formy użytkowania budynku w Radzimowie.
130. Zarządzenie Nr 199/2005
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
131. Zarządzenie Nr 200/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
132. Zarządzenie Nr 201/2005
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy Sulików na miesiąc grudzień 2005 rok
133. Zarządzenie Nr 202/2005
W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
134. Zarządzenie Nr 203/2006
O zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za dzierżawienie gruntów gminnych na terenie Gminy Sulików oraz w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobach komunalnych.
135. Zarządzenie Nr 204/2006
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2006 rok
136. Zarządzenie Nr 205/2006
W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Sulików z uwzględnieniem kwot wynikających z uchwały nr XXXV/238/05
137. Zarządzenie Nr 206/2006
W sprawie zaopiniowania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na 2006 rok
138. Zarządzenie Nr 208/2006
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
139. Zarządzenie Nr 209/2006
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
140. Zarządzenie Nr 210/2006
W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulików za 2005 rok
141. Zarządzenie Nr 211/2006
W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2005 rok
142. Zarządzenie Nr 212/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
143. Zarządzenie Nr 214/2006
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
144. Zarządzenie Nr 215/2006
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
145. Zarządzenie Nr 216/2006
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
146. Zarządzenie Nr 217/2006
w sprawie sprawdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sulików
147. Zarządzenie Nr 218/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
148. Zarządzenie Nr 219/2006
w sprawie zmiany zarządzenia, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawienie gruntów gminnych na terenie Gminy Sulików oraz w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobach komunaln
149. Zarządzenie Nr 220/2006
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2005 roku
150. Zarządzenie Nr 221/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres dłuższy niż trzy lata.
151. Zarządzenie Nr 222/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
152. Zarządzenie Nr 223/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
153. Zarządzenie Nr 224/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
154. Zarządzenie Nr 225/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawienia.
155. Zarządzenie Nr 226/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawienia.
156. Zarządzenie Nr 227/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
157. Zarządzenie Nr 228/2006
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
158. Zarządzenie Nr 229/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
159. Zarządzenie Nr 230/2006
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie.
160. Zarządzenie Nr 231/2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
161. Zarządzenie Nr 232/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
162. Zarządzenie Nr 233/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
163. Zarządzenie Nr 234/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
164. Zarządzenie Nr 235/2006
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 roku
165. Zarządzenie Nr 236/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
166. Zarządzenie Nr 237/2006
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulików za I półrocze 2006 roku
167. Zarządzenie Nr 238/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
168. Zarządzenie Nr 239/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
169. Zarządzenie Nr 240/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
170. Zarządzenie Nr 241/2006
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
171. Zarządzenie Nr 242/2006
w sprawie określenia szczegółowych zasad opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Sulików na 2007 rok
172. Zarządzenie Nr 243/2006
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzeni
173. Zarządzenie Nr 244/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
174. Zarządzenie Nr 245/2006
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
175. Zarządzenie Nr 246/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste należnej części gruntu w drodze przetargu.
176. Zarządzenie Nr 247/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej
177. Zarządzenie Nr 248/2006
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sulików.
178. Zarządzenie Nr 249/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
179. Zarządzenie Nr 250/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
180. Zarządzenie Nr 251/2006
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za dzierżawienie gruntów gminnych na terenie Gminy Sulików oraz w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobach komunalnych.
181. Zarządzenie Nr 252/2006
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
182. Zarządzenie Nr 253/2006
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
183. Zarządzenie Nr 254/06
Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Sulików na 2007 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego
184. Zarządzenie Nr 255/2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
185. Zarządzenie Nr II.183.2016
W sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 14733
Skrócony opis: Zarządzenia Wójta Gminy Sulików IV Kadencji podjęte w latach 2004-2006
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2004-07-12 12:29:18
Data udostępnienia informacji: 2004-07-12 12:29:18
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-20 13:06:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner