logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
         minus Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
         minus Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
         minus Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
         minus Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
         minus Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
         minus Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
         minus Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
         minus Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
         minus Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
         minus Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
         minus Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
         minus Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
         minus Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
         minus Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
         minus Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
         minus Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
         minus Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
         minus Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
         minus Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
         minus Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
         minus Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
         minus Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
         minus Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
         minus Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
         minus Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
         minus Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
         minus Od dnia 30.11.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.
         minus Od dnia 28.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
         minus Od dnia 01.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 r.
         minus Od dnia 27.03.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
         minus Od dnia 26.09.2018 r. do dnia 16.10.2018 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Od dnia 31.12.2014 r. do dnia 28.01.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2015 r.
2. Od dnia 29.01.2015 r. do dnia 24.02.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności Od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia 24 lutego 2015 r.
3. Od dnia 25.02.2015 r. do dnia 24.03.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności Od dnia 25 lutego 2015 r. do dnia 24 marca 2015 r.
4. Od dnia 25.03.2015 r. do dnia 22.04.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności Od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.
5. Od dnia 23.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 23 kwietnia 2015 r. do dnia 8 czerwca 2015 r.
6. Od dnia 08.06.2015 r. do dnia 15.09.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 8 czerwca 2015 r. do dnia 15 września 2015 r.
7. Od dnia 16.09.2015 r. do dnia 27.10.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 16 września 2015 r. do dnia 27 października 2015 r.
8. Od dnia 28.10.2015 r. do dnia 29.11.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 28 października 2015 r. do dnia 29 listopada 2015 r.
9. Od dnia 30.11.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r.
10. Od dnia 30.12.2015 r do dnia 26.01.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 grudnia 2015 r. do dnia 26 stycznia 2016 r.
11. Od dnia 27.01.2016 r do dnia 23.02.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 27 stycznia 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r.
12. Od dnia 24.02.2016 r do dnia 29.03.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 29 marca 2016 r.
13. Od dnia 29.03.2016 r. do dnia 27.04.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 marca 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r.
14. Od dnia 28.04.2016 r. do dnia 25.05.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 25 maja 2016 r.
15. Od dnia 26.05.2016 r. do dnia 28.06.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 26 maja 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.
16. Od dnia 29.06.2016 r. do dnia 27.09.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 27 września 2016 r.
17. Od dnia 28.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 28 września 2016 r. do dnia 30 października 2016 r.
18. Od dnia 31.10.2016 r. do dnia 29.11.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 31 października 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r.
19. Od dnia 30.11.2016 r. do dnia 27.12.2016 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 listopada 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.
20. Od dnia 28.12.2016 r. do dnia 07.02.2017 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 28 grudnia 2016 r. do dnia 7 lutego 2017 r.
21. Od dnia 08.02.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 8 lutego 2016 r. do dnia 22 marca 2017 r.
22. Od dnia 22.03.2017 r. do dnia 25.05.2017 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.
23. Od dnia 26.04.2017 r. do dnia 22.05.2017 r.
Od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r.
24. Od dnia 23.05.2017 r. do dnia 26.06.2017 r.
Od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 26 czerwca 2017 r.
25. Od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 27.06.2017 r. do dnia 26.09.2017 r.
26. Od dnia 01.11.2017 r. do dnia 29.11.2017 r.
27. Od dnia 30.11.2017 r. do dnia 28.12.2017 r.
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 30.11.2017 - 28.12.2017
28. Od dnia 28.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 28.12.2017 - 31.12.2018
29. Od dnia 01.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 r.
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 01.03.2018 - 27.03.2018
30. Od dnia 27.03.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
Sprawozdania Wójta Gminy Sulików od dnia 27.03.2018 - 25.04.2018
31. Od dnia 26.09.2018 r. do dnia 16.10.2018 r.
Sprawozdanie wójta z dnia 26.09.2018 r.-16.10.2018 r.

Ilość odwiedzin: 4468
Nazwa dokumentu: Sprawozdania w kadencji 2014-2018
Skrócony opis: Sprawozdania Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnych działalności w kadencji 2014-2018.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-01-08 08:57:27
Data udostępnienia informacji: 2015-01-08 08:57:27
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08 08:58:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner