logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus VII/45/11
         minus VII/46/11
         plus VII/47/11
         minus VII/48/11
         minus VII/49/11
         minus VII/50/11
         plus VII/51/11
         minus VII/52/11
         minus VII/53/11
         minus VII/54/11
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Kwiecień > VII/45/11

 

UCHWAŁA NR VII/45/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU
 
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art. 7ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki 
 
 
 
Uzasadnienie:
            Uchwałą Nr XL/266/06 z dnia 28 czerwca 2006r., Rada Gminy Sulików przyjęła Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012.
Art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 185 poz. 1243 ze zm.) wprowadził obowiązek wykonania co dwa lata sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Pierwsze sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z art. 14 ust. 12b w/w ustawy i obejmowało okres od uchwalenia pierwszego planu do dnia 31 grudnia 2006r. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą nr VI/47/07 Rady gminy Sulików z dnia 28 marca 2007 r. Drugie sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Sulików.
            Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010 odnosi się do zmian które zaszły w gospodarce odpadami na terenie Gminy Sulików w w/w okresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 4703
Nazwa dokumentu: VII/45/11
Skrócony opis: W sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27 10:03:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 10:03:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 10:23:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner