logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         minus 2011
            minus Marzec 2011
            minus Kwiecień 2011
            minus Luty 2011
            minus Maj 2011
            minus Czerwiec 2011
            minus Wrzesień 2011
            minus Październik 2011
            minus Listopad 2011
            minus Grudzień 2011
            minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

PODSUMOWANIE PRACY RADY GMINY SULIKÓW ZA 2011 ROK
 
W 2011 roku Rada Gminy Sulików odbyła 12 sesji, w tym 3 sesje nadzwyczajne zwołane na wniosek Wójta Gminy Sulików.
Głównymi tematami poruszanymi na sesji były:
 1. Przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2011.
 2. Plan pracy Rady Gminy Sulików na 2011 rok.
 3. Gospodarka odpadami na terenie gminy.
 4. Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2010 rok oraz sprawa absolutorium Wójta Gminy Sulików za rok 2010.
 6. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2011 roku.
 8. Opłaty i podatki lokalne na 2012 rok.
 9. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Sulików.
 
W sesjach Rady Gminy Sulików uczestniczyli m.in. następujący goście:
-Michał Turkiewicz – Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu,
-Arkadiusz Słowiński – Burmistrz Miasta Lubań,
-Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Zgorzelcu,
-Henryk Wolf – Dyrektor Kontraktu z Firmy Bilfinger Berger,
-Jan Kolbuch – Komendant Gminny OSP,
-Marcin Jabłoński – Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie,
-Adam Łachacz - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu,
-dr Jacek Kurzawa – BBF z Poznania,
-podinsp. Jacek Bandyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu,
-asp. Arkadiusz Brejnak - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.
 
 
Frekwencja radnych na sesjach:
Średnia frekwencja radnych na sesja wyniosła 96,09 %.
10 radnych miało 100% frekwencję.
 
Rada Gminy podjęła 99 uchwał w ciągu roku.
 
W 2011 roku Wojewoda Dolnośląski wydał 3 rozstrzygnięcia nadzorcze na uchwały Rady Gminy Sulików:
 1. Nr NK-N.4131.419.2011.RB w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 pkt 4 i § 6 uchwały nr VII/47/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 2. Nr NK-N.4131.489.2011.RB w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3 uchwały nr VIII/58/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 3. Nr NK-N.4131.479.2011.RB stwierdzające nieważność uchwały nr VII/48/11 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

Ilość odwiedzin: 5743
Nazwa dokumentu: Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
Skrócony opis: Podsumowanie pracy Rady Gminy Sulików za 2011 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-11 12:43:33
Data udostępnienia informacji: 2012-01-11 12:43:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 08:09:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner