logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      minus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
         minus Od 2003.12.31 do 2004.01.27
         minus Od 2004.01.28 do 2004.02.26
         minus Od 2004.02.27 do 2004.03.30
         minus Od 2004.03.31 do 2004.04.27
         minus Od 2004.04.28 do 2004.05.25
         minus Od 2004.06.30 do 2004.09.29
         minus Od 2004.10.27 do 2004.11.30
         minus Od 2004.11.30 do 2004.12.29
         minus Od 2004.12.31 do 2005.01.26
         minus Od 2005.01.27 do 2005.02.25
         minus Od 2005.02.02 do 2005.03.30
         minus Od 2005.03.31 do 2005.04.27
         minus Od 2005.05.20 do 2005.06.23
         minus Od 2005.04.27 do 2005.05.19
         minus Od 2005.06.24 do 2005.08.30
         minus Od 2005.08.31 do 2005.09.28
         minus Od 2005.09.29 do 2005.11.21
         minus Od 2005.11.22 do 2005.12.29
         minus Od 2005.12.30 do 2006.02.28
         minus Od 2006.03.01 do 2006.03.28
         minus Od 2006.03.29 do 2006.04.25
         minus Od 2006.04.27 do 2006.05.31
         minus Od 2006.06.01 do 2006.06.28
         minus Od 2006.06.29 do 2006.09.27
         minus Od 2006.09.28 do 2006.10.27
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików

 

w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 29 września 2004 r.

 

 

 1. Przygotowanie wniosku do ZPORR na dofinansowanie budowy środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.

   

 2. Przygotowanie wniosku do funduszy strukturalnych na dofinansowanie budowy wodociągu we wsi Stary Zawidów.

   

 3. Przygotowanie ewidencji dróg gminnych.

   

 4. Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Sulików.

   

 5. Przeprowadzenie konkursów na dyrektorów szkół podstawowych w Sulikowie i Studniskach Dolnych.

   

 6. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy.

   

 7. Kontynuacja prac związanych z remontem Urzędu Gminy.

   

 8. Przyznanie nagród dla policjantów z okazji święta policji.

   

 9. Działania związane z przeniesieniem syreny alarmowej w Sulikowie.

   

 10.  Działania związane z rozbiórką komina w Radzimowie Górnym.

   

 11. Przygotowania do utworzenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

   

 12. Uregulowanie dzierżawy gruntu pod kioskiem RUCH.

   

 13. Ustawienie nowych wiat przystankowych w Biernej, Miedzianej i Małej Wsi Górnej.

   

 14. Naprawa dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej.

   

 15. Analiza problemów finansowych GOPS.

   

 16. Organizacja dożynek gminnych.

   

 17. Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.

   

 18. Zakup telefonu komórkowego dla Przewodniczącego Rady Gminy.

   

 19. Spotkanie z byłymi mieszkańcami Sulikowa.

   

 20. Udział w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ.

   

 21. Udział w posiedzeniach zarządu ZGZZ.

   

 22. Udział w święcie policji.

   

 23. Przygotowanie projektu dokumentacji na adaptację budynku gospodarczego w Radzimowie Górnym na szatnię sportową.

   

 24. Narada z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.

   

 25. Narada z dyrektorami placówek oświatowych.

   

 26. Posiedzenie komisji ds. lokalowych.

   

 27. Udział w Radach Budowy Gimnazjum.

   

 28. Udział w spotkaniu z Wicemarszałkiem Sz. Pacyniakiem dotyczącym problemów powiatu zgorzeleckiego.

   

 29. Spotkanie z Wicemarszałkiem Sz. Pacyniakiem w sprawie problemów gminy Sulików.

   

 30. Udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy.

   

 31. Przygotowanie wniosku o dotację z WFOŚ na budowę kotłowni w Gimnazjum.

   

 32. Udział w dożynkach powiatowych w Łagowie.

   

 33. Udział w dożynkach gminnych.

   

 34. Udział w turnieju o Puchar Wójta Gminy Sulików.

   

 

Zarządzenia.

 

 1. Zarządzenie ws. harmonogramu budżetu gminy Sulików na miesiąc lipiec 2004r.

   

 2. Zarządzenie ws. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

   

 3. Zarządzenie ws. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

   

 4. Zarządzenie ws. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.

   

 5. Zarządzenie ws. zmian w budżecie gminy na 2004 r.

   

 6. Zarządzenia ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

   

 7. Zarządzenie ws. przejęcia na własność gminy Sulików nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

   

 8. Zarządzenie ws. harmonogramu budżetu gminy Sulików na miesiąc sierpień 2004 r.

   

 9. Zarządzenie ws. harmonogramu budżetu gminy Sulików na miesiąc wrzesień 2004 r.

   

 10. Zarządzenie ws. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulików za I półrocze 2004 r.

   

 11. Zarządzenie ws. ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobach komunalnych.

   

 12. Zarządzenie ws. opracowania materiałów do budżetu gminy Sulików na rok 2005.

   

 

Umowy.

 

 1. Umowa na wykonanie studium wykonalności dla hali sportowej.

   

 2. Umowa na wykonanie ewidencji dróg gminnych.

   

 3. Umowa na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Sulików.

   

 4. Umowa na remont dróg gminnych.

   

 5. Umowa na zakup wapna nawozowego.

   

 6. Umowa na wykonanie modernizacji drogi w Studniskach Górnych.

   

 7. Umowa na wykonanie remontu budynku zabytkowego na Pl. Wolności w Sulikowie.

   

 8. Umowa na rozbiórkę komina w Radzimowie Górnym.

   

 9. Umowa na usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkół i przedszkola.

   

 10. Umowa z Ministerstwem Kultury na dotację do remontu zabytkowego budynku na Pl. Wolności w Sulikowie.

   

 11. Umowa z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na dotację do wyposażenia oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych i dotację do wymiany okien w Szkole Podstawowej w Biernej.

   

 

Przetargi.

 

 1. Przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej we wsi Wilka.

   

 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Sulikowie, Radzimowie i Wilce.

   

 3. Przetarg na wyposażenie oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.

   

 4. Przetarg na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Biernej.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6677
Nazwa dokumentu: Od 2004.06.30 do 2004.09.29
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Hasiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-01-04 10:42:06
Data udostępnienia informacji: 2005-01-04 10:42:06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 10:25:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner