logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 31 MAJA 2012 R. DO DNIA 28 CZERWCA 2012 R.
W okresie od dnia 31 maja 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
1. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na przyznanie pomocy na operację
z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod tytułem „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll up promujących walory i zasoby Gminy Sulików”.
2. Posiedzenia Rady Budowy zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda”.
3. Spotkanie z Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w dniu 18 sierpnia 2012 roku w Studniskach Dolnych.
4. Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na temat remontu drogi powiatowej biegnącej przez Małą Wieś Dolną.
5. Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego w Piechowicach.
6. Udział w konferencji energetyczno-samorządowej dotyczącej poświęconej współpracy samorządów z koncernami energetycznymi.
7.  Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ksawerów, Miedziana – Łowin, Mała Wieś Górna, Wielichów.
8.  Uroczystość z okazji 65-lecia działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
9.  Udział w obchodach „Dni Pola” w Studniskach Dolnych organizowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, Firmę Osadkowski-Cebulski, PPHU WORPOL
10. Walne Zgromadzenie wspólników Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ w Sulikowie.
11. Posiedzenie Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala-Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
12. Otwarcie budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau zmodernizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach POWT Polska-Saksonia 2007-2013.
13. Udział w Festynie Rodzinnym organizowanym w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
14. Udział w IV Koncercie Charytatywnym na rzecz Schroniska w Dłużynie Dolnej w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu organizowanym przy udziale Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
15. Udział w Dniu Przyjaciół Szkoły organizowanym przez Szkołę Podstawową w Studniskach Dolnych.
16. Udział w uroczystościach pożegnania absolwentów Szkoły Podstawowej w Biernej i Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 
Wydał następujące zarządzenia:
  1. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
  3. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  4. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
  5. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
  6. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
  7. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej.
Podpisał następujące umowy:
1.  Umowa zawarta z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod tytułem „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll up promujących walory i zasoby Gminy Sulików”.
2. Aneks do porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej na realizację w roku 2012 Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Umowa z Elżbietą Lech-Gotthardt na usługę cateringową realizowaną w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie w ramach projektu pn. „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach POWT Polska-Saksonia 2007-2013.
4. Umowa z Janiną Kłagisz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa VARIO z Grabiszyc Górnych na wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym koszeniu działek stanowiących gminny zasób nieruchomości, a w szczególności: poboczy dróg gminnych i wewnętrznych, działek na których urządzone są place zabaw, terenu wokół przystanków autobusowych.
5. Umowę serwisu oprogramowania z Firmą Sygnity S.A. na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności, Rejestr Wyborców.

 

Ilość odwiedzin: 5004
Nazwa dokumentu: Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 31 maja 2012 r. do 28 czerwca 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-29 09:19:29
Data udostępnienia informacji: 2012-06-29 09:19:29
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner