logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      plus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
      minus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
         minus Od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r.
         minus Od dnia 29.12.2010 r. do dnia 28.01.2011 r.
         minus Od dnia 01.02.2011 r. do dnia 28.02.2011 r.
         minus Od dnia 01.03.2011 r. do dnia 25.03.2011 r.
         minus Od dnia 30.03.2011 r. do dnia 26.04.2011 r.
         minus Od dnia 27.04.2011 r. do dnia 30.05.2011 r.
         minus Od dnia 30.05.2011 r. do dnia 29.06.2011 r.
         minus Od dnia 30.06.2011 r. do dnia 28.09.2011 r.
         minus Od dnia 29.09.2011 r. do dnia 28.10.2011 r.
         minus Od dnia 29.10.2011 r. do dnia 28.11.2011 r.
         minus Od dnia 29.11.2011 r. do dnia 29.12.2011 r.
         minus Od dnia 30.12.2011 r. do dnia 31.01.2012 r.
         minus Od dnia 01.02.2012 r. do dnia 29.02.2012 r.
         minus Od dnia 01.03.2012 r. do dnia 28.03.2012 r.
         minus Od dnia 29.03.2012 r. do dnia27.04.2012 r.
         minus Od dnia 28.04.2012 r. do dnia 30.05.2012 r.
         minus Od dnia 31.05.2012 r. do dnia 28.06.2012 r.
         minus Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
         minus Od dnia 27.09.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.
         minus Od dnia 31.10.2012 r. do dnia 29.11.2012 r.
         minus Od dnia 30.11.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.
         minus Od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
         minus Od dnia 01.02.2013 r. do dnia 28.02.2013 r.
         minus Od dnia 01.03.2013 r. do dnia 28.03.2013 r.
         minus Od dnia 29.03.2013 r. do dnia 26.04.2013 r.
         minus Od dnia 29.04.2013 r. do dnia 27.05.2013 r.
         minus Od dnia 28.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r.
         minus Od dnia 28.06.2013 r. do dnia 27.09.2013 r.
         minus Od dnia 28.09.2013 r. do dnia 30.10.2013 r.
         minus Od dnia 31.10.2013 r. do dnia 27.11.2013 r.
         minus Od dnia 28.11.2013 r. do dnia 29.12.2013 r.
         minus Od dnia 30.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r.
         minus Od dnia 01.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r.
         minus Od dnia 26.02.2014 r. do dnia 28.03.2014 r.
         minus Od dnia 31.03.2014 r. do dnia 29.04.2014 r.
         minus Od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.05.2014 r.
         minus Od dnia 29.05.2014 r. do dnia 24.06.2014 r.
         minus Od dnia 03.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
         minus Od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.
         minus Od dnia 03.11.2014 r. do dnia 30.12.2014 r.
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 29 CZERWCA 2012 R. DO DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 R.
 
W okresie od dnia 29 czerwca 2012 r. do dnia 26 września 2012 r. Wójt podjął następujące działania
i wziął udział w następujących spotkaniach:
1.        Walne Zgromadzenie Wspólników Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ w Sulikowie.
2.        Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
3.        Spotkanie z przewodniczącymi rad sołeckich na temat podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2013.
4.        Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego Bazalt Sulików.
5.        Posiedzenia Rady Budowy zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda”.
6.        Posiedzenia Rady Budowy zadania pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap - Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów malej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”.
7.        Zebrania sołeckie w miejscowościach Studniska Dolne, Studniska Górne, Mała Wieś Dolna w sprawie przebiegu budowy sieci kanalizacyjnej.
8.        Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim w sprawie odbudowy kryta rzeki Czerwona Woda zniszczonego podczas powodzi w 2010 roku.
9.        Zebranie Sołectwa Wrociszów Górny w sprawie zmiany przeznaczenia środków
z funduszu sołeckiego na 2012 rok.
10.    Spotkanie z Prezesem PKS Zgorzelec – Panią Kazimierą Kamińską na temat przewozu uczniów
i mieszkańców Gminy Sulików.
11.    Spotkanie dotyczące organizacji przetargu na zakup energii elektrycznej.
12.    Spotkanie z przedstawicielami Firmy Newpower Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem energetycznym, na temat możliwości pozyskania oszczędności
w zakupie energii elektrycznej.
13.    Spotkanie z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich.
14.    Udział w uroczystości z okazji Święta Policji i wręczenie nagród funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.
15.    Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kuźnia ze Zgorzelca na temat współpracy z Gminą Sulików w ramach polsko-niemieckiego projektu Nyski Kulturalny Kulturalnik.
16.    Spotkanie z przedstawicielami Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na temat funkcjonowania wypożyczalni i czytelni książek przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
17.    Spotkania dotyczące wykonania analizy aktualności i zgodności z przepisami prawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
18.    Spotkania z wykonawcą budowy sieci kanalizacyjnej w sprawie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Młyńskiej w Sulikowie.
19.    Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
20.    Spotkania z przedstawicielami firmy Tauron w sprawie realizacji modernizacji sieci oświetleniowej na terenie Gminy Sulików.
21.    Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sulików.
22.    Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.
23.    Uroczystość z okazji 67 rocznicy utworzenia Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bolesławcu.
24.    VII Zlot Rowerowy TROL pod hasłem: „Magiczne miejsca Gminy Sulików”.
25.    Uroczysta akademia z okazji 50-lecia powstania Elektrowni Turów.
26.    Zebrania sołeckie dotyczące podziału środków funduszu sołeckiego na 2013 rok
w miejscowościach: Radzimów Dolny, Mała Wieś Dolna, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne, Radzimów Górny, Sulików, Mikułowa, Bierna.
27.    Zebranie sołeckie poświęcone wyborowi Sołtysa Sołectwa Wrociszów Dolny.
28.    Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie finansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda”.
29.    Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na temat usuwania azbestu.
30.    Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sulików.
31.    Spotkanie w sprawie zimowego utrzymania dróg w nadchodzącym okresie zimowym.
32.    Spotkania z przedstawicielami niemieckiego inwestora na temat możliwości budowy elektrowni słonecznych na terenie gminy.
33.    Konferencja inaugurująca projekt: „Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego w Mysłakowicach.
34.    Seminarium pn. „Gospodarka odpadami na poziomie gminy i regionu – sprawne przejście do nowego systemu”.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 2. Zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 3. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
  do przeprowadzenia przetargów w zakresie najmu lokali użytkowych (budynków), sprzedaży na własność, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
 4. W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".
 5. W sprawie powołania komisji ds. oszacowania strat powstałych wskutek nawalnych opadów
  i powodzi w dniach 5-6 lipca 2012 r. w Gminie Sulików.
 6. W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku.
 7. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.
 8. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 9. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 10.  W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  w drodze przetargowej.
 11. W sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sulików.
 12. Zmieniające zarządzenie nr I.188.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sulików oraz
  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku.
 13. Zmieniające zarządzenie Nr I.185.2012 Wójta Gminy Sulików z dnia 9 lipca 2012
  w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
 14. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików oraz informacji o przebiegu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za I półrocze 2012 roku.
 15. W sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 16. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa reprezentacji GOK Pani Bogusławie Przychodnej.
 17. W sprawie sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików określonych we wniosku Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" sp. z o.o.
  w Sulikowie.
 18. W sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
 19. Zmieniające zarządzenie Nr 49/03 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 października 2003 w sprawie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych. 
 20. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu POKL "Otwórzmy się na świat".
 21. W sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2013.
 22. W sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Bogusławie Przychodnej.
 23. W sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
Zarządzenia wewnętrzne:
 1. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości budżetowej i windykacji należności niepodatkowych w Urzędzie Gminy Sulików.
 2. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. administracyjnych w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowa zlecenia z Panią Anna Marczyk na uporządkowanie poboczy drogi wewnętrznej położonej na działce nr 163 w Mikułowej oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 170 w Starym Zawidowie.
 2. Umowa użyczenia działki nr 15/2 w Sulikowie na której usytuowane jest boisko sportowe oraz budynek szatni sportowej z Klubem Sportowym Bazalt Sulików.
 3. Umowa na dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego
  w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” na realizację zadania pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej – wyposażenie”.
 4. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Sulików (działki nr 40/4 i 41).
 5. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne (działka nr 20).
 6. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny (działka nr 65).
 7. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Radzimów Dolny (działka nr 369/2).
 8. Umowy dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Studniska Górne (części działki nr 110).
 9. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Sulików (część działki nr 7/27).
 10. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Sulików (część działki nr 443).
 11. Umowa najmu lokalu użytkowego położonego na ul. Wojska Polskiego w Sulikowie.
 12. Umowa użyczenia działki nr 29 i nr 291 w Radzimowie Górnym na których usytuowane są boiska sportowe i budynek szatni sportowej z Klubem Sportowym Cosmos Radzimów.
 13. Umowa z Agencją Reklamową ACME Karolina Osierda z Pisarzowic na wykonanie projektu graficznego, składu i druku materiału promocyjnego Gminy Sulików-roll’up w ramach zadania pt. „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików”.
 14. Umowa z Wydawnictwem-Poligrafią „AD-REM” Regina Chrześcijańska z Jeleniej Góry na wykonanie projektu graficznego, składu i druku materiału promocyjnego Gminy Sulików – mapy topograficznej obszaru Gminy Sulików z treścią turystyczną zawierającą opis obiektów z jej terenu w ramach zadania pt. „Przygotowanie
  i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików”.
 15. Umowa z Agencją Fotograficzną STUDIO-F Łukasz Olszewski z Tarnowa na wykonanie projektu graficznego, składu i druku materiału promocyjnego – folderu informacyjnego w ramach zadania pt. „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików”.
 16. Umowa użyczenia działki nr 662 w Studniskach dolnych na której usytuowane jest boisko sportowe oraz budynek szatni sportowej z Klubem Sportowym Błękitni Studniska   
 17. Umowa z Firmą ASTEL na usługi przewozowe – dowożenie i odwożenie uczniów do szkół
  i przedszkola na terenie Gminy Sulików w roku szkolnym 2012/2013.
 18. Umowa z Firmą Markbud z Biernej na wykonanie robót zimnych wraz
  z odwodnieniem terenu na działce nr 288 w Biernej.
 19. Umowa dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Miedzianej z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych.
 20. Umowa o dzieło z Panem Janem Aleksandrowiczem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Dokończenie odbudowy drogi gminnej nr 109797D Radzimów Górny - Bierna w km 0+335 - 0+400”.
 21. Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca na wykonanie zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 5 w Starym Zawidowie”.
 22. Umowa z Firmą Budnary 2 Nadzory Kosztorysowanie Wykonawstwo Krystyna Nawrocka ze Zgorzelca na pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr 5 w Starym Zawidowie”.
 23. Umowa z Firmą Produkcyjno – Usługowo - Handlową „ROBERTO” Robert Droszcz ze Zgorzelca na realizację zadania pn. „Dokończenie odbudowy drogi gminnej nr 109797D Radzimów Górny - Bierna w km 0+335 - 0+400”.
 24. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Janem Aleksandrowiczem dla zadania pn. „Dokończenie odbudowy drogi gminnej nr 109797D Radzimów Górny - Bierna w km 0+335 - 0+400”.
 25. Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym Mega z Olszyny na wykonanie altany wraz z montażem na działce nr 24 w miejscowości Mała Wieś Górna.
 26. Umowa użyczenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych dla Zgorzeleckiej Fundacji EDU z Żarskiej Wsi.
 27. Umowa z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont mostu w Biernej (zjazd z drogi wewnętrznej dz. nr 418 do posesji Nr 109”.
 28. Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca na wykonanie zadania pn. „Remont mostu w Biernej (zjazd z drogi wewnętrznej dz. nr 418 do posesji Nr 109”.
 29. Umowa o dzieło z Firmą Omnifin Sp. z o.o. z Jeleniej Górny na wykonanie weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików określonych we wniosku Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej "SUPLAZ" sp. z o.o. z/s w Sulikowie.
 30. Umowa użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie nieruchomości zabudowanej budynkiem GOK, położonej przy Placu Wolności 9 w Sulikowie.
 31. Umowa na zwrot kosztów dojazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego.
 32. Umowa dotacji z Oddziałem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim na konserwacje koryta rzeki Czerwona Woda w miejscowościach Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Bierna, Miedziana.
 33. Umowy w ramach zadania „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej – wyposażenie.”
 34. Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca na wykonanie remontu drogi nr 386 w Radzimowie Dolnym.
 35. Umowy z Firmą Aktiv Place zabaw z Plewisk na dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w miejscowościach Wilka, Stary Zawidów, Radzimów Górny, Wilka Bory.
 36. Umowa najmu lokalu handlowego zlokalizowanego przy Placu Wolności 4/1 A
  w Sulikowie.
 37. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Wszystko wiemy dlatego segregujemy”.
 38. Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików położonej
  w obrębie geodezyjnym Mikułowa (działki nr 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8).
 39. Umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym Mega z Olszyny na montaż podłogi
  w altanie położonej na działce nr 24 w miejscowości Mała Wieś Górna.
 40. Umowa z Panem Janem Aleksandrowiczem na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie”.
 41. Umowa z Firmą TECH-BUD Grażyna Kociełowicz ze Zgorzelca na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie” w zakresie naprawy instalacji deszczowej.
 42. Umowa na roboty dodatkowe z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GEOBUD” Artur Mróz ze Zgorzelca w ramach zadania pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap - Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów malej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”.

Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Ilość odwiedzin: 5289
Nazwa dokumentu: Od dnia 29.06.2012 r. do dnia 26.09.2012 r.
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 29 czerwca 2012 r. do 26 września 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28 07:54:25
Data udostępnienia informacji: 2012-09-28 07:54:25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 09:34:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner