logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   minus Wybory samorządowe 2010
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
      minus Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
      minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      minus Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
      minus Wykaz zgłoszonych komitetów wyborczych
      minus Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
      minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
      minus Informacja
      minus Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Komunikat w sprawie składania wniosków
      minus Komunikat dla osób niepełnosprawnych
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja
      minus Uchwała nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 roku
      minus Uchwała nr 6/10 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 roku
      minus Uchwała nr 7/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 3 listopada 2010 roku
      minus Komunikat Wójta Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
      minus Uchwała nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 8 listopada 2010 roku
      minus Uchwała nr 9/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 8 listopada 2010 roku
      minus Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Uchwała Nr 10/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Uchwała nr 11/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Wyniki wyborów
      minus Szczegółowe wyniki wyborów
      minus Zbiorcze zestawienie wyników głosowania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Uchwała nr 2/10 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie z dnia 3 grudnia 2010r.
      minus Uchwała Nr 13/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 3 grudnia 2010 r.
      minus Wyniki wyborów Wójta Gmina Sulików
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   plus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Sulików.
2. Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu
O miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
W sprawie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych.
4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
O okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej [...]
5. Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
O okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej[...]
6. Wykaz zgłoszonych komitetów wyborczych
Wykaz zgłoszonych komitetów wyborczych na dzień 4 października 2010 r.
7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
8. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
W sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
9. Informacja
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
10. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
11. Komunikat w sprawie składania wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,zarządzonych na dzień 21
12. Komunikat dla osób niepełnosprawnych
13. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
14. Informacja
Dotycząca osób mogących wpisywać sie do rejestru wyborców.
15. Uchwała nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 roku
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Sulików, Rady Powiatu Zgorzeleckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborów Wójta Gminy Sul
16. Uchwała nr 6/10 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 roku
W sprawie przyznania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Sulików.
17. Uchwała nr 7/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 3 listopada 2010 roku
W sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Sulików w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
18. Komunikat Wójta Gminy Sulików
O wykazie miejsc na terenie Gminy Sulików przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów.
19. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Z dnia 5 listopada 2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
20. Uchwała nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Sulików[...]
21. Uchwała nr 9/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 8 listopada 2010 roku
W sprawie ustalenia treści i formatu, karty do głosowania oraz zarządzenia jej druku w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
22. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej
O składach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Sulików [...]
23. Informacja dla mężów zaufania
O rozpoczęciu pracy w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.
24. Uchwała Nr 10/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
W sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Rady Gminy Sulików [...]
25. Uchwała nr 11/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
O przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sulików w dniu 5 grudnia 2010 r.
26. Wyniki wyborów
Wójta Gminy Sulików i do Rady Gminy Sulików
27. Szczegółowe wyniki wyborów
Szczegółowe wyniki wyborów kandydatów do Rady Gminy.
28. Zbiorcze zestawienie wyników głosowania
Zbiorcze zestawienie wyników głosowania na Wójta Gminy Sulików w poszczególnych obwodach głosowania.
29. Informacja dla mężów zaufania
O rozpoczęciu pracy w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.
30. Uchwała nr 2/10 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie z dnia 3 grudnia 2010r.
W sprawie powołania przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie.
31. Uchwała Nr 13/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 3 grudnia 2010 r.
W sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Rady Gminy Sulików [...]
32. Wyniki wyborów Wójta Gmina Sulików
Wyniki wyborów Wójta Gminy Sulików z drugiej tury przeprowadzonej w dniu 05.12.2010r.

Wyniki Wyborów Samorządowych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej znajdują się pod adresem:

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/020000/022505.html

 


 

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2010.

 

>> PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA <<

 

Ilość odwiedzin: 19174
Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2010
Podmiot udostępniający: Gmina Sulikow
Osoba, która wytworzyła informację: -
Osoba, która odpowiada za treść: -
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-09-29 08:20:26
Data udostępnienia informacji: 2010-09-29 08:20:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 08:51:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner