logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
      minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Kalendarz wyborczy
      minus Informacja Wójta Gminy Sulików
      minus Zarządzenie Wójta Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja na temat możliwości głosowania korespondencyjnego
      minus Zarządzenie Nr I.86.2011
      minus Zarządzenie Nr I.89.2011
      minus Zarządzenie Nr I.90.2011
      minus Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego
      minus Zarządzenie Nr I.91.2011
      minus Zarządzenie Nr I.98.2011
      minus Zarządzenie Nr I.99.2011
      minus Zarządzenie Nr I.100.2011
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacjadla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2011
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   plus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kalendarz wyborczy
dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
3. Informacja Wójta Gminy Sulików
W sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dni
4. Zarządzenie Wójta Gminy Sulików
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]
5. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
6. Informacja na temat możliwości głosowania korespondencyjnego
W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011r.
7. Zarządzenie Nr I.86.2011
W sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
8. Zarządzenie Nr I.89.2011
W sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
9. Zarządzenie Nr I.90.2011
w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
10. Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego
o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
11. Zarządzenie Nr I.91.2011
w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 20
12. Zarządzenie Nr I.98.2011
W sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
13. Zarządzenie Nr I.99.2011
W sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych
14. Zarządzenie Nr I.100.2011
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
15. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie
16. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Biernej
17. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 we Wrociszowie Górnym
18. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Studniskach Dolnych
19. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sulików.
20. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sulikowie w dniu 9 października 2011 r.
21. Informacjadla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Biernej w dniu 9 października 2011 r.
22. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 we Wrociszowie Górnym
23. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Studniskach Dolnych
24. Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2011

W dniu 4 sierpnia 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. Wybory odbędą się w niedzielę 9 października 2011r. w godz. 7.00 - 21.00.

Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl/ 

Ilość odwiedzin: 6699
Nazwa dokumentu: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
Skrócony opis: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-08-17 08:21:28
Data udostępnienia informacji: 2011-08-17 08:21:28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 08:51:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner