logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   plus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   minus Wybory samorządowe 2018
      minus Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
      minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
      minus Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
      minus Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
      minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
      minus Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
      minus Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików
      minus Zarządzenie Wójta Gminy Sulików Nr II.406.2018
      minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
      minus Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 września 2018 r.
      minus Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 1 października 2018 r.
      minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r.
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. przeprowadzenia głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. ustalenia wyników głosowania
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
      minus Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
3. Obwieszczenie Starosty Zgorzeleckiego
o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu Zgorzeleckiego
4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (...)
5. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
7. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
8. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
9. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
10. Informacja w sprawie Urzędnika Wyborczego działającego na terenie Gminy Sulików
11. Zarządzenie Wójta Gminy Sulików Nr II.406.2018
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Sulików.
12. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
13. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
z dnia 12 września 2018 r. o składzie komisji oraz siedzibie i pełnionych dyżurach.
14. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
15. Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II
Informacja z dnia 24 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
16. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Zgorzeleckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
17. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie z dnia 1 października 2018 r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sulików
19. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sulików zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
21. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie
z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sulików zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
22. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
23. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. przeprowadzenia głosowania
z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
24. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. przeprowadzenia głosowania
z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
25. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. przeprowadzenia głosowania
z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
26. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. przeprowadzenia głosowania
z dnia 10 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
27. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji.
28. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sulikowie ds. ustalenia wyników głosowania
z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji.
29. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Biernej ds. ustalenia wyników głosowania
z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji.
30. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 we Wrociszowie Górnym ds. ustalenia wyników głosowania
z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji.
31. Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Studniskach Dolnych ds. ustalenia wyników głosowania
z dnia 11 października 2018 r. o składzie oraz siedzibie Komisji.
32. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego (WYCIĄG)
33. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego (WYCIĄG)

Ilość odwiedzin: 6143
Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2018
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 14:18:56
Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 14:18:56
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-10 13:40:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner