logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
minus Archiwum wyborów
   plus Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
   plus Wybory samorządowe 2010
   plus Wybory do Izb Rolniczych 3 kwietnia 2011
   plus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 09.10.2011r.
   plus Wybory ławników
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
   plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   plus Wybory samorządowe 2014
   plus Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2015 r.
   minus Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
      minus Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
      minus Postanowienie Prezydenta RP
      minus Informacja dotycząca formy składania wniosków
      minus Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
      minus Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
      minus Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r.
      minus Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r.
      minus Zarządzenie Nr II.72.2015
      minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
      minus Informacja o terminie zgłaszania kandydatów
      minus Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
      minus Zarządzenie Nr II.88.2015
      minus Zarządzenie Nr II.89.2015
      minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Sulikowie
      minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Sulikowie
      minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Biernej
      minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 we Wrociszowie Górnym
      minus Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Studniskach Dolnych
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
      minus Informacja dla mężów zaufania
   plus Wybory ławników
   plus Wybory Parlamentarne 2015
   plus Wybory samorządowe 2018
   minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   minus Wybory do Izb Rolniczych
   minus Wybory ławników
   minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
O referendum ogólnokrajowym.
2. Postanowienie Prezydenta RP
Z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.
3. Informacja dotycząca formy składania wniosków
Dotyczy: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania [...]
4. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
W obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
5. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
Osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r.
W sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r.
W sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami [...]
8. Zarządzenie Nr II.72.2015
W sprawie wyznaczenia miejsc przznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów [...]
9. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum.
10. Informacja o terminie zgłaszania kandydatów
Do składów obwodowych komisji do spraw referendum.
11. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
12. Zarządzenie Nr II.88.2015
W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.
13. Zarządzenie Nr II.89.2015
W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym [...]
14. Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Sulikowie
15. Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 2 w Sulikowie
16. Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Biernej
17. Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 we Wrociszowie Górnym
18. Informacja o składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 5 w Studniskach Dolnych
19. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji nr 1 ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r.
20. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji nr 2 ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r.
21. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji nr 3 ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r.
22. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji nr 4 ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r.
23. Informacja dla mężów zaufania
O godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji nr 5 ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r.

Ilość odwiedzin: 6647
Nazwa dokumentu: Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
Skrócony opis: Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-25 10:57:18
Data udostępnienia informacji: 2015-06-25 10:57:18
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-16 10:16:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner