logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 5
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 26 kwietnia 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Zofia Barczyk - dyrektor Publicznego ZOZ w Zgorzelcu,
- Joanna Gruszecka – kierownik Niepublicznego ZOZ w Sulikowie,
- Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików,
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
- Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
Projekt porządku obrad przyjęty został bez uwag i przedstawił się następująco:
 1. Funkcjonowanie placówek służby zdrowia w Zawidowie i Sulikowie.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwal na najbliższą sesję Rady gminy.
 4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zofia Barczyk złożyła następującą informację:
W szpitalu w Zgorzelcu zatrudnionych jest 730 osób, w tym 110 lekarzy, 400 pielęgniarek. Największa dynamika zatrudnienia jest wśród lekarzy. Szpital ma bardzo dobrą kadrę medyczną. Szpital jest bazą szkoleniową dla studentów, ma trzech rezydentów, tzn. lekarzy, którym ministerstwo finansuje uzyskanie specjalizacji. Szpital w Zgorzelcu od 4 lat bilansuje się. W 2006 roku z różnych źródeł pozyskał ok. 5 mln zł. Szpital zrealizował 4 projekty finansowane ze środków unijnych. Przybywają nowe oddziały. W 1999r. było 7 oddziałów, w 2007r. jest ich już 14. Szpital posiada nowoczesny sprzęt medyczny, rocznie na zakup sprzętu szpital wydaje ok. 2 milionów złotych. Ostatnio zakupiono sprzęt do diagnostyki chorób wieńcowych. Szpital oczekuje na zgodę na utworzenie kardiologii interwencyjnej. Od czerwca rusza poradnia urologiczna. Powstała poradnia leczenia bólu, poradnia dla chorych na raka - lekarz wykonuje wizyty domowe. Jako pierwszy w rejonie, szpital uruchomił oddział ratunkowy. W 2006r. przewinęło się przez niego 40 000 pacjentów, dziennie przyjmowanych jest do 150 pacjentów. Plany rządowe przewidują utworzenie sieci szpitali. Wiadomo już, że szpital w Zgorzelcu znajdzie się w tej sieci.
Przychodnia w Zawidowie.
Kadra medyczna w Zawidowie jest bardzo rozbudowana. Zatrudnionych jest 6 pielęgniarek, 6 lekarzy zatrudnionych na 5 ¼ etatu. Wśród nic są lekarze o specjalności: medycyny rodzinnej, chorób płuc i wewnętrznych, internista, specjalista chirurg i chirurg onkolog, ginekolog. Jest punkt zabiegowy, gabinet fizykoterapii, poradnia K dla kobiet. W 2006r. przychodnia przyjęła 19,5 tys. pacjentów i wykonała ok. 10.000 zabiegów fizykoterapii. Lekarze zatrudnieni są na czas nieokreślony. Budynek przychodni wymaga remontów, w tym najpilniejsza jest wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetleniowej.
Joanna Gruszecka mówiła o remontach placówki w Sulikowie. Zakres remontów wynika z konieczności dostosowania budynku do wymogów unijnych. Obecnie trwa remont dostosowujący budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wymaga remontu, zły stan techniczny jest zwłaszcza dachu i piętra budynku. Obsada kadrowa jest wystarczająca. Ośrodek zatrudnia lekarzy specjalistów (lekarz Klownowski został specjalistą medycyny rodzinnej). Pani Gruszecka poinformowała, że ze względów na niemożność spełnienia restrykcyjnych wymogów, nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie filii ośrodka zdrowia w Studniskach Dolnych.
 
Ad. 2
Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Wójt Gminy:
- przedstawił informację o windykacji należności wobec dłużników w 2006r. - poinformował o kosztach remontu barier mostowych przy ul. Sportowej w Sulikowie i Starym Zawidowie,
- omówił działania związane z ubieganiem się o odroczenie kar za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
 
Ad. 3
Wójt Gminy omówił następujące projekty uchwał:
 1. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 2. W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 3. O zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 4. O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 5. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 6. W sprawie wydania opinii o złomowaniu lub zbyciu samochodu Polonez Truck należącego do GZK Sulików - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 7. W sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu gminy Sulików do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały,
 8. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Skarbnik poinformowała o zmianie § 4 projektu uchwały - komisja jednogłośnie wstępnie zaakceptowała projekt uchwały.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
 1. Komisja bez uwag, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2006 rok.
 2. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała aneks do planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. (w zał.).
 3. Wójt Gminy przedstawił informację o dokonanych umorzeniach zaległości pieniężnych oraz przyznanych ulgach przez jednostki organizacyjne, w stosunku do należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa.
 4. Komisja jednogłośnie wytypowała Franciszka Fleszar do pracy w komisjach konkursowych w sprawie wyboru dyrektora szkoły w Biernej i dyrektora przedszkola w Sulikowie. (p.Fleszar nie brał udziału w głosowaniu).
 5. Grzegorz Konarski:1) mówił o potrzebie interwencji gminy w sprawie zapylenia emitowanego przez kopalnię bazaltu; 2) prosił o informacje na temat opóźnienia prac przy budowie środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
 6. Marian Kurek:1) poruszył sprawę wyrównania placu w Skrzydlicach;2) pytał, czy jest możliwość oczyszczenia stawu p.poż. w Skrzydlicach;3) pytał o budowę świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 
Wójt Gminy udzielił następujących odpowiedzi:
Ø Działania w zakresie zanieczyszczenia środowiska przez kopalnię bazaltu prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, gmina w tej kwestii nie dysponuje żadnymi instrumentami prawnymi.
Ø Prowadzone są działania w kierunku wyrównania placu w Skrzydlicach,
Ø Wójt postara się oczyścić staw p.poz. w Skrzydlicach sposobem gospodarczym.
Ø Nasz wniosek o środki unijne na budowę świetlicy we Wrociszowie Górnym pomyślnie przeszedł wszystkie etapy kontroli w Polsce i obecnie znajduje się w Dreźnie.
Ø Wójt nie ukrywa tego, że jest opóźnienie przy budowie hali sportowej. Jest prawie pewne, że hala nie będzie otwarta 1 września br. Trudności dotyczą materiałów budowlanych. Obecnie była zmiana podwykonawcy, weszła firma, która wykona dach. W czasie, gdy były informacje, że nikt nie pracuje, wykonywane były instalacje wewnątrz budynku hali.
 
 1. Przewodniczący komisji przypomniał o oświadczeniach majątkowych radnych.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1800.
 
Protokołowała:
L. Rychtarczyk

Ilość odwiedzin: 5241
Skrócony opis: Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 kwietnia 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-06-12 19:44:17
Data udostępnienia informacji: 2007-06-12 19:44:17
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-12 19:45:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner