logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół nr 1
Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytej w dniu 19.12.2006 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Sulików
2. Protokół nr 2
Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2007r. o godz. 16oo w Urzędzie Gminy Sulików.
3. Protokół nr 3
Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików w dniu 20 lutego 2007 r. o godz. 16 oo w Urzędzie Gminy Sulikowie
4. Protokół nr 4
Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 20 marca 2007 r. o godz. 15 30 w Urzędzie Gminy Sulików
5. Protokół nr 5
Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 16.00
6. Protokół nr 6
Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików w dniu 21 maja 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
7. Protokół nr 7
Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 czerwca 2007r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
8. Protokół nr 8
Ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy odbytego w dniu 3 lipca 2007r. o godz.13:00 w Urzędzie Gminy Sulików.
9. Protokół nr 9
Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 września 2007 o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
10. Protokół nr 10
Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2007r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
11. Protokół nr 11
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13 listopada 2007 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
12. Protokół nr 12
Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady gminy Sulików w dniu 18 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Sulików
13. Protokół nr 13
Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 stycznia 2008 r. w Urzędzie Gminy Sulików.
14. Protokół nr 16
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
15. Protokół nr 14
Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Sulików
16. Protokół nr 15
Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 marca 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
17. Protokół nr 17
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
18. Protokół nr 18
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
19. Protokół nr 19
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 15 września 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
20. Protokół nr 20
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 20 października 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
21. Protokół nr 21
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików z dnia 17 listopada 2008 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
22. Protokół nr 22
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
23. Protokół nr 23
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2009 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
24. Protokół nr 24
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 16 lutego 2009 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
25. Protokół nr 25
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 16 marca 2009 roku o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
26. Protokół nr 26
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 kwietnia 2009 roku o godz.. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
27. Protokół nr 27
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 18 maja 2009 roku o godz.. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
28. Protokół nr 28
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 czerwca 2009 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
29. Protokół nr 29
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 21 września 2009 roku o godz. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
30. Protokół nr 30
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady gminy Sulików, odbytego w dniu 198 października 2009 roku o godz. 16 00 w Domu Zabytkowym "Ostry Narożnik"
31. Protokół nr 31
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 16 listopada 2009 roku godz.. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 16 listopada 20
32. Protokół nr 32
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 14 grudnia 2009 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
33. Protokół nr 33
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 stycznia 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
34. Protokół nr 34
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików
35. Protokół nr 35
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików z dnia 23 marca 2010 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
36. Protokół nr 36
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
37. Protokół nr 37
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 18 maja 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
38. Protokół nr 38
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 22 czerwca 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
39. Protokół nr 39
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 września 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Starzyński Robert - Przewodniczący
Rynkiewicz Wioletta - zastępca Przewodniczącego
Jankowski Piotr - członek
Okrasa Przemysław - członek
Solska Regina - członek
 

 

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI

 Do kompetencjI komisji należą sprawy z zakresu:
· opiniowania projektu budżetu,
· kontroli realizacji budżetu,
· opiniowania sposobu realizacji inwestycji w zakresie finansowym,
· nadzór nad działalnością finansową rad sołeckich,
· opiniowania spraw majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu,
· spraw finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
· spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych,
· przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
· spraw dotyczących komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Ilość odwiedzin: 9749
Skrócony opis: Skład i zakres działania komisji
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 22:24:58
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 22:24:58
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-20 16:43:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner