logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół nr 1
Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20.12.2006 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików
2. Protokół nr 2
Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2007r. o godz. 16oo w Urzędzie Gminy Sulików.
3. Protokół nr 3
Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 19 lutego 2007 r. o godz. 16 oo w Urzędzie Gminy Sulikowie
4. Protokół nr 4
Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 19 marca 2007 r. o godz. 15 30 w Urzędzie Gminy Sulików
5. Protokół nr 5
Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 25 kwietnia 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
6. Protokół nr 7
Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 4 czerwca 2007r. o godz. 1500
7. Protokół nr 8
Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 13 czerwca 2007r. o godz. 15 30w Urzędzie Gminy Sulików.
8. Protokół nr 9
Protokół nr 9 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy odbytego w dniu 3 lipca 2007r. o godz.1300 w Urzędzie Gminy Sulików.
9. Protokół nr 10
Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 19 września 2007r. o godz. 15.30
10. Protokół nr 12
Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2007 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Sulików.
11. Protokół nr 13
Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Odbytego w dniu 28 stycznia 2008 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sulików
12. Protokół nr 14
Protokół nr 14 z posiedzenia komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 20 lutego 2008 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
13. Protokół nr 15
Protokół nr 15 z posiedzenia komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 20 marca 2008 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
14. Protokół nr 16
Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2008 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Sulików.
15. Protokół nr 17
Z wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy odbytego w dniu 19 czerwca 2008 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
16. Protokół nr 18
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 15 września 2008 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sulików.
17. Protokół nr 19
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2008 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
18. Protokół nr 20
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 listopada 2008 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików.
19. Protokół nr 21
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 17 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
20. Protokół nr 22
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 15 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w Zakładzie Gospodarki Usług Komunalnych w Lubaniu (w części posiedzenia) oraz w sali konferen
21. Protokół nr 23
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 23 lutego 2009 roku o godz. 1200 w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Nr 2 w Jedrzychowicach (w części posiedzenia) oraz w
22. Protokół nr 24
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 17 marca 2009 roku o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Sulików
23. Protokół nr 25
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 kwietnia o godz.. 1500 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
24. Protokół nr 26
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja 2009 roku w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
25. Protokół nr 27
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 23 czerwca 2009 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulikow
26. Protokół nr 28
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 21 września 2009 roku o godz. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie Posiedzenie zakoń
27. Protokół nr 29
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych odbytego w dniu 19 października 2009 roku w Domu Zabytkowym "Ostry Narożnik"
28. Protokół nr 30
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 listopada 2009 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików.
29. Protokół nr 31
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska i Komisji Społecznej w dniu 16 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
30. Protokół nr 32
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 stycznia 2010 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
31. Protokół nr 33
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
32. Protokół nr 34
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 24 marca 2010 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
33. Protokół nr 35
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2010 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej
34. Protokół nr 36
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 maja 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
35. Protokół nr 37
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 23 czerwca 2010 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
36. Protokół nr 38
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 23 września 2010 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

KOMISJA ROZWOJU GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Podanowski Tomasz - przewodniczący
Czarnota Edward - zastępca przewodniczącego
Cap Stanisław – członek
Polowy Tadeusz - członek
Staszczuk Jacek - członek
 
Do kompetencji Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:
· tworzenia i rozwoju usług i handlu,
· gazownictwa łączności, wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania składowisk gminnych i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
· ładu przestrzennego, gospodarki terenami,
· planu zagospodarowania przestrzennego,
· ochrony środowiska i ekologii,
· utrzymania czystości środowiska,
· zieleni i zadrzewień,
· rolnictwa i leśnictwa,
· utrzymania i budowy gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego,
· lokalnego transportu zbiorowego,
· utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
· cmentarzy, gminnych targowisk,
· przestrzegania prawa i porządku publicznego,
· ochrony przeciwpożarowej.

Ilość odwiedzin: 7219
Skrócony opis: Skład i zakres działania komisji
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2003-11-23 18:53:37
Data udostępnienia informacji: 2003-11-23 18:53:37
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-21 08:25:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner