logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół nr 1
Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 5 lutego 2007 roku
2. Protokół nr 2
Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 15 lutego 2007 r.
3. Protokół nr 3
Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 3 kwietnia 2007 roku
4. Protokół nr 4
Protokół nr 4 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Biernej w dniu 16 maja 2007r. o godz. 1600.
5. Protokół nr 5
Protokół 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2007 r.
6. Protokół nr 6
Protokół nr 6 z kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w dniu 11 września 2007r. o godz. 16.00
7. Protokół nr 7
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2007 r.
8. Protokół nr 8
Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniach 21 12.2007 oraz 4.02.2008 2007 roku o godz. 1600
9. Protokół nr 9
dot. kontroli kompleksowej przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Budowa Środowiskowej Hali Sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie" w dniach 04.02., 12.02., 25.02.20
10. Protokół nr 10
z przeprowadzonej kontroli problemowej w GZK w Sulikowie
11. Protokół nr 11
Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 7 kwietnia 2008 roku godz. 1700
12. Protokół nr 12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2007 roku o godz. 16 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
13. Protokół nr 13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
14. Protokół nr 14
z kontroli w Urzędzie Gminy Sulików w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 1630
15. Protokół nr 15
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 29 września 2008 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
16. Protokół nr 16
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sulików w dniu 29 września 2008 roku o godz. 16 30
17. Protokół nr 17
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie w dniu 30 października 2008 roku o godz. 1500.
18. Protokół nr 18
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej.
19. Protokół nr 19
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2009 roku o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy Sulików
20. Protokół nr 20
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 10 lutego 2009 roku o godz.. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików
21. Protokół nr 21
Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie w dniu 13 marca 2008 roku o godz. 1300
22. Protokół nr 22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniu 6 kwietnia 2009 roku godz. 1300
23. Protokół nr 23
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 1500 w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
24. Protokół nr 24
Z kontroli kompleksowej Przedszkola Publicznego w Sulikowie przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2009 roku o godz. 1500
25. Protokół nr 25
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 wrzesień 2009 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
26. Protokół nr 26
Z posiedzienia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 pażdziernka 2009 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
27. Protokół nr 27
Z kontroli organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików.
28. Protokół nr 28
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 stycznia 2010 roku o godz.. 1630 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
29. Protokół nr 29
Z posiedzeniaKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulikóww dniu 13 kwietnia 2010 roku godz. 13:00
30. Protokół nr 30
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

KOMISJA REWIZYJNA:
 
Cap Stanisław
Konarski Grzegorz
Rynkiewicz Wioletta
Solska Regina
Kurek Marian
 
 
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady Gminy.

Ilość odwiedzin: 7903
Nazwa dokumentu: Komisja Rewizyjna
Skrócony opis: Skład i zakres działania komisji
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2003-06-30 22:27:31
Data udostępnienia informacji: 2003-06-30 22:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 13:21:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner