logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 22 LISTOPADA DO 28 GRUDNIA 2007 ROKU
 
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zlecił naprawę oświetlenia drogowego w Mikułowej.
 2. Podjął działania w sprawie sprzedaży urządzeń stacji transformatorowej w budynku po mleczarni w Radzimowie Górnym.
 3. Zlecił przygotowanie nowego regulaminu wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sulików.
 4. Wystąpił do firmy Budowa Schodów o przedstawienie oferty wykonania drzwi wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
 5. Koordynował przygotowania Gminnego Spotkania Wigilijnego oraz do uroczystości związanej z wstąpieniem Polski do strefy Schengen.
 6. Zgłosił do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu wstępną deklarację, zorganizowania prac społecznie użytecznych.
 7. Zlecił zebranie informacji w zakresie zasobów mieszkaniowych lokali socjalnych potrzebnych do wypełnienia ankiety Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
 8. Podpisał korektę III rocznego planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2007.
 9. Zlecił dokonanie analizy nowoprzyjętych lokali mieszkalnych pod względem sprzedaży najemcom.
 10. Przygotowywał projekty uchwał Rady Gminy na sesję grudniową.
 11. Rozpatrzył wnioski radnych zgłoszone na sesji pod względem ich realizacji.
 12.  Zlecił przygotowanie pisemnej informacji na temat procedury związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na sesję.
 13. Negatywnie odniósł się do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zwiększenia planu finansowego.
 14. Zlecił podjęcie stosownych działań przez GZK i Łużycką Higienę Komunalną w   
      związku ze zmianą podmiotu świadczącego usługi w zakresie wywozu nieczystości
 1. Przyznał jednorazowe nagrody dla pracowników Urzędu Gminy,
 2. Zlecił podjęcie stosownych działań związanych z likwidacją świetlicy wiejskiej w Biernej,
 3. Uczestniczył w :
-uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
-uroczystości z okazji jubileuszu Gminnego Ośrodka Kultury,
-konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów,
-spotkaniu opłatkowym koła pszczelarskiego w Zgorzelcu,
-akademii z okazji Dnia Górnika w BOT KWB TURÓW,
-spotkaniu w sprawie powołania spółki zarządzającej Bogatyńsko – Zgorzeleckim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym,
-posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-spotkaniu opłatkowym Związku Sybiraków w Zgorzelcu,
-posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
-negocjacjach ze związkami zawodowymi nauczycieli  w sprawie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
-gminnym spotkaniu opłatkowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie,
-spotkaniu opłatkowym z osobami samotnymi,
-uroczystości Dnia Górnika w Kopalni Bazaltu Radan Sulików,
-spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem Stefanem Cichym w Jeleniej Górze,
-uroczystym podsumowaniu realizacji programu Interreg we Wrocławiu,
-uroczystym wręczeniu gminie Sulików wyróżnienia „Firma na medal” w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie,
-targach POLEKO w Poznaniu,
-naradzie koordynacyjnej wykonania dokumentacji technicznej zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
-uroczystej likwidacji szlabanu graniczącego pomiędzy Polską a Czechami z udziałem Starosty Bulowki z Czech.
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmian w zarządzeniu zewnętrznym nr 9/2000 Wójta Gminy Sulików z dnia 25 września.
 3. W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 4. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2007 rok.
 5. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 6. W sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na 2007 rok.
 7. O zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne mieszkaniowego zasobu Gminy Sulików.
 
 
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 
 1. Na przedłużenie gwarancji programów SIGID na 2008 rok.
 2. Warunki umowy sprzedaży działek przy ul. Pocztowej i ul. Szkolnej.
 
 

Ilość odwiedzin: 6103
Nazwa dokumentu: Od 2007.11.22 do 2007.12.28
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 22 LISTOPADA DO 28 GRUDNIA 2007 ROKU
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-19 10:05:32
Data udostępnienia informacji: 2008-02-19 10:05:32
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:28:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner