logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 26 LISTOPADA DO 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
1. Uznał za bezzasadną prośbę rodziców uczniów z miejscowości Mała Wieś Górna, Mikułowa i Mała Wieś Dolna o stworzenie linii regularnej-specjalnej na dowóz dzieci do szkoły, ponieważ uczniowie mają zabezpieczony dojazd zorganizowany przez Firmę VEKTOR.
2. Polecił przygotowanie plakatów informacyjnych oraz zorganizowanie poczęstunku dla uczestników koncertu kolęd w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Sulikowie w związku z planowanym koncertem.
3. Polecił ustawienie tablicy informacyjnej przed Domem Zabytkowym „Ostry Narożnik”.
4. Polecił zorganizowanie spotkania wigilijnego dla radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli zakładów pracy i stowarzyszeń z terenu gminu oraz pracowników Urzędu Gminy w dniu 18.12.08 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
5. Powołał Komisję Przetargową, zaakceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosił przetarg na „Dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików”.
6. Zatwierdził projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
7. Dokonał wstępnych ustaleń z Zofią Barczyk - Dyrektorem Wielospecjalistycznego SPZOZ w Zgorzelcu, Ireneuszem Owsikiem – Członkiem Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, Joanną Gruszecką – Kierownikiem Niepublicznego ZOZ w Sulikowie odnośnie budynku NZOZ w Sulikowie.
8. Ogłosił przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy.
9. Polecił przygotowanie porozumienia dotyczącego finansowania działalności każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy Sulików oraz organizację spotkania z Zarządem Gminnym OSP do 10 stycznia 2009 roku w celu konsultacji w sprawie porozumienia.
10.Podpisał protokół przekazania w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
11. Zatwierdził Roczny Harmonogram Imprez na 2009 rok przedłożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.
12. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego i oddania we współużytkowanie wieczyste udziału w gruncie z Panią Zofią Kozłowską – dotychczasowym najemcą.
13. Podpisał z Panią Teresą Sydor warunki sprzedaży na własność nieruchomości położonej w obrębie Sulikowa stanowiącej działkę oznaczoną numerem 11/18.
14. Zaakceptował zapisy projektu porozumienia z Lafarge Kruszywa Beton „Radan Bazalt” określające wzajemne obowiązki stron związanych z wykonaniem remontu drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 39/3 i 39/4 służącej do wywozu urobku z kopalni Lafarge w Sulikowie oraz budową przejazdu kolejowego i łącznika miedzy pomiędzy droga wewnętrzną a przejazdem kolejowym.
15. Polecił zorganizowanie w miesiącu styczniu 2008 roku spotkania z sołtysami, w celu omówienia bieżących spraw. Organizowanie spotkań z sołtysami cyklicznie raz na kwartał.
16. Polecił zwrócenie uwagi dla Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu na częstsze i regularne opróżnianie pojemników do segregacji odpadów.
17. Polecił nawiązanie współpracy z redakcją gazety Express Zgorzelecki w celu zamieszczania artykułów na temat wydarzeń dotyczących Gminy Sulików.
18. Zapoznał się i zaakceptował autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok.
19. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
Wydał następujące zarządzenia:
1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników na potrzeby współdziałania z Wójtem Gminy w przypadkach określonych przepisami prawa.
2.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
3.W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
4.Zarządzenie wewnętrzne w sprawie przeprowadzenia w 2009 roku inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Sulików.
5.W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
6.W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
7.W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
8.W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Podpisał następujące umowy:
 
1. Umowę opieki autorskiej na oprogramowanie budżet PRO 4.0 na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Umowę dzierżawy działki z Panią Ireną Bębnowicz w obrębie miejscowości Studniska Górne.
9. Umowę z Panem Ryszardem Paprockim na wykonanie zasilania placu budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
10.Umowę z Zakładem Systemów Informatycznych „SIGID” Sp. z o. o. dotycząca przedłużenia gwarancji na programy SIGID na 2009 rok.
11.Umowę z Panią Bożeną Mulik z Lubomierza na wykonanie Planu Odnowy Miejscowości Studniska Dolne.
12.Umowę z Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka regulującą kwestie związane z wynagrodzeniem dla gminy Sulików w zamian za przyjęcie odpadów w postaci gleby i ziemi oraz tłucznia torowego.
13.Aneks nr 5 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. na dofinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików”. 
14.Umowę z Firmą AM Mobilis Andrzej Muniak z Sulikowa na zadanie „Dostawa paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Sulików”.
15.Umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Strykowski Spółka Jawna z siedzibą w Radzimowie Dolnym na naprawę uszkodzonej nawierzchni dróg wewnętrznych o numerach ewidencyjnych 84 i 224 w Mikułowej, 672/4 i 329/2 w Sulikowie oraz 272 w Studniskach Dolnych.
16.Umowę z Bankiem Spółdzielczym w Sulikowie na realizację zadania „Obsługa bankowa budżetu gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych”.

Ilość odwiedzin: 5455
Nazwa dokumentu: Od 2008.11.26 do 2008.12.30
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 26 LISTOPADA DO 30 GRUDNIA 2008 ROKU
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-21 09:52:54
Data udostępnienia informacji: 2009-01-21 09:52:54
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:33:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner