logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 25 WRZEŚNIA 2010 ROKU DO 3 LISTOPADA 2010 ROKU
W okresie od dnia 25 września 2010 r. do dnia 3 listopada 2010 r. Wójt podjął następujące działania:
 1. Przydzielił 3 godziny terapii pedagogicznej dla ucznia klasy II A Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie w związku z dysleksją i dyskalkulią.
 2. W związku z zarządzonymi na 21 listopada 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydał obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Sulików.
 3. Polecił przeprowadzanie kontroli prawidłowości organizacji dowozu uczniów do szkół przez Firmę Vektor, pod kątem punktualności odbioru uczniów, ilości przewożonych uczniów oraz właściwej opieki podczas przewozu.
 4. Podpisał ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Radzimów, działka nr 760/1 oraz zatwierdził regulamin przetargu.
 5. Podpisał ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wilka, działka nr 139 oraz zatwierdził regulamin przetargu.
 6. Podpisał ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wilka, działka nr 148 oraz zatwierdził regulamin przetargu.
 7. Podpisał ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Małej Wsi Dolnej, działka nr 346/1 oraz zatwierdził regulamin przetargu.
 8. Zatwierdził wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów w Sulikowie (ul. Górna), Radzimowie Górnym i Biernej zniszczonych w wyniku sierpniowej powodzi.
 9. Polecił przeprowadzenie symulacji kosztów usługi Samorządowy Informator SMS, biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych odbiorców usługi oraz rodzaju przekazywanych informacji.
 10. Polecił pilne uporządkowanie terenu cmentarza komunalnego w Sulikowie.
 11. Zatwierdził informację o możliwości uzyskania zasiłku dla rodziców, którzy zostali poszkodowani w tegorocznej powodzi na cele edukacyjne dla dzieci realizujących w roku szkolnym 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sulików uczęszczającym w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów oraz zatwierdził wzór wniosku o przyznanie zasiłku oraz wzór decyzji o przyznaniu zasiłku.
 12. Przyznał nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy oraz dla nauczycieli.
 13. Zapoznał się i dokonał analizy wniosków o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku z następujących sołectw: Sulików, Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Mikułowa, Miedziana, Bierna, Radzimów Górny, Radzimów Dolny, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wilka, Stary Zawidów, Skrzydlice, Wrociszów Górny, Wrociszów Dolny.  
 14. Powołał Komisję Przetargową do przygotowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Modernizacja budynku edukacyjno-kulturowego w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau” oraz zaakceptował treść Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
 15. Polecił przeanalizowanie zasadności zwiększenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 16. Zatwierdził aneks nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Sulikowie na rok szkolny 2010/2011.
 17. Powołał Komisję Przetargową , zaakceptował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”.
 18. Powołał Komisję Przetargową , zaakceptował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu w km 0+243,6 drogi gminnej nr 100707D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”.
 19. Powołał Komisję Przetargową , zaakceptował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna”.
 20. Powołał Komisję Przetargową , zaakceptował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa mostu w km 1+325,22 drogi gminnej nr 109797D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny”.
 21. Polecił pilne podjęcie działań związanych z cząstkową odbudową dróg gminnych i wewnętrznych zniszczonych w wyniku sierpniowej powodzi.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 2. W sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych wskutek powodzi w dniu 27 września 2010 roku w Gminie Sulików.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z siedzibą w Zgorzelcu na wykonanie prac z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych – na rowach melioracyjnych o numerach ewidencyjnych R-B, R-F9, R-CB, R-M.
 2. Umowę z SIM STUDIO Marcin Siekański ze Zgorzelca na produkcję materiałów informacyjnych dotyczących istotnych wydarzeń w gminie Sulików w 2010 roku oraz emisję tych materiałów na stronie www.zgorzelectv.pl.
 3. Umowy z Firmą BOWA Bolesław Walicki z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont mostów w Małej Wsi Górnej, Radzimowie i Biernej zniszczonych w wyniku sierpniowej powodzi.
 4. Aneks nr 5 do umowy nr 84/US1/USP1/2009 (30/IN/2009) zawartej z Energią Pro S.A. dotyczący wykonania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia elektrycznego ulicznego na terenie Gminy Sulików w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
 5. Umowę dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików (nieruchomość rolna położona w obrębie wsi Studniska Górne, część działki nr 110) na okres trzech lat
 6. Umowę na wycenę kosztorysową remontu/odbudowy obiektu budowlanego uszkodzonego w wyniku powodzi z rzeczoznawcą należącym do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  we Wrocławiu.

Ilość odwiedzin: 4947
Nazwa dokumentu: Od 2010.09.25 do 2010.11.03
Skrócony opis: Sprawozdanie wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 25 września 2010 roku do 3 listopada 2010 roku .
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17 11:44:03
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 11:44:03
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:46:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner