logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 
Protokół nr 4
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Biernej
w dniu 16 maja 2007r. o godz. 1600.
 
 
Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:
 1. Stanisław Cap – przewodniczący komisji,
 2. Starzyński Robert – członek komisji,
 3. Podanowski Tomasz – członek komisji,
 4. Konarski Grzegorz – członek komisji.
 
Kontrolę przeprowadzono w obecności Jana Majowskiego – dyrektora szkoły.
 
Zakres kontroli obejmował:
- stan techniczny budynku szkoły i terenów przylegających do szkoły,
- omówienie bieżących spraw,
- funkcjonowanie szkoły po zmianie obwodów szkolnych.
 
Budynek szkolny:
-         przy szkole wykonany jest parking, dzięki któremu dzieci wysiadając z autobusu szkolnego nie muszą przekraczać jezdni,
-         jest strzeżony parking na rowery,
-         zwracają uwagę bardzo dobre efekty pracy konserwatora, który m.in. wykonuje szafki ( np. w szatni), stoliki (np. w pracowni komputerowej), kładzie wykładziny podłogowe i wykonuje wszystkie bieżące remonty w szkole (np. przygotowywał punkt wydawania posiłków o wykonał pomieszczenie do mycia naczyń),
-         w salach lekcyjnych położone są panele, w różnych kolorach, sale są zadbane, kolorowe, widoczne jest duże zaangażowanie nauczycieli.
-         szkoła zapewnia uczniom obiad, przywożony z ZSPiG w Sulikowie, posiłki wydawane są w naczyniach jednorazowych,
-         funkcjonuje świetlica środowiskowa,
-         raz w tygodniu jest pielęgniarka szkolna, z ZOZ w Zgorzelcu.
 
Boiska sportowe:
 • przy szkole funkcjonują trzy boiska: do piłki nożnej z bieżnią, do piłki siatkowej, do koszykówki oraz kort do tenisa ziemnego,
 • stan techniczny boisk jest dobry, boiska zostały wykonane we własnym zakresie, przy udziale uczniów i rodziców,
 • boiska udostępniane są przez cały rok kalendarzowy i korzystają z nich dzieci, jak i dorośli.
 
Od dwóch miesięcy uszkodzony jest dach szkoły. Do dnia dzisiejszego uszkodzenie nie zostało naprawione. Teren zabezpieczono (odgrodzono taśmami), jednak nie eliminuje to całkowicie zagrożenia dla dzieci. 
Dyrektor szkoły przedstawił następujący przebieg sprawy:
 • zdarzenie miało miejsce w dniach 17-18 marca br. podczas silnej wichury,
 • podczas rozmowy telefonicznej z ubezpieczycielem szkoły okazało się, że zakres ubezpieczenia nie przewiduje tego typu zdarzeń, szkoła ubezpieczona jest od ognia i kradzieży, 
 • w dniu 6 kwietnia 2007r. dyrektor wystosował pismo do Wójta Gminy, w którym prosił o przyznanie kwoty 2.400 zł na remont dachu (kwota ta wynika z kosztorysu na prace, który został wykonany nieodpłatnie, staraniem Dyrektora przez p. Bystrowskiego; zakres remontu przewiduje wymianę 3 m2 dachu, tj. 40 dachówek),
 • Wójt nie wyraził zgody na pokrycie kosztów remontu dachu, zalecając wykonanie remontu ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkoły (wywóz nieczystości, energia, opłaty telefoniczne). Dyrektor nie wykonał remontu obawiając się, że w II półroczu zabraknie mu środków na bieżące utrzymanie szkoły, obecnie na tym paragrafie posiada ponad 5.000 zł, co stanowi minimum potrzebne do utrzymania szkoły do końca bieżącego roku, poza tym tego wydatku nie ma ujętego w planie finansowym szkoły,
 •  do dnia kontroli trwa wymiana korespondencji pomiędzy dyrektorem, a Wójtem Gminy,
 • dyrektor zapewnił, że dołoży starań aby do czerwca br. wykonać remont dachu, chociaż szkoły nie stać na taki wydatek, a firmy budowlane mają zajęte terminy do końca roku.
 
 Informacje w zakresie funkcjonowania szkoły:
   • szkoła działa w oparciu o statut szkoły z 22.09.2006r. (uchwała III/06/07 Rady Pedagogicznej),
   • na stronie internetowej BIP znajdują się wszystkie wymagane dokumenty organizacyjno-programowe, chociaż część z nich wymaga uaktualnienia; treść merytoryczna dokumentów jest dobrze opracowana,
   • plan finansowy szkoły wymaga zwiększenia – brakuje m.in. na odprawę dla sekretarki, na fundusz socjalny,
   • budynek nie posiada książki obiektu,
   • aktualne są badania instalacji elektrycznej, odgromowej, ochrony przeciwporażeniowej,
   • jest książka inwentarzowa - wartość środków technicznych 45.211 zł,
   • zdaniem dyrektora szkoły słabe wyniki sprawdzianów klas VI spowodowane są dużą liczbą uczniów z dysfunkcjami,
   • dyrektor szkoły zwrócił uwagę na nieprawidłowe ustalenie planu sieci szkół i przyłączenie miejscowości Wielichów i Kamieniec do obwodu szkoły Podstawowej w Sulikowie. Miejscowości te dotychczas należały do obwodu szkoły w Biernej. Zdaniem dyrektora należy zmienić uchwalę Rady Gminy w tej sprawie i powrócić do poprzedniego stanu.
   • Zdaniem dyrektora plan dowozu uczniów do szkół w gminie nie jest opracowany racjonalnie, ponieważ Stary Zawidów powinien należeć do obwodu szkoły w Biernej, bowiem od Biernej oddalony jest od 3,5 do 4,5 km, a od Sulikowa o ok. 10 km,
   • dyrektor zwrócił uwagę na niski dodatek funkcyjny, niewspółmierny do obowiązków (ok. 220 zł).
   • Dyrektor wyraził obawy związane z funkcjonowaniem obsługi księgowej po likwidacji GZOO. Brak możliwości zastępstwa księgowej szkoły wymusza na nim konieczność udzielania urlopów tylko w określonych dniach miesiąca (od 10 do 25 danego miesiąca) oraz ma obawy co do funkcjonowania obsługi księgowej na wypadek dłuższego zwolnienie lekarskiego księgowej – kto w takim przypadku prowadziłby księgowość.
 
 
Szkoła posiada takie dokumenty, jak:
 1. Roczny plan rozwoju szkoły,
 2. 5-letni program rozwoju szkoły na lata 2004-2009,
 3. Program wychowawczy szkoły,
 4. Raport z oceny skuteczności programu wychowawczego szkoły,
 5. Program edukacji prozdrowotnej

Ilość odwiedzin: 4748
Skrócony opis: Protokół nr 4 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Biernej w dniu 16 maja 2007r. o godz. 1600.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-06-22 08:24:35
Data udostępnienia informacji: 2007-06-22 08:24:35
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-22 08:27:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner