logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Spis dokumentów:
1. Protokół nr 1
Protokół nr 1 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 listopada 2006. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
2. Protokół nr 2
Protokół nr 2 z sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 6 grudnia 2006r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików
3. Protokół nr 3
Protokół nr 3 z sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 28 grudnia 2006r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
4. Protokół nr 4
Protokół nr 4 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 stycznia 2007 r. o godz. 14.oo w Urzędzie Gminy Sulików.
5. Protokół nr 5
Protokół nr 5 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 lutego 2007 r. o godz. 14.oo w Urzędzie Gminy Sulików.
6. Protokół nr 6
Protokół nr 6 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 marca 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
7. Protokół nr 7
Protokół nr 7 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 14oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
8. Protokół nr 8
Protokół nr 8 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
9. Protokół nr 9
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
10. Protokół nr 10
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 11 lipca 2007r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
11. Protokół nr 11
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 września 2007r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
12. Protokół nr 12
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 października 2007r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
13. Protokół nr 13
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 21 listopada 2007 r. o godz. 1400 w Urząd Gminy Sulików.
14. Protokół nr 14
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
15. Protokół nr 15
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 stycznia 2008 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
16. Protokół nr 16
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 lutego 2008 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
17. Protokół nr 17
Protokół nr 17 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 marca 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
18. Protokół nr 18
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
19. Protokół nr 19
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 maja 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
20. Protokół nr 20
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 czerwca 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
21. Protokół nr 21
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 lipca 2008 roku o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
22. Protokół nr 22
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 września 2008 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
23. Protokół nr 23
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 października 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
24. Protokół nr 24
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 listopada 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
25. Protokół nr 25
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
26. Protokół nr 26
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
27. Protokół nr 27
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
28. Protokół nr 28
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 marca 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
29. Protokół nr 29
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 7 kwietnia 2009 roku o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
30. Protokół nr 30
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
31. Protokół nr 31
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 maja 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
32. Protokół nr 32
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
33. Protokół nr 33
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2009 roku o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
34. Protokół nr 34
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 października 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
35. Protokół nr 35
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
36. Protokół nr 36
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
37. Protokół nr 37
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
38. Protokół nr 38
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 lutego 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
39. Protokół nr 39
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 12 marca 2010 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
40. Protokół nr 40
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 marca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
41. Protokół nr 41
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
42. Protokół nr 42
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 21 maja 2010 roku o godz. 11:00 Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
43. Protokół nr 43
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 9 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
44. Protokół nr 44
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
45. Protokół nr 45
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 sierpnia 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

Ilość odwiedzin: 10154
Nazwa dokumentu: Protokoły
Skrócony opis: Protokoły z Sesji Rady Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-09 08:55:20
Data udostępnienia informacji: 2007-01-09 08:55:20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-15 08:53:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner