logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 27
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                      (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Zofia Barczyk – Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala ZOZ w Zgorzelcu,
-Joanna Gruszecka – Kierownik NZOZ w Sulikowie.
 
Przewodniczący zaproponował, aby w związku z obecnością zaproszonych gości dokonać zmiany kolejności punktów w porządku obrad. I tak zgodnie z propozycją Przewodniczącego porządek obrad przedstawiałby się następująco:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawa służby zdrowia na terenie Gminy Sulików: działalność ośrodków zdrowia w Zawidowie i Sulikowie.
  3. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwał:
a)         o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
7.      Zapytania radnych.
8.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.      Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący powitał na sesji nowego Sołtysa Sołectwa Radzimów Górny – Panią Ewę Wrzeszcz.
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, że radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła poprawki do protokołu z poprzedniej sesji, które zostaną uwzględnione. Ponadto w protokole w nagłówku zostanie poprawiona data odbycia sesji.
Protokół z poprzedniej sesji wraz z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Pani Zofia Baczyk - Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala ZOZ w Zgorzelcu przedstawiła prezentację multimedialną na temat działalności Szpitala w Zgorzelcu.
W Szpitalu Powiatowym w Zgorzelcu im. Jana Pawła II rocznie hospitalizowanych jest ponad 14 tys. pacjentów. Szpital to także poradnie specjalistyczne, które przyjmują rocznie 90 tys. pacjentów. Poradnie i przychodnie rehabilitacyjne wykonują rocznie ponad 154 tys. zabiegów. Szpital w Zgorzelcu jako jeden z pierwszych w Województwie Dolnośląskim uzyskał certyfikat ISO. W Zgorzelcu powstał pierwszy szpitalny oddział ratunkowy, który przyjmuje każdego dnia ponad 100 pacjentów, korzystających z porad ambulatoryjnych. Karetki pogotowia wyjeżdżają ponad 20 razy dziennie. W 2008 roku Szpital wzbogacił się o nowy ambulans. W marcu 2008 roku złożono wniosek o dofinansowanie zakupu 3 kolejnych karetek.
Szpital został wyposażony w nowy aparat USG przekazany przez Fundację Polsat o wartości 250 tys. zł. W ubiegłym roku z pomocą Starostwa Powiatowego i z udziałem dotacji Powiatowego Funduszu Rehabilitacji został zakupiony sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych Szpital zakupił sprzęt rehabilitacyjny o wartości 500 tys. zł. Nowoczesny sprzęt pozwalana na rehabilitację na najwyższym poziomie. Co roku w Ośrodku Rehabilitacji wykonuje się ponad 200 tys. różnego rodzaju zabiegów. W lipcu 2008 roku doszło do połączenia Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu z Wojewódzkim Szpitalem dla psychicznie i nerwowo chorych w Sieniawce, po którym Szpital został nazwany Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Zgorzelcu. Szpital ma ponad 700 łóżek, 17 oddziałów oraz zatrudnia ponad 1500 osób.
Największym sukcesem Szpitala w 2008 roku było otwarcie nowego oddziału kardiologicznego wraz z zakupem angiografu, który umożliwi skuteczną i szybką pomoc osobom cierpiącym na choroby serca. Było to przedsięwzięcie o wartości 8,5 mln zł, przy udziale 1,6 mln zł środków z Unii Europejskiej i pomocy samorządów. W przeciągu 3 miesięcy funkcjonowania kardiologii interwencyjnej, przeprowadzono już około 30 zabiegów.
Dyrektor Barczyk dodała, że wszyscy żyjemy w cywilizowanym świecie, w którym służba zdrowia pełni jedną z najważniejszych ról, nie może być miejsca na odbieganie od standardów europejskich i światowych w dziedzinie służby zdrowia. Szpital w Zgorzelcu został uznany przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital strategiczny, który jest odpowiedzialny za zdrowie obywateli w naszym regionie. Na 800 szpitali w Polsce 160 szpitali zostało wyznaczonych jako szpitale strategiczne. Z tego tytułu w 2008 roku Szpital w Zgorzelcu otrzymał dotacje w wysokości 870 tys. zł. Na terenie Dolnego Śląska zostało wytypowanych 13 szpitali, które w stanach nagłych i urazowych są w stanie skutecznie leczyć. Szpital jest największym pracodawcą w Zgorzelcu, zatrudnia m.in. 145 lekarzy. Do 2012 roku Szpital musi dorównać standardom Europejskim, do tego potrzebna jest kwota ok. 70. mln zł. Dwa wnioski o dofinansowanie zostały rozpatrzone pozytywnie, co pozwoli uzyskać kwotę ok. 13 mln zł. Dyrektor Barczyk poinformowała, że Szpital nie bierze udziału w Programie Ratujmy Polskie Szpitale, który ma na celu doprowadzenie do pomocy szpitalom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szpital Powiatowy bilansuje się na bieżąco, polityka finansowa jest jak najbardziej stabilna. Dyrektor Barczyk podziękowała za zaproszenie na sesję, które z pewnością motywuje do dalszego skutecznego działania, oraz poinformowała, że w zapadła już decyzja o remoncie dachu na budynku Ośrodku Zdrowia w Sulikowie.
 
Kierownik NZOZ w Sulikowie - Pani Joanna Gruszecka przedstawiła informację na temat działalności N ZOZ. Z terenu Gminy N ZOZ przyjmuje 3,5 tys. zarejestrowanych pacjentów. W Ośrodku zatrudnionych jest 2 lekarzy i 3 pielęgniarki. W ubiegłym roku została ukończona toaleta dla osób niepełnosprawnych spełniająca wszelkie wymogi. Po planowanym remoncie okien na piętrze, Kierownik planuje wymianę okien na parterze. N ZOZ przyjmuję prawie 25 tys. pacjentów rocznie. Placówka jest na bieżąco uzupełniana w niezbędny sprzęt, tj. laser, spirometr, aparat EKG.
 
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła informacja na temat działalności Ośrodka Zdrowia w Zawidowie, przekazana przez Kierownika Ośrodka – Panią Ludmiłę Antoniak, została ona przekazana radnym.                                                                                (zał. 3)
 
Wójt omówił działania, które doprowadziły do zawarcia porozumienia w sprawie remontu dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Sulikowie. Zgodnie z ustaleniami Dyrektor Barczyk opracowała kosztorys remontu. W wyniku rozmów z Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego wypracowana została propozycja kompromisu. Środki na remont dachu według wstępnych ustaleń będą pokryte w połowie przez Starostwo i w połowie przez Gminę. Wójt planuje, aby przy zaangażowaniu pracowników społecznie użytecznych poprawić stan otoczenia Ośrodka poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie zieleni. Wójt liczy również na udaną współpracę przy pracach w kierunku remontu i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Zawidowie, który przyjmuje równie znaczną liczbę pacjentów z terenu Gminy Sulików. Wójt wyraził podziw dla prowadzonych inwestycji i rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, dzięki któremu przede wszystkim zyskają pacjenci.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, kiedy poprawi się możliwość rejestracji telefonicznej na wizytę w Ośrodku Zdrowia w Zawidowie. Mieszkańcy miejscowości ościennych od czasu otwarcia ośrodka nie mają możliwości zarejestrowania się, ponieważ nie są odbierane telefony pomimo tego, że na dyżurze są trzy pielęgniarki, jedna z nich powinna rejestrować telefonicznie.
 
Radna Halina Bogdanowicz w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Tadeusza Polowego stwierdziła, że nie dziwi się pielęgniarkom, które nie odbierają telefonów, ponieważ na korytarzu ośrodka jest już kolejka do rejestracji. Zdaniem radnej rejestracja telefoniczna jest niezbędna.
 
Radny Stanisław Cap podczas długiego wystąpienia przedstawił sytuację, jaka spotkała go w przypadku choroby jego żony, która jego zdaniem nie została od razu prawidłowo zdiagnozowana, co spowodowało ogromny stres radnego i jego rodziny. Radny stwierdził, że oglądał z przykrością prezentację przedstawioną przez Panią Dyrektor Barczyk, ponieważ sytuacja, która go spotkała zmieniła całkowicie jego zdanie na temat szpitala i części personelu medycznego.
 
Pani Dyrektor Barczyk w kwestii rejestracji telefonicznej stwierdziła, że zajmie się tą sprawą, zadba o to by w Ośrodku była osoba, która będzie odbierała telefony.
W kwestii przypadku przedstawionego przez radnego Capa, Dyrektor stwierdziła, że wyjaśnieniem tego typu sprawy powinien zająć się lekarz. Zdaniem Pani Barczyk w tej kwestii powinien wypowiedzieć się specjalista, bo najprawdopodobniej jest to osobiste odczucie radnego. W przypadku diagnozowania zawsze jest sporo wątpliwości, Pani Barczyk nie zna tej sprawy i obiecuje, że zostanie ona z pewnością wyjaśniona, w tym celu prosiła o kontakt. Należy przeprowadzić dogłębną analizę, aby mieć pełną wiedze na ten temat. Zdaniem Pani Barczyk wypowiedź radnego jest bardzo krzywdząca w stosunku do ciężkiej pracy lekarzy.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że również mógłby posiłkować się osobistymi przykładami jak na przykład pobyt jego chorego ojca w bolesławieckim szpitalu, gdzie panowały okropne warunki. Radny jest pełen podziwu i uznania dla sprawnej organizacji szpitala, ponieważ ma porównanie. Radny był przygotowany na dyskusję na temat przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego, dlatego tym bardziej cieszy się, że w przypadku Szpitala w Zgorzelcu nie jest to potrzebne. Według radnego są sprawy, które można naprawić, jak na przykład działalność poradni ortopedycznej, gdzie warunki są naprawdę ciężkie. Radny pytał, czy są planowane działania w kierunku polepszenia tej sytuacji.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że poruszanie tematu służby zdrowia na sesji jest jak najbardziej słuszne. Wcześniej Komisja Społeczna przejmowała inicjatywę w tej kwestii, udając się do ośrodków zdrowia i Szpitala w Zgorzelcu. Bardzo istotną rolę w służbie zdrowia na naszym terenie odgrywają lekarze pierwszego kontaktu, pracujący w ośrodkach zdrowia. Zdaniem radnego działalność Ośrodka w Sulikowie jest efektywna i skuteczna. Słowa Wójta na temat remontu dachu i w miarę możliwości dalszych remontów Ośrodka Zdrowia w Sulikowie, są budujące. Spotkania i rozmowy na temat sytuacji służby zdrowia w przyszłości z pewnością przyniosą efekty.
 
Radna Regina Solska, pytała czy w związku z długimi kolejkami do np. okulisty w zgorzeleckim Szpitalu, nie byłoby możliwości organizacji przyjęć lekarza w Ośrodkach Zdrowia w Sulikowie i Zawidowie.
 
Radny Tadeusz Polowy ponownie zwrócił uwagę na problemy rejestracji telefonicznej w Ośrodku Zdrowia w Zawidowie oraz prosił o ewentualną możliwość kontaktu z Panią Dyrektor Barczyk, aby na bieżąco dowiadywać się o postępach w tej sprawie.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała o dostępność badań mammograficznych i cytologicznych w Szpitalu w Zgorzelcu. W ubiegłym roku pomimo zaproszeń na badanie z Narodowego Funduszu Zdrowia badanie nie było możliwe ze względu na brak miejsca. W związku z tym niezbędne jest umożliwienie tych badań, na które będzie można się rejestrować.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki złożył podziękowania dla Pani Dyrektor Barczyk za tak wspaniale funkcjonującą placówkę i opiekę medyczną.
 
Sołtys Beata Mazur i radna Regina Solska zwróciły uwagę na problem pacjentów Ośrodka Zdrowia w Zawidowie, którzy chcąc zarejestrować się czekają pod Ośrodkiem od 5 rano. W związku z tym radna pytała o możliwość wcześniejszego otwierania budynku, np. przez palacza.
 
Dyrektor Zofia Barczyk udzieliła następujących odpowiedzi:
-poradnia ortopedyczna i chirurgiczna rzeczywiście jest dużym problemem Szpitala, najprawdopodobniej w bieżącym roku ten problem zostanie rozwiązany, a warunki zostaną polepszone,
-w związku z potrzebami przyjmowania pacjentów przez okulistę i laryngologa w Ośrodku Zdrowia w Zawidowie podjęte zostaną kroki, aby umożliwić skierowanie tam specjalistów, którzy będą przyjmowali kilka razy w tygodniu,
-zapotrzebowanie na badania mammograficzne jest naprawdę duże, można je wykonać w ciągu 24 godzin na dobę.
 
Dyrektor Zofia Barczyk złożyła podziękowania za uznanie dla pracy Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZPZ w Zgorzelcu oraz za cenne uwagi, jakie mogła usłyszeć. Służba zdrowia jest naprawdę trudną dziedziną i wymagającą wkładu wielkiej pracy, tym bardziej słowa uznania cieszą. W przypadku jakichkolwiek uwag odnośnie funkcjonowania Szpitala i Ośrodka Zdrowia Dyrektor prosiła o kontakt, aby można było na bieżąco rozwiązywać trudne i pilne sprawy. Dyrektor podziękowała również za wsparcie finansowe ze strony Gminy Sulików.
 
Ad. 3
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 lutego 2009 roku.                                                                                                        (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 23 lutego 2009 roku.                                                    (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniach 18 lutego 2009 roku.                                                                                                               (patrz protokół)
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.                                              
Radny Robert Starzyński zapytał czy wobec osób podległych Wójtowi a nie wykonujących jego poleceń służbowych będą wyciągnięte konsekwencje. Radny miał na myśli uzupełnienie Strony Biuletynu Informacji Publicznej, które Wójt polecił kilka miesięcy temu swoim podwładnym. Nieaktualne są informacje na stronie dotyczące działalności Rady Gminy, mimo czasu, który upłynął od zgłoszenia swoich uwag przez radnego.
 
Wójt odniesie się do pytania radnego w punkcie odpowiedzi na zapytania.
 
Informacja na temat działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.                                                                                                                   (zał. 4)
 
Ad. 5
Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć do końca kwietnia. Ponadto Przewodniczący poinformował, że planowany termin sesji marcowej to 25 marca, a posiedzenia komisji stałych odbędą się w tygodniu poprzedzającym sesję.
Radny Robert Starzyński zapytał czy wersja druku oświadczenia jest obecnie obowiązująca.
Przewodniczący odpowiedział, że jest to obowiązująca obecnie wersja druku, a jego różnica polega na zmianie czcionki i rozmieszczenia na stronach.
Przewodniczący przedstawił informację.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                    (zał. 5)
 
Ad. 6
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie w nagłówku uchwały z miesiąca stycznia na luty.
Uchwała wraz z autopoprawką została przyjęta jednogłośnie.                          (zał. 6)
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radny Piotr Jankowski prosił, aby Wójt jasno określił czy oświetlenie drogowe będzie wykonane w bieżącym roku oraz w jaki sposób to zadanie zostanie zrealizowane.
 
Radny Robert Starzyński pytał o umowę zawartą na odśnieżanie dróg powiatowych i gminnych oraz ile w ramach tej umowy zostało odśnieżonych metrów chodnika i ile metrów drogi zostało posypanych, aby nie była ona śliska.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz odnośnie odśnieżania stwierdziła, że droga powiatowa biegnąca przez Wrociszów w tym roku była dobrze odśnieżona, jednak nie dotyczy to drogi gminnej (która także jest drogą główna) znajdującej się w tej miejscowości.
 
Ad. 8
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak w związku ze zbliżającymi się zebraniami wiejskimi, prosiła o przygotowanie informacji i przedstawienie jej na zebraniu w Biernej czy wniosek do budżetu na 2009 rok złożony przez Radę Sołecka Biernej został w nim uwzględniony.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki zwrócił uwagę, że za dwa dni minie termin, w którym miała być rozpoczęta inwestycja dotycząca modernizacji oświetlenia.
 
Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1)      Odnośnie nieaktualnej treści Strony Biuletynu Informacji Publicznej Wójt sprawdzi jak wygląda aktualność informacji zamieszczanych na stronie, jeśli będzie miało miejsce rzeczywiste przekroczenie Wójt wyciągnie z tego konsekwencje. Na naradzie z kierownikami jednostek organizacyjnych Wójt podał termin uzupełnienia informacji na stronie internetowej w zakresie działalności jednostek organizacyjnych w terminie do dnia 15 lutego.
2)      W sprawie modernizacji oświetlenia Wójt stwierdził, że dobiegają końca negocjacje Energią Pro Koncern. Z końcem lutego kończy się umowa na obsługę punktów świetlnych, w związku z tym należy zawrzeć umowę krótkoterminową na samą obsługę punktów oświetleniowych a w międzyczasie należy prowadzić poważne negocjację z Energią Pro. Negocjacje z tak poważną firmą są trudne, trwają od roku. Na początku lutego odbyło się spotkanie z Panem Krzyżakiem, został wypracowany konspekt obszarów i terminów, w jakich odbyłaby się modernizacja i rozbudowa oświetlenia. Trwają ustalenia na temat finansowania tego przedsięwzięcia. Koncepcja, która została wstępnie zaakceptowana przez obie strony zawiera wymianę wszystkich starych opraw oświetleniowych, które istnieją. Problem stanowi fakt, że cześć punktów oświetleniowych nie ma ustalonego właściciela. W trakcie ustaleń jest również możliwość skablowania oświetlenia w Sulikowie – na Placu Wolności i okolicznych ulicach, w kolejnych latach ulic Zgorzelecka i Wojska Polskiego.
W związku z tym zniknie napowietrzna sieć kabli, co umożliwi ustawienie solidnych i stylowych lamp. Wójt prosił o cierpliwość, ponieważ sprawa oświetlenia wymaga ciężkiej pracy. Najprawdopodobniej w tym roku ruszą prace nad rozbudową sieci oświetleniowej w miejscowościach, na które wykonana została dokumentacja, tzn.: Wielichów, Wrociszów, Mikułowa, Radzimów Górny i cześć Wilki.
3) W kwestii odśnieżania dróg, Wójt odpowiedział, że chodniki zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, powinny zostać odśnieżone przez właścicieli posesji. 90% mieszkańców nie wykonuje swoich obowiązków. Wójt stwierdził, że przed sezonem zimowym jest sporządzany plan zimowego utrzymania dróg, odnoszący się zarówno do dróg powiatowych, jaki i do dróg gminnych. W planie określona jest również kolejność odśnieżania dróg wynikająca z kategorii dróg. Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych są narzucone przez Powiat.
4)      Odnośnie wniosków do budżetu składanych przez sołectwa, Wójt odpowiedział, że nie należy oczekiwać odpowiedzi, ponieważ wszystko jest zawarte w budżecie. Osoba, która będzie na zebraniu wiejskim w Biernej udzieli informacji na temat możliwości zrealizowania zgłoszonych wniosków do budżetu.
 
Zastępca Wójta w uzupełnieniu wypowiedzi na temat odśnieżania chodników, stwierdził, że to mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania porządku na chodnikach znajdujących się na ich posesji. Plac Wolności w Sulikowie jest utrzymywany przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie zarówno w zakresie odśnieżania, jaki i zamiatania.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że odśnieżanie w Sulikowie polegało na zepchnięciu śniegu z ulicy na chodnik, więc oczekiwanie, że mieszkaniec, który ma w obowiązku zająć się utrzymaniem zasypanego chodnika jest kuriozalne. Nie została wywieziona ani jedna wywrotka śniegu tej zimy, a odśnieżenie nie polega jedynie na zepchnięciu śniegu z drogi, ale również wywiezienie śniegu. Dzieci chodzące do szkoły ulicą Zgorzelecka brną po kolana w śniegu. Radny stwierdził, że na granicy gdzie zaczynał się teren Gminy Sulików zaczynała się biała nawierzchnia drogowa.
 
Wójt stwierdził, że dziwi go lekceważący stosunek radnego Starzyńskiego do uchwały Rady gminy o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli posesji. Przykładowo cześć ulicy Zgorzeleckiej jest zupełnie nie odśnieżona przez mieszkańców. Utworzenie Straży Gminnej umożliwi łatwiejsze egzekwowanie wykonywania obowiązków spoczywających na mieszkańcach.
 
Ad. 10
W sprawach różnych Przewodniczący przypomniał o planowanych terminach posiedzeń komisji stałych i terminie sesji.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady gminy zamknął XXVII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                   (godz. 13 10)
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 5253
Nazwa dokumentu: Protokół nr 27
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 lutego 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-03-26 09:43:25
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26 09:43:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-26 09:50:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner