logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 44
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLIV sesję Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
 (listy obecności zał. 1,2,3)
 
W sesji uczestniczyli między innymi:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Franciszek Maciej Krajenta – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Kierownik Oddziału w Lwówku Śląskim,
-Krystyna Milanowska – Kierownik Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Zgorzelcu,
oraz w części posiedzenia: Michał Turkiewicz – Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Wójt poinformował, że w dniu 29 czerwca br. w Poznaniu obyła się czwarta edycja rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto, który opracowany został przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej” wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Gmina Sulików zajęła 6 miejsce na Dolnym Śląsku, a w klasyfikacji ogólnej uplasowała się na 22 pozycji. Ranking opierał się na weryfikacji wszystkich programów pomocowych, pozyskanych środków z unijnego budżetu w latach 2007 – 2013. Podstawą do oceny samorządów była wartość przyznanej pomocy z Unii Europejskiej, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego. Wójt podziękował radnym, sołtysom i pracownikom samorządowym, twierdząc, że bez ich zaangażowania to osiągnięcie nie byłoby możliwe. Wójt poinformował jednocześnie, że w dniu 15 czerwca br. Komitet monitorujący Prawo Europejskie Wspólnoty Terytorialnej Dolny Śląsk – Saksonia zatwierdził polsko-niemiecki projekt Gminy Sulików i Gminy Hohendubrau. Celem projektu jest modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz obiektu szkolnego w Gminie Hohendubrau.
 
W związku majową uroczystością z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Sulików Wójt wręczył medal pamiątkowy w podziękowaniu za współpracę na rzecz Gminy Sulików Pani Krystynie Milanowskiej - Kierownikowi Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Zgorzelcu, oraz Panu Franciszkowi Krajencie - Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Kierownikowi Oddziału w Lwówku Śląskim. Następnie Wójt wręczył radnemu Stanisławowi Capowi medal pamiątkowy za pracę na rzecz Gminy Sulików, w związku z tym, że radny nie mógł być obecny na uroczystej sesji majowej.
 
Radny Stanisław Cap złożył serdeczne podziękowania za długoletnią współpracę, radnym obecnymi i byłym, sołtysom oraz wszystkim obecnym na sesji. W szczególności podziękował swoim wyborcom ze Studnisk Górnych, za ich znaczące wsparcie. Radny powiedział, że jeżeli stan zdrowia mu na to pozwoli nadal będzie udzielał się w samorządzie jako radny, ponieważ ma nadzieje na dalsze pełnienie tej funkcji.
 
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia wraz z proponowanymi zmianami polegającymi na przesunięciu głównego tematu po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji oraz przesunięciu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 na początek punktu poświęconemu podejmowania uchwał:
  1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
  2. Gospodarka wodna na terenie Gminy (stan cieków wodnych, rzek, melioracja, stan remontowanego koryta rzeki Czerwona Woda).
  3. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
b)      w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
c)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zgorzelec na realizację zadania związanego z ochroną zabytków,
d)     w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej,
e)      w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
f)       w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
g)      w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
h)      w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
i)        w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
j)        w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,
k)      w sprawie zmian w Statucie gminy Sulików.
l)        w sprawie emisji komunalnych Gminy Sulików.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.      Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji.
Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu z sesji majowej zostanie wycofany. Wspólnie z radnym Starzyńskim stwierdził wcześniej, że propozycje poprawek radnego wymagają odsłuchania nagrania z sesji.
Do projektu protokołu z nadzwyczajnej sesji w czerwcu wpłynęły uwagi radnej Wioletty Rynkiewicz. Uwagi dotyczyły wypowiedzi na str. 3 protokołu, która po sugestii radnej będzie brzmiała: „Radna Wioletta Rynkiewicz nie zgodziła się ze zdaniem Wójta, że wszystkie uwagi zostały ujęte w projekcie.”
Kolejna uwaga dotyczyła wypowiedzi radnego Roberta Starzyńskiego, na str. 3, zdanie na końcu wypowiedzi będzie brzmiało: „Ponadto radny dodał, że realizacja umowy z Energią Pro spowoduje konieczność spłaty dzierżawy za korzystanie ze słupów firmy przez gminę, pod dowieszone lampy.
 
Wójt nie zgodził się, ze zmianą wypowiedzi radnej Wioletty Rynkiewicz i przebiegiem dyskusji opisanym w projekcie protokołu. Wójt pamięta, że odpowiedział radnej że powracamy do koncepcji modernizacji oświetlenia zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy
z 2007 roku. Zdaniem Wójta nie są potrzebne dodatkowe zapisy, czy Wójt ujął wnioski radnych czy nie, ponieważ zakres modernizacji określony został w uchwale. 
 
Przewodniczący stwierdził, że w dalszej części dyskusji na temat oświetlenia znajduje się wypowiedź Wójta o której wspomniał.
 
Wójt stwierdził, że nie rozumie także wypowiedzi radnego Starzyńskiego, ponieważ dzierżawa za korzystanie ze słupów należących do Energii Pro, nadal obowiązuje i nie zostanie to spowodowane dopiero po podpisaniu kolejnej umowy. Zdaniem Wójta radny nie ma najwyraźniej rozeznania w tej sprawie.
 
Radny Starzyński odparł, że wniósł jedynie uwagę do przebiegu dyskusji, która miała miejsce na sesji i nie chciałby do niej wracać.
 
Protokół z nadzwyczajnej sesji z dnia 9 czerwca br. wraz ze zgłoszonymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Gospodarka wodna na terenie gminy. Stan cieków wodnych, rzek, melioracji oraz koryta rzeki Czerwona Woda.
 
Pan Franciszek Maciej Krajenta - Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Kierownik Oddziału w Lwówku Śląskim podziękował za zaproszenie na sesję a w szczególności za medal pamiątkowy, który spowodował wzruszenie. Pan Krajenta podkreślił, że medal stanowi podziękowanie za współprace również dla jego wszystkich współpracowników, za sprawą których odbywają się inwestycje na terenie Gminy Sulików oraz wyraził nadzieję, że współpraca nadal będzie się układała pomyślnie.
Pan Krajenta poinformował, że Oddział Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim administruje 6 ciekami wodnymi o łącznej długości 36,30 km, są to: Studzianka, Nieciecz, Lipniak, Jedrzychowicki Potok, Czerwona Woda i Włosienica. Przepływają one głownie przez tereny użytkowane rolniczo i stanowią odbiorniki wód z systemów melioracyjnych. Czerwona Woda i Włosienica służą do regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, ich utrzymanie jest niezbędne dla potrzeb funkcjonowania istotnych systemów melioracji wodnych. W związku z tym w latach 2004, 2005 oraz 2010 Marszałek Województwa Dolnośląskiego wystąpił do Ministerstwa Środowiska o wszczęcie procedury związanej z zaliczeniem tych wód jako istotnych dla rolnictwa i wprowadzeniem do załącznika nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. W tej sprawie Ministerstwo Środowiska nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Stanowi to utrudnienie w pozyskiwaniu środków na remonty tych rzek. Utrzymujące się od kilkunastu lat niskie nakłady na konserwacje cieków wodnych powodują ich ciągłą dewitalizację. Utrzymanie wyeksploatowanych urządzeń w sprawności technicznej wymaga coraz większych nakładów finansowych. Inspektorzy Oddziału DZMiUW przynajmniej dwa razy do roku dokonują przeglądów rzek, cieków i urządzeń melioracji podstawowych ustalając niezbędny zakres rzeczowy do wykonania, określając jednocześnie potrzebne środki finansowe na ten cel. Środki otrzymane z budżetu Państwa pozwalają na objecie konserwacją 10% wód i urządzeń. W związku z tym niezwykle ważna jest pomoc finansowa samorządów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych w latach 2002-2009 na terenie Gminy Sulików poniesiono nakłady w wysokości 321 667,00 zł na sfinansowanie, których zapewniono środki z budżetu Państwa w ilości 202 512,00 zł, dotacji WFOŚIGW w ilości 44 155,00 zł i dotacji Gminy 75 000,00 zł. Pan Krajenta odniósł się w swojej informacji do inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Sulików. W 2005 roku została opracowana koncepcję odbudowy rzeki Czerwona Woda. Na podstawie tej koncepcji opracowano projekty budowlano wykonawcze:
·         I etap w latach 2005-2006, koszt opracowania - 152,9 tys. zł,
·         II etap w latach 2006-2007, koszt opracowania – 231,8 tys. zł.
W maju 2007 roku rozpoczęta została inwestycja odbudowy rzeki Czerwona Woda na odcinku o długości 4 170 mb w miejscowościach Radzimów Dolny, Radzimów Górny, Bierna. W ramach inwestycji wykonano również 10 budowli komunikacyjnych i 2 przepusty. Zadanie zakończono w kwietniu 2008 roku. Koszt całkowity zadania zrealizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego wyniósł 3 563 000,00 zł.
Realizacja drugiego etapu obejmie odcinek rzeki o długości 5 955 m w miejscowościach Kunów (gm. Zgorzelec), Bierna i Miedziana przewidziana jest 2010 – 2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 9 479 000,00 zł. W lutym br. Minister Finansów wydał decyzję o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, a Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał decyzję o przyznaniu pomocy finansowej. Obecnie trwa postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło 25 czerwca br.
Pan Franciszek Krajenta wspomniał również o odbudowie potoku Studzianka, która miała miejsce w latach 2006-2007 w miejscowościach Studniska Górne i Studniska Dolne. Realizacja projektu obejmowała długość na odcinku 4,3 km, w ramach zadania wykonano również 21 przepustów oraz 1 zastawkę. Koszt realizacji zadania wyniósł 3 124 000,00 zł.
Jednym z najistotniejszych zadań Oddziału DZMiUW jest właściwe utrzymanie urządzeń wodnych, które zostały odremontowane. Odbudowane mosty i przepusty zostaną przekazane na stan gminy po upływie 5 lat.
W kwestii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Pan Krejenta poinformował, że na terenie gminy znajduje się 4 392,0 ha zmeliorowanych użytków rolnych. Obszar zmeliorowanych gruntów ornych wynosi 2 902,0 ha, w tym poprzez drenowanie 2 316,0 ha, natomiast obszar zmeliorowanych użytków zielonych wynosi 1 490,0 ha w tym poprzez drenowanie 660,0 ha. Ogólna długość rowów szczegółowych odwadniających 1416,0 ha użytków rolnych wynosi 177,0 km. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, lub do spółki wodnej która obejmuje swoją działalnością dane urządzenia.
W 2010 roku na utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy zaplanowane zostały następujące środki:
-Czerwona Woda – odcinek wykonany w ramach SPO – 32 700,00 zł,
-Studzianka – odcinek wykonany w ramach SPO – 23 600,00 zł,
-Nieciecz – 27 700,00 zł.
Zdaniem Pana Krajenty współpraca Oddziału DZMiUW w Lwówku Śląskim z Gminą Sulików układa się bardzo dobrze, wszystkie problemy są zgłaszane na bieżąco. Oddział w Lwówku Śląskim posiada kadry techniczne z wieloletnim doświadczeniem, które niejednokrotnie na wniosek Gminy Sulików w ramach pomocy uczestniczą w przeglądach urządzeń nie tylko cieków naturalnych, melioracji podstawowych ale i szczegółowych, opracowują przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, jak również współuczestniczą w wykonywaniu uproszczonej dokumentacji technicznej.
 
Krystyna Milanowska - Kierownik Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych w Zgorzelcu, podziękowała za otrzymany medal pamiątkowy oraz za długoletnią współpracę z przedstawicielami Gminy Sulików. Rejonowy Zarząd Spółek Wodnych administruje urządzeniami melioracji szczegółowej. Są to urządzenia, które w przypadku braku funkcjonowania spółki wodnej na terenie danego sołectwa, należą do właściciela gruntu na którym się znajdują. Na terenie Gminy Sulików dziewięć miejscowości należy do Gminnej Spółki Wodnej, są to: Sulików, Mała Wieś Dolna, Wielichów, Stary Zawidów, Bierna, Łowin, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny i Skrzydlice. Sładka od wielu lat jest ustalona od hektara stałego, niezmeliorowanego. Składki nigdy nie wpływają w 100%, w ubiegłym roku wpłynęło ok. 60% składek. Środki pochodzące ze składek Zarząd Spółek Wodnych stara się zagospodarować jak najlepiej. W 2009 roku wartość zebranych składek wyniosła 41 240, 00 zł. Planowana wysokość dochodu ze składek wynosiła 69 337,00 zł. Kierownik poinformowała, że zawsze stara się o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dofinansowania zgodnie z przepisami nie może przekroczyć 10% wartości zebranych i wykorzystanych składek. Powierzchnia urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Sulików, w miejscowościach gdzie funkcjonuje Gminna Spółka Wodna wynosi: rowy – 102 km, powierzchnia drenowana: 1704 ha. Ogółem powierzchnia objęta odwodnieniem w dziewięciu miejscowościach wynosi 2,5 tys. ha. Działalność Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych opiera się na współpracy z sołtysami, niektórzy z nich są członkami zarządu. Kierownik podkreśliła znaczenie współpracy z Gminą w zakresie realizacji zadań zleconych, w 2009 roku zostały zrealizowane zadania zlecone na wartość 15 000,00 zł. W większości były to prace prowadzone na urządzeniach melioracji szczegółowej. Zadania są realizowane na terenach miejscowości, które nie są w Gminnej Spółce Wodnej. W 2010 roku zrealizowano zadania na wartość 10 000,00 zł.
Budżet Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych, w zakresie Gminy Sulików w 2010 roku wynosi 87 874,00 zł. Do 30 czerwca wpłynęło 64% składek, zdaniem Pani Milanowskiej to bardzo dobry wynik. Prace wykonywane przez Spółki Wodne są na bieżąco wykonywane na terenie miejscowości: Bierna, Wrociszów Górny, Wielichów, Sulików.
W latach 2007-2009 Rejonowy Zarząd Spółek Wodnych w Zgorzelcu wykonał 12 km konserwacji gruntowej i odbudowy rowów, oraz konserwacji urządzeń drenarskich na powierzchni 225 ha. Wartość realizacji tych zadań wyniosła 108 726,21 zł. Kierownik podkreśliła znaczenie sprawnej i udanej współpracy z przedstawicielami Gminy Sulików.
 
Wójt wyraził zadowolenie, że tak istotny temat gospodarki wodnej został poruszony na sesji. Właściwa gospodarka wodna jest niezwykle ważna, czego przykładem były czerwcowe powodzie, które nawiedziły Polskę. Wójt stwierdził, że ustawa prawo wodne jest właściwie skonstruowana, ale niestety jej zapisy nie są egzekwowane. Ta sytuacja jest utrudniona głównie przez zwiększoną ilością instytucji zajmujących się sprawami z zakresu gospodarki wodnej. Kwestia rowów przydrożnych nie jest do końca uregulowana, choć zgodnie z ustawą ich utrzymanie należy do zarządców dróg. Właściwe utrzymanie rowów przekłada się także na stan nawierzchni drogowej. Ilość rowów na terenie Gminy Sulików wynosi 177 km. Kolejną „luką” jest odpuszczenie tematu funkcjonowania spółek wodnych
i odpowiedzialnością właścicieli gruntów rolnych związaną z utrzymaniem obiektów
i urządzeń melioracyjnych. Starostwo powiatowe odpowiedzialne za tę kwestie nie czyni zbyt wiele w tym temacie. Prowadzi to zarówno do degradacji rowów ale również do niszczenia gruntów rolnych. Wójt wyraził zdziwienie brakiem interwencji rolników, którzy tracą wiele poprzez zaniedbania sprawności urządzeń melioracyjnych. Wójt podkreślił rolę Spółek Wodnych w tej kwestii oraz pomoc sołtysów, którzy na bieżąco zgłaszają uszkodzenia urządzeń melioracyjnych. Dzięki działalności Spółek Wodnych corocznie jest wykonywanych wiele prac. Wójt zaapelował do sołtysów aby nie poddawali się presji osób, których zdaniem udział w Gminnej Spółce Wodnej nie jest potrzebny. Gmina Sulików stara się wesprzeć potrzeby w zakresie gospodarki wodnej, w miarę swoich możliwości. To wsparcie i doskonała współpraca z Oddziałem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych umożliwiło wykonanie wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę gospodarki wodnej na terenie gminy. Gdyby wszystkie instytucje podchodziłyby do realizowanych spraw z takim zaangażowaniem jak DZMiUW i Rejonowy Zarząd Spółek Wodnych w Zgorzelcu, w Polsce panowałaby inna rzeczywistość.
 
Radny Tadeusz Polowy w odniesieniu do odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda, na odcinku od jego posesji do sklepu spożywczego, stwierdził, że pomimo wykonanej regulacji podczas zeszłorocznej powodzi woda wystąpiła z koryta rzeki, na wysokość 70 cm. Zdaniem radnego konieczne jest podwyższenie muru przy korycie rzeki, o czym Dyrektor Krajenta również mówił. Wówczas radny został poinformowany, że przy realizacji kolejnego etapu odbudowy koryta rzeki, będzie to możliwe. Radny mówił również o uszkodzonym moście, przy drodze serwatkowej za posesją Pana Szywały. Most jest podmyty na tyle, że grozi zawaleniem. W tej sprawie nie nic nie zrobiono. Radnego dziwi fakt, że pracownicy przy wykaszaniu brzegów rzek nie zauważyli i nie zgłosili tego problemu. Radny zaproponował Dyrektorowi Krajencie aby po sesji, osobiście zapoznał się z tym problemem.
 
Pan Franciszek Maciej Krajenta stwierdził, że pamięta rozmowę z radnym Polowym w temacie podwyższenia muru przy rzece, w ramach drugiego etapu realizacji zadania. Pan Krajenta stwierdził, że zanim to nastąpi, chciałby zorganizować spotkanie z zarządcą drogi powiatowej, przy której płynie rzeka. Administrator rzeki nie może być odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze. Podmywany most nie jest w administracji DZMiUW, tylko właściciela drogi. Przy przeglądzie pracownicy Oddziału DZMiUW w Lwówku Śląskim przyjrzą się jednak tej sprawie. Radny Polowy miał sugestie odnośnie podwyższenia muru przy rzece Czerwona Woda, każdy może mieć uwagi, jednak najistotniejsze jest zdanie projektantów i inwestora. Sprawa ta zostanie szerzej omówiona podczas wizji w terenie, w której radny będzie również uczestniczył.
 
Wójt w odniesieniu do sprawy poruszonej przez radnego Polowego, stwierdził, że po zeszłorocznych podtopieniach został dokonany przegląd koryta rzeki Czerwona Woda, przy udziale pracowników Oddziału DZMiUW w Lwówku Śląskim. Oszacowano szkody, które zostały naprawione. Jeżeli rzeczywiście most został podmyty, Wójt poprosi o szczegółowe informacje, wówczas pracownicy Urzędu Gminy zlustrują tą sprawę.
 
Radny Piotr Jankowski, przypomniał, że podczas obioru po zakończeniu I etapu odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda, na odcinku koło posesji Pana Piotrowskiego, została stwierdzona konieczność poszerzenia koryta rzeki i rozebrania murku. Problem ten miał zostać rozwiązany podczas realizacji drugiego etapu zadania.
 
Dyrektor Krajenta sprawdzi tę sprawę w protokole odbioru, jeżeli sprawa dotyczy terenu na pograniczu I i II etapu zadania, sprawa zostanie załatwiona podczas kontynuacji odbudowy koryta rzeki.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że odbudowa koryt rzek Studzianka i Czerwona Woda i wysokie nakłady na realizację tych zadań są zadowalające. Jednak nakłady na utrzymanie tych rzek są niskie w ocenie radnego, co powoduje zbyt szybkie zarastanie koryt rzek. Środki na eksploatacje rzek również mogłyby zostać pozyskane ze źródeł zewnętrznych.
Radny pytał również, jakie są przyczyny tego, że tylko dziewięć miejscowości należy do Gminnej Spółki Wodnej. Zdaniem radnego należy przyjrzeć się także argumentom miejscowości, które wystąpiły z tej instytucji. Istotny jest również fakt, że same składki nie są w stanie pokryć wszystkich potrzeb. Radny stwierdził, że warto byłoby opracować długofalowy plan według, którego realizowane byłyby potrzeby z zakresu sprawności urządzeń odwadniających. Wówczas mieszkańcy mieliby pewność, że ich potrzeby będą za jakiś czas spełnione.
 
Pani Krystyna Milanowska odpowiedziała, że część miejscowości z terenu Gminy Sulików, nigdy nie należała do Gminnej Spółki Wodnej, jak np. Mikułowa, Mała Wieś Górna. Ze spółek wystąpiły Radzimów i Studniska. Mieszkańcy podjęli taką decyzję, trudno teraz określić jej przyczynę, ponieważ miało to miejsce ok. 15 lat temu. Zmiany ustawy Prawo Wodne pozwoliły na indywidualne występowanie z Gminnej Spółki Wodnej. Prace wykonywane na terenie danej miejscowości są zależne od wysokości zebranych tam składek.
Pani Kierownik dodała, że wcześniejsze dotacje z Urzędu Wojewódzkiego były wyższe. Obecnie musza zostać zebrane składki, prace musza zostać wykonane, wówczas Wojewoda przekazuje dotację. O wystąpieniu miejscowości z Gminnej Spółki Wodnej decyduje obecnie Zarząd.
 
Przewodniczący powitał przybyłego na sesję Pana Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Pan Franciszek Maciej Krajenta przyznał, że środki na eksploatację urządzeń wodnych, są rzeczywiście niewystarczające i pozwalają na zrealizowanie tylko najpilniejszych potrzeb. Obecnie zostały podpisane umowy z wybranymi wykonawcami, którzy dwukrotnie w ciągu roku wykonają zabiegi utrzymaniowe na rzece Studzianka i Czerwona Woda, w lipcu i we wrześniu.
 
Przewodniczący stwierdził, że pojawiają się opinie, na temat kolejności odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda, według których należałoby rozpocząć remont koryta rzeki od Tylic. Remont w górnych częściach rzeki powoduje zalewanie niżej położonych części gminy.
Przewodniczący zapytał również, czy Dyrektor Oddziału DZMiUW, zna sprawę biegu rzeki Czerwona Woda koło Parafii w Radzimowie Górnym. Na zakręcie sukcesywnie podmywana jest skarpa, która cofa się i zagraża bezpośrednio samemu budynkowi parafii. W związku z tym Przewodniczący prosił o informację, co powinien pod względem formalno prawnym uczynić proboszcz.
 
Pan Franciszek Maciej Krajenta stwierdził, że zalew Czerwona Woda nie jest w zarządzie DZMiUW, należy do Miasta Zgorzelec. Odbudowa koryta rzeki jest wykonywana zgodnie z zasadami hydrologii. Sytuacja przy Parafii w Radzimowie jest znana, jednak Dyrektor musiałby skontaktować się ze swoimi pracownikami aby poznać szczegóły tej sprawy. Z pewnością będzie miał miejsce powrót do tej sprawy.
 
Radny Stanisław Cap zapytał Kierownik Krystynę Milanowską, czy Zarząd Spółek Wodnych poczynił jakiekolwiek starania o pozyskanie miejscowości, które wcześniej z niej wystąpiły. Zdaniem radnego gdyby mieszkańcy mieli odpowiednią wiedze, chcieliby wrócić do Gminnej Spółki Wodnej. Radny pytał, czy część mieszkańców, mogłaby przystąpić do Spółki Wodnej.
Ponadto radny zapytał, czy Zarząd ma wpływ na ściągalność składek od mieszkańców.
 
Pani Milanowska odpowiedział, że zgodnie z ustawą Prawo wodne, udział w Spółce Wodnej zależy od woli mieszkańca. Sprawy przystąpienia do Gminnej Spółki Wodnej są poruszane wielokrotnie na Zarządach. Jeżeli mieszkańcy będą zainteresowani przystąpieniem do Spółki Wodnej, Pani Milanowska chętnie weźmie udział w spotkaniu, na którym przedstawi zasady według których Spółka funkcjonuje. Jeżeli większość mieszkańców zadeklaruje chęć udziału, jest szansa na powrót do Gminnej Spółki Wodnej. Odnośnie ściągalności składek, działają procedury, zgodnie z którymi do niepłacących składek wystosowywane są upomnienia, jeżeli nie są skuteczne, sprawę przejmuje komornik lub windykacja.
 
Przewodniczący zapytał, czy w planach jest realizacją kolejnego etapu odbudowy koryta rzeki Czerwona Wodna w Sulikowie.
 
Pan Krejenta odpowiedział, że na razie DZMiUW jest skupiony na przygotowaniach a następnie realizacji drugiego etapu odbudowy koryta rzeki. Sprawa dalszego remontu nie była jeszcze rozpatrywana.
 
W związku z przybyciem na sesję Pana Michała Turkiewicza, Wójt przystąpił do wręczenia tablicy upamiętniającej nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików, który Pan Turkiewicz otrzymał w 2004 roku. Wówczas pełnił on funkcję Posła RP, który wykazywał się niezwykłą aktywnością również na terenie Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącym dokonali wręczenia pamiątkowej tablicy, składając serdeczne podziękowanie za ogromny wkład pracy na rzecz rozwoju regionu.
 
Wójt wręczył również Panu Turkiewiczowi medal pamiątkowy z okazji dwudziestolecia Samorządu Terytorialnego dziękując za pomoc okazaną Gminie Sulików.
 
Pan Michał Turkiewicz – Honorowy Obywatel Gminy Sulików podziękował za otrzymane wyróżnienia oraz przyznał, że czuje się związany z Gminą Sulików w sposób szczególny, ponieważ w tej gminie się urodził. Czas kiedy miała miejsce współpraca z Gminą Sulików Pan Turkiewicz wspomina bardzo ciepło. Na uwagę zasługuje aktywność i zaangażowanie radnych i Wójta w dążeniu do rozwoju Gminy Sulików. Ciągły rozwój gminy to zasługa osób nią zarządzających. Z okazji 10-lecia istnienia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, którego Pan Turkiewicz był współzałożycielem, na ręce Wójta wręczył statuetkę upamiętniającą tę rocznice, życząc dalszych sukcesów wszystkim zebranym.
 
Przewodniczący podziękował za udział w dyskusji zaproszonym gościom, oraz ogłosił 10 minutową przerwę.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 czerwca 2010 roku.                                                                                              (patrz protokół)
W związku z wątpliwościami na temat prawidłowości finansowania dowozu uczniów do szkół radny przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów na temat przeprowadzenia kontroli w tym temacie przez Komisję Rewizyjną. Radnych zaniepokoiły zestawienia miesięczne dołączane do faktur. Z zestawień wynika, że w każdym miesiącu do szkół dowożona jest w 100% liczba uczniów. Absencja w szkole istnieje, więc nie jest to możliwe. Zdaniem komisji istnieje możliwość, że sprawa nie jest realizowana wystarczająco rzetelnie. Zgodnie z umową rozliczenie dowozów musi przebiegać w ten sposób, znacznie łatwiej byłoby gdyby umowa określała rozliczanie w sposób zryczałtowany. Ceny biletów są określone w umowie są naprawdę wysokie. Z tego powodu, członkowie Komisji zasugerowali, aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna.
 
Wójt stwierdził, że Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zwrócił się z pismem, w którym został określony temat główny posiedzenia, dotyczący kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy. Przewodniczący poprosił o przygotowanie stosownych informacji oraz o obecność inspektora ds. oświaty Pani Agaty Herbik, jako osoby kompetentnej do przedstawienia tematu. Pani Herbik nie zajmuje się sprawami finansowymi oświaty. Z pisma nie wynikała potrzeba przedstawienia informacji na temat funkcjonowania dowozu. Skarbnik Gminy obecna na posiedzeniu, przedstawiła informację na temat finansowania szkół. Aby zająć się kwestią dowozu należy przyjrzeć się tej sprawie od postępowania przetargowego do realizacji umowy. Trudno jest formułować wnioski, bez kompletnej wiedzy na ten temat i sugerować, że coś jest nie tak. Zaproszenie na posiedzenie Komisji nie zawierało wytycznych na temat finansowania dojazdów do szkół.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że na koszt funkcjonowania oświaty, poza utrzymaniem szkół, składa się również koszt dowozu uczniów do szkół. W związku z tym radny zaproponował, aby Pani Agata Herbik była obecna na posiedzeniu.
 
Wójt odpowiedział, że Pani Herbik nie zajmuje się tą sprawą, początkowo miała uczestniczyć w posiedzeniu, ale na nie udzieliłaby informacji zgodnej z oczekiwaniami Komisji. Na Kolegium Wójta podjęto decyzję, że udział w posiedzeniu weźmie Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy. Do Przewodniczącego Komisji wystosowano pismo wyjaśniające, że Pani Agata Herbik nie zajmuje się dowozem uczniów do szkół.
 
Przewodniczący poprosił o zakończenie dyskusji na ten temat, ponieważ sprawa została wyjaśniona wystarczająco.
 
Wójt odparł, że jeżeli padają zarzuty ma prawo wyjaśnić sytuację.
 
Przewodniczący poprosił o wycofanie wniosku Komisji Budżetu i Finansów o skierowanie sprawy dowozu uczniów do Komisji Rewizyjnej, i jednocześnie zwrócił się o udostępnienie stosownych materiałów dla Komisji Budżetu i Finansów, aby mogła sprawdzić tę sprawę.
 
Radny Piotr Janowski stwierdził, że wniosek jest wynikiem wzrostu kosztów organizacji dowozu do szkół. Zastanawiająca jest również 100% frekwencja uczniów.
 
Zdaniem radnego Stanisława Capa, jeżeli Przewodniczący zażądał obecności pracownika, należało go oddelegować, bez względu na to, czy jest kompetentny czy nie.
 
Przewodniczący ponowił swoją propozycję odnośnie rozpatrzenia kwestii dowozów uczniów przez Komisje Budżetu i Finansów.
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu  24 czerwca 2010 roku.                                                        (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił wspólne posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 25 marca  2010 roku.                                                                                                            (patrz protokół)
 
Radny Robert Starzyński przedstawił propozycje aby sprawą funkcjonowania dowozów uczniów, zajęła się Komisja Budżetu i Finansów w miesiącu wrześniu. Komisja będzie miała odpowiednio dużo czasu na zgromadzenie i zapoznanie się z materiałami. Komisja zwróci się z prośba o oddelegowanie kompetentnego pracownika, który udzieli informacji w tym temacie. Proponowany termin posiedzenia Komisji to 7 września br. o godz. 1600.
 
Informacja o pracy komisji stałych wraz z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów została przyjęta jednogłośnie.
 
Radna Regina Solska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 czerwca 2010 roku o godz. 1600. Posiedzenie było poświęcone rozpatrzeniu skargi Pana Waldemara Kozłowskiego na Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Panią Lucynę Cieślak.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił informację o pracy w okresie miedzysesyjnym.                                    (zał. 4)
Wójt w uzupełnieniu swojego sprawozdania poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
 
Radny Franciszek Fleszar pytał na czym będą polegać badania przeprowadzone przez lekarza Marię Szmigiel, w związku z umową zawartą na świadczenie usług profilaktyki i zdrowia.
 
Wójt odpowiedział, że będą to badania zdolności do pracy więźniów z Zakładu Karnego w Zarębie, którzy będą nieodpłatnie wykonywać pracę na terenie gminy.
 
Radny Robert Starzyński pytał w jaki sposób będzie wyglądać kontrola wywozu odpadów pochodzących z remontów budynków należących do mieszkańców gminy przeprowadzana przez Straż Gminną.
 
Wójt stwierdził, że często bywa tak, że mieszkańcy przeprowadzając remont wywożą gruz
i inne odpady w miejsca do tego nie przeznaczone. W ramach swoich patroli Straż Gminna widząc, że właściciel budynku przeprowadza remont będzie pytać, w jaki sposób gruz będzie wywożony.
 
Przewodniczący zapytał, jak wygląda sprawa remontów cząstkowych dróg powiatowych i czy remont został już zakończony. Efekty tego remontu pozostawiają wiele do życzenia. Przewodniczący pytał jaka korespondencja została wystosowana do zarządców dróg.
 
Wójt odpowiedział, że przedstawi korespondencje otrzymaną od zarządców dróg.
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała jakie są efekty „Akcji Posesja” przeprowadzonej przez Straż Gminną i czy były wystawianie mandaty karne.
 
Wójt odpowiedział, że „Akcja Posesja” miała znaczenie głównie prewencyjne. W przypadku umów na wywóz odpadów, część mieszkańców dostosowała się do wymogów – zawierała umowy.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zwróciła uwagę, że w punkcie 14 sprawozdania Wójta, został wpisany Wrociszów Górny, a powinien być Wrociszów Dolny.
 
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.                                                       (zał. 5)
Przewodniczący przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
W uzupełnieniu swojej informacji Wójt przedstawił pismo ze Starostwa Powiatowego, które zawiera informację o zakończeniu remontów cząstkowych dróg na terenie powiatu. Z powodu ograniczonych środków finansowych i wysokich nakładów związanych z zimowym utrzymaniem dróg nie został wykonany remont drogi Mała Wieś Górna – Radzimów. Odnośnie dalszych remontów dróg nie ma wyznaczonego terminu. W kwestii dróg wojewódzkich Powiatowy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lubaniu w swoim piśmie poinformował, że droga 357 na terenie Sulikowa została wyremontowana, pozostały odcinek drogi na terenie Gminy Sulików zostanie wyremontowany w najbliższym możliwym terminie.
 
Ad. 6
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)      w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z wprowadzonymi zmianami.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że jest to jeden z ostatnich projektów uchwał, które podejmie obecna Rada Gminy w tej kadencji. Radny zauważył, że dotychczas nie został uwzględniony jeden z głównych wniosków, które zgłaszał, czyli ustawienie wiaty przystankowej, przy drodze powiatowej w Małej Wsi Górnej. W okresie jesienno – zimowym dzieci oczekujące na autobus szkolny moknął i marzną. Radny wielokrotnie mówił o tym na sesjach. Radny wspomniał również, że na początku roku, Wójt mówił o zakupie dwóch motopomp na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. Zdaniem radnego środki na realizację tych zadań powinny znaleźć się w budżecie gminy, ponieważ ich wykonanie jest niezbędne.
 
Radny Robert Starzyński nawiązał do dofinansowania remontu kościoła w Niedowie, w formie porozumienia z Gminą Zgorzelec. Radny stwierdził, że na terenie gminy znajdują się również inne kościoły, do których uczęszcza znacznie więcej parafian z terenu gminy, one również wymagają remontów. Radny wyraził nadzieje, że jeżeli pojawią się wnioski o dofinansowanie innych obiektów sakralnych, w budżecie gminy również znajdą się środki na ten cel.
 
Wójt stwierdził, że nie pamięta wniosku o ustawienie przystanku w Małej Wsi Górnej, poprosił radnego Jankowskiego o doprecyzowanie pytania. Zakup motopomp może zostać zrealizowany ze środków na działalność OSP, które znajdują się w budżecie gminy. Szczegółowy podział środków znajdujących się w budżecie będzie rozdysponowany z zapotrzebowaniem jednostek i decyzjami Zarządu Gminnego OSP. Część Parafii Krzewina , do której należy Kościół w Niedowie znajduje się na terenie Gminy Sulików, w związku z tym pojawiła się propozycja dofinansowania remontu tego obiektu. Kościół jest szczególnie wartościowy jako zabytek, dzięki staraniom Proboszcza tej parafii, udzielona została dotacja z
Ministerstwa Kultury w wysokości 150 000,00 zł. Pozostałą część środków pochodzi z budżetu Gminy Zgorzelec. Mieszkańcy Gminy wraz z księdzem Proboszczem zwrócili się do Wójta o wsparcie finansowe tej inwestycji. Wójt wspomniał o posiedzeniu Komisji Społecznej, które było poświęcone zabytkom sakralnym na terenie gminy. Na posiedzenie zostali zaproszeni proboszczowie parafii z Radzimowa, Sulikowa i Zawidowa, którzy mieli zapoznać się z możliwościami współfinansowania remontów zabytkowych kościołów. Pomimo zaproszeń, żaden z nich nie pojawił się na posiedzeniu, co było przykre zwłaszcza z tego względu, że na terenie gminy znajdują się wspaniałe zabytkowe obiekty wymagające napraw. Do chwili obecnej nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie na remont, któregoś z kościołów poza pismem od ks. Proboszcza z Krzewiny. 5 tys. zł na Kościół w Niedowie to symboliczny udział Gminy Sulików w ratowaniu tak cennego zabytku, który może z czasem ulec totalnemu zniszczeniu.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami, przy dwóch głosach wstrzymujących.                  (zał. 6)
 
2)      w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 7)
 
3)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zgorzelec na realizację zadania związanego z ochroną zabytków.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 8)
 
4)      w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 9)
 
5)      w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 10)
 
6)      w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 11)
 
7)      w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Piotr Jankowski zapytał czy wraz z przejęciem nowych obowiązków przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, wzrosną środki na organizację etatów. Zdaniem radnego świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów w większości urzędów gmin zajmują się wydziały oświaty.
 
Wójt odpowiedział, że po zmianie ustawy o systemie oświaty świadczeniami o charakterze socjalnym dla uczniów mogą zajmować się ośrodki pomocy społecznej, z tej możliwości skorzysta wiele urzędów gmin. Realizacja tych zadań w 80% jest finansowana z budżetu państwa. Wójt stwierdził, że gmina zawsze stara się wesprzeć swoje jednostki w realizacji ich zadań i w tym przypadku również tak będzie. Urząd Gminy z mocy ustaw realizuje coraz więcej nowych zadań i nikt wówczas nie mówi o zwiększeniu środków na ich realizację.
 
Uchwał została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 12)
 
8)      w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Tadeusz Polowy pytał, czy sprawa ta została skonsultowana z dyrektorami szkół. Zdaniem radnego dyrektor szkoły również prowadzi zajęcia lekcyjne i brak kontaktu dyrektora z uczniami na lekcjach może być dla niego w pewien sposób krzywdzący.
 
Wójt odpowiedział, że projekt uchwały jest wynikiem wniosku Dyrektora ZSPiG, który został zgłoszony w maju. Z powodu procedury konkursowej projekt uchwały nie został skierowany pod obrady radnych. Konkurs został rozstrzygnięty i decyzja o zwolnieniu Dyrektora z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych jest rozwiązaniem, które ma na celu podejście do zarządzania placówką w sposób menedżerski. Dyrektor może skupić się w pełni na zarządzaniu szkołą.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 13)
 
9)      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 14)
 
10)  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński zapytał dlaczego zadanie „Budowa nowych o raz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” będzie realizowane w całości ze środków własnych gminy, skoro wcześniej część z nich miała pochodzić z dotacji.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że zgodnie z wymogami Programu Odnowa Wsi środki muszą być zapewnione w budżecie gminy na realizację całego zadania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 15)
 
11) w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
12) w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z dodanym uzasadnieniem.
Radna Halina Bogdanowicz zauważyła, że w projekcie uchwały w liczbie obligacji nie ma ujętych tysięcy. Radna zapytała również czy Gmina Platerówka i Gmina Zgorzelec również wniosły udziały do Spółki SUPLAZ i jak wygląda dotychczasowy udział wszystkich gmin w ujęciu procentowym.
 
Wójt odpowiedział, że na etap 0 zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżący w zlewni rzeki Czerwona Woda” każda z gmin wnosiła udziały w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonywanych robót przeprowadzanych na ich terenie. Precyzyjne informacje Wójt przedstawi informację w sprawach różnych.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że gmina zaciąga obligację czyli kolejne zadłużenie, aby spłacić te, które zostały zaciągnięte wcześniej. Zdaniem radnego jest to niepokojące działanie.
 
W związku z koniecznością udzielenia bardziej szczegółowych informacji, Przewodniczący przeniósł głosowanie nad uchwałą do punktu sprawy różne.
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radny Piotr Jankowski pytał, kiedy zostanie nawieziony kamień na drogę do posesji Państwa Haniebnych w Biernej. Poprawa nawierzchni tej drogi jest konieczna, ze względu na chorobę mieszkanki tej posesji, która powoduje częste przyjazdy pogotowia.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Andrzej Polowy pytał kiedy zostanie zrealizowana naprawa przepustu w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok. Sołtys poruszył również sprawę remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym, o który wnioskuje od czterech lat. Do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym temacie. Dach jest w coraz gorszym stanie, schody również niszczeją, a Sołtys ma wrażenie, że temat jest unikany, również przez radnych z Komisji Społecznej, która dokonywała objazdu świetlic.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała, czy w związku z zakończeniem remontów cząstkowych dróg w Sulikowie, zostaną naprawione drogi w innych miejscowościach, w szczególności w Radzimowie. Drogi powinny zostać naprawione w szczególności ze względu na dzieci, które uczęszczają do szkoły, a jesienią stan dróg jest naprawdę tragiczny.
 
Sołtys Andrzej Kurek pytał czy zostanie przedzielony kamień na drogi polne.
 
Przewodniczący poprosił Wójta o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnej Haliny Bogdanowicz odnośnie udziałów poszczególnych gmin w Spółce SUPLAZ.
 
Wójt poinformował, że 24 lutego br. Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę o wniesieniu do Spółki SUPLAZ udziałów w wysokości 562 tys. zł. W chwili obecnej wysokość udziałów jest następująca: Gmina Sulików 2842 udziały – 54,27%, Gmina Platerówka 2107 udziałów – 40,27%, Gmina Zgorzelec 286 udziałów – 5,46%.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików.
Uchwała została podjęta 12 głosami, przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się.
 
W odniesieniu do wypowiedzi na temat zadłużenia gminy, Skarbnik Gminy udzieliła informacji w oparciu o ustawę o finansach publicznych, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu, płacąc z zaciągniętych zobowiązań, z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania. 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
- W kwestii kamienia na drogi, w uchwale w sprawie zmian w budżecie została ujęta kwota na ten cel. W związku z tym po sesji będzie możliwa realizacja zgłaszanych postulatów w tym temacie.
- Budowa przepustu w Radzimowie Dolnym jest ujęta w budżecie w ramach funduszu sołeckiego i zadanie zostanie zrealizowane.
-W odniesieniu do remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym, Wójt stwierdził, że to on planuje budżet i żaden z radnych „nie maczał w tym palców”. Komisja Społeczna kilkukrotnie objeżdżała świetlice wiejskie i w oparciu o ich spostrzeżenia zdecydowano o przeznaczeniu środków na remont dachów na świetlicach w Studniskach Górnych i w Skrzydlicach. W przypadku tych budynków występuje problem z utylizacją azbestu. Świetlica w Radzimowie Dolnym, również w przyszłości będzie remontowana.
 
Radny Franciszek Fleszar w odniesieniu do wypowiedzi Sołtysa Andrzeja Polowego stwierdził, że na wniosek Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego oraz radnej Haliny Bogdanowicz miał miejsce objazd wszystkich świetlic w ramach posiedzenia Komisji Społecznej. W przypadku świetlic w Studniskach Górnych i Radzimowie Dolnym był utrudniony dostęp do dokładnego przyjrzenia się w jakim stanie są dachy tych obiektów. Z własnej inicjatywy Komisja Społeczna zwróciła się o pomoc do Komendanta Straży Gminnej, który kilkukrotnie próbował dostać się do świetlic w porozumieniu z lokatorami, którzy korzystają z części tych budynków. Rola Komisji Społecznej polegała na sformułowaniu wniosków i przedstawieniu ich Wójtowi i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury. O remoncie dachu na świetlicy w Studniskach Górnych radny dowiedział się po otrzymaniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy w odniesieniu do wypowiedzi radnego Franciszka Fleszara stwierdził, że sprawa remontu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym toczy się od ośmiu lat. Zdaniem radnego nic nie zostało zrobione i ustalone przez Komisję Społeczną, a w protokole z objazdu nie nalazł się nawet zapis na temat złego stanu schodów do świetlicy, które stanowią zagrożenie i nie dopuszczają tego budynku do użytku. W sprawie przepustu na drodze, również nie ma żadnych działań. Radny wielokrotnie zwracał uwagę, że ze względu na górzysty teren w Radzimowie nawożenie kamienia na drogi nie będzie właściwym rozwiązaniem. Dlatego sugerował, żeby zastosować kamienne płyty zakupione w kopalni węgla kamiennego. Wówczas mieszkańcy mogliby chodzić po normalnych drogach, co należy im się z tytułu płacenia podatków.
 
Wójt zapytał jak brzmi pytanie radnego Polowego.
 
Radny Tadeusz Polowy odpowiedział, że Wójt powinien w końcu zająć się świetlicą w Radzimowie Dolnym.
 
Radna Halina Bogdanowicz powiedziała, że również chciała odnieść się do sprawy świetlicy, jednak radny Fleszar udzielił już wystarczającej informacji. Radna zwróciła się z pytaniem jak wygląda sprawa remontu dachu na ośrodku zdrowia w Sulikowie.
 
Radny Piotr Jankowski zapytał, czy w związku ze środkami na kamień, mieszkaniec do którego prowadzi zniszczona droga w Biernej może przyjść ze zleceniem na kamień, który dowiezie we własnym zakresie.
 
Wójt odpowiedział, że w dniu jutrzejszym będzie miało miejsce Kolegium Wójta, na którym podejmie decyzje odnośnie rozdysponowania kamienia na drogi.
W odpowiedzi na pytanie radnej Bogdanowicz Wójt stwierdził, że zgodnie z zapewnieniami Dyrektor Szpitala, remont dachu będzie miał miejsce w lipcu. Wójt postara się uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1)      Przewodniczący w związku z nadchodzącą przerwą letnią w pracach Rady Gminy, życzył wszystkim zebranym udanego wypoczynku.
2)      Wójt w formie sprostowania, w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego na ostatniej sesji nadzwyczajnej w czerwcu, na temat pomocy Gminy Sulików dla innych samorządów i braku pomocy potrzebującym z terenu gminy poprosił Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie informacji na temat udzielonej pomocy osobom poszkodowanym w zeszłorocznej powodzi i suszy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Świątek poinformowała, że po klęsce suszy wydatki na pomoc materialną dla poszkodowanych wyniosły 74 612,00 zł. Pomocą objętych 103 gospodarstwa domowe. Po powodzi w 2009 roku liczba objętych pomocą zostało 8 gospodarstw. Liczba ta wynika z wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które mówią, że pomoc należy się osobom, którym woda uszkodziła budynki mieszkalne. Dla pięciorga dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi zorganizowany został wypoczynek letni.
Wójt odczytał fragment protokołu z nadzwyczajnej sesji czerwcowej zawierający wypowiedź radnego Starzyńskiego na temat pomocy udzielonej Gminie Wilków poszkodowanej w wyniku powodzi: „Radny Robert Starzyński stwierdził, że inicjatywa pomocy Gminie Wilków jest słuszna, oraz wyraził nadzieje, że w przyszłości z taką samą troską będą traktowani mieszkańcy Gminy Sulików, jeżeli nastąpi taka potrzeba. Do tej pory pomoc mieszkańcom, którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy, zeszłorocznych podtopień, lub pożaru nie miała tak doniosłego charakteru.”
Radny Starzyński podkreślił, że powiedział o doniosłym charakterze udzielonej pomocy, w przypadku pomocy mieszkańcom, którzy odnieśli starty w wyniku suszy czy podtopień radni nie podejmowali stosowanej uchwały na sesji nadzwyczajnej.
Wójt stwierdził, że radny powinien szafować oszczędnie słowami, oraz że jeżeli radny Starzyński chce „uprawiać” kampanię wyborczą, to zostało mu na to pięć miesięcy.
 
Przewodniczący poprosił aby zamknąć dyskusje i nie „łapać się za słówka”. Zdaniem Przewodniczącego, z wypowiedzi radnego nie wynikało, że potrzebującym nie została udzielona pomoc, tylko nie miała aż tak uroczystego charakteru.
 
Radny Robert Starzyński, stwierdził, że nawiązał do tego tematu, ponieważ radny Polowy rok temu po powodzi wystąpił z wnioskiem o pomoc, ale jej nie otrzymał.
 
Wójt odpowiedział, że radny Polowy nie otrzymał pomocy, ponieważ się do niej nie kwalifikował. Zgodnie z wytycznymi, pomoc otrzymały te osoby, które miały zalane budynki mieszkalne.
 
Chcąc zakończyć wzburzoną dyskusje, Przewodniczący odparł, że w przypadku zeszłorocznej powodzi, jego posesja również została zalana. W związku z tym, że woda nie dostała się do mieszkania, nie wnioskował o pomoc, ponieważ zgodnie z wytycznymi nie otrzymałby jej z tego względu.
 
3)      Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość związaną z 65-leciem istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych w dniu 25 lipca br. na boisku sportowym w Studniskach Dolnych.
4)      Wójt poinformował, że organizacja tegorocznych dożynek planowana jest w Radzimowie Górnym. Planowany termin uroczystości to 29 sierpnia 2010 r.
5)      W związku z koniecznością rozstrzygnięcia sprawy gospodarki odpadami, niewykluczona będzie organizacja sesji nadzwyczajnej. Sprawa została szeroko omówiona na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
6)      Wójt życzył wszystkim udanego wypoczynku oraz zachęcił do udziału w gminnych uroczystościach w okresie letnim.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIV sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.                                                         (1315)
 
Protokołowała;
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 5311
Nazwa dokumentu: Protokół nr 44
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05 10:48:11
Data udostępnienia informacji: 2010-10-05 10:48:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 10:50:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner