logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 

 

Protokół nr 33
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2009 roku o godz. 1100
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni byli radni Stanisław Cap i Edward Czarnota.           (listy obecności; zał. 1,2, 3)
W sesji udział wzięli m.in.:
-Marzena Machałek – Poseł na Sejm RP,
-Elżbieta Witek – Poseł na Sejm RP,
-Roman Brodniak – Poseł na Sejm RP,
-Leszek Kuliński – Prezes Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej/Wójt Gminy Kobylnica,
-Bogdan Charkiewicz – Prezes Fornax Sp. z o.o.,
-Gustaw Brzyszcz – Agro&Ekoplan,
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Sesję rozpoczęto od uroczystego wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Stanisławie i Julianowi Ziółkowskim z Wilki oraz Państwu Krystynie i Józefowi Paluszkiewiczom z Sulikowa. Pani Halina Tymińska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sulikowie wręczyła jubilatom list gratulacyjny stwierdzając, że wytrwanie 50 lat w związku małżeńskim zasługuje na uznanie i szacunek oraz stanowi wzór do naśladowania. Wójt wręczył jubilatom medale Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie składając przy tym najlepsze życzenia i wyrazy uznania. Do życzeń dołączyli się również posłowie.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawa planowanej budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sulików.
 3. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sulików za I półrocze 2009 r.
 7. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
b)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
c)      w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
d)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata w drodze bezprzetargowej.
e)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Sulików na okres dłuższy niż trzy lata w drodze bezprzetargowej.
f)        w oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Dolne na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
g)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4.  Sprawy różne. Komunikaty.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przewodniczący przedstawił poprawki do protokołu z poprzedniej sesji zgłoszone przez radnych Roberta Starzyńskiego i radną Wiolettę Rynkiewicz. Poprawki zostaną wprowadzone do protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Przewodniczący zaprosił wszystkich do dyskusji na temat planowanej budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wiedza na temat elektrowni wiatrowych od kiedy ich temat został poruszony znacznie się zwiększyła. Zwiększa się także liczba osób przeciwnych budowie elektrowni na terenie naszej gminy ze względu na bliskość tych urządzeń w pobliżu zabudowań. Zgłaszane są coraz nowe zarzuty wskazujące na negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko naturalne.
Jednym z argumentów przemawiających za budową elektrowni wiatrowych miały być zwiększone dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Jego wysokość została przedstawiona mieszkańcom w informatorze gminnym wydanym przed konsultacjami. Miała wynosić 2,5 mln euro w ciągu roku. Wyliczenie to nastąpiło jako 2% od wartości całego wiatraka. Według radnego to stwierdzenie jest nie prawdziwe, co potwierdza stanowisko Ministra Finansów, według którego opodatkowaniu podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych.
Kolejnym argumentem przemawiającym za budową wiatraków podawana jest również konieczność budowy dróg dojazdowych oraz to, że do codziennej eksploatacji zatrudnienie może znaleźć kilkadziesiąt osób. Argumenty te nie są poparte żadnymi dokumentami przedstawionymi radnym. Zdaniem radnego należy przedstawić szczegóły, przed podjęciem przez radnych kolejnych istotnych decyzji.
 
Pan Leszek Kuliński – Prezes Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej i jednocześnie Wójt Gminy Kobylnica stwierdził, ze koszt budowy elektrowni wiatrowej wynosi 2,5 mln euro. Koszt ten ponosi inwestor, a nie gmina. Wysokość podatku od nieruchomości jest sprawą dość skomplikowaną. SGPEO prowadzi rozmowy na ten temat z Polska Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej oraz ze Stowarzyszeniem w Szczecinie. Sytuacja prawna opodatkowania elektrowni wiatrowych wymaga unormowania, Prezes Kuliński wyraził nadzieję, że obecność posłów na sesji wpłynie na poprawę tę sytuacji. Prezes stwierdził, że wyrok NSA z lipca br. nie zamyka ostatecznie tej sprawy. Kwestia podatku to sprawa pomiędzy państwem a samorządem. Samorząd i inwestor prowadzą wspólną politykę, która ma doprowadzić do tego, że w Polsce w 2020 roku ma być zainstalowanych ok. 4,5 tys. wiatraków. Stanie się tak, pod warunkiem, że samorządy wyrażą wolę realizacji tych inwestycji na terenie swoich gmin. Ponadto konieczne jest dojście do porozumienia z administracją rządową w zakresie zmian w ustawie dotyczących opodatkowania farm wiatrowych.  SGPEO proponuje aby źródła energii odnawialnej zostały opodatkowane w wysokości 1% od całości inwestycji. Gmina Kobylnica po negocjacjach przeprowadzonych z jedną z firm, która budowała farmę wiatrową na terenie gminy pobiera 95 tys. zł od 1 wiatraka, co stanowi 0,97% wartości podatku. Jeżeli chodzi o ulgi podatkowe Prezes nie posiada informacji na temat ulg podatkowych dla inwestorów ze strony samorządu, prawo uniemożliwia samorządom stosowania jakichkolwiek ulg podatkowych. Odnośnie dróg dojazdowych, inwestor stawiający elektrownie wiatrowe na terenie Gminy Kobylnica, zbudował 17 km dróg dojazdowych. Dogi są utwardzone i dobrej jakości. Każdy inwestor jest zobowiązany przedstawić projekt budowy zawierający lokalizację dróg prowadzących do elektrowni wiatrowych. Zatrudnienie przy budowie elektrowni może znaleźć kilkudziesięciu mieszkańców przy robotach ziemnych. Etap inwestycyjny trwa ok.12 miesięcy. Przy eksploatacji 50 MW farmy wiatrowej potrzebne są 2 osoby. Jednym z warunków postawionych inwestorom podczas budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Kobylnica było to, że firmy będą miały swoje siedziby na terenie gminy. Stanowi to dochód dla gminy z tytułu podatku od osób fizycznych. W Gminie Kobylnica w ciągu trzech lat, praktycznie nie miały miejsca negatywne nastroje społeczne ze strony mieszkańców odnośnie elektrowni wiatrowych. Ustalona została minimalna odległość wiatraków od zabudowań – 750 m. Taka odległość zupełnie eliminuje występowanie hałasu, z którym tak naprawdę można mieć do czynienia jedynie stojąc bezpośrednio pod wiatrakiem. Ponadto właściciel farmy wiatrowej jest zobowiązany do składania raz na pół roku sprawozdań z analizą pomiaru hałasu. Odnośnie oddziaływania na środowisko Gmina Kobylnica jest pod nadzorem Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Medycznej w Szczecinie. Na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej odbyły się badania stanu zdrowia mieszkańców pod względem oddziaływania elektrowni wiatrowych.    
W kwestii śmiertelności ptaków sprawy monitoruje Uniwersytet Szczeciński prowadząc badania w tym kierunku. W ciągu 12 miesięcy eksploatowania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy zginął jeden ptak – myszołów. Według specjalistów ptak musiał zginąć podczas pogoni za innymi ptakami. Prezes SGPEO dodał, że przyjechał na sesję po to aby przedstawić realną sytuację panującą na terenie Gminy Kobylnica po zbudowaniu elektrowni wiatrowych, a nie po to by bronić interesu Wójta Gminy Sulików, pracowników czy inwestorów. Dążenie do budowy elektrowni wiatrowych jest istotne – jeżeli do 2020 r. w Polsce nie zostanie osiągnięty poziom 11700 MV energii wytwarzanej z elektrowni wiatrowych najprawdopodobniej z kieszeni podatników będą płacone kary umowne za niespełnienie warunków określonych przez Unię Europejską.
 
Poseł Marzena Machałek w odniesieniu do wypowiedzi Prezesa Kulińskiego stwierdziła, że należy się skupić na sytuacji jaka panuje w Gminie Sulików w kwestii elektrowni wiatrowych oraz odnosić się do zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców. Jedną z pierwszych spraw poruszanych przez mieszkańców gminy jest wynik konsultacji społecznych, który ich zdaniem nie odzwierciedla opinii mieszkańców na temat budowy elektrowni wiatrowych na tym terenie. Ponadto minimalna odległość elektrowni wiatrowych, która będzie źródłem niedogodności mieszkańców, których domy skupiają się wokół elektrowni jest rzeczywistym argumentem, nie tylko ze względu na hałas ale również na ultradźwięki mające rzeczywisty wpływ na otoczenie. Mieszkańcy zwracając się do Pani poseł zwrócili jej uwagę na brak rzetelności przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych, czego efektem jest poczucie, że decyzja została podjęta poza nimi. Poseł poprosiła o przedstawienie rzeczywistych argumentów przemawiających za tym, aby ta inwestycja była przeprowadzona na terenie gminy oraz jakie korzyści będą mogli osiągnąć dzięki temu mieszkańcy, nie biorąc pod uwagę tego, że inwestorzy będą sponsorowali imprezy organizowane w gminie. Ponadto Poseł Machałek prosiła o podanie informacji na temat finansowania inwestycji – czy będą to jedynie środki inwestora czy również środki europejskie. Poseł poruszyła również kwestię jakości maszyn stawianych przez inwestorów – czy będą to nowe maszyny czy stare sprowadzane np. z zagranicy.
 
Poseł Elżbieta Witek poinformowała, że obecność jej i innych posłów służy temu by załagodzić konflikt jaki wystąpił w związku z budową elektrowni wiatrowych i pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji, ponadto ich obecność spowodowana jest również tym, że zwracali się do nich mieszkańcy gminy. Poseł stwierdziła, że Prezes Kuliński reprezentuje gminy lezące na Pomorzu, gdzie panują dogodne warunki do budowy elektrowni wiatrowych. Należy pamiętać, że całe terytorium Polski nie ma warunków ku temu by prowadzić takie inwestycje. Samorządy wykazują zainteresowanie budową elektrowni wiatrowych, głównie ze względu na możliwość pozyskania środków do budżetu. Posłowie reprezentują społeczność lokalną i ich interesy. Poseł będąc na spotkaniu z mieszkańcami z terenów gdzie mają stanąć elektrownie wiatrowe w Biernej dowiedziała się o zastrzeżeniach i obawach tych ludzi. Ilość maszyn, która ma zostać postawiona jest ogromna – ma ich stanąć ponad sto. Gdyby miała być to liczba kilkunastu wiatraków, nie stanowiłoby to z pewnością problemu. Elektrownie wiatrowe mają zdecydowany wpływ na środowisko naturalne, gdyby po ich wybudowaniu okazało się, że warunki wiatrowe nie pozwalają na pracę tych maszyn przez cały czas ich zdemontowanie nie byłoby łatwe chociażby ze względu na ich rozmiary. Poseł zwróciła uwagę, że obecne warunki pogodowe uległy znacznemu pogorszeniu, w Polsce coraz częściej występują anomalie pogodowe. Montaż elektrowni wiatrowych wymaga zabetonowania ogromnej powierzchni ziemi, która nie będzie mogła już nigdy więcej być wykorzystana rolniczo. Budowa elektrowni wiatrowych na terenie gminy może spowodować znaczny spadek wartości nieruchomości na tych terenach, oraz obniży zainteresowanie potencjalnych nabywców nieruchomości. Poseł stwierdziła, że bardzo istotną i pozytywną sprawą w gminie Kobylnica było zbudowanie elektrowni wiatrowych zgodnie z wolą mieszkańców. Poseł stwierdziła, że jeżeli mieszkańcy poszczególnych miejscowości nie chcą budowy elektrowni wiatrowych to nie należy uszczęśliwiać ich na siłę. Odnośnie konsultacji społecznych Poseł stwierdziła, że mieszkańcy wsi często nie mają możliwości uzyskania informacji, stąd też niezadowolenie mieszkańców wynikające z ich zdaniem niewłaściwego przygotowania konsultacji społecznych. Poseł Machałek i Poseł Witek chcą zwrócić uwagę radnych by nie podejmowali pochopnej decyzji odnośnie elektrowni wiatrowych. Poseł zwróciła uwagę na konflikt interesów w przypadku gdy radni, którzy na swoich terenach mają mieć zlokalizowaną elektrownie wiatrową nie powinni decydować o ich budowie. Jeżeli decyzje podejmowane przez radnych wiążą się z ich prywatnymi interesami, powinni oni wstrzymać się od głosu, gdyż jest to wysoce niestosowne.
Poseł Roman Brodniak w swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę stworzenia prawa energetycznego, na podstawie którego funkcjonowałoby powstawanie elektrowni wiatrowych. Poseł przedstawił historie powstawania elektrowni wiatrowych w Europie, w przypadku Niemiec był to rok 1982. Ponadto w swoim wystąpieniu Poseł nawiązał do szkodliwości elektrowni wiatrowych i ich wpływu na zdrowie ludzi podkreślając potrzebę zachowania jak największej odległości tych urządzeń od zabudowań.
 
Wójt Gminy rozpoczął swoją wypowiedź od stwierdzenia, że idea elektrowni wiatrowych na terenie gminy ma swój początek w 2000 roku, zanim objął obecne stanowisko. Wójt przytoczył zapis z protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 maja 2000 roku, wówczas miało miejsce rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sulików, gdzie podczas dyskusji radny Robert Starzyński zgłosił propozycję aby wprowadzić zapis dopuszczający ustawienie na terenie gminy siłowni wiatrowych. Za tą propozycją nie miały miejsca żadne działania. W 2007 roku do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie o przystąpieniu do prac nad zmianą studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików w związku z koniecznością dostosowania zapisów studium do prac związanych z projektem kanalizacji. Wówczas wpłynęły wnioski o rozszerzenie studium o zapis dopuszczający lokalizację elektrowni wiatrowych. Wnioski zostały zgłoszone zgodnie z trybem określonym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Rozpatrzenie wniosku zostało poprzedzone długimi dyskusjami z architektami, członkami Gminnej Komisji Urbanistycznej, mieszkańcami i radnymi. Zapis znalazł się w studium zagospodarowania przestrzennego. W ślad za tym złożony został wniosek o przystąpienie do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w konkretnych miejscowościach, gdzie pojawili się chętni inwestorzy. Gmina Sulików jest miejscem, gdzie istnieją warunki dla funkcjonowania elektrowni wiatrowych. Jednym z istotniejszych jest lokalizacja jednej z największych w Europie rozdzielni elektrycznej w Mikułowej, co w dużej mierze zdeterminowało inwestorów. Odnośnie wypowiedzi na temat negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko Wójt zaznaczył, że przez 47 lat istnienia rozdzielni w Mikułowej nikt nie zainteresował się szkodliwością linii energetycznych mających ogromne oddziaływanie na otoczenie i ludzi. W obecnym porządku prawnym bez zakończonego procesu planistycznego i pozytywnej decyzji środowiskowej nikt nie ma prawa wybudowania elektrowni wiatrowych. Kolejne etapy tej inwestycji będą możliwe dopiero po wejściu w życie uchwał w sprawie zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wówczas inwestor może przystąpić do działań związanych z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest sporządzenie raportu środowiskowego, którego tworzenie wraz z przeprowadzaniem badań np. ornitologicznych trwa ponad rok. W związku z tym podjęcie uchwały przez radnych jest początkiem długotrwałego i skomplikowanego procesu. Odnośnie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy, które odbyły się w czerwcu 2008 roku Wójt stwierdził, że zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i uwagi co do ich niewłaściwego i pobieżnego przygotowania są krzywdzące wobec pracowników Urzędu Gminy i Wójta. Na potrzeby konsultacji został przygotowany obiektywny materiał na temat funkcjonowania i oddziaływania elektrowni wiatrowych, rozpropagowany na terenie całej gminy przy pomocy sołtysów oraz podany do widomości na stronie internetowej gminy. Przed konsultacjami miało również miejsce rozpropagowanie informacji przeciwników elektrowni wiatrowych, co zaprzecza tezie o jakiejkolwiek niewiedzy na temat przygotowywanych konsultacji. Miała miejsce również tzw. „kampania szemrana” poprzez odwiedzanie mieszkańców i przekonywanie ich o negatywnych skutkach jakie niesie za sobą lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Według planów na terenie gminy ma być zlokalizowanych 5 farm wiatrowych, tylko w przypadku jednej z nich mają miejsce negatywne opinie i protesty ze strony mieszkańców. Wiosną tego roku odbyła się dyskusja publiczna na temat planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bierna. W trakcie dyskusji zgłaszane były postulaty i uwagi, padł również wniosek w którym stwierdzono nienależyte przygotowanie i podanie do wiadomości mieszkańcom ogłoszenia zawierającego termin do składania uwag. W związku z tym Wójt podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu procedury aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów. Odbyła się ponowna debata publiczna, na której padały kolejne wnioski. Dyskusje prowadzone przy wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego nie były merytoryczne, ale opierały się na wyrażaniu sympatii i antypatii o czym świadczą zapisy protokołów. W związku z tym opinie, że procedury odbywały się za czyimiś plecami i po cichu są niesprawiedliwe i nieprawdziwe. Elektrownie wiatrowe maja zarówno złe jak i dobre strony. Jeżeli chodzi o negatywne oddziaływanie na środowisko to z pewnością jest ono mniejsze od tradycyjnych źródeł energii, takimi jak elektrownia czy kopalnia. Samorządy powinny przyłączyć się do działania na rzecz odnawialnych źródeł energii, nie tylko w aspekcie elektrowni wiatrowych. Wójt poczuł się urażony stwierdzeniem, że największą korzyścią dla gminy będzie sponsorowanie przez inwestora imprez gminnych.
Obecnie trwają prace nad czterema planami zagospodarowania przestrzennego, prace zbliżają się ku końcowi. Wójt stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji żeby Rada Gminy zablokowała działanie z tymi planami. Wówczas gmina straciłaby wiarygodność. Wójt dodał, że nikt nie będzie stawiał wiatraków jeżeli mieszkańcy rzeczywiście będą przeciwni, ale wówczas należy się liczyć z tym, że miejscowości w których dochód od podatku od nieruchomości będzie pomniejszony poprzez brak elektrowni wiatrowych nie będą mogły liczyć np. na tyle samo inwestycji co w innych miejscowościach. Odnośnie wypowiedzi Poseł Witek Wójt stwierdził, że dotychczas radni głosowali nad przystąpieniem do zmian w Studium, propozycja dotyczy całych obszarów, bez wskazania konkretnych działek. Według wiedzy Wójta popartej wiedzą prawników w takim przypadku radnemu nie przysługuje wyłączenie z głosowania nad uchwałą.
Przewodniczący stwierdził, że według ustawy o samorządzie gminnym kiedy nie ma pewności o istnieniu interesu prawnego, radny sam powinien rozstrzygnąć sprawy ewentualnego wstrzymania się od głosowania.
 
Pani Jolanta Loritz-Dobrowolska – przedstawiciel organizacji ekologicznej Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu oraz mieszkanka miejscowości Studniska Dolne. TOPiK otrzymało potwierdzenie uczestnictwa w procesie planistycznym jako strona na terenie wszystkich gmin w Powiecie Zgorzeleckim, gdzie planowana jest budowa elektrowni wiatrowych. W swoim wystąpieniu Pani Loritz-Dobrowolska odniosła się do oddziaływania elektrowni wiatrowych na przyrodę, a głównie na ptaki i nietoperze, kwestia ta jest często lekceważona. Pani Loritz – Dobrowolska zwróciła uwagę na infradźwięki, które towarzyszą elektrowniom wiatrowym, są one niesłyszalne i ale ich oddziaływanie rozciąga się na znacznym obszarze. Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe jest słyszalny i może być uciążliwy w nocy nawet w odległości 2 km od turbin. Pani Lortitz-Dobrowolska zgodziła się z opinią Wójta na temat negatywnego oddziaływania rozdzielni prądu w Mikułowej na otoczenie, lecz jeśli istnieje już na terenie gminy tak szkodliwy dla otoczenia obiekt po co dokładać kolejne w postaci elektrowni wiatrowych. Odnośnie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze Pani Loritz-Dobrowolska opisała w jaki sposób zwierzęta te są zagrożone. Ponadto lokalizacja elektrowni wiatrowych na terenie poszczególnych miejscowości zdecydowanie obniży wartość nieruchomości zlokalizowanych w ich pobliżu. W trakcie budowy elektrowni po drogach będzie jeździł ciężki sprzęt który przyczyni się do pogorszenia stanu nawierzchni dróg a tereny pod budowę zostaną doszczętnie rozkopane. Ilość betonu umieszczonego w ziemi, który będzie stanowił fundament dla siłowni wiatrowych wykluczy grunty z produkcji rolnej po czasie w którym elektrownie będą eksploatowane. Pani Jolanta w imieniu własnym i Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu wyraziła sprzeciw wobec budowy tak ogromnej liczby wiatraków na terenie gminy.
 
Rady Robert Starzyński w odniesieniu do wypowiedzi Wójta na temat zapisu z protokołu z maja 2000 roku stwierdził, że była to wypowiedz wyrwana z kontekstu, wówczas w dyskusji padały pomysły jakie można było zawrzeć w studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Wniosek który złożył radny nie został przytoczony w żadnym innym dokumencie. Odnośnie oddziaływania na otoczenie rozdzielni prądu w Mikułowej, radny stwierdził, że wówczas nikt nie miał wpływu na decyzję o jej wybudowaniu, w przypadku wiatraków radni i mieszkańcy gminy mają taką możliwość. Do każdej siłowni wiatrowej musi zostać wybudowany kanał ziemny, który będzie skierowany do rozdzielni – o tym do tej pory nie mówiono.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że jako radny z Biernej od początku gdy zaczęła się sprawa elektrowni wiatrowych był przekonany, że mieszkańcy nie wyrażą na to zgody. Radny wnioskował o zwiększenie minimalnej odległości siłowni wiatrowych od zabudowań. Mieszkańcy Biernej nie sprzeciwiają się elektrowniom wiatrowym tylko ich ogromnej ilości. Radny zwrócił uwagę na fakt, że coraz więcej ludzi z miast przeprowadza się do małych wiosek takich jak Bierna i Miedziana, lokalizacja wiatraków przyczyni się do zmniejszenia zainteresowania osiedleniem się w tych miejscowościach. Radny stwierdził, że czuje się dumny, ponieważ mieszkańcy Biernej potrafili się zjednoczyć i działać wspólnie w tak istotnej dla ich wsi sprawie. Radny zwrócił uwagę na brak kontaktu Wójta z mieszkańcami w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Odnośnie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w przeciwieństwie do Gminy Kobylnica w Gminie Sulików nie miały one miejsca. Mieszkańcy mogli pozyskać informację jedynie z ulotek. Radny zwrócił uwagę także na negatywne oddziaływanie pola magnetycznego wytwarzanego przez siłownie wiatrowe na urządzenia typu aparaty słuchowe i rozruszniki serca, będzie stanowiło to poważny problem dla osób korzystających z takich urządzeń, gdyż zaburzają one ich prawidłowe działanie.
 
(Sesję opuścił radny Tomasz Polanowski, w sesji bierze udział 12 radnych – godz. 1340.)
 
Poseł Elżbieta Witek w nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego stwierdziła, że miała na myśli interes prywatny który radni mogą zyskać dzięki elektrowniom wiatrowym jeżeli na ich prywatnych działkach mogą się one znaleźć. Poseł prosiła o przedstawienie informacji jaki procent gruntów przeznaczonych pod budowę elektrowni wiatrowych stanowi własność gminy a ile należy do prywatnych właścicieli. Poseł przyznała rację radnemu Jankowskiemu, że rozpropagowanie ulotek nie jest tym samym co spotkanie na którym można wyjaśnić wątpliwości, tym bardziej gdy wiedza na temat elektrowni wiatrowych przeciętnego mieszkańca nie zbyt szeroka. Poseł Elżbieta Witek poruszyła również kwestie badań poziomu hałasu, które powinno być przeprowadzone dla dobra mieszkańców.
 
Poseł Marzena Machałek prosiła o udzielenie odpowiedzi na zadane przez nią wcześniej pytania. Poseł stwierdziła, że nie wyłączenie się z głosowania radnych nad uchwałami z których mogą osiągnąć prywatne korzyści jest wysoce niestosowne i nieetyczne. Poseł odniosła wrażenie, że sprawa budowy elektrowni wiatrowych jest już przesadzona, a przygotowania do inwestycji są już tak daleko posunięte, że dyskusje niczego nie zmienią. Poseł dodała, że zjawiła się na sesji po to by pomóc mieszkańcom, którzy zwrócili się do nie z prośbą a nie kogoś urazić. Poseł zapytała, czy wśród radnych są tacy, na których gruntach według planów staną elektrownie wiatrowe.
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział Pani Poseł Elżbiecie Witek, że z tego co mu wiadomo to na terenie jednego radnego zostały zlokalizowane projektowane elektrownie wiatrowe.
 
Wójt ponownie poinformował, że materiał, który został przygotowany mieszkańcom przed konsultacjami był przygotowany w sposób dostępny, zrozumiały i rzetelny. Wójt wystosował również wystąpienie do mieszkańców z prośba o rozważenie wszystkich za i przeciw oraz o wzięcie udziału w konsultacjach. Od podjęcia uchwały przez Radę Gminy przez ponad 2 miesiące temat istniał wśród społeczeństwa. Temat był poruszany niejednokrotnie na zebraniach wiejskich. Wójt stwierdził, że gdyby mieszkańcy Biernej wypełniali wszystkie wymogi określone przez ochronę środowiska, to w pierwszej kolejności przestaliby zanieczyszczać rzekę ściekami, wywozić odpady na składowisko a nie do lasów lub je spalać. Wówczas byli by uprawnieni do wypowiadania się na temat szkodliwości elektrowni wiatrowych. Aby dyskutować o ochronie środowiska trzeba brać pod uwagę jej cały obszerny zakres. Wójt prosił aby zachować umiar i rozwagę w zarzutach stawianych w dyskusji i obiektywnie podchodzić do pewnych spraw.
 
Radny Piotr Jankowski odnośnie wypowiedzi Wójta stwierdził, że radni wnioskowali o przeprowadzenie konsultacji w kwietniu a zostały przeprowadzone dopiero w czerwcu. W kwestii ochrony środowiska radny powiedział, że od dwóch lat wnioskuje o zakup pojemników do segregacji odpadów aby uniknąć zanieczyszczenia lasów.
 
Pan Kuliński przedstawił sposób w jaki przebiegają przez Polskę korytarze wiatrowe. Ponadto Pan Kuliński odniósł się do form konsultacji społecznych. Odnośnie finansowania inwestycji Prezes SGPEO stwierdził, że jest to włącznie interes inwestora. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Jolanty Lortiz-Dobrowolskiej Pan Kuliński stwierdził, że polskie prawo zabrania montowania starych i zużytych siłowni wiatrowych, zapis ten powinien zostać uwzględniony w uchwałach, które będą podejmowane przez Radę Gminy. W umowach zawieranych z inwestorami powinien znaleźć się zapis mówiący o obowiązku zdemontowania maszyn po przewidzianym czasie jego eksploatacji, który leży po stronie inwestora. Gmina Kobylnica ograniczyła możliwość lokalizacji siłowni wiatrowych w miejscach, gdzie ptaki mają siedliska. Pan Kuliński omówił proces budowy siłowni wiatrowych oraz zwrócił uwagę na podejmowanie decyzji odnośnie elektrowni w sposób rozważny i rozsądny korzystając przy tym z rzetelnych źródeł informacji.
 
Pan Gustaw Brzyszcz – Prezes  Firmy Agro&Ekoplan w swojej wypowiedzi omówił proces budowy elektrowni wiatrowych oraz przedstawił szacowane koszty budowy. Farma wiatrowa, której budowa planowana jest w Biernej, stanowi 20% wszystkich siłowni wiatrowych mających powstać na terenie całej Gminy Sulików. Pan Brzyszcz stwierdził, że nie usłyszał podczas dyskusji konkretnych argumentów, które przemawiałyby za tym by nie budować elektrowni wiatrowych. Poinformował, że był pionierem w budowie elektrowni wiatrowych w Polsce. W swojej wypowiedzi Pan Brzyszcz odniósł się także do kwestii odległości siłowni wiatrowych od nieruchomości oraz krytycznie ocenił podważanie prawidłowości przeprowadzonych konsultacji społecznych i ich wyniku. Ponadto Pan Brzyszcz kończąc swoją wypowiedź uniósł się stwierdzając, że mieszkańcy Biernej podważają jego prawo do podejmowania rożnych działań na nieruchomościach stanowiących jego własność prywatną.
 
Pan Bogdan Charkiewicz – Prezes Firmy Fornax odniósł się do trudnej roli inwestora w sytuacji gdy prowadzona jest dyskusja na temat elektrowni wiatrowych. Pan Charkiewicz odniósł się do obowiązków leżących po stronie inwestora i gminy. Władztwo planistyczne leży wyłącznie w rękach gminy, to gmina decyduje o przeznaczeniu poszczególnych terenów. W przypadku Gminy Sulików pierwsi pojawili się inwestorzy a następnie rozpoczęły się działania planistyczne. W wielu gminach w Polsce sytuacja wyglądała odwrotnie. Najpierw następuje zmiana w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego a następnie poszukiwani są inwestorzy chętni do zbudowania elektrowni wiatrowych. Prezes Firmy Fornax zapewnił, że firma dokłada wszelkich starań i wiedzy by wszystkie procedury prowadzące do zbudowania elektrowni wiatrowych przebiegały zgodnie z obowiązującym prawem. Budowa elektrowni wiatrowych poza dochodem jest zjawiskiem pozytywnym dla środowiska o czym mówią organizacje ekologiczne takie jak Green Peace.
 
Pan Andrzej Raczak – mieszkaniec Biernej w swojej wypowiedzi odniósł się do konsultacji społecznych, ich przebiegu i sposobu informowania mieszkańców na ich temat, podważając ich istotność i nazywając je "tak zwanymi konsultacjami". Dyskusje publiczne podczas wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pan Raczak nazwał śmiesznymi, że względu na ograniczony wówczas poziom wiedzy mieszkańców biorących w nich udział na temat elektrowni wiatrowych. Większość postulatów i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców wynikało właśnie z ich niewiedzy. Pan Raczak zwrócił uwagę na zbyt małą odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkańców. Mieszkańcy mający działki prywatne przy elektrowniach wiatrowych nie będą mogli w pełni z nich korzystać. Pan Raczak odniósł się również do nieścisłości i błędów popełnianych w procedurze wykładania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Wójt zwrócił się z prośbą aby nie posługiwać się pojęciem tak zwane konsultacje społeczne. Konsultacje odbyły się zgodnie z obowiązującym prawem – na podstawie uchwały Rady Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, która powstała zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym.
 
Zastępca Wójta w odniesieniu do wypowiedzi Pana Raczaka poinformował, że w 2001 roku uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Wówczas nie było mowy o lokalizacji elektrowni wiatrowych. W 2008 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie studium uwarunkowania przestrzennego gminy, w którym został zawarty zapis dopuszczający lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Następnie rozpoczęły się prace nad zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy obecni na wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego mogli zadawać pytania oraz zapoznać się ze specjalnie przygotowaną przez architekta mapą, Procedura wyłożenia planu była przeprowadzona zgodnie z prawem. Zastępca stwierdził, że oczekuję jednoznacznego stanowiska mieszkańców Biernej na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych w ich miejscowości.
 

Sołtys Sołectwa Bierna Genowefa Wilczak – Raczak podziękowała radnym, którzy przyczynili się do zwołania sesji w temacie budowy elektrowni wiatrowych. Sołtys poinformowała, że mieszkańcy Biernej nie są przeciwni elektrowniom wiatrowym ale ich odległości zbyt bliskiej o

Radny Tadeusz Polowy zwrócił się z pytaniem do Pana Gustawa Brzyszcza czy jest mieszkańcem miejscowości Bierna, a następnie stwierdził, że nie zamieszkuje on terenu gminy a jego firma ma siedzibę w Smolniku. Radny pytał również, kiedy Pan Brzyszcz ostatni raz był na swoich terenach położonych w Biernej. Radny jako myśliwy i członek koła łowieckiego stwierdził, że na terenie miejscowości Bierna w miejscach gdzie planowana jest budowa elektrowni wiatrowych żyją zwierzęta objęte ścisła ochroną.
 
Pan Gustaw Brzyszcz stwierdził, że mieszkańcy Biernej najwyraźniej maja problem z tym, że posiada własność prywatną w ich miejscowości i chce w nią inwestować. Pan Brzyszcz potwierdził, że nie jest mieszkańcem Biernej.
 
Poseł Elżbieta Witek podziękowała za udział w sesji i możliwość uczestniczenia w dyskusji na tak istotny temat. Poseł stwierdziła, że nikt nie ma prawa narzucać radnym swojego zdania i życzyła całej Radzie Gminy Sulików podjęcia słusznej i rozważnej decyzji. Nikt nie jest zatwardziałym przeciwnikiem budowy elektrowni wiatrowych, ale niezbędna jest rzetelna informacja przekazana mieszkańcom. Poseł negatywnie odniosła się do zachowania Pana Gustawa Brzyszcza, które jej zdaniem jest wysoce niestosowne. Poseł poinformowała, że parlamentarzyści będą śledzić przebieg tej sprawy nadal, tym bardziej że mieszkańcy zwrócili się do nich z prośbą o interwencje. Poseł stwierdziła, że ludzie z którymi mamy do czynienia są bardzo różni, ale do każdego można trafić przez rzetelną dyskusję czego przykładem jest sytuacja opisana przez Pana Kulińskiego w Gminie Kobylnica. Poseł ponownie życzyła radnym podjęcia właściwej decyzji a Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy cierpliwości i pokory wobec ludzi. Poseł dodała, że sytuacja w której mieszkańcy Biernej po niewyrażeniu zgody na budowę elektrowni wiatrowych, a tym samym pozbawienie gminy zysku będą lekceważeni i nie brani pod uwagę przy prowadzeniu inwestycji jest niedopuszczalna.
 
Prezes Leszek Kuliński podziękował za zaproszenie na sesję, obecność na niej pozwoliła na pozyskanie nowych doświadczeń i wymianę poglądów. Prezes życzył podjęcia roztropnych decyzji oraz zaprosił do odwiedzenia stron internetowych Gminy Kobylnica i Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnych w celu zapoznania się z informacjami na temat procesu budowy elektrowni wiatrowych.
 
Wójt podziękował wszystkim obecnym za udział w dyskusji, parlamentarzystom za zainteresowanie, licząc na ich wsparcie także w innych zadaniach realizowanych przez Gminę Sulików. W kwestii braku realizacji zadań w miejscowości Bierna w przypadku nie wyrażenia zgody na lokalizację elektrowni wiatrowych Wójt stwierdził, że podczas podziału środków z budżetu radni mogą brać pod uwagę dochód wypracowywany przez poszczególne sołectwa.
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w treściwej dyskusji oraz poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie punktu związanego z planowaną budowa elektrowni wiatrowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy omówił wspólne posiedzenie komisji stałych, które odbyło się w dniu 21 września 2009 r.
Radny Grzegorz Konarski przedstawił protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie w dniu  24 czerwca 2009 r.
Radny przedstawił również protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2000 r.
 
Informacja o pracy komisji stałych została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.                                    (zał. 4)
Radny Robert Starzyński pytał kiedy będzie realizowane zadanie polegające na modernizacji obiektów edukacyjno-kulturowych w Gminie Sulików i w Gminie Hohendubrau oraz kiedy zostaną zamontowane piłkochwyty przy boiskach przy Środowiskowej Hali Sportowej, ponieważ obecnie boiska nie są w żaden sposób zabezpieczone.
 
Wójt odpowiedział, że został złożony wniosek do Programu EWT Polska-Saksonia, najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2010 roku należy spodziewać się rozstrzygnięcia wniosku. Odnośnie zamontowania piłkochwytów uznano że nie ma potrzeby ich montowania, ponieważ od początku funkcjonowania boiska nie było żadnych problemów.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz prosiła o podanie szczegółów na temat umowy ze Studiem Architektonicznym „Fold” s.c. na opracowanie koncepcji zabezpieczającej przed zalewaniem wodami deszczowymi wejścia do Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie. Radna pytała czy Hala była już zalewana wodami opadowymi i czy w związku z tym powstały jakieś szkody.
 
Wójt odpowiedział, że słyszał już opinie, że Środowiskowa Hala Sportowa została zalana już dawno. Sprawa polega na tym, że system kanalizacji burzowej na ul. Zgorzeleckiej nie jest sprawny przy odbiorze wody podczas obfitych opadów. Podczas dużych opadów woda spływa przez podjazd i na schody od strony ul. Ks. Soleckiego. Miał miejsce jeden przypadek, gdy woda sforsowała drzwi główne. W związku z tym aby zapobiec podobnym sytuacjom planowane jest wykonanie awaryjnego przepływu wody opadowej. Wiąże się to z tym, że w momencie wykonywania prac kanalizacyjnych będą możliwe pewne modyfikacje kanalizacji burzowej.
 
Radna Halina Bogdanowicz prosiła o podanie szczegółów na temat programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików wraz z inwentaryzacją. Radna pytała również o jakiej działalności uzdrowiskowej jest mowa w Programie EWT Polska –Saksonia dot. tematu wsparcia – turystyka i działalność uzdrowiskowa oraz o nabór na stanowisko aplikantów straży gminnej.
 
Wójt przedstawił radnym Komendanta Straży Gminnej – Pana Mariana Smokowskiego.
 
Pan Marian Smokowski poinformował, że ogłoszony nabór najprawdopodobniej nie zostanie rozstrzygnięty, ponieważ czas składania ofert mija w dzisiejszym dniu o godz.. 1430, a nie wpłynęła do tej pory żadna oferta. Ogłoszenie o naborze zostało rozpowszechnione w sposób zwyczajowo przyjęty, tzn. na stronie biuletynu informacji publicznej oraz na tablicach ogłoszeń. Kolejny nabór, który zostanie ogłoszony powinien być bardziej rozpowszechniony.
 
Wójt poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie kwocie 10.200,00 zł, na realizację zadania pt.: „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików wraz z inwentaryzacją’. Całość zadania wyniesie 11.000,00 zł, gmina ze swojego budżetu dokłada kwotę 800 zł. Program EWT Polska-Saksonia polega na współpracy w ramach Stowarzyszenia Pogranicze, który jest koordynatorem programu ze strony polskiej. Gmina Sulików jest jednym z elementów biorących udział w tym programie.
 
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przejęta jednogłośnie.                         
 
Ad. 5
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.           (zał. 5)
Radny Robert Starzyński w imieniu klubu radnych Niezależni i Gospodarni wystąpił z wnioskiem o pracowanie w formie projektu uchwały „Regulaminu dofinansowania montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Sulików”. (wniosek stanowi załącznik do protokołu)
Radny zwrócił się z prośbą aby wniosek był rozpatrzony zgodnie z zapisem § 50 Statutu Gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy zwrócił się z prośba o odsłuchanie nagrania z sesji nadzwyczajnej i zmianę zapisu w protokole w części dotyczącej wypowiedzi Wójta na temat sali gimnastycznej w Studniskach Dolnych.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
Radni nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniem, które zostało dokładnie omówione i rozpatrzone na posiedzeniu komisji.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1)w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                   (zał. 6)
 
2) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.                                                             
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                   (zał. 7) 
 
3) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.                              
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                   (zał. 8) 
 
4) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.                                                                     (zał. 9)
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.                              (zał. 9) 
 
5) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Sulików, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.                                                                                    (zał. 10)
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1głosie wstrzymującym się.
 
6) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.                                                                               
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 9 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.                               (zał. 11)
 
7) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.                                                                        
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 12)
 d zabudowań. Mieszkańcy są również przeciwni odbieraniu im ich praw i łamaniu zasady samorządności. W konsultacjach społecznych wzięło udział jedynie 15% mieszkańców z całej gminy uprawnionych do głosowania. Wiele sprzeciwu ze strony mieszkańców jest spowodowane obawami o negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na ich funkcjonowanie i zdrowie. Mieszkańcy poczuli się urażeni tym, że wnioski przez nich zgłaszane były uznawane za niemerytoryczne i zgłaszane niezgodnie z prawem.
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radny Tadeusz Polowy pytał, kiedy zostaną usunięte skutki ostatniej powodzi na rzece Czerwona Woda. Radny odnośnie wypowiedzi Wójta na temat zanieczyszczania rzeki Czerwona Woda poprzez wpuszczanie ścieków przez mieszkańców pytał jakie środki w budżecie są przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, skoro budowa kanalizacji w miejscowościach takich jak Radzimów będzie miała dopiero za kilka lat.
 
Radna Halina Bogdanowicz ponownie poruszyła sprawę pytała zmiany kierunku ruchu z Placu Wolności na ul. Nowe Miasto ze względu na zagrożenie powodowane przez samochody przejeżdżające z dużą prędkością na tak wąskiej ulicy.
 
Radny Piotr Jankowski pytał kiedy zostanie uporządkowany cmentarz komunalny w Radzimowie Górnym. Radny pytał także jak wygląda harmonogram dowozu dzieci na zajęcia w Środowiskowej Hali Sportowej w godzinach popołudniowych.
 
Radna Regina Solska zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu i montażu drzwi wejściowych do świetlicy w Starym Zawidowie, w dyspozycji sołectwa pozostała kwota 1 tys. zł jednak jest to zbyt mało. Prośba była kierowana wcześniej do Dyrektora GOKu, który stwierdził, że nie ma środków na ten cel.
 
Radny Robert Starzyński pytał na jakim etapie są działania w związku z remontem dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Sulikowie oraz jak wygląda sprawa drogi do wywozu urobku z kopalni. Ponadto radny pytał kiedy zostanie przekazane radnym rozliczenie tegorocznych dożynek. Radny zwrócił się z prośbą o usunięcie pozostałych worków z piaskiem po ostatniej powodzi.
 
Radny Marian Kurek podziękował za usystematyzowanie i doprowadzenie do poprawy przebiegu dowozu uczniów do szkół oraz prosił o uporządkowanie placu w Skrzydlicach, na który była nawożona ziemia.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała, kiedy zostanie ustawiony pojemnik na odpady na przystanku autobusowym we Wrociszowie Dolnym. Radna pytała również, kiedy zostanie wykoszona trawa przy przystankach autobusowych oraz kto jest zobowiązanych do wykoszenia trawy przy przystankach znajdujących się przy drodze wojewódzkiej.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Grażyna Kapic pytała czy w projekcie budżetu gminy na przyszły rok zostanie ujęty remont drogi Studniska Górne – Gozdanin. Radna pytała również czy krzaki znajdujące się przy przystankach autobusowych mogą zostać usunięte przez mieszkańców, czy będzie potrzebne pozwolenie na wycinkę.
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał jak wygląda sprawa remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym. Radny zwrócił się w tej sprawie na piśmie jednak do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym temacie.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Szkody powstałe na skutek powodzi na rzece Czerwona Woda zostały oszacowane i wycenione przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na kwotę 100 tys. zł. Pracę na rzece zostaną rozpoczęte po wyborze wykonawcy przez zarządcę rzeki.
-W kwestii dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt odpowiedział, że obowiązkiem każdego mieszkańca w przypadku braku sieci kanalizacyjnej jest odprowadzanie i gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych oraz transportowanie ich do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem firmy dysponującej odpowiednią koncesją i sprzętem. Niestety bardzo mało mieszkańców gminy wypełnia ten obowiązek. W związku z przystąpieniem gminy do realizacji zdania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” nie jest właściwe rozpraszanie się na realizację innych zadań takich jak budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W trakcie realizacji inwestycji każdy z mieszkańców miejscowości objętych projektem jest zobowiązany do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
-Możliwość zmiany organizacji ruchu z Placu Wolności na ul. Nowe Miasto na jednokierunkowy została przeanalizowana i ze względu na szerokość jezdni nie jest możliwa do zrealizowania. Obecne rozwiązanie polegające na organizacji „strefy zamieszkania” na tej ulicy musi pozostać wystarczające. Sprawą ruchu drogowego również i na tej ulicy zajmie się Komendant Straży Gminnej kiedy będzie mógł rozpocząć aktywną działalność.
-Cmentarze komunalne zostaną uporządkowane przed 1 listopada.
-W kwestii harmonogramu dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne na Środowiskową Halę Sportową należy kierować pytania do Dyrektora Szkoły.
-Wniosek o dofinansowanie zakupu drzwi do świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie powinien zostać złożony formalnie celem rozpatrzenia.
-Starostwo w Zgorzelcu zadeklarowało brak jakichkolwiek środków, które mogłyby zostać przekazane na remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Sulikowie. Wójt poinformował, że Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu nadal prowadzi rozmowy ze Starostwem mające na celu pozyskanie ich wkładu finansowego w tą inwestycję. Ze strony gminy padła deklaracja o gotowości przekazania połowy środków na ten cel. Należy oczekiwać działań ze Strony Starostwa Zgorzeleckiego.
-Budowa drogi do wywozu urobku z kopalni jest na etapie zaawansowanego projektu. Przejazd samochodów ciężarowych stał się obecnie dodatkowym elementem przebudowy stacji PKP, zostało wydane pozwolenie na budowę. Firma SKANSKA dokonała utwardzenia przejazdu. Wójt liczy na to, że wiosną przyszłego roku droga będzie otwarta, obwodnica znacznie odciąży ruch samochodów ciężarowych na terenie Sulikowa.
-Rozliczenie finansowe Dożynek Wojewódzkich i Dolnego Śląska w najbliższym czasie zostanie przekazane do informacji radnym i opublikowane. Wójt poinformował, że udział finansowy gminy był naprawdę niski, co było spowodowane znaczną liczbą sponsorów.
-Sprawa usunięcia worków z piaskiem po powodzi jest znana, pracownik odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe zajmie się tym w najbliższym czasie.
-Konieczność uporządkowania palcu w Skrzydlicach zostanie przekazana do realizacji.
-Wykaszanie poboczy przy drogach wojewódzkich jest w obowiązkach Rejonowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Tylicach.
-Droga Studniska Górne – Gozdanin jest drogą powiatową i do Powiatu należy jej utrzymanie. Remont drogi jest konieczny o czym niejednokrotnie Wójt rozmawiał ze Starostą.
-W sprawie dachu na świetlicy w Studniskach w najbliższym czasie będzie miała miejsce wizja lokalna. Konieczność naprawy dachu jest ewidentna i należy podjąć działania jak najszybciej.
-Sprawa wycięcia krzaków przy przystanku w Studniskach Górnych zostanie sprawdzona, możliwe że konieczne będzie złożenie wniosku o wycinkę.
-Brak działań w związku z remontem dachu na świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym jest spowodowany brakiem środków na ten cel, tym bardziej, że w tym przypadku potrzebny jest znaczny nakład finansowy. Wójt nie wyklucza możliwości podjęcia działań w kierunku remontu dachu pod kątem programu Odnowa Wsi.
 
Zastępca Wójta poinformował, że w kwestii pojemników na odpady na przystankach autobusowych z powodu braku środków finansowych działania w tym kierunku zostaną podjęte w przyszłym roku. Jeżeli sytuacja się zmieni pojemniki zostaną dostarczone jeszcze w tym roku.
 
Radny Piotr Jankowski pytał w jaki sposób będzie finansowana przebudowa świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na salę sportową.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że wartość kosztorysowa tego zadania to kwota 1 300 000,00 zł, możliwy poziom dofinansowania to wartość 500 000,00 zł. Możliwe, że w postępowaniu przetargowym wartość zadania będzie zmniejszona, przez obecną sytuację na rynku budowlanym.
 
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że jeżeli nie jest możliwa zmiana ruchu na ul. Nowe Miasto na ruch jednokierunkowy to należy rozważyć możliwość ustawienia znaku zakazu ruchu samochodów ciężarowych lub ustawienia progów zwalniających.
 
Wójt odpowiedział, że możliwość ustawienia znaku zakazu ruchu samochodów ciężarowych zostanie sprawdzona. Ustawienie progów zwalniających na ul. Nowe Miasto nie byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to zbyt krótki odcinek jezdni.
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego aby odsłuchać nagrania z sesji, w celu sprawdzenia zapisu na temat finansowania inwestycji w Studniskach Dolnych.
 
Ad. 10
Sprawy różne. Komunikaty.
1. Przewodniczący podał terminy w których będą planowane posiedzenia komisji stałych. Termin sesja październikowej jest przewidziany na dzień 28 października.
2. Przewodniczący zwrócił się do Rady Gminy o przegłosowanie wniosku o przekazanie do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skargi Pana Romana Szymańskiego na działalność Wójta Gminy.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
3. Przewodniczący odczytał Stanowisko Klubu Radnych „Porozumienie dla Gminy Sulików” w sprawie oceny zdarzeń i zachowań jakie miały miejsce wobec osoby Wójta Gminy Sulików. (treść stanowiska stanowi załącznik do protokołu).
4. Wójt złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania Dożynek Wojewódzkich Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej, które odbyły się w Sulikowie w dniu 6 września br. Postawa wszystkich tych osób była bardzo budująca, dzięki tak wspaniałej współpracy gmina Sulików mogła w tym dniu zaistnieć i pokazać się z jak najlepszej strony.
5. Wójt przypomniał o rozważenie możliwości przystąpienia do systemu informacji sms w przyszłym roku i przedstawienie swojego stanowiska.  
 
Przewodniczący podziękował radnym za prowadzoną dyskusję na sesji w kwestii budowy elektrowni wiatrowych. Dyskusja miała łagodny i harmonijny przebieg, pomimo tak trudnego i drażliwego tematu.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                                                                                        (godz. 1652)
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 8635
Nazwa dokumentu: Protokół nr 33
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 września 2009 roku o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-21 10:23:57
Data udostępnienia informacji: 2009-10-21 10:23:57
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 15:05:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner