logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

                       
Protokół nr 38
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 lutego 2010 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików – Franciszek Fleszar.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
W sesji udział wzięli między innymi:
-Bogumiła Turzańska – Chrobak – Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Honorowy Obywatel Gminy Sulików.
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
-Jerzy Zagajski – Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego.
-Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatu Zgorzeleckiego.
-Janusz Grzeszczuk – Dyrektor Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że w związku z obecnością na sesji Pani Bogumiły Turzańskiej-Chrobak – Pełnomocnika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu nastąpi uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
 
Wójt Gminy w swoim wystąpieniu poinformował wszystkich obecnych, że na sesji w styczniu miało miejsce podjęcie uchwały przez Radę Gminy w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików Pani Bogumile Turzańskiej Chrobak. Ze względów zdrowotnych Pani Bogumiła nie mogła być wówczas obecna na sesji. Wójt podkreślił znaczenie tego tytułu, który po raz pierwszy został wręczony w 2004 roku Michałowi Turkiewiczowi wówczas Posłowi na Sejm RP. Podczas rozmów z radnymi na temat sposobu i formy podziękowania Pani Turzańskiej – Chrobak wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulików będzie najwłaściwszy. To najwyższe odznaczenie przyznawane w Gminie Sulików w pełni należy się Pani Bogumile, której ogromna pomoc w pozyskiwaniu przez gminę tak znacznych środków z funduszy Unii Europejskiej jest nieoceniona. Wielu samorządowców spotkała ze strony Pani Turzańskiej – Chrobak ogromną życzliwość i wyrozumiałość, która nie pozwalała zwątpić, nawet gdy na drodze ku pozyskaniu środków na kolejną inwestycję pojawiały się trudności. Pani Bogumiła na zawsze zostanie dobrym orędownikiem Gminy Sulików, wręczenie dla niej tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików to wielki zaszczyt. Wójt życzył aby Pani Bogumiła w zdrowiu i w otoczeniu życzliwych ludzi nadal udzielała się zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Jej wspaniała osoba na zawsze pozostanie w pamięci samorządowców i mieszkańców Gminy Sulików.
 
Pani Bogumiła Turzańska – Chrobak dziękując za uhonorowanie jej tak istotnym tytułem, ze wzruszeniem stwierdziła, że nigdy w swej karierze zawodowej nie została uhonorowana przez żadne społeczeństwo, które chce przyjąć ją do siebie, ponieważ według jego przedstawicieli jest tego warta. Otrzymanie takiego tytułu jest ukoronowaniem życia człowieka. Pani Turzańska – Chrobak stwierdziła, że Gmina Sulików od wielu lat jest dla niej bardzo bliska.
Spośród wszystkich gmin wyróżnia ją to, że gdy dochodzi do poważnych inwestycji zaangażowanie i udział w debacie publicznej zarówno mieszkańców jak i samorządowców jest ogromne. Tym bardziej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulików jest bardziej wartościowy bo przyznany przez tak wyjątkowe społeczeństwo. Pani Bogumiła zapewniła, że nadal będzie starać się pomagać Gminie Sulików w pozyskiwaniu środków unijnych oraz wszystkim zebranym życzyła wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Radnym i Wójtowi aby mogli przez następną kadencję widzieć jak realizowany jest projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, którego są ojcami. 
 
Wiceprzewodniczący wspólnie z Wójtem dokonali wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików Pani Bogumile Turzańskiej – Chrobak.
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że do Rady Gminy Sulików wpłynęło pismo Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów, Skrzydlice”. Ponadto w związku z głównym tematem sesji jakim jest stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików, Wiceprzewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na przesunięciu tego punktu na początek obrad. Wiceprzewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:
 
1.      Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
4.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy
6.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików,
g)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
h)      w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów, Skrzydlice”
i)        w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
7.      Zapytania radnych.
8.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.      Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty.
Radni nie zgłosili uwag do porządku sesji.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia:
 
Ad. 1
Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Sulików.
Wiceprzewodniczący wyraził ubolewanie z powodu nieobecności przedstawicieli województwa, którzy mogliby przedstawić informację na temat stanu i planowanych remontów dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sulików. Wiceprzewodniczący zwrócił się z prośbą do Wójta o zabranie głosu w sprawie stanu dróg na terenie gminy.
 
Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że Gmina Sulików od wielu lat prowadzi intensywne działania mające na celu doprowadzenie do remontów dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy. Mimo licznej korespondencji z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu nie udało się doprowadzić do poprawy stanu dróg wojewódzkich.
Wójt zauważył, że kolejny raz na sesji związanej ze stanem dróg nie ma nikogo kto mógłby udzielić rzetelnej informacji na temat ewentualnych remontów dróg wojewódzkich, pomimo tego, że Przewodniczący wielokrotnie występował do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W ubiegłym roku Wójt prowadził intensywne działania w związku
z koniecznością remontów dróg wojewódzkich przebiegających na terenie gminy czyli drogi nr 355 i nr 357. Były to rozmowy z Dyrektorem DSDiK we Wrocławiu oraz z Kierownikiem Oddziału Wałbrzysko-Jeleniogórskiego, który nadzoruje służbą utrzymaniowo – remontową DSDiK - Panem Tadeuszem Sroką, który otrzymał zaproszenie na dzisiejszą sesję. Ponadto Wójt przedstawił korespondencję prowadzoną w sprawach dróg wojewódzkich – podjęcia działań w kierunku remontów dróg wojewódzkich oraz podjęcie wspólnego stanowiska w sprawie remontów cząstkowych tych dróg w związku z inwestycją budowy kanalizacji na terenie gminy. Pismo w tym temacie będące powieleniem wielu poprzednich zostało skierowane 2 listopada 2009 roku. Odpowiedź na wspomniane pismo została skierowana dopiero w styczniu bieżącego roku. W odpowiedzi zawarta została informacja, że z powodu niskich środków na remonty dróg wojewódzkich w stosunku do ich ogromnych potrzeb nie planowane są remonty dróg nr 355 i 357 biegnących na terenie Gminy Sulików. Ponadto poinformowano w piśmie, że stan tych dróg jest kontrolowany na bieżąco i jeśli ulegnie drastycznemu pogorszeniu zostaną podjęte działania mające na celu poprawę ich stanu i bezpieczeństwa ich użytkowników. W 2010 roku remont tych dróg zostanie zaproponowany na rok 2011, przede wszystkim remont 4 kilometrów drogi Sulików – Zawidów oraz 1 km drogi Mikułowa – Sulików. Wójt poinformował, że w kwestii remontu tego odcinka drogi otrzymał zapewnienie na piśmie, że będzie on realizowany w 2008 roku. Warunki odtworzenia dróg po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej należy uzgodnić z Wydziałem Dróg. Stan dróg wojewódzkich stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i życia ich użytkowników.
Od wielu lat znaczące remonty dróg wojewódzkich skupiają się wokół wielkich miast Dolnego Śląska, jak np. budowa obwodnicy Wrocławia, drogi służące mieszkańcom mniejszych miast i wsi są pomijane. W najbliższym czasie nie widać realnych szans na poprawę tej sytuacji. Jedyną dobra wiadomością jest planowany remont drogi wojewódzkiej Radomierzyce – Bogatynia.
Odnośnie dróg gminnych Wójt stwierdził, że w ubiegłym roku miały miejsce jedynie remonty cząstkowe tych dróg. W tym roku ze względu na planowaną budowę kanalizacji będą to również jedynie remonty cząstkowe. Z pewnością po okresie zimowym będą miały miejsce naprawy dróg. Ponadto remonty dróg nie są przewidziane ze względu na planowane prace energetyczne, w tym skablowanie sieci np. na Placu Wolności. Prace te będą ingerowały w infrastrukturę drogową. Największe uszkodzenie po zimie obejmują drogi takie jak droga „serwatkowa” w Radzimowie Górnym, droga Wrociszów – Wilka i ul. Wiejska w Sulikowie. Poziom zimowego utrzymania dróg był wysoki, drogi nawet w kryzysowych sytuacjach były przejezdne. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg zostały mocno uszczuplone, czego przyczyną była bardzo intensywna zima. Wójt dodał, że w bieżącym roku będzie miał na uwadze stworzenie bezpiecznej drogi do szkoły w Sulikowie oraz naprawę infrastruktury okołodrogowej.
 
Pan Jerzy Zagajski – Wicestarosta Zgorzelecki pełniący tę funkcję od 2 lutego br. poinformował, że nadal będzie realizowany plan inwestycyjny, w którym przewidziana kwota to 6 mln zł. Kwota ok. 350 tys. zł jest przewidziana na cząstkowe naprawy dróg po okresie zimowym, reszta środków jest przewidziana na przebudowę dróg powiatowych, obejmującą między innymi drogę Koźlice – Wrociszów Dolny. Według Wicestarosty priorytetem jest remont drogi Radzimów – Miedziana, ale z powodu planowanej inwestycji budowy kanalizacji, wymaga to wspólnego ustalenia przebiegu remontu tej drogi w przyszłości. Wicestarosta poinformował dodatkowo, że przetarg na remont drogi wojewódzkiej Radomierzyce – Bogatynia został już ogłoszony
 
Pan Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa poinformował, że razem
z Wicestarostą dokonał dwukrotnego objazdu dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików, początkowo podczas intensywnej zimy pod kątem zimowego utrzymania dróg oraz po tuż po roztopach. Zamierzenia Powiatu Zgorzeleckiego w zakresie utrzymania dróg zostały w znacznej mierze zrealizowane, pomimo trudnego roku finansowego. Zakończony został remont drogi Miedziana – Łowin. Część zadania utrzymania zieleni w przydrożach również na terenie Gminy Sulików została już wykonana. Miało to miejsce głownie
w miejscowościach Bierna, Miedziana, Stary Zawidów, Radzimów. Ponadto został rozwiązany problem odwodnienia rowu na skrzyżowaniu koło kościoła w Radzimowie Górnym. W bieżącym roku planowane są cząstkowe remonty dróg oraz bieżące utrzymanie nawierzchni, są one konieczne po okresie zimowym. W 2009 r. na realizację drogowych inwestycji jak i bieżącego utrzymania dróg zostało przeznaczone ponad 1 mln zł. Remont drogi Miedziana – Łowin wyniósł ponad 600 tys. zł. Konsekwencją tego zadania jest zaciągnięty kredyt, część środków została pozyskana za sprawą Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli tylko pojawią się możliwości finansowe Pan Dyrektor będzie starał się aby doszło do remontów dróg Radzimów Dolny – Mała Wieś Górna oraz Radzimów – Miedziana.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał kiedy będzie kontynuowany remont drogi Zgorzelec – Tylice w stronę Sulikowa oraz kiedy będzie miał miejsce zapowiadany remont dachu budynku ośrodka zdrowia w Sulikowie. Radny pytał także jak wygląda sytuacja budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni.
 
Wicestarosta poinformował, że miało miejsce spotkanie z Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu – Panią Zofią Barczyk. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie remontu dachu Ośrodka Zdrowia w Sulikowie oraz w Zawidowie.
 
Dyrektor Cezary Mostowik poinformował, że remont drogi o którym wspomniał radny Konarski jest podzielony na kilka etapów ze względu na związany z nim ciężar finansowy. Kolejnym realizowanym etapem będzie odcinek dogi do Kunowa. Utrudnieniem są mniejsze środki przeznaczone na ten remont z budżetu Gminy Zgorzelec niż te zaplanowane początkowo. W związku z tym termin realizacji kolejnego etapu remontu drogi jest trudny do określenia.
 
Radny Robert Starzyński złożył podziękowanie za remont drogi Miedziana – Łowin, remont drogi okazał się jednak możliwy. Radny podkreślił, że w ten sposób Powiat zauważa potrzeby mieszkańców Gminy Sulików. Radny stwierdził, że na jednym z portali internetowych została podana informacja o remoncie drogi Tylice – Kunów na odcinku ok. 1800 m. Była to niestety jedynie informacja na użytek medialny. Radny powiedział, że dla wyborców nie liczą się działania, tylko ich efekty. Działania Wójta w zakresie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sulików okazały się nieskuteczne i nie przyniosły efektu. Radny wyraził ubolewanie z powodu braku perspektywy remontów dróg wojewódzkich. Radny stwierdził, że nie przekonuje go argument Wójta o braku remontów dróg gminnych z powodu planowanej budowy sieci kanalizacyjnej, ponieważ nie wszystkie drogi gminne zostaną rozkopane
w wyniku tej inwestycji. Odnośnie drogi Radzimów – Miedziana przekazywane są sprzeczne informacje co do przebiegu sieci kanalizacyjnej przez ten teren. Mieszkańcy domagali się remontu tej drogi ale zapewnienia Wójta o budowie kanalizacji wstrzymały te żądania. Radny zażądał wyjaśnień czego można się spodziewać odnośnie remontu tej drogi, skoro zakres budowy sieci kanalizacyjnej nie obejmuje Radzimowa i Biernej. Ponadto radny stwierdził, że widoczne jest również działanie Powiatu w zakresie wyposażenia i wymiany pionowego oznakowania drogowego. Radny Starzyński zwrócił również uwagę na konieczność remontu drogi powiatowej do Małej Wsi Górnej.
 
Dyrektor Cezary Mostowik podziękował za uznanie dla jego pracy. Dyrektor stwierdził, że remonty drogi np. w Radzimowie mogłyby być wykonywane etapowo np. od miejsca gdzie będą przechodziły przyłączą kanalizacyjne. Jednak w tym czasie, po tych ustaleniach Wójt Gminy Zgorzelec zaproponował pokrycie połowy kosztów remontu drogi do Tylic z budżetu Gminy Zgorzelec.
 
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem głębokiego wklęśnięcia na moście
w Mikułowej na drodze powiatowej. Radna prosiła o sprawdzenie tego problemu, czy nie stanowi zagrożenia dla użytkowników tej drogi. Radna przypomniała również o konieczności remontu drogi Mała Wieś Górna – Radzimów.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że liczy na to że nowa władza w Powiecie doprowadzi do remontu drogi Studniska Górne – Gozdanin. Radny od pięciu lat porusza temat tej drogi, której odcinek 600 m jest w tragicznym stanie i przestał wierzyć, że kiedykolwiek remont tej drogi nastąpi. Radny do tej pory nie uzyskał wiążącej odpowiedzi na temat tego kto jest właścicielem tej drogi. Mieszkańców nie interesuje kwestia własności tej drogi tylko jest stan. 600 metrowy odcinek tej drogi jest zdewastowany, pełen głębokich dziur, nie był tam nigdy wylewany asfalt, obecnie znajduje się tam zakaz wjazdu dla samochodów o masie powyżej 10 ton od strony Gozdanina i w samych Studniskach, ze względu na poważne uszkodzenia pojazdów, które tamtędy się poruszały. Trzy lata temu PKS zwrócił się do mieszkańców Studnisk, aby podjęto działania w kwestii naprawy tego odcinka drogi. Pomimo tego nie miały miejsca żadne działania w tej sprawie. Gmina zobowiązała się tym zająć, przekazać kamień na tę drogę, pod warunkiem, że Starostwo wyjaśni ostatecznie kwestie własności tej drogi. Mieszkańcy nie wymagają tego, żeby droga pokryta została asfaltem, wystarczyłby kamień, który utwardziłby tę drogę. Kilka lat temu mieszkaniec Studnisk – obywatel Niemiec, który jest właścicielem plantacji drzew choinkowych postanowił, że zakupi kamień na tę drogę, Zrezygnował jednak, kiedy okazało się jak wysoki koszt musi ponieść na naprawę tej drogi, tym bardziej, że kilkanaście ton kamienia wystarczyło tylko na załatanie kilku dziur. Radny liczy na to, że w przyszłości Starostwo rozwiąże problem tej drogi, o co radny zwrócił się z gorąca prośbą.
 
Dyrektor Cezary Mostowik odpowiedział, że drogi powiatowe w większości znajdują się na działkach wielokrotnie podzielonych w ten sposób, że część drogi razem z poboczem
i kawałkiem terenu jest własnością gminy, natomiast część nie ma w ogóle podziałów geodezyjnych. W przypadku tej drogi ma miejsce sytuacja, że są dwie kategorie i dwóch zarządców, co jest wynikiem dawnych błędnych podziałów geodezyjnych. Prawne uregulowanie takich sytuacji jest bardzo długotrwałe. Jeżeli podziały zostaną dokonane droga mogłaby być drogą gminną. Bez komunalizacji działek nie jest możliwe otrzymanie jakiegokolwiek dofinansowania na remont drogi.
 
Radny Stanisław Cap zapytał jakie działania został podjęte w tej sprawie przez Pana Mostowika, radny chciałby zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie.
 
Radny Tadeusz Polowy odnośnie drogi Mała Wieś Górna – Radzimów stwierdził, że ta droga czeka na remont od dwóch stuleci i jest zdaniem radnego najgorszą drogą w powiecie a nawet w województwie. Radny apelował o jak najszybsze podjęcie działań w kierunku remontu tej drogi, zwanej przez mieszkańców drogą „poligonową”.
 
Dyrektor Mostowik stwierdził, że na terenie powiatu znajdują się drogi w o wiele gorszym stanie niż droga Radzimów – Mała Wieś Górna. Temat tej drogi był poruszony dwie kadencje temu, gdy Wójtem był Pan Witold Wilczyński – wówczas miał miejsce remont części tej drogi, była szansa na dalszą część jednak ówczesny Wójt nie podjął tej decyzji.
 
Radny Tomasz Podanowski zwrócił uwagę na problem zapadliska na drodze Studniska – Zgorzelec na odcinku 20 metrów.
 
Dyrektor Mostowik odpowiedział, że na terenie Powiatu znajdują się dwa takie zapadliska, których przyczyną mogą być wody gruntowe, które spowodowały zapadnięcie się nawierzchni. Środki, które miały być przeznaczone na naprawę tego problemu zostały wydatkowane na naprawy przepustów w ubiegłym roku.
 
Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na bardzo zły stan drogi Kunów – Studniska Górne. Droga po okresie zimowym jest bardzo uszkodzona. Radny wyraził nadzieje, że częściowe naprawy poprawią jej stan, jednak odcinek drogi koło remizy OSP jest na tyle uszkodzony, że zagraża użytkownikom tej drogi.
 
Radna Regina Solska podziękowała za wycięcie krzaków przy drogach, które znacznie ograniczały widoczność kierowcom. Radna zwróciła się z prośbą o wycięcie krzaków przy drodze na Wielichowie.
 
Dyrektor Mostowik stwierdził, że jeżeli środki finansowe pozwolą, krzaki z pewnością zostaną wycięte. W pierwszej kolejności zostały usunięte krzaki w miejscowościach takich jak Bierna i Stary Zawidów, czyli na drogach, na których panuje większe natężenie ruchu.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki podziękował za naprawę drogi od mostu w Wilce do stacji PKP w Zawidowie. Sołtys pytał ponadto o stan prawny drogi na Ksawerowie.
 
Dyrektor Mostowik odpowiedział, że droga na Ksawerów nie jest drogą powiatową, więcej informacji udzieli Wójt Gminy.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka prosiła o naprawę uszkodzeń na drodze Skrzydlice – Zawidów, które po zimie stały się dosyć uciążliwe.
 
Dyrektor Mostowik poinformował, że jest przygotowywany przetarg na wyłonienie wykonawcy częściowych remontów dróg po okresie zimowym, droga ta z pewnością zostanie naprawiona. Dyrektor podziękował za zaproszenie na sesję, za dyskusję i uznanie pracy Starostwa Powiatowego w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
 
Wójt w odniesieniu do pytań i wypowiedzi sołtysów poinformował, że w sprawie budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopali po szeregu ustaleń z PKP został zamontowany przejazd kolejowy, ponadto prace nad dokumentacją są już prawie ukończone. Wójt liczy na to, że już w bieżącym roku obwodnica zostanie oddana do użytku. Sprawa drogi do Ksawerowa jest pod względem prawnym prawie zakończona. Wójt zaapelował do Dyrektora Mostowika i Starosty Zgorzeleckiego o uregulowanie sprawy własności na drodze powiatowej przy łączniku z drogą gminną we Wrociszowie Dolnym gdzie działka Skarbu Państwa pod zarządem powiatu nakłada się na działkę gminną. W przypadku drogi na Gozdanin ma miejsce szereg różnych sprzeczności, sprawa jest bardzo skomplikowana. Odcinek drogi jest własnością Skarbu Państwa. Wójt wyraził nadzieje, że Starostwo Powiatowe zajmie się uregulowaniem tej sprawy. Droga może stać się drogą gminną po uregulowaniu tej sprawy. Wójt stwierdził, że takie sytuacje są wynikiem wielu błędów popełnionych przez geodetów w latach 90. Odnośnie znaku zakazu wjazdu samochodów o masie powyżej 10 ton, został on ustawiony na wniosek mieszkańców Studnisk. Odnośnie uwagi radnego Starzyńskiego na temat braku efektów działania Wójta w sprawie remontów dróg wojewódzkich, Wójt stwierdził, że gdyby była ona prawdą to 95% samorządowców
z terenu Dolnego Śląska byłoby nieskutecznych. Wójt stwierdził, że nie zna samorządu który nie miałby problemów ze stanem dróg wojewódzkich. Wójt nie zgodził się z opinią Starosty, że sytuacja dróg jest zależna od uwarunkowań politycznych danego samorządu. Wójt wielokrotnie występował o remonty dróg wojewódzkich, często także wspólnie z innymi samorządami. Należy wziąć jednak pod uwagę, że ośrodek decyzyjny znajduje się we Wrocławiu, czyli w mieście, który ma większą siłę przebicia niż drogi znajdujące się poza nim. W sprawie drogi Radzimów – Miedziana i braku jej remontu, Wójt stwierdził, że poza planowaną budową kanalizacji istotnym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny. Gmina nie może realizować kilku poważnych inwestycji jednocześnie. Zdaniem Wójta, zarzuty, że blokuje on remont tej drogi są bezzasadne i powinne być uzasadnione. Należy również brać pod uwagę fakt, że będzie realizowany kolejny etap remontu koryta rzeki Czerwona Woda
w miejscowościach Bierna i Miedziana, w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację tego zadania przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego. W sprawie przepustu przy skrzyżowaniu w Radzimowie Górnym, Wójt zaproponował aby Starostwo zlecało jego systematyczne czyszczenie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sulikowie.
Wójt poinformował o możliwości przejęcia kilku dróg należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Propozycja zostanie przedstawiona przez Wójta w marcu na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, w celu wspólnego rozważenia tej możliwości
i wypracowania opinii.
 
Wiceprzewodniczący podziękował za udział w sesji Wicestaroście Zgorzeleckiemu
i Dyrektorowi Wydziału Drogownictwa. Wiceprzewodniczący zauważył, że niezbędne są remonty cząstkowe dróg po okresie zimowym. Odnośnie dróg wojewódzkich należy nadal podejmować działania wspólnie ze Starostwem i Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Brak obecności przedstawicieli województwa na sesji jest zdaniem Wiceprzewodniczącego niepoważnym potraktowaniem tej sprawy.
 
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. (W głosowaniu nie brał udziału radny Przemysław Okrasa.
 
Ad. 3
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 lutego 2010 roku.                                                                                                            (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 18 lutego 2010 roku.                                                                                                                  (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił powiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony w dniu 15 grudnia 2010 roku.                                                                                       (patrz protokół).                                         
 
Radni nie zgłosili uwag do informacji na temat pracy stałych komisji Rady Gminy.
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że zgodnie z ustaleniami podczas pracy nad planem Rady Gminy na 2010 rok Prezes MSWK SUPLAZ przedstawi informację na temat postępów przy realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Prezes MSWK SUPLAZ poinformował, że w dniu 14 lutego miało miejsce podpisanie umowy z inżynierem kontraktu. 15 lutego miało miejsce otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Do przetargu zgłosiło się dziewięć konsorcjów, co było wymogiem przetargu, który miał na celu wykluczenie małych firm. Obecnie ma miejsce weryfikacja ofert. Najtańszą ofertą była oferta na 38 mln zł, a najdroższą 64 mln zł. Prezes wyraził nadzieję, że na przełomie lutego i marca będzie mógł przedstawić informację na temat wyboru wykonawcy.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Wójt Gminy.                                                                                 (zał. 4)
 
Radny Robert Starzyński pytał czy koszty umowy z Panią Grażyną Grajek na opracowanie koreferatu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowaną budowa elektrowni wiatrowych będą refundowane przez inwestora zainteresowanego budową elektrowni wiatrowych.
 
Wójt odpowiedział tak.
 
Ad. 5
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński prosił o przekazanie pytania Przewodniczącemu Rady Gminy odnośnie stopnia realizacji uchwały w sprawie sprzedaży działek w wyniku likwidacji dróg dojazdowych w miejscowości Bierna.
 
Radny Stanisław Cap pytał o skargę pana Stanisława Wasiluk w Biernej przekazaną przez Starostę Zgorzeleckiego na bezczynność Wójta Gminy.
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że poruszy sprawę skargi w sprawach różnych.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1)W sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami:
-zmiana flagi, na której zamiast widniejącej góry znajdzie się herb gminy. Ponadto flaga i pieczęć gminy zostaną wycofane jako załączniki, co będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem, ponieważ możliwe jest kolejne uchylenie herbu przez Wojewodę. Sekretarz poinformowała, że dysponuje wyrokiem sądu, według którego możliwe jest utrzymanie obecnej propozycji herbu gminy. W opisie herbu w miejsce barwy czerwonej będzie barwa czarna.
-w § 9 skreśla się ust. 2, 3, 4 i 5.
-w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Sołectwu mogą być przyznane środki z funduszu sołeckiego”.
-w § 7 skreśla się wyrazy: „Zasłużony dla Gminy Sulików”.
-zmiana kolejności paragrafów: najpierw zmieniony będzie § 44 a następny § 46.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził ,że chciałby podtrzymać wniosek, który padł na Komisji Budżetu i Finansów, na temat dostarczania projektu protokołu dla przewodniczących rad sołeckich.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że zapis odnośnie przyznawania sołectwom środków z funduszu sołeckiego powinien zostać ujęty w sposób bardziej zdecydowany, który będzie zobowiązywał gminę do przyznania tych środków.
 
Radny Stanisław Cap przedstawił zmianę do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy, która została zaproponowana na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, polegającą na określeniu dwutygodniowego terminu sporządzenia protokołu
z kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną. Radny był przekonany, że ta zmiana zostanie ujęta w projekcie uchwały i przedstawiona radnym. Ponadto zdaniem radnego stwierdził, że sołtysi powinni otrzymywać projekt protokołu z sesji, ponieważ według Statutu mogą zabierać głos w sprawie projektów uchwał, w przypadku protokołu jest to niemożliwe gdyż sołtysi zgodnie ze zmianą w projekcie uchwały będą otrzymywać zatwierdzony protokół. Sołtysi tak jak radni powinni mieć możliwość zgłaszania poprawek do projektu protokołu gdyż również są uczestnikami sesji. Radny stwierdził także, że w § 37 powinien pozostać zapis, mówiący o tym, że radni mogą zabierać głos (dwóch wystąpień i jednej repliki) na sesji w każdym temacie, a nie tak jak zaproponowano w projekcie uchwały
w każdym punkcie obrad. W przypadku punktu na temat podjęcia uchwał zgodnie z tym zapisem radny będzie mógł zabrać głos jedynie w temacie jednego projektu uchwały. Odnośnie protokołu z poprzedniej sesji, w przypadku gdy wystąpią wątpliwości odnośnie jego zapisów, powinno mieć miejsce odsłuchanie nagrania z sesji. Radny zauważył również potrzebę określenia terminu otrzymywania materiałów przed posiedzeniami komisji stałych, obecnie jest to dowolny termin. Ponadto nie został określony termin w jakim czasie przed sesją radni powinni otrzymać sprawozdanie z pracy Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, które jest dostarczane dopiero na sesji, radni mają wówczas zbyt mało czasu na zapoznanie się z informacjami.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę na niepoprawne gramatycznie stwierdzenie w § 95 „na ręce Przewodniczącego”. Zdaniem radnego w projekcie uchwały powinien znaleźć się zapis „składa się Przewodniczącemu Rady Gminy”. Radny stwierdził, że poprawki
z posiedzeń komisji stałych powinny zostać naniesione i przedstawione radnym.
 
Wójt stwierdził, że komisje stałe na swoich posiedzeniach sformułowały wnioski do projektu uchwały i przed podjęciem uchwały radni będą głosowali o ich przyjęciu lub nie.
 
Odnośnie uwagi radnej Rynkiewicz stwierdził, że zapis na temat funduszu sołeckiego jest wystarczający, ponieważ zapis opiera się na ustawie o funduszu sołeckim. W sprawie projektu protokołu z sesji, który zdaniem radnych powinien być przekazywany sołtysom Wójt stwierdził, że poza radnymi i sołtysami w sesji bierze udział wiele innych osób i zgodnie
z tokiem myślenia niektórych radnych oni również powinni mieć prawo do wnoszenia uwag do projektu protokołu. Protokół stanowi zapis przebiegu sesji i jedynie radni mają kompetencje do zmiany protokołu. W przypadku gdy sołtysi otrzymają projekt protokołu, który może być następnie zmieniony powstaną dwa odrębne dokumenty będące w obiegu. Sołtysi nie mogą decydować o treści protokołu – są uczestnikami sesji ale występują w imieniu mieszkańców sołectwa. Sołtysi mogą zgłaszać uwagi do projektu protokołu za pośrednictwem radnego. Odnośnie uwagi radnego Stanisława Capa, Wójt stwierdził, że zapis w § 37 trudno odnieść do projektów uchwał, których zazwyczaj jest kilka w tym punkcie, jednak brzmienie zapisu jest tożsame. Każdy projekt uchwały można potraktować jako osobny punkt sesji. W § 44 odnośnie decydowania przez Przewodniczącego Rady Gminy o przyjęciu poprawek do protokołu proponowany zapis daje większą możliwość i wpływ na treść protokołu dla radnych. Możliwe, że potrzebne byłoby dodanie zapisu na temat nagrania z sesji, ale wątpliwość co do treści zapisu w protokole nie może być wówczas rozstrzygana na sesji, ponieważ to wymaga czasu i dokładnego odsłuchania. Propozycja na temat dwutygodniowego terminu sporządzenia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną będzie głosowana jako wniosek z Komisji. Zwrot „składa się na ręce Przewodniczącego” to zwrot zwyczajowy, często stosowany w aktach prawnych. Odnośnie terminu składania sprawozdania z pracy Wójta, Rada Gminy nie może go narzucić. Wójt może odczytać sprawozdanie na sesji. Czas wystąpienia Wójta, radnego i wnioskodawcy powinien być przedłużony do 10 min, ze względu na to, że niektóre sprawy mogą wymagać dłuższego referowania.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że od czasu gdy jest radnym prace nad projektem Statutu miały właściwą rangę. W przypadku tego projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie odbywa się to „na kolanie”. Do poprawionego projektu uchwały, który radni otrzymali na sesji zostały przedstawione kolejne poprawki. Zmiany w Statucie były przedłożone w zbyt krótkim czasie przed posiedzeniami komisji stałych.
 
Radny Stanisław Cap odnośnie wypowiedzi Wójta na temat projektu protokołu stwierdził, że projekt uchwały jak i projekt protokołu to zupełnie odrębny dokument niż uchwała i protokół. Ponadto Wójt nie powinien traktować sołtysów jak „przedszkolaków” twierdząc, że poprzez nich w obiegu będzie krążył projekt protokołu z sesji. Radny przytoczył zapis § 37 ust. 4, który stwierdza wyraźnie, że przewodniczący rad sołeckich zabiera głos na sesji. Jeżeli jego wypowiedź jest nieprawidłowo ujęta powinien mieć prawo do skorygowania jej treści.
 
Wójt stwierdził, że nie sformułował wypowiedzi na temat sołtysów w sposób przedstawiony przez radnego Stanisława Capa.
 
Radny Piotr Jankowski złożył wniosek aby projekt uchwały nie był poddawany pod głosowanie na dzisiejszej sesji. Projekt uchwały powinien być przyjęty na następnej sesji po ujęciu wszystkich poprawek.
 
Zdaniem Wiceprzewodniczącego sołtysi powinni otrzymywać protokół z sesji a nie jego projekt. Podobnie jest w przypadku projektów uchwał, nad którymi głosują tylko radni.
W przypadku gdy sołtysi będą otrzymywać protokół z sesji będą mogli przedstawić go mieszkańcom ukazując w ten sposób, że poruszył sprawę przez nich zgłaszaną. Ponadto Wiceprzewodniczący stwierdził, że potrzebny jest zapis regulujący czas sporządzenia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 
Wójt stwierdził, że nie będzie naciskał na wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu, ale zaznaczył, że niektóre z nich są niezgodne z prawem. Obecnie protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej są nieważne. Protokół z kontroli prac społecznie użytecznych Wójt zgodził się podpisać pod warunkiem, że zostaną wprowadzone stosowne zmiany do Statutu Gminy. Wójt nie wyrazi zgody na kolejne kontrole Komisji Rewizyjnej dopóki nie zostaną uregulowane zapisy Statutu. Ostateczna decyzja należy do radnych.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że nie zgadza się ze zdaniem Wójta.
 
Radny Piotr Jankowski podtrzymał swój wniosek o przesunięcie głosowania nad projektem uchwały na następnej sesji. Radny zaproponował aby na dzisiejszej sesji przegłosować zmiany do projektu uchwały, a na kolejnej sesji głosować nad uchwałą.
 
W związku z wątpliwościami co do głosowania w sposób zaproponowany przez radnego Jankowskiego Wójt poprosił aby w tej sprawie zabrała głos radczyni.
 
Radca prawny – Aleksandra Jurak stwierdziła, że radni powinni przegłosować projekt uchwały razem ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi do projektu uchwały.
 
Wójt stwierdził, że nie zostały przedstawione znaczące poprawki poza tymi, które zostały zgłoszone na posiedzeniach komisji stałych. Wójt zaproponował, aby przerwać prace nad projektem zmian w Statucie i podjąć uchwałę na kolejnej sesji lub podjąć uchwałę na dzisiejszej sesji.
 
Wiceprzewodniczący przedstawił pod głosowanie wniosek radnego Jankowskiego oraz zaproponował, aby radni którzy mają inne uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian
w Statucie przedstawili je na piśmie do 5 marca i przekazali do biura Rady Gminy.
 
Wniosek i propozycja Wiceprzewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.
 
2)w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w  obrębie wsi Studniska Dolne.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                       (zał. 5)
 
3)w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński zapytał, czy proponowane stawki opłat za usługi świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w pełni zabezpieczają jego funkcjonowanie. Według opinii członków Komisji Budżetu i Finansów są one zbyt niskie.
 
Pani Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie stwierdziła, że stawki nie zabezpieczają funkcjonowania Zakładu w stu procentach. Jednak przy ustalaniu propozycji stawek opłat należało odnieść się do wskaźników określonych w budżecie Gminy na 2010 r.
 
Radny Stanisław Cap zapytał kto był autorem wskaźnika o którym wspomniała Kierownik GZK.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z procedurą to on decyduje o wysokości wskaźników zawartych w budżecie Gminy, które są wytycznymi dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych. Wójt wydaje zarządzenie w sprawie określenia procedury opracowywania materiałów do projektu budżetu, na którym należy się opierać. Stawki stanowią zabezpieczenie finansowania Zakładu ze strony budżetu Gminy.
Wzrost stawek jest znacznie wyższy niż wskaźniki inflacyjne.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.                  (zał. 6)
 
4)W sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 7)
 
5)W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 8)
 
6)o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 9)
 
7)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Zastępca Wójta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu
z projektu całego ust. 2 w § 1. Następnie zmieni się numeracja kolejnych ustępów.
 
Radny Robert Starzyński zapytał czym będzie skutkowało podjęcie tej uchwały.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że będzie to skutkowało rozpoczęciem nowej procedury zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów stwierdzono, że będzie miała miejsce uproszczona procedura. Radny pytał na czym będzie ona polegać.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że procedura będzie przeprowadzana zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Istnieje możliwość, że procedura będzie łatwiejsza, ponieważ będzie miało miejsce wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Sanepidu z prośbą o odstąpienie od sporządzania oceny oddziaływania na środowisko, ze względów na brak merytorycznych uwag związanych ze zmianą tej uchwały, rysunek planu nie ulega zmianie.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, w jaki sposób odnosi się plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mała Wieś Dolna, który zakwestionował Wojewoda do pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych na terenie tej miejscowości wydanym przez Starostę Zgorzeleckiego.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że uchwała określająca zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mała Wieś Dolna została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w związku z tym weszła w życie i obowiązuje. Starosta Zgorzelecki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie obowiązującej uchwały.
 
Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta 11 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się. (zał. 10)
 
8)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
 
Radny Piotr Jankowski pytał co oznacza zapis budowa nowych oraz modernizacja obecnych miejsc do rekreacji w miejscowości Sulików.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że istnieje możliwość złożenia wniosku do LGD Partnerstwo Izerskie, w którym jest możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości do 500 tys. zł.
W związku z tym powstała koncepcja, że z tych środków można będzie sfinansować wymianę kostki brukowej na Placu Wolności w Sulikowie połączoną z budową placu zabaw
w Sulikowie. Obecnie musi zostać zabezpieczona kwota na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej i przygotowanie dokumentacji na budowę placu zabaw. Niezbędne będzie również opracowanie Planu Odnowy Miejscowości, który zostanie przygotowany
i przedstawiony na sesji w marcu. Ponadto zostanie przedstawiona uchwała wprowadzająca to zadanie do wieloletniego planu inwestycyjnego.
 
Radny Piotr Jankowski zapytał, czy budowa innych placów zabaw, planowana w innych miejscowościach będzie również dofinansowywana z budżetu gminy.
 
Wójt poinformował, że warunkiem uzyskania dofinansowania z Partnerstwa Izerskiego jest dokumentacja, która jest w posiadaniu Urzędu Gminy w przypadku przebudowy Placu Wolności od 2003 roku. W związku z tym, że nie jest możliwe wykonanie takiej dokumentacji w ciągu miesiąca zapadła decyzja o wyborze Sulikowa. Plac Wolności
w Sulikowie stanowi pewne centrum Gminy i jego przebudowa wpłynie korzystnie na jego wygląd. Poza przebudową chodników, będą miały miejsce dostawienia małych elementów architektury typu studnia zabytkowa.
 
Radny Robert Starzyński pytał na co zostanie wydana kwota 11 tys. zł w punkcie na temat modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
 
Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że w ubiegłym roku został złożony wniosek do Programu Operacyjnego EWT Polska – Saksonia na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. W związku z tym została podpisana umowa na sporządzenie wniosku. Zgodnie z umową po weryfikacji wniosku miała być przekazana kwota
w wysokości 11 tys. zł na dodatkowe tłumaczenia.
 
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały do głosowania.
Uchwała została podjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 11)
 
9)w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów, Skrzydlice”.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 12).
 
10) w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Wójt poinformował, że w związku z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” – Etap „0” należy zabezpieczyć udziały. Wiąże się to również z wnioskiem o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ponieważ środki z umorzenia będą przekazane w postaci udziałów do MSWK SUPLAZ.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 13)                                                                         
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radni nie zgłosili zapytań.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
1) Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki podziękował radnym, którzy podczas dyskusji nad projektem zmian Statutu Gminy opowiedzieli się po stronie sołtysów oraz zapytał, kiedy zostaną dostarczone nakazy podatkowe.
2) Sołtys Ewaneglis Zaras zwrócił się z prośbą o przekazanie sołtysom teczek na nakazy podatkowe.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt stwierdził, że sprawy poruszone przez sołtysów nie są przedmiotem sesji i mogą być zgłoszone bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Nakazy podatkowe zostaną dostarczone bezpośrednio do sołtysów.  
 
Ad. 10
Sprawy różne:
1) Wiceprzewodniczący przedstawił sprawę skargi Pana Stanisława Wasiluk z Biernej na bezczynność Wójta Gminy oraz korespondencję prowadzoną ze skarżącym.
 
Zastępca Wójta przedstawił korespondencję i uzasadnienie niezasadności skargi Pana Wasiluk. Do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga Pana Stanisława Wasiluk zamieszkałego w Biernej na bezczynność Wójta Gminy Sulików polegającą na nie przycięciu konarów drzewa znajdującego się na posesji stanowiącej własność Pana Wasiluk. Pan Wasiluk otrzymał pisemną odpowiedź od Wójta Gminy Sulików, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody obowiązek utrzymywania drzewa w należytym stanie i wykonywanie właściwych zabiegów pielęgnacyjnych ciąży na właścicielu posesji. Ponadto drzewo rosnące na posesji Pana Wasiluk nie jest ujęte w powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Sulików i nie jest również pomnikiem przyrody wbrew temu co twierdził Pan Wasiluk. W związku z tym na jego cięcie nie jest wymagane zezwolenie. Ze strony Wójta Gminy Sulików, nie miała miejsca bezczynność, ponieważ Pan Wasiluk otrzymał odpowiedź na swoje pismo, w pełni uzasadniającą odmowne rozpatrzenie jego prośby.
Radny Stanisław Cap pytał, czy ktoś kontaktował się ze skarżącym.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że kontaktował się z nim pracownik ds. ochrony środowiska.
 
Pani Marta Brzozowska – referent ds. ochrony środowiska poinformowała, że skarżący wie
o tym, że drzewo nie jest pomnikiem przyrody i sam może dokonać przycięcia konarów drzew.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała czy skarżący to osoba starsza i niedołężna, możliwe że należałoby pomóc w podcięciu konarów drzew.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że z ludzkiego punktu widzenia radna ma rację, jednak z prawnego punktu widzenia skarżący powinien sam dokonać podcięcia gałęzi.
 
Radny Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że radni nie mogą brać pod uwagę ludzkiego punktu widzenia. Zdaniem radnego sprawa została wystarczająco wyjaśniona.
 
Wiceprzewodniczący po8nformował, że zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sulików uznający skargę za bezzasadną.
Uchwała została przyjęta 11 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. (zał. 14)
 
2) Wiceprzewodniczący poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 30 marca.
3) Wójt zaprosił wszystkich mieszkańców Sulikowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 3 marca 2010 r., i będzie poświęcone warsztatom dotyczącym stworzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulików. Ponadto Wójt poinformował, że w połowie marca odbędzie się spotkanie przewodniczących rad sołeckich poświęcone działalności Straży Gminnej.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad wiceprzewodniczący zamknął XXXVIII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.                                             (1510)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

 

Ilość odwiedzin: 5841
Nazwa dokumentu: Protokół nr 38
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 lutego 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 14:57:41
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 14:57:41
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 08:24:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner