logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 40
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 marca 2010 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XL sesję Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
W sesji udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Mariusz Kędra – Dyrektor Regionu Zachodniego ds. kruszyw Lafarge Kruszywa i Beton,
-Mariusz Kocoł – Regionalny Kierownik ds. Produkcji na Dolnym Śląsku,
-Dariusz Obrok – Kierownik Kopalni Radan Bazalt w Sulikowie.
 
Wójt poinformował, że podczas XI Dolnośląskiego Forum Samorządowego w Kudowie-Zdroju w dniu 24 marca został rozstrzygnięty konkurs „Złota Jedynka” organizowany przez Gazetę Wyborczą. Partnerami plebiscytu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska. Gmina Sulików otrzymała wyróżnienie w kategorii „Gmina XX-lecia”, zajmując trzecie miejsce, po Gminie Nowogrodziec i Gminie Miękinia. W rankingu brane były pod uwagę wszystkie 169 gmiy z Dolnego Śląska. Ranking został opracowany przez Kapitułę konkursu, na której czele stanął prof. Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W rankingu brano pod uwagę sytuację finansową gminy, zrealizowane inwestycje, sytuację ogólnospołeczną gminy. Ranking to obiektywna ocena dokonań gminy na przestrzeni ostatnich lat. Wójt złożył podziękowanie radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz pracownikom jednostek organizacyjnych za wkład pracy, który przyczynił się do osiągnięcia tego sukcesu. Wójt stwierdził, że dynamika przeobrażeń jaka ma miejsce w Gminie jest bardzo widoczna co daje ogromną satysfakcję.
 
Radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że w dniu 11 kwietnia przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie Dzień Caritas. Na terenie Gminy Sulików działają Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie, Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz Parafialne Koło Caritas
w Radzimowie. Komisja Społeczna spotkała się na swoim posiedzeniu z przedstawicielami Caritas działającymi na terenie Gminy, mogła wówczas zapoznać się z działalnością
i ogromną pracą wykonywana przez Koła Caritas na rzecz drugiego człowieka. Komisja postanowiła wyróżnić i złożyć podziękowania w imieniu Rady Gminy i Wójta za wspaniałe dzieło na rzecz potrzebujących. Przewodniczący Komisji Społecznej wraz z Przewodniczącym i Wójtem wręczyli podziękowania działaczom Kół Caritas. Podziękowania otrzymali:
 
-Stanisława Benedyk - Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie,
-Danuta Baranek – Kostyszak – Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Aneta Warchoł – Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Ryszard Swoboda – Parafialne Koło Caritas w Radzimowie.

-Stefania Furmanowicz – Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie,

-Emilia Fleszar – Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie,
-Ewa Szymańska- Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie,
-Janina Karczmarz - Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie,
-Jadwiga Michniewicz - Parafialny Zespół Caritas w Sulikowie,
 
Pani Stanisława Benedyk – Prezes Parafialnego Koła Caritas w Sulikowie złożyła podziękowanie za uznanie ciężkiej pracy osób działających na rzecz biednych i potrzebujących.
 
Przewodniczący poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy od Skarbu Państwa oraz w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia wraz z proponowaną zmianą dotycząca projektów uchwał oraz przesunięcia punktu na temat działalności Kopalni Radan Bazalt na początek sesji:
1.      Działalność Kopali Radan Bazalt w Sulikowie. Zasoby kopalnianie na terenie gminy.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
4.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
6.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
b)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików,
c)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
d)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików,
e)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
f)        w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,
g)      w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulików,
h)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
i)        w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
7.      Zapytania radnych.
8.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.      Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek posiedzenia wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Działalność Kopalni Radan Bazalt. Zasoby kopalniane na terenie gminy.
 
Wójt w oparciu o prezentację multimedialną przedstawił informację na temat zasobów kopalnianych na terenie Gminy Sulików. Wójt zaznaczył, że temat ten jest poruszany po raz pierwszy, czego przyczyną było m.in. utajnienie informacji na temat zasobów kopalnianych. Pewnym czynnikiem odróżniającym Gminę Sulików od innych gmin jest bardzo niska lesistość terenu gminy. Lasy stanowią jedynie ok. 11% powierzchni gminy. Świadczy to
o stosunkowo dużym zurbanizowaniu gminy oraz o dużej ilości gruntów rolnych. Wyrobisko kopalni bazaltu w Sulikowie istnieje już od ok. 100 lat. Eksploatacja materiału bazaltowego spowodowała wyrobienie dużej niecki. Powierzchnia wyrobiska kopalni jest zbliżona swoimi rozmiarami do powierzchni Sulikowa. Do najważniejszych surowców znajdujących się na terenie gminy, zalicza się piaski i żwiry czwartorzędowe, iły trzeciorzędowe, bazalty, granodioryty Zawidowskie, gnejsy i lokalne granity. Gmina Sulików stanowi fragment Pogórza Izerskiego, jest to pod względem geograficznym i geologicznym bardzo interesujący obszar.
Góry Izerskie to bardzo stare góry, o skomplikowanej budowie, co wiąże się
z występowaniem różnorodnych surowców mineralnych na tym terenie. W okresie prekambru na terenie gminy ukształtowały się granodioryty Zawidowskie, granity i gnejsy. Minerały te występują w rejonie Starego Zawidowa, Miedzianej, Łowina oraz fragmentarycznie na południu Sulikowa. Dość znaczącym na terenie gminy zasobem jest zasób iłu oraz węgla brunatnego. Piaski i żwiry natomiast są skomasowane w okolicach Wrociszowa Dolnego, Wilki, Studnisk i Sulikowa. Glina występuje w okolicy Radzimowa, Biernej i Wrociszowa Dolnego. Iły występują na terenie Sulikowa oraz Wrociszowa Dolnego i Górnego. Bardzo intensywna eksploatacja iłu miała miejsce w I połowie XX wieku. W Miedzianej zlokalizowane są duże złoża granitu czerwonego, nie są one do końca udokumentowane, ich występowanie stwierdzono w latach pięćdziesiątych XX wieku. Znaczącym zasobem na terenie gminy są złoża węgla brunatnego, które należy do złoża Radomierzyckiego. Zasób ten jest umiejscowiony od Wrociszowa Dolnego i górnego przez Sulików do Studnisk. Bogactwem każdej ziemi jest woda. Na terenie gminy istnieje jej bardzo duży zasób. Studnie zlokalizowane są na polach pomiędzy Mikułową a Radzimowem Dolnym, jest to fragment tzw. Zbiornika Pisarzowickiego. Zbiornik stanowi zasób wody trzeciorzędowej
o znakomitych walorach smakowych.
 
Pan Mariusz Kędra – Dyrektor Regionu Zachodniego ds. kruszyw Lafarge Kruszywa i Beton omówił główne założenia i zadania Firmy. Firma Lafarge jest światowym liderem w zakresie materiałów budowlanych, ich produkcji i sprzedaży. Firma prowadzi swoją działalność w 75 krajach na całym świecie, zatrudniając 85 tys. pracowników. W całej Polsce Firma zatrudnia 650 osób i prowadzi swoją działalność w 53 zakładach. Wydobycie materiału w regionie zachodnim wynosi ok. 5 mln ton, w 7 kopalniach zlokalizowanych od Pomorza po Dolny Śląsk. Bazalt to doskonały materiał do budowy dróg, jest też wykorzystywany w przemyśle kolejarskim. Firma rozważa również możliwość wykorzystania bazaltu do umocnień nadbrzeży rzecznych i morskich. Lafarge kładzie bardzo duży nacisk na zasoby, które w większości nie będą odtworzone przez naturę. W związku z tym gospodarka tymi zasobami musi być bardzo ostrożnie i rozważnie prowadzona. Firma ogromny nacisk kładzie także na bezpieczeństwo pracowników, współwykonawców i otoczenia. Stale podwyższane są normy bezpieczeństwa. Kopalnia w Sulikowie jako jedna z pierwszych w Polsce została włączona do Programu Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Programu zwiększona będzie harmonia współistnienia zakładu z otoczeniem. Relacje firmy z otoczeniem są budowane długoterminowo, podobnie jak działalność prowadzona przez Firmę.
 
Pan Mariusz Kocoł – regionalny Kierownik ds. Produkcji na Dolnym Śląsku w oparciu
o prezentację multimedialną omówił działalność Firmy Lafarge. Lafarge Kruszywa i Beton jest jedną z Firm należącą do grupy Lafarge. W Polsce funkcjonuje obecnie ponadto: Lafarge Cement i Lafarge Gips. Działalność Lafarge w branży kruszyw w Polsce rozpoczęła się
w 1998 roku i początkowo skupiała się na handlu kruszywem. Głównym odbiorcą są firmy budujące i remontujące drogi. Najwyższa wartością Firmy jest bezpieczeństwo pracowników rozumiana w bardzo szerokim znaczeniu. W Lafarge obowiązuje międzynarodowa polityka bezpieczeństwa, mówiąca, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest najwyższą wartością, którą należy chronić.
Historia kopalni w Sulikowie sięga lat czterdziestych XX wieku. W 1946 roku powstały sulikowskie kamieniołomy, produkujące materiał dla kolejnictwa. Po długotrwałych restrukturyzacjach, w grudniu 2006 roku Firma Lafarge odkupiła 100% udziałów od prywatnego właściciela kopalni. Pierwszy rok pracownicy spędzili nad inwentaryzacją oraz nad określeniem rozwiązań technologicznych i środowiskowych. Następnie pojawiły się pierwsze decyzje dotyczące zmian w prowadzonej dotychczas działalności kopalni. W 2009 roku został postawiony nowy system rozładunkowy. W ostatnim czasie otwarte zostało nowe złoże. Modernizacja zakładu rozpoczęła się dwa lata temu. Firma postanowiła przenieść zakład tak, aby hałas i zapylenie były mniej uciążliwe dla mieszkańców. W najbliższym czasie do użytku zostanie oddana nowa instalacja odpylająca oraz systemy zraszające. Firma poszukuje coraz nowszych rozwiązań i technologii, które zmniejszą szkodliwe oddziaływanie kopalni na otoczenie. Szlaban, który został ustawiony na drodze do kopalni znacznie zwiększył poziom bezpieczeństwa w zakładzie. Szlaban jest wyposażony w dzwonek, dzięki któremu ochrona wie kto pojawi się na terenie kopalni, a następnie powiadamia o tym pracowników. Projekt obwodnicy Sulikowa, służącej do wywozu urobku ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Obecnie w tej sprawie realizowane są działania dotyczące pozwoleń na budowę i niezbędnej dokumentacji. W tej sprawie Firma Lafarge ściśle współpracuje z Urzędem Gminy Sulików. Działanie te mają na celu obniżenie negatywnego oddziaływania kopalni na środowisko i otoczenie oraz poprawienie relacji z lokalną społecznością.
 
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Kierownika Kopalni Dariusza Obroka aby w swej wypowiedzi poruszył kwestię funkcjonowania szlabanu ustawionego na drodze do kopalni, mając na uwadze intensywność przejazdów przez jej teren.
 
Pan Dariusz Obrok – Kierownik Kopalni Bazaltu w Sulikowie w swojej wypowiedzi poruszył kwestie licznika, który znajduje się w zakładzie, pełniącego funkcję odliczania kolejnych dni bez wypadku w poszczególnych zakładach. Licznik jest wyzerowany po każdym wypadku jaki miał miejsce w każdym zakładzie na terenie Polski. W chwili obecnej na liczniku widnieje 1847 dni. Kierownik stwierdził, że Firma może być dumna ze swoich pracowników, którzy dostosowali się do obowiązujących norm bezpieczeństwa, stosując je w codziennej pracy. Odnośnie szlabanu, Kierownik poinformował, że nie powinien być odbierany jako zakaz wstępu na teren kopalni. Ideą jego zastosowania było usystematyzowanie przepływu ruchu przez teren zakładu. Na kopalni pracuje ciężki sprzęt, a miały już miejsce wypadki
z udziałem pieszych w innych zakładach. Dzwonek przy szlabanie umożliwia poinformowanie pracowników o pojawieniu się osób spoza zakładu, które dzięki temu również mogą czuć się bezpiecznie. W momencie od ustawienia szlabanu miały miejsce jedynie dwa przejazdy przez teren kopalni.
 
Radny Robert Starzyński w swojej wypowiedzi pozytywnie odniósł się do działalności Firmy Lafarge w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu uciążliwości kopalni na otoczenie. Mieszkańcy czekali na takie działania od lat. Zdaniem radnego współpraca kopalni bazaltu
z Gminą Sulików od lat przebiega poprawnie. Mieszkańcy Sulikowa oczekują jak najszybszego uruchomienia obwodnicy służącej do wywozu urobku z kopalni. Ciężkie samochody wywożące materiał z kopalni uszkadzają nie tylko drogi ale również budynki usytuowane bezpośrednio przy drogach. Radny pytał w jakim terminie będzie miało miejsce otwarcie obwodnicy. Radny ponadto zwrócił uwagę, na to że w Małej Wsi Dolnej jest ograniczenie przejazdu dla pojazdów o masie powyżej 15 ton. Klienci kopalni często nie stosują się do tego ograniczenia.
 
Pan Mariusz Kędra stwierdził, że kopalnia to ośrodek biznesu, musi zarobić na swoje utrzymanie i na utrzymanie pracowników, w związku z tym inwestycje są rozkładane
w czasie. Złoże „Sulików 2” zostało uruchomione jesienią 2009 roku, w związku z tym wcześniej kopalnia była ciągle w fazie przejściowej. W 2009 roku zainwestowano 1,5 mln zł na przebudowanie przejazdu kolejowego. Kolejnym etapem będzie utwardzenie drogi, która będzie stanowiła obwodnicę do wywozu urobku. Lafarge we współpracy z Urzędem Gminy podjęło działania aby jak najszybciej opracować dokumentację, a następnie znaleźć niezbędne środki do wybudowania obwodnicy. Finalizacja tych działań powinna mieć miejsce w trzecim kwartale bieżącego roku.
 
Pan Mariusz Kocoł stwierdził, że Firma ma świadomość szkodliwego oddziaływania poprzez ruch samochodowy, w związku z tym zintensyfikowany został kolejowy transport urobku. W ten sposób znacznie mniejszy udział ma transport samochodowy urobku.
 
Pan Mariusz Kędra poinformował, że odnośnie ograniczenia ruchu do 15 ton, sprawa ta zostanie zgłoszona do działu logistyki, który kieruje transportem na Dolnym Śląsku w celu monitowania kierowców do respektowania tego przepisu.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał kiedy zostanie uruchomiona instalacja odpylająca, ponieważ zwłaszcza na ul. Pocztowej i ul. Nowe Miasto zapylenie jest bardzo uciążliwe. Uciążliwy jest również hałas, radny pytał czy nie jest planowane zamontowanie ekranów w celu obniżenia poziomu hałasu.
 
Pan Dariusz Obrok zwrócił uwagę, że w momencie uruchomienia instalacji odpylającej obowiązkiem firmy jest przeprowadzenie badań. Z wcześniejszych badań wynika, że zarówno poziom hałasu jak i zapylenia mieści się w przepisowej normie. Firma z pewnością nie poprzestanie na tych działaniach i podejmie działania, które w znacznym stopniu przyczynią się do zmniejszenia tych utrudnień. Ponadto w bieżącym roku zostanie uruchomiony system zraszania. Został wykonany pięciometrowy wał, który ma służyć wygłuszeniu kopalni. Wał będzie w przyszłości przedłużony. Ponadto od miesiąca zostało zastosowane miejscowe wygłuszanie kruszarek. Sprawa ekranów będzie rozpatrywana przez Firmę Lafarge.
 
Pan Mariusz Kędra dodał, że w ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju zostaną uruchomione środki na poprawę warunków współistnienia kopalni ze społeczeństwem.
W kwestii ekranów wyciszających, Firma stoi na stanowisku, że właściwsze jest wykorzystanie w tym celu naturalnej zieleni.
 
Wójt w swojej wypowiedzi stwierdził, że współpraca z Firmą Lafarge jest satysfakcjonująca. 24 stycznia 2008 roku odbyło się spotkanie Rady Gminy Sulików, z przedstawicielami Firmy Lafarge, które miało na celu wypracowanie warunków współpracy. Po spotkaniu został spisany protokół ustaleń. Większość założeń zawartych w protokole zostało zrealizowanych: przeniesienie zakładu przeróbczego, wykupienie zajętych pod eksploatację dróg gminnych, kontynuacja działań w kierunku uzyskania zgody od Polskich Linii Kolejowych na przejazd samochodów ciężarowych, w wyniku których przejazd został przebudowany. Kolejnym ustaleniem, które jest w trakcie realizacji jest budowa obwodnicy do wywozu urobku. Gmina przejęła już jedną z działek, która jest niezbędna do budowy tej drogi. Obecnie są rozważanie możliwości i rozwiązania techniczne budowy obwodnicy. Z ta inwestycją wiąże się jednak wiele uwarunkowań prawnych. Firma Lafarge podejmuje w dalszym ciągu działania mające na celu poprawę warunków współistnienia kopalni ze społeczeństwem. Wójt liczy na to, że w najbliższym czasie zostaną uruchomione wszystkie instalacje odpylające i zraszające. Wójt podziękował przedstawicielom Firmy Lafarge za wsparcie finansowe inicjatyw lokalnych. Wójt zwrócił uwagę, że poprzez monitorujący system załadunkowy, nie dochodzi do przeładowania samochodów wożących urobek z kopalni. Sprawę nie stosowania się do zakazu ruchu pojazdów o masie powyżej 15 ton będzie miał na uwadze Komendant Straży Gminnej. Wójt poinformował, że Gmina Sulików ma możliwość nawiązania współpracy
z miejscowością Mazan we Francji, w której również działa jeden z zakładów Firmy Lafarge.
 
Przewodniczący podziękował za udział w sesji przedstawicielom Firmy Lafarge oraz poddał pod głosowanie informację na temat działalności kopalni oraz zasobów mineralnych na terenie gminy.
 
Informacja została podjęta jednogłośnie.
 
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że na kolejnej sesji zostanie przyjęty protokół z sesji nadzwyczajnej z dnia 12 marca, wraz z protokołem z poprzedniej sesji.
Wiceprzewodniczący Franciszek Fleszar poinformował, że do projektu protokołu z poprzedniej sesji wpłynęły uwagi radnego Roberta Starzyńskiego, które zostały przyjęte.
Radny Stanisław Cap stwierdził, że w punkcie sprawy różne, przy omawianiu sprawy skargi Pana Stanisława Wasiluk na Wójta Gminy Sulików nie wynika, że radni podjęli uchwałę mówiącą o uznaniu tej skargi za bezzasadną.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 marca 2010 roku.                                                                                                            (patrz protokół)
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu  24 marca 2010 roku.                                                           (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 25 marca  2010 roku.                                                                                                            (patrz protokół)
 
Informacja o pracy komisji stałych została przyjęta jednogłośnie.
 
Radna Regina Solska przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli prac społecznie użytecznych organizowanych przez Gminę Sulików.                                         (patrz protokół)
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że trudno mu się odnieść do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej, dlatego zaproponował aby radni otrzymywali protokoły wcześniej.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                                   (zał. 4)
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała o sprawę przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów, prosiła o przekazanie szerszej informacji na ten temat.
 
Wójt odpowiedział, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości dla Zawidowa. Przekazana nieruchomość to zbiornik wody w Starym Zawidowie.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała jakie są koszty wprowadzenia Systemu ISO i z jakich środków będzie ono finansowane. Radna pytała jaki był koszt umowy na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Sulików, oraz czy w innych wsiach, jak np. we Wrociszowie Dolnym też będą prowadzone takie działania.
 
Wójt odpowiedział, że koszt Systemu ISO to łącznie ok. 11 tys. zł. Kwota ta zostanie pokryta, ze środków przeznaczonych na administrację. Wójt stwierdził, że ten wydatek szybko się zwróci i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Umowa z Panią Marcelą Tyka na opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Sulików określiła wynagrodzenie w wysokości 1100 zł. Działania takie w każdym sołectwie nie są możliwe, ponieważ budżet gminy ma określone granice.
 
Radny Przemysław Okrasa pytał dlaczego w przypadku innych miejscowości, w których będą budowane plance zabaw z funduszu sołeckiego nie będą wykorzystane możliwości dofinansowania. Radny pytał także jaka kwota z funduszu sołeckiego została przeznaczona na zakup mundurów dla członków OSP Miedziana oraz jaki był koszt wykonania dokumentacji projektowej przez Firmę OLEX.
 
Wójt odpowiedział, że obecnie nie jest możliwe podjęcie działań z Programu „Odnowy Polskiej Wsi” w innych sołectwach, ze względu na ograniczone środki finansowe.
Zastępca Wójta odpowiedział, że Firma OLEX otrzyma osobne wynagrodzenie za opracowanie planu modernizacji Placu Wolności oraz planu budowy placu zabaw.
W sprawie środków z funduszu sołeckiego przyznanych dla OSP Miedziana Wójt udzielił informacji na temat dotacji dla jednostki OSP z budżetu gminy.
 
Radny Stanisław Cap pytał kto wnioskował o podział działki w Radzimowie Górnym, na której leży była mleczarnia oraz czemu miał służyć ten podział. Radny prosił także o podanie szerszej informacji na temat aneksu do umowy z Energią Pro, radny pytał czy aneks dotyczy przystąpienia do modernizacji oświetlenia.
 
Wójt odpowiedział, że jedna z osób mieszkających w pobliżu mleczarni zwróciła się
o dokonanie podziału działki w celu wykupienia jej fragmentu na własne potrzeby. Wójt uznał, że wydzielenie fragmentu działki jest zupełnie bezcelowe, ponieważ może
w przyszłości zaburzyć koncepcję zagospodarowania całości terenu. Odnośnie zapytania na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w sprawie zaginięcia daszku na mleczarni Wójt odpowiedział, że po oficjalnym wystąpieniu Wójt wyraził zgodę na jego ściągnięcie.
W sprawie aneksu do umowy z Energią Pro Wójt odpowiedział, że podpisanie umowy na modernizację oświetlenia przeciąga się w czasie, ponieważ pojawiły się pewne wątpliwości, które należy rozważyć. Nowa ustawa o finansach publicznych daje możliwość Wójtowi wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, z czego Wójt skorzystał występując o interpretację prawa finansowego. Wójt oczekuje na odpowiedź RIO, a następnie będzie miało miejsce podpisanie umowy na modernizację oświetlenia. Aneks do umowy dotyczy bieżącego utrzymania oświetlenia. Negocjacje z tak ogromnym koncernem są bardzo trudne, ze względu na określone schematy ich działania i postępowania.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał o podział działki nr 701/7 w Sulikowie. Radny pytał gdzie położona jest działka i w jakim celu zostanie ona podzielona.
 
Wójt odpowiedział, że działka, która będzie podzielona jest położona pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Św. Teresy. Z wnioskiem o podział działki wystąpiła osoba zainteresowana wykorzystaniem budowlanym działki.
 
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
(W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – radny Robert Starzyński opuścił obrady o godz. 1345 i powrócił o godz.1400.)
 
Ad. 5
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
                                                                                                                                           (zał. 5)
Przewodniczący odnośnie zapytania radnego Roberta Starzyńskiego na sesji lutowej
w sprawie realizacji uchwały w sprawie sprzedaży dróg w Biernej poinformował, że odbył się przetarg w którym nie wziął udziału Pan Gustaw Brzyszcz, tym samym stracił wcześniej wpłacone wadium w wysokości 8 tys. zł.
 
Wójt stwierdził, że zanim podjęte zostaną dalsze działania w tej sprawie zwróci się o sporządzenie analizy prawnej tej sytuacji. Sprawa była przedmiotem postępowania organów ścigania, ze względu na brak dowodów została umorzona.
 
Zastępca Wójta dodał, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi i świadków, kto jest sprawcą zniszczenia dróg w Biernej. Jedynym rozwiązaniem może być odbudowanie drogi na koszt gminy, a następnie wystąpienie do Pana Brzyszcza o pokrycie kosztów odbudowy.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że miało miejsce spotkanie w tej sprawie, pan Dyrla – mieszkaniec Biernej jest świadkiem zniszczenia dróg przez Pana Brzyszcza. Sprawa nie mogła być rozwiązana, ponieważ Pan Brzyszcz nie otrzymał wezwania na policję, bo się ukrywał.
 
Wójt stwierdził, że może na posiedzenia Komisji stałych przygotować informację na temat tej sprawy wraz z całą dokumentacją.
 
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Prezes MSWK SUPLAZ przedstawił informację na temat postępów przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Prezes poinformował, że w dniu wczorajszym została zakończona weryfikacja złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest to najtańsza oferta Konsorcjum Firm z Warszawy. Kwota oferty po dokonaniu poprawek rachunkowych to 39 100 000,00 zł.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1)     w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że będzie przedstawiał po kolei i poddawał pod dyskusję propozycje zmian do projektu uchwały a następnie radni będą nad nimi głosowali.
 
1.      W § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczącym Rad Sołeckich dostarcza się projekty uchwał wraz z projektem protokołu z poprzedniej sesji” – propozycja radnego Stanisława Capa i Komisji Budżetu i Finansów.
Przewodniczący stwierdził, że nie widzi uzasadnienia dla proponowanego rozwiązania. Zgodnie ze Statutem przewodniczący rad sołeckich wypowiadają się na sesji w imieniu zebrania wiejskiego i nie decydują o treści protokołu. Decyzja jednak należy do radnych.
 
Radna Halina Bogdanowicz zgodziła się ze zdaniem Przewodniczącego, ponieważ nawet radni poza projektem protokołu z sesji nie otrzymują poprawionego egzemplarza, tak jak byłoby w przypadku sołtysów.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że w projekcie protokołu ma prawo pojawić się błędny zapis w wypowiedzi sołtysa lub radnego. W tym wypadku radny ma możliwość skorygowania błędu, ale sołtys już nie. Ponadto sołtysi nie otrzymają protokołu z sesji wraz z materiałami, ponieważ dopiero na sesji będzie on zatwierdzany. Zdaniem radnego sołtysi powinni mieć możliwość skorygowania treści swojej wypowiedzi.
 
Przewodniczący stwierdził, że projekt protokołu pojawia się przed sesją na BIPie, w związku z tym jest dostępny dla każdego. Następnie po wprowadzeniu ewentualnych poprawek zamieszany jest zatwierdzony protokół.
 
Zdaniem radnego Franciszka Fleszara przekazywanie sołtysom projektu protokołu spowoduje niepotrzebne zamieszanie. Radni otrzymują projekt protokołu, ponieważ muszą w określonym czasie przed sesją zgłosić swoje uwagi. Radny stwierdził, że jeżeli pojawi się w projekcie protokołu ewidentna pomyłka w wypowiedzi sołtysa, radni z pewnością ją przegłosują.
 
Radny Stanisław Cap wycofał zgłoszoną przez siebie propozycję zmiany w uchwale.
 
2.      W § 33 dodaje się ust. 2: „Informacje i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1 pkt. 3
i 4 dostarcza się radnym w formie pisemnej na 2 dni robocze przed terminem sesji”. – propozycja radnego Stanisława Capa.
Radny Stanisław Cap stwierdził, że miał na myśli głównie sprawozdanie Wójta z pracy międzysesyjnej, które radni otrzymują dopiero na sesji. Jeżeli na sesji Wójt będzie odczytywał sprawozdanie, tak jak wcześniej miało to miejsce radny wycofa tę propozycję.
 
3.      W § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, z tym, że Wójt ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością za zgodą Przewodniczącego”. – propozycja Komisji Budżetu i Finansów.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
4.      W § 37 ust. 7 pozostaje bez zmian: „7. W każdym temacie radny ma prawo do dwóch wystąpień i jednej repliki” – propozycja radnego Stanisława Capa.
Radny Stanisław Cap, stwierdził że słowa „w każdym punkcie” są w tym wypadku trudne do zinterpretowania ponieważ, punkt podjęcie uchwał zawiera kilka uchwał. Z zapisu w projekcie uchwały wynika, że radny miałby prawo do zabrania głosu tylko w kwestii jednego projektu uchwały.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
5.      W § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. „Radni oraz przewodniczący rad sołeckich mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z poprzedniej sesji, najpóźniej na 2 dni przed terminem sesji, na której powinien być przyjęty. O uwzględnieniu ich rozstrzyga Rada Gminy po wysłuchaniu stanowiska Przewodniczącego, a w razie konieczności odsłuchania nagrania” - propozycja radnego Stanisława Capa.
Wójt zwrócił uwagę, że w zapisie należy wykreślić słowa „przewodniczący rad sołeckich” w związku z odrzuceniem pierwszej propozycji. Ponadto słowa „odsłuchania nagrania” należałoby zmienić na „po odsłuchaniu nagrania”, zapis będzie poprawny stylistycznie.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
6.      W § 75 ust. 2 skreśla się lit. „j” – „wnioskowanie o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy” i „Zasłużony dla Gminy Sulików”. – propozycja komisji Budżetu i Finansów.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
7.      W § 78 dodaje się ust. 5 o treści: 5. „Projekty uchwał materiały wymagające
 analizy dostarcza się członkom komisji na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia”. – propozycja radnego S. Capa.
Wójt zwrócił uwagę, że w związku z tym zapisem, przewodniczący komisji stałych powinni wcześniej kierować do niego zaproszenia na komisję, wraz z określonym tematem, co umożliwi wcześniejsze przygotowanie i przekazanie materiałów.
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
8.      Zmienić brzmienie § 88 lub § 90. Zdaniem radnego Stanisława Capa § 90 jest tematycznie rzeczowy i ma sens, natomiast § 88 nie ma powiązania i sensu.
Radny Stanisław Cap stwierdził, że treść § 88 i powtarza się w § 90. Zdaniem radnego w § 88 należałoby pozostawić ust. 1, oraz wykreślić ust. od 2 do 7.
 
Wójt stwierdził, że w § 88 jest mowa o udzieleniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. W § 88 jest odniesienie do Przewodniczącego udzielającego upoważnienia, § 90 natomiast określa szczegółowo uprawnienia Komisji Rewizyjnej.
 
W wyniku dyskusji okazało się, że egzemplarz Statutu, który posiada radny Stanisław Cap zawiera błąd. Wójt przedstawił prawidłową treść § 88 i § 90. Propozycja radnego Stanisława Capa wynikała z błędnego zapisu w egzemplarzu Statutu, który posiadał. Radny wycofał swój wniosek.
 
9.      W § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1: „Z przebiegu kontroli w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli komisja (zespół kontrolny) sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji (zespołu kontrolnego) oraz kierownik jednostki kontrolowanej. – propozycja Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Radny Stanisław Cap zaproponował zastosowanie następującego zapisu: „Z przebiegu kontroli w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli protokolant (obsługa komisji) sporządza protokół, który następnie zostanie przeanalizowany i dopracowany przez członków Komisji Rewizyjnej (zespołu kontrolnego). Po uzgodnieniu ostatecznej treści protokołu podpisują go wszyscy członkowie Komisji (zespołu kontrolnego), a następnie kierownik jednostki kontrolowanej.„ Radny stwierdził, że największym problemem Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie pierwszej wersji protokołu z kontroli. Zapis, który przedstawił radny daje prawo Przewodniczącemu Komisji zwrócenie się do Wójta w sytuacji, gdy protokół nie zostanie sporządzony w ciągu 14 dni.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że taki zapis może być wejściem Rady Gminy w kompetencje Wójta poprzez wskazywanie, że pracownik ma sporządzić protokół. Zapis jest narażony na uchylenie przez nadzór Wojewody. Bezpieczniejsze byłoby pozostanie przy zapisie mówiącym, że Komisja sporządza protokół. Jeżeli zostanie przekroczony termin 14 dni, Komisja również może zwrócić się w tej sprawie do Wójta.
 
Radny Stanisław Cap zapytał, czy w związku z tymi wątpliwościami, posiedzenie kontrolne może być obsługiwane przez pracownika Urzędu Gminy, czy Komisja może wyznaczyć własnego protokolanta.
 
Wójt stwierdził, że w § 26 Statutu Gminy jest zapis mówiący, że Wójt jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej na potrzeby Rady Gminy. Zdaniem Wójta, zapis ten wystarczająco zabezpiecza interes Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że termin sporządzenia protokołu z kontroli powinien zostać określony.
 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
 
10. W § 95 w ust. 5 i 6 słowa „składa się na ręce Przewodniczącego Rady Gminy” zmienić na: „składa się Przewodniczącemu Rady Gminy” – propozycja Komisji Budżetu i Finansów.
Propozycja została przyjęta 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym.
 
11. W § 95 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu: 9. „W przypadku odrzucenia przez Komisję Rewizyjną wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 oraz dalszej odmowie podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, rozstrzygnięcie podejmuje Rada Gminy po wysłuchaniu; Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (lub członków Komisji Rewizyjnej) i kierownika kontrolowanego podmiotu”. – propozycja radnego Stanisława Capa.
Propozycja została odrzucona w wyniku dyskusji.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że Rada Gminy powinna przegłosować propozycję Komisji Budżetu i Finansów, dotycząca przekazywania projektu protokołu sołtysom, która była zbieżna z propozycją radnego Stanisława Capa.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję Komisji Budżetu i Finansów: W § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przewodniczącym Rad Sołeckich dostarcza się projekty uchwał wraz z projektem protokołu z poprzedniej sesji”.
 
Propozycja została odrzucona 10 głosami przeciwnymi, 2 głosami wstrzymującymi się przy 3 głosach za.
Radny Stanisław Cap odniósł się do kwestii ilości posiedzeń Komisji Rewizyjnej, które nie dotyczą kontroli. Posiedzenia kontrolne są ograniczone do dwóch spotkań, liczba pozostałych posiedzeń nie jest w ten sposób określona.
 
Przewodniczący stwierdził, że liczba posiedzeń Komisji Rewizyjnej nie dotyczących kontroli zależy od Przewodniczącego Komisji.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików wraz z przyjętymi przez radnych poprawkami.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 6)
 
 
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska padł wniosek, aby sprawdzić jak wykorzystane są nieruchomości gruntowe, które były dotychczas dzierżawione, przed podpisaniem kolejnych umów dzierżawy.
 
Radny Robert Starzyński przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów, który mówił, że zapis w § 1 projektu uchwały upoważnia do nieograniczonego zawierania kolejnych umów dzierżawy wymienionych nieruchomości. Komisja wnioskowała o sprawdzenie tej wątpliwości i ewentualne przeredagowanie treści projektu uchwały.
 
Wójt stwierdził, że zapis nie może być inaczej sformułowany. Liczba mnoga odnosi się do liczby umów zawieranych na dzierżawienie działek a nie do liczby umów na poszczególne działki.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                (zał. 7)
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał.8)
 
4)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 9)
 
5)     w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 10)
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 11)
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 12)
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 13)
 
9)     w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 14)
 
10)w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 15)
 
11)w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
Zastępca Wójta przedstawił autopoprawki do projektu uchwały. Zmiany dotyczą wniosku, który będzie zgłoszony do Programu Odnowa Wsi na realizację zadania pn. ”Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”.                                                                                                                        (zał. 16)
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, poprzez obniżenie kwot przeznaczonych na realizację zadania pn. ”Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” uniemożliwiają realizację zadania w bieżącym roku.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że biorąc pod uwagę czas w jakim poszczególne instytucje dokonają weryfikacji wniosku, jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie, umowy będą podpisane w sierpniu lub we wrześniu. Budowa placu zabaw rozpocznie się w tym roku, jednak rozliczenie dotacji i finansowanie będzie miało miejsce w przyszłym roku. W związku z tym harmonogram prac został podzielony w ten sposób.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, czy w związku z tym harmonogramem nie istnieje zagrożenie, że środki z funduszu sołeckiego dla tego zadania nie zostaną wykorzystane, ponieważ będzie miała miejsce refundacja z budżetu państwa.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że przy realizacji każdego zadania istnieje zagrożenie, jednak przy realizacji tego zadania środki z funduszu sołeckiego będą musiały zostać wykorzystane. Uchwała zebrania wiejskiego musi zostać zrealizowana.
 
Radny Robert Starzyński zapytał jaki zakres zadania budowy placu zabaw będzie zrealizowany w tym roku.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że zostanie zrealizowany zakres określony we wniosku Sołectwa Sulików, przy udziale mieszkańców Sulikowa.
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących.                             (zał. 17)
 
12)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym                                                                                                                 (zał. 18)
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem uszkodzonego znaku z nazwą miejscowości „Sulików” od strony Mikułowej.
 
Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła problem zbyt niskiego pobocza koło drogi przy cmentarzu w Sulikowie. Samochody, które stoją przy cmentarzu uniemożliwiają przejazd przez tę drogę.
Radny Przemysław Okrasa zwrócił się z prośbą o dokończenie remontu drogi nr 351
w Miedzianej, na którą został nasypany kamień tylko w połowie.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, jak została rozwiązana sprawa drogi w Radzimowie Dolnym prowadząca do posesji Pana Marciniaka.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) pytał kiedy będzie miał miejsce podział kamienia na drogi, 2) pytał jaki będzie dalszy los świetlicy w Biernej, 3) prosił o oszacowanie ile pojemników do segregacji odpadów zapewniłoby zabezpieczenie tej sprawy na terenie gminy.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz: 1) pytała, kiedy zostaną odebrane odpady segregowane, ponieważ nie są one odbierane co trzy tygodnie, tak jak było to do tej pory określone, 2) prosiła o podjęcie działań w związku z zalewanym przystankiem we Wrociszowie Dolnym przy drodze wojewódzkiej. Przystanek jest zalany z powodu uszkodzonego przepustu przy drodze.
 
Radny Marian Kurek poinformował, że został sporządzony kosztorys remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach. Radny zwrócił uwagę, że świetlica jest jednocześnie lokalem wyborczym powinna być utrzymana w należytym stanie.
 
Radny Robert Starzyński pytał, gdzie Łużycka Higiena Komunalna wywozi obecnie nieczystości stałe oraz jaki jest stan wysypiska odpadów w Pieńsku oraz czy to prawda, że składowisko to zostało zamknięte.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Ewa Wrzeszcz poruszyła kwestie nieodbierania odpadów od mieszkańców przez Łużycką Higienę Komunalną. Sołtys zwróciła się z pismem do Prezesa Łużyckiej Higieny Komunalnej. Prezes ŁHK w odpowiedzi na to pismo stwierdził, że Pani Sołtys kłamie. Pomimo tego, że śmieci nie są obierane w terminach określonych w umowie, opłaty za usługę pozostają bez zmian. Ponadto Łużycka Higiena Komunalna nie sprząta przystanków,
w Radzimowie Górnym nie ma nawet pojemników na odpady. Przystanki są sprzątane przez dzieci albo przez sołtysa.
 
Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Sprawa uszkodzonego znaku przy wjeździe do Sulikowa zostanie przekazana do zarządcy drogi.
-Droga koło cmentarza jest rzeczywiście bardzo wąska, ale nie można jej poszerzyć, ponieważ pobocze nie jest własnością gminy. Wójt poleci podjęcie działań w kierunku ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na tej drodze (radny Starzyński podsumował, że dosypanie kamienia rozwiązało by problem lepiej niż ustawienie oznakowania).
-W sprawie remontu drogi w Miedzianej, Wójt poleci sprawdzenie jej stanu i rozważenie możliwości rozwiązania tego problemu.
-Zastępca Wójta stwierdził, że w sprawie drogi w Radzimowie Dolnym rozmawiał z Panem Marciniakiem, droga w czasie roztopów była w bardzo złym stanie. Najprawdopodobniej sam kamień nie rozwiąże problemu tej drogi.
-Odnośnie podziału kamienia na drogi i remontów dróg Wójt poinformował, że po dzisiejszych zmianach w budżecie można przystąpić do napraw dróg bitumicznych. Ze środków, które pozostaną, zostanie zakupiony kamień na drogi. Wójt poinformował także, że kamień z pewnością nie będzie przekazywany na drogi w Sulikowie, Małej Wsi Dolnej, Studniskach i Mikułowej ze względu na planowaną budowę kanalizacji.
-W sprawie świetlicy w Biernej Wójt stwierdził, że miał plany polegające na przeniesieniu biblioteki do Radzimowa Górnego, a tymczasową świetlice zlokalizować w Szkole Podstawowej w Biernej. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji mieszkańców. Remont budynku po byłej świetlicy jest zupełnie bezcelowy ze względu na bardzo jego bardzo zły stan. Wójt oczekuje na inne propozycje rozwiązania tego problemu ze strony radnego
i sołtysa.
-Odnośnie sprawy pojemników do segregacji Wójt stwierdził, że Rada Gminy nie ma kompetencji polegających na zabezpieczeniu środków na dany cel, należy to jedynie do kompetencji Wójta. Wnioski, które radni składają na sesji lub na posiedzeniach komisji stałych są omawiane i rozpatrywane na Kolegiach Wójta, wówczas są one przekazywane do pracowników Urzędu Gminy. Regulacje prawne dotyczące segregacji odpadów uległy znacznej zmianie, zgodnie z nimi segregacja odpadów należy do obowiązków każdego podmiotu zajmującego się gospodarką odpadami. Prezes ŁHK poniósł ostatnio trzykrotnie większe kwoty, za odpady, które nie były posegregowane. 
-W sprawie odbioru odpadów segregowanych Wójt wystąpi do Prezesa Łużyckiej Higieny Komunalnej z zapytaniem w tej sprawie. Wójt stwierdził ponadto, że wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarki odpadami powinny mieć w zakresie segregację odpadów. Poza Łużycką Higieną Komunalną na terenie gminy działają dwa przedsiębiorstwa.
-Sprawa zalewania przystanku autobusowego zostanie zgłoszona do zarządcy drogi przy której znajduje się przystanek.
-W sprawie kosztorysu remontu świetlicy w Skrzydlicach Wójt prosi o spotkanie w tej sprawie po sesji.
-Wójt poinformował, że Łużycka Higiena Komunalna wywozi odpady na składowisko do Jędrzychowic, ponieważ w Pieńsku z powodu niedopatrzenia urzędnika składowanie odpadów na wysypisku w Pieńsku zostało wstrzymane.
-Wójt poinformował, że wystąpił oficjalnie do Prezesa ŁHK w sprawie zgłoszeń związanych z nie odbieraniem odpadów, również w związku z pismem Pani Sołtys Radzimowa Górnego. Takie zgłoszenia można przekazywać bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub telefonicznie. Kwestia sprzątania przystanków zostanie sprawdzona. Przed tygodniem na terenie gminy miała miejsce kontrola czystości przystanków przeprowadzona przez Stację SANEPID, protokół z kontroli nie zawiera uchybień.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1.      Wójt zwrócił się z prośbą aby posiedzenia komisji stałych w miesiącu kwietniu obyły się w dniach 19-20, ponieważ w kolejnych dniach Wójt będzie nieobecny ze względu na wyjazd.
2.      Przewodniczący poinformował, że ze względu na wspólną tematykę Komisja Społeczna i Komisja Rozwoju Gminy będą miały wspólne posiedzenie w dniu 19 kwietnia. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 20 kwietnia.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XL w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1435)
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

 

Ilość odwiedzin: 9210
Nazwa dokumentu: Protokół nr 40
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 marca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-30 15:03:00
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 15:03:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 11:12:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner