logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 1
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 20 grudnia 2006 roku o godz. 1600
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1600 a uczestniczyli w nim członkowie komisji:
 • Cap Stanisław
 • Czarnota Edward
 • Podanowski Tomasz
 • Polowy Tadeusz
 • Staszczuk Jacek
a także
 • Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek obrad przewidywał:
1.      Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję.
3.      Sprawy różne, w tym spotkanie z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.
 
Ad. 1
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził do chwili wyboru Przewodniczącego Komisji, Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Na Przewodniczącego Komisji zgłoszono dwie kandydatury – Edwarda Czarnotę i Tomasza Podanowskiego. Pan Czarnota nie wyraził zgody na kandydowanie, pan Podanowski wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja jednogłośnie wybrała na Przewodniczącego Tomasza Podanowskiego. Zastępcą także jednogłośnie został Edward Czarnota.
 
Dalsze obrady Komisji Prowadził już jej Przewodniczący, przechodząc do omówienia projektów uchwał.
 
Ad. 2
Wójt przedstawił następujące projekty uchwał:
 1. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji – projekt przyjęto jednogłośnie;
 2. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji – projekt przyjęto jednogłośnie, proponując z ramienia Komisji Rozwoju osobę Tomasza Podanowskiego jako członka Komisji Dyscyplinarnej II instancji;
 3. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku – projekt przyjęto jednogłośnie;
 4. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu NYSA – projekt przyjęto jednogłośnie;
 5. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia – projekt przyjęto jednogłośnie;
 
Ad. 3
 1. Po omówieniu projektów uchwał na spotkanie komisji przybył Pan Maciej Bielas I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu. Przedstawił on nowe rozwiązania jakie zaproponował dla terenu Gminy Sulików, jeżeli chodzi o służbę Policji.
Jak się okazało Rewir III Dzielnicowych w Sulikowie, przeszedł kontrole z której wynikło, że jest wiele zaniedbań w jego funkcjonowaniu, zarówno natury formalnej jak i merytorycznej. Postanowiono więc o jego rozwiązaniu i włączeniu go w struktury Rewiru w Zawidowie. Zastępca Komendanta, zapewniał, że ma to przynieść pozytywne efekty, ponieważ 70% sił ludzkich przejętych z Sulikowa i tak będzie kierowanych na teren gminy, z tym że będą to faktyczne działania zmierzające do zmniejszenia zagrożenia przestępczością na naszym terenie. Pan Bielas zapowiedział także wprowadzenie działań charakteryzujących się zwiększoną koncentracją sił Policji, obiecał także wprowadzenie okresowych patroli przewodników z psami.
W związku z likwidacją Rewiru społeczeństwo nie zostanie pozbawione możliwości kontaktu z policjantami, ponieważ Wójt w budynku Urzędu Gminy udostępni pomieszczenia, w których w ustalonych wcześniej terminach prowadzone będą stałe dyżury przez funkcjonariuszy. Na wątpliwości zgłoszone przez Radnych czy będzie tak w rzeczywistości, Zastępca Komendanta zapowiedział, że wie iż było to bolączką Rewiru III że w wyznaczonych godzinach nikogo nie było w biurze, w związku z czym podjęte zostaną działania kontrolne mające na celu sprawdzanie, czy policjanci są dostępni w miejscach i godzinach pełnienia dyżurów.
Pan Bielas zapowiedział, że liczy na współpracę z samorządowcami mającą na celu lepsze wykrywanie przestępstw, jak i podejmowanie samych działań prewencyjnych. Jednym z takich działań jest propozycja przygotowania programu dla gmin powiatu zgorzeleckiego, tzw. ustalania punktów pomiaru szybkości – czyli wprowadzenia potocznego fotoradaru. Radni jak i Wójt przyjęli tą propozycję i uznali ją za bardzo dobrą.
Koleją sprawą poruszoną przy spotkaniu z Zastępcą Komendanta były następujące postulaty:
·          Wójt zgłosił problem parkowania samochodów na ulicy Zgorzeleckiej i Dworcowej, a zwłaszcza nieprzestrzegania poziomej sygnalizacji na ulicy Zgorzeleckiej miejsca zwężenia jezdni;
·          Przewodniczący Komisji zgłosił problem rowerzystów jeżdżących po zmroku bez kamizelek odblaskowych i świateł, poruszył także problem złego poruszania się przez pieszych po Placu Wolności w Sulikowie, jak i zagrożenia powodowanego przez samochody dostawcze na styku ulicy Lubańskiej z Placem Wolności;
·           Radny Staszczuk mówił, że po raz kolejny zgłaszany jest mu problem transportu urobku z kopalni bazaltu przez Małą Wieś Dolną, na terenie której istnieje ograniczenie masy całkowitej samochodów do 15t.
Pan Bielas obiecał zająć się tymi sprawami i dziękując za spotkanie opuścił posiedzenie Komisji.
 
 1. W dalszej części zajęto się propozycjami do planu pracy Rady Gminy na 2007 rok. Plan przyjęto wraz z propozycjami Komisji Społecznej bez zastrzeżeń – Stanisław Cap powiedział, że konieczne będzie przyjrzenie się pracy świetlic, postanowiono zając się tym tematem w miesiącu czerwcu.
 2. Przewodniczący przedstawił radnym rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego dotyczące uchwały Rady Gminy.
 3. Wójt zaprosił radnych na Wigilię Gminną w piątek 22 grudnia o godz. 17 poprzedzoną mszą świętą w kościele w Sulikowie.
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:00
 
Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Tomasz Podanowski
 
 
Protokołował: Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 5447
Skrócony opis: Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20.12.2006 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-01-09 08:42:14
Data udostępnienia informacji: 2007-01-09 08:42:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-20 11:55:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner