logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 34
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 24 marca 2010 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Edward Czarnota – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Nieobecny był radny Tomasz Podanowski.
W posiedzeniu udział wziął Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy.
oraz w części posiedzenia:
-Dariusz Obrok – Kierownik Zakładu,
-Mariusz Kocoł – Kierownik ds. Produkcji Lafarge Kruszywa i Beton.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Działalność Kopalni Radan Bazalt Sp. z o.o. w Sulikowie. Kopaliny i surowce mineralne na terenie gminy. Możliwości na terenie gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Posiedzenie rozpoczęło się wizytą Komisji w Kopalni Rada Bazalt w Sulikowie. Kierownik Zakładu – Pan Dariusz Obrok przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności kopali po przejęciu jej przez Spółkę Lafarge Kruszywa Beton. Przed wizytą na terenie kopalni członkowie Komisji zostali przeszkoleni pod względem zachowania bezpieczeństwa na terenie zakładu.
 
Grupa Lafarge prowadzi działalność w 70 krajach na świecie. Obecnie zatrudnia 71 tys. pracowników. Spółka Lafarge Beton rozpoczęła swoją działalność w Polsce w roku 1997. Już w roku 2000 firma uruchomiła dwa nowoczesne węzły betoniarskie w Warszawie i Poznaniu. W kolejnych latach firma rozszerzyła obszar działalności o kolejne lokalizacje – otwarto wytwórnie w Szczecinie, Białymstoku i Gdańsku. W 2000 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło współpracę z firmą PPW Fadom Sp. z o.o., która w roku 2003 została w pełni zintegrowana ze strukturami Lafarge. Firma Lafarge Kruszywa Sp. z o.o. powstała w 1998 roku. W początkowym etapie firma opierała swoją działalność na Kopalni Wapienia na Kujawach i dwóch przeładowniach w Warszawie. Duży nacisk na rozwój i inwestycje spowodował, że firma systematycznie wzrastała, włączając regularnie w swoje struktury coraz to nowe zakłady.
Z końcem listopada 2006 roku firma Lafarge Kruszywa Sp. z o.o. nabyła spółkę Radan Bazalt Sp. z o.o., przejmując w ten sposób eksploatację złoża bazaltu w Sulikowie. Historia kopalni sięga roku 1946, kiedy na bazie niemieckiej firmy Steinbruch Schonberg Nieder Lausitz powstały w Sulikowie Kamieniołomy Drogowe. Złoże bazaltu w Sulikowie jest jednym z największych w regionie, a jego zasoby szacowane są na ponad 45 mln ton.
Produkcja kopalni w 2006 roku wyniosła 350 tys. ton. We współpracy z firmą Haver & Becker, zakończyła instalację dwóch linii technologicznych. Stacja kruszenia wstępnego przeznaczona zostanie do produkcji klińca, znajdującego zastosowanie w produkcji wełny mineralnej, natomiast zakład produkcji mieszanek i grysów pozwoli na obsługę klientów z branży drogowej oraz producentów betonu.  
Ambicją firmy jest stałe dążenie do osiągnięcia pozycji lidera na polskim rynku producentów kruszyw budowlanych i drogowych poprzez:
  • oferowanie kruszywa najwyższej jakości o stałych parametrach
  • partnerską współpracę z klientami
  • profesjonalną obsługę i doradztwo techniczne
  • wprowadzanie nowych technologii
  • rozwój sieci handlowej
  • kompleksowe usługi logistyczne.
W swojej codziennej działalności firma zwraca uwagę na takie kluczowe kwestie jak:
·   bezpieczeństwo - jest to sprawa priorytetowa, celem firmy jest zerowy wskaźnik wypadków na kopalniach, zakładach, biurach. W celu prowadzone są regularne szkolenia wszystkich pracowników, partnerów, podwykonawców, inicjowane są działanie mające na celu podniesienie świadomości np. konkurs „Pracujmy bezpieczniej”
- wszystkie kopalnie Lafarge posiadają plan rekultywacji wykonywany na bieżąco (np. Żwirownia Sępólno) lub zaplanowany do realizacji po zakończeniu eksploatacji złoża (Kopalnia Radkowice)

·  ochronę środowiska

·   troskę o społeczność lokalną – Spółka działa jako odpowiedzialni członkowie społeczności lokalnej, chce przyczyniać się do jej aktywności poprzez tworzenie wzrostu ekonomicznego, oraz wspierać inicjatywy w zakresie oświaty i kultury.
 
Pan Dariusz Obrok poruszył kwestię szlabanu na drodze przechodzącej prze teren kopali. Od kiedy został ustawiony szlaban nie ma miejsca wchodzenie mieszkańców na teren kopalni, co stwarzało zagrożenie. Przy szlabanie zamontowana jest kamera i dzwonek w przypadku gdy ktoś chciałby przejechać przez teren kopalni - o czym zawiadamiani są pracownicy zakładu. 
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1)      w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
2)      w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Radny Stanisław Cap złożył wniosek aby zostało sprawdzone rzeczywiste wykorzystanie działek ujętych w projekcie uchwały.
Projekt uchwały wraz z wnioskiem został jednogłośnie wstępnie przyjęty.
3)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)      w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7)      w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8)      w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9)      w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
10) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
11) w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1815.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 5150
Nazwa dokumentu: Protokół nr 34
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 24 marca 2010 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 11:26:31
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 11:26:31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:32:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner