logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 36
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej
w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 1530
w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Sulików.

 
XXXVI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików a następnie przekazał przewodnictwo Wiceprzewodniczącej Rady Gminy – Bogusławie Delijewskiej.
 
Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności radnych stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Radni Józef Ziomek i Tadeusz Polowy spóźnili się)
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że  w dniu 10 maja 2013 roku do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.
We wniosku Wójt wniósł o podjęcie następujących uchwał;
1.1. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,
1.2  w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013,
1.3 w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sulików w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu.
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie. (13 głosów za).
 
Wójt wyjaśniając powód pilnego zwołania sesji nadzwyczajnej, poinformował o inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej rekultywacji składowisk odpadów na Dolnym Śląsku w ramach wspólnego projektu, dzięki któremu istnieje możliwość pozyskania środków na ten cel. Składowisko odpadów w Sulikowie zostało zbudowane w latach 1988-1991 w ramach wspólnej inicjatywy Miasta Zawidów i Gminy Sulików. Miasto Zawidów było zarządcą składowiska do 1999 roku, kiedy Zarząd Gminy Sulików wypowiedział umowę wspólnego użytkowania oczekując stosownej opłaty za przekazywanie odpadów na składowisko. Gmina Sulików została jednak sama z problemem do rozwiązania. W 2005 roku okazało się, że część składowiska jest zlokalizowana na działkach prywatnych i stanowi w tej części samowolę budowlaną. W 2010 roku sprawa została uregulowana poprzez wykupienie części działki od prywatnych właścicieli. Składowisko zostało zamknięte. Pierwsza decyzja określała rekultywację do końca 2010 roku, kolejna decyzja przedłużyła realizację  I etapu rekultywacji do końca 2013 roku, a II etapu do końca 2014 roku.
 
Na sesję przybyli radni Józef Ziomek – godz. 1535  i radny Tadeusz Polowy – godz. 1537 – w sesji bierze udział 15 radnych) 
 
Zastępca Wójta poinformował, że w dniu 9 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawicieli gmin, które biorą udział we wspólnym projekcie „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. Na spotkaniu ustalono ostateczną wersję porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy gminami. Ostateczne wersje porozumienia i aktu notarialnego były dopracowywane do 10 maja br., dlatego sesja została zwołana w pilnym trybie i nie było to zależne od pracowników Urzędu Gminy. Jeżeli radni podejmą uchwałę, w dniu 16 maja br. nastąpi podpisanie aktu notarialnego założenia spółki. Do 15 maja uchwały muszą zostać przekazane do Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej działającej przy Urzędzie Marszałkowskim. Po podpisaniu aktu notarialnego i utworzeniu spółki pozostanie 10 dni na zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 27 maja mija termin pierwszej aplikacji do Programu Infrastruktura i Środowisko o uzyskanie środków zewnętrznych.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy przystąpienie do spółki spowoduje rozwiązanie problemów ze składowiskiem. Radny pytał ile będzie kosztowała rekultywacja i jakie koszty będą leżały po stronie gminy.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że przystąpienie do spółki daje mozliwość na pozyskanie środków, w związku z tym konieczne jest podjęcie uchwał i podpisanie porozumienia. Spółka zgodnie z porozumieniem ma przejąć składowisko
w użyczenie, zająć się przygotowaniem dokumentacji i spełnieniem formalności związanych ze złożeniem wniosku
i pozyskaniem środków. Rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska dają dużą gwarancję na pozyskanie środków. Wartość dofinansowania według wstępnych szacunków wyniesie 85% wartości zadania, wkład własny gminy będzie wynosił 15%. Zgodnie z aktualnymi danymi wartość rekultywacji wyniesie ok. 1,5 mln zł. Kwota może ulec obniżeniu poprzez to, że gminy będą realizowały to zadanie w ramach jednej spółki. Rzeczywiste koszty rekultywacji leżące po stronie gminy będą znane dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie i rozstrzygnięciu przetargu.  Możliwość pozyskania środków przez samą gminę istnieje, ale jest mało prawdopodobne, ponieważ warunkiem otrzymania środków jest wielkość składowiska powyżej 2 ha. W przypadku składowiska w Sulikowie jest to 1,08 ha. Spółka będzie spółką celową, która po zakończeniu rekultywacji i wymaganego monitoringu zostanie rozwiązana.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że temat rekultywacji był omawiany pod koniec ubiegłego roku a nagle wymaga zwołania nadzwyczajnej sesji, kiedy grunt pali się pod nogami. Radny stwierdził również, że Wójt i Zastępca wiedzieli o tej sprawie znacznie wcześniej.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że na spotkaniu w dniu 9 maja br. wytypowano grupę dziewięciu samorządów, które mają wziąć udział w projekcie. Wcześniej porozumienie i akt notarialny nie był opracowywany. Dzień po spotkaniu przekazana została ostateczna wersja projektu uchwały a w poniedziałek – 13 maja został przekazany radnym. W tym przypadku nie dotrzymanie terminu nie może mieć miejsca. Po otrzymaniu ostatecznej wersji dokumentów Wójt postanowił zwołać sesję nadzwyczajną.
 
Wójt dodał, że podobna procedura miała lub będzie mieć miejsce w pozostałych ośmiu gminach, w związku z tym również zostaną zwołane sesje nadzwyczajne.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że skoro Miasto Zawidów korzystało ze składowiska powinno uczestniczyć w kosztach rekultywacji.
 
Wójt odpowiedział, że radny ma rację, ale do tego problemu nie sposób już powrócić. Wiele decyzji podjętych w kwestii składowiska było niewłaściwych. Wójt liczy na to, że historia oceni Wójta i pracowników Urzędu Gminy, jako osoby które skutecznie doprowadziły do rekultywacji składowiska.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, gdzie powołana spółka będzie miała siedzibę.
 
Zastępca Wójta odpowiedział , że spółka będzie miała swoją siedzibę we Wrocławiu. Do spółki będą mogły przystąpić inne gminy, które nie mogą wziąć jeszcze udziału we wspólnym projekcie, ponieważ nie posiadają decyzji
o zamknięciu składowiska lub dokumentacji technicznej. Projekt będzie funkcjonował do 2020 roku. Gmina Sulików ma szansę otrzymania środków po pierwszej aplikacji o środki. Decyzja o przyznaniu środków będzie znana po rozpatrzeniu wniosku.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał o zabezpieczenie kwoty 1,5 mln zł w budżecie Gminy Sulików.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że pierwszymi zabezpieczonymi środkami w budżecie gminy jest kwota 36 tys. zł, na założenie spółki i jej funkcjonowanie. Ponadto środki te będą gromadzone na prowadzenie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji przez okres pięciu lat. Aby złożyć wniosek Gmina będzie musiała zabezpieczyć kwotę 1,5 mln zł w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w związku z tym radni otrzymali projekt uchwały mówiący o jego zmianie. Środki będą musiały zostać zabezpieczone w budżecie Gminy na 2014 rok.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy kwota 1,5 mln zł rozwiąże problemy rekultywacji składowiska.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że po przeprowadzonej rekultywacji, spółka będzie prowadziła monitoring odcieków ze składowiska ze względu na bezpieczeństwo przyległych gruntów.
 
Radny Bogusław Świątek pytał czy istnieje zagrożenie, że w zarządzie spółki zasiądą osoby niekompetentne. Radny pytał czy gminy będą miały wpływ na to kto będzie koordynował to zadanie i czy w zarządzie spółki znajdzie się przedstawiciel gminy.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że spółka będzie miała jednoosobowy zarząd, wybrany przez walne zgromadzenie wspólników spółki, w którym zasiadać będą przedstawiciele wszystkich gmin. Z pewnością w zarządzie zasiądzie osoba kompetentna ze stosownym doświadczeniem. Rada nadzorcza spółki będzie składać się od 3-5 osób, być może w jej składzie znajdzie się osoba z Gminy Sulików.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał jaka kwota jest możliwa do pozyskania z Unii Europejskiej na rekultywację składowisk oraz czy Gmina Pieńsk również miała zamiar przystąpić do spółki. Radny pytał również kiedy Rada Miasta Zgorzelec podjęła uchwały dotyczące projektu.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że Rada Miasta Zgorzelec podejmowała uchwały w piątek 10 maja br. Pula do podziału ze środków unijnych to 5 mln € - ok. 20 mln zł. W związku z tym spośród 27 gmin, wybrano dziewięć, które mają największą szansę na pozyskanie środków. Gmina Pieńsk nie uczestniczyła w spotkaniach dotyczących projektu.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o wyjaśnienie zapisu w § 11 ust. 4 załącznika nr 2 - umowy mówiącym, że kapitał zakładowy będzie podwyższany do wysokości niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych. Radny pytał czemu ma to służyć. Radny pytał także o zapis § 12 ust. 1 załącznika nr 2, który mówi, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 głosów, wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości przekraczającej jednorazowo 2-krotoność wartości nominalnej objętych przez nich udziałów. Radny stwierdził, że przy każdym zgromadzeniu wspólników wniesione udziały mogą być podniesione o 2/3 wartości.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że zapis mówi o 2/3 głosów członków zgromadzenia a nie wartości udziałów.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że miał na myśli zapis o wniesieniu dopłat w wysokości nie przekraczających jednorazowo 2-krotności wartości nominalnej objętych udziałów.
 
Wójt odpowiedział, że zapisy o których mówi radny wynikają z procedur kodeksu prawa handlowego. Projekt uchwały i załączniki były tworzone przez wielu prawników, dlatego warto wykazać minimum zaufania dla dobra tego projektu.
 
Zastępca Wójta dodał, że w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki w miarę pozyskiwania środków z Unii Europejskiej należy wprowadzać je do spółki. Każda gmina będzie miała określoną wartość swojego wkładu. Zastępca wyjaśnił dodatkowo, że spółka będzie spółką non-profit, która nie będzie przynosić dochodów i zostanie stworzona do określonego celu.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że środki pozyskane z zewnątrz nie mają nic wspólnego z kapitałem początkowym spółki.
 
Wójt stwierdził, że zapisy projektu uchwały zostały stworzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wójt pytał radnego Polowego czy  celem wywołanej przez niego dyskusji jest wzbudzenie w radnych wątpliwości.
 
Radny Polowy stwierdził, że chce mieć jasność sytuacji i prosił aby nie insynuować niczego wobec jego osoby.
 
Wiceprzewodnicząca prosiła o skonkretyzowanie zmniejszenia kwoty 36 tys. zł na usługi dodatkowe wymienione w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota 36 tys. zł to zmniejszenie środków na usługi dodatkowe, w tym przypadku środków na wywóz odpadów i utrzymanie porządku.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał ilu członków będzie liczyło zgromadzenie wspólników, czy każda gmina będzie mogła oddelegować tylko jednego przedstawiciela.
 
Wójt odpowiedział, że w zgromadzeniu wspólników, każda gmina będzie miała jednego przedstawiciela, którym będą wójtowie. Zarząd spółki będzie jednoosobowy, a rada nadzorcza będzie składała się z 3-5 osób.
 
Zastępca Wójta dodał, że pomocą w realizacji projektu będą służyć pracownicy Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej oraz Urzędu Marszałkowskiego.
 
Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał.
 
1.1 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
1.2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
1.3. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Sulików w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały oraz poinformował, że do projektu uchwały we wskazanych miejscach należy wprowadzić autopoprawki polegające na dopisaniu nazwy Gminy Sulików. W załączniku nr 2 w § 11 ust. 3 kwota 20.000,000,00 zł w nawiasie słownie omyłkowo została zapisana jako trzydzieści milionów.
 
Wójt dodał, że ma przed sobą poprawioną wersję projektu uchwały, radni otrzymali projekt w którym nie zostały naniesione poprawki ponieważ Wójtowi zależało, aby otrzymali materiały jak najszybciej.
 
Wiceprzewodnicząca zgłosiła uwagę do uzasadnienia projektu uchwały. W pierwszym zdaniu uzasadnienia słowo „akcyjnym” powinno zostać zastąpione słowem „akcesyjnym”.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że wydając decyzję o zamknięciu składowiska Urząd Marszałkowski wyznacza harmonogram, według którego ma ona przebiegać. Radny pytał czy powołana spółka zrealizuje ten harmonogram
w wyznaczonym terminie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że w tym przypadku każda gmina przystępująca do projektu musi złożyć wniosek
o zmianę harmonogramu i dostosowanie go do wymogów projektu.
 
Wójt stwierdził, że rekultywacja będzie przebiegała w jednym etapie i powinna zakończyć się w wyznaczonym terminie. 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXVI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1310)
 
Protokołowała:
A.Adamiak
 
                                                                                                                      Wiceprzewodnicząca Rady                 
                                                                                                                       Bogusława Delijewska/-/ 

Ilość odwiedzin: 5541
Nazwa dokumentu: Protokół nr 36
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12 11:23:53
Data udostępnienia informacji: 2013-06-12 11:23:53
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:45:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner